Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1434: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế (2)


Tuy rằng Dược Tinh trên đảo nhỏ này chừng 73 gốc, nhưng không mở linh trí trở thành Dược Hoàng, bị Huyền Thiên hái xuống toàn bộ.

Linh thảo thu thập xong xuôi, Huyền Thiên đi tới trước phủ đệ cung điện trên đả. Ở đây dựng lên một tấm bia đá, phía trên có khắc bốn chữ - - Đan Nguyên Đế Phủ.

Phía trước là ba tòa phủ viện, phải đi qua ba tòa phủ viện, mới có thể đến tòa cung điện ba tầng kia.

Danh tiếng Đan Nguyên Đế Phủ cũng là vì chữ khắc trên bia đá này mà truyền ra.

Mặt sau tấm bia đá này còn khắc một ít chữ nhỏ: Ta chính là Đan Nguyên Kiếm Đế, cả đời tinh thông kiếm đạo, khai sáng Kiếm Đan Chi Thuật, ít ngày nữa sắp phi thăng thành thần, đáng tiếc cuộc đời này 300 năm vô duyên tìm được một đồ đệ, tập được Kiếm Đan Chi Thuật của bổn Đế, tiếc thay, tiếc thay. . . ! Ta không đành lòng để Kiếm Đan Chi Thuật tuyệt ở Kiếm Giới nên lưu truyền thừa lại trong Đan Nguyên Đế Phủ, nếu người đời sau hữu duyên, có thể trở thành đệ tử của ta, được truyền thừa của bổn Đế hi vọng có thể phát dương quang đại Kiếm Đan Chi Thuật. . . ! Ở ở bốn phương tám hướng Kiếm Giới tổng cộng thiết lập ba mươi sáu thông đạo truyền tống, nếu người đơi sau hữu duyên tiến vào thông đạo, sẽ thuấn gian truyện tống đến tận đây trở thành đệ tử dự bị của ta. Tiến về trước, đi qua ba cái đình viện, liền có thể vào trong cung điện của bổn Đế, đạt được truyền thừa! Ta cả đời tinh thông kiếm đạo, truyền lại đệ tử, phải là kỳ tài kiếm đạo, ba đình viện phía trước có tất cả ba cửa ải khảo nghiệm, người thông qua sẽ trở thành đệ tử bổn Đế, thất bại sẽ mấy mạng! Ba cửa ải khảo nghiệm, đều là hình chiếu do bổn Đế lưu lại, sẽ căn cứ tu vị người xông vào mà biến hóa, bảo trì cùng một cảnh giới!

Cửa thứ nhất, hình chiếu của bổn Đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt một cảnh giới!

Cửa thứ hai, hình chiếu của bổn Đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt hai cảnh giới!

Cửa thứ ba, hình chiếu của bổn Đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt ba cảnh giới!

Truyền nhân của bổn Đế phải là thiên tài kiếm đạo cái thế, yêu nghiệt nghịch thiên. Kiếm Đan Chi Thuật, tuyệt không phải thế hệ tục tằng có khả năng tu luyện, người có lòng tin với mình có thể xông cửa phía trước, người không tín tâm có thể trực tiếp đi vào tấm bia đá, từ đâu tới thì cứ về chỗ đấy!

Vừa vào đình viện liền bắt đầu xông ải, không cách nào quay đầu nữa, hoặc là sinh, hoặc là từ, nhớ lấy! Nhớ lấy!

Huyền Thiên xem hết, trong nội tâm chấn động!

- Cũng may, sau khi hái được linh thảo không lập tức phục dụng, khiến tu vị đột phá đến Chuẩn Hoàng, nguyên lai xông cửa, dĩ nhiên là căn cứ xông vào tu vị mà sẽ thả ra hình chiếu tu vị ngang nhau!

Hiện giờ tu vị ta là Vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, vượt ba cảnh giới khiêu chiến cũng không thành vấn đề, nhưng trở thành Chuẩn Hoàng, nếu như áo nghĩa lĩnh ngộ không có đột phá, xông cửa thứ ba, độ khó sẽ rất lớn.

Đây chính là hình chiếu của Đan Nguyên Kiếm Đế, cửa thứ ba có chiến lực vượt ba cảnh giới khiếu chiến, ta cũng có chiến lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến, nhưng lại chưa hẳn thẳng được.

Huyền Thiên trong nội tâm cảm thấy may mắn.

Hiện tại hắn là Vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, vô luận là Hỗn Độn Áo Nghĩa, hay là Lôi Chi Áo Nghĩa, hoặc là Hỏa Chi Áo Nghĩa, đều đạt đến cực hạn thân thể hắn thừa nhận được.

Luận năng lực vượt cấp khiêu chiến, ở thời điểm này, Huyền Thiên là mạnh nhất, nếu như tu vi của hắn có chỗ đột phá, tu vị ý niệm cũng phải đột phá một cảnh giới, vượt được năng lực khiêu chiến vượt cấp hiện giờ.

Cho nên, hiện giờ, là thời điểm thích hợp nhất để Huyền Thiên xông cửa .

- Vị Đan Nguyên Kiếm Đế này vậy mà phi thăng thành thần rồi, mà Thiên Thần chỉ là Kiếm Giới Chí Tôn, cũng không thành thần, Kiếm Đan Chi Thuật này tinh diệu cao thâm không thua gì Cứu Cực Dẫn Tinh Thuật và Giới Tôn Kiếm Quyết.

Huyền Thiên ánh mắt hưng phấn, đối với Kiếm Đan Chi Thuật của Đan Nguyên Kiếm Đế rất có hứng thú.

Về Kiếm Đan Chi Thuật, Huyền Thiên chưa từng nghe nói qua.

Đây là thuật độc đáo mà Đan Nguyên Kiếm Đế sáng tạo ra, chính là nhất tuyệt.

- Đan Nguyên Kiếm Đế là nhân vật thời đại Thượng Cổ, Đan Nguyên Đế Phủ tồn tại đã lâu, khẳng định vượt qua vạn năm, tuế nguyệt dài dòng như thế, không biết có bao nhiêu người thông qua ba mươi sáu cái Truyền Tống Trận, ngẫu nhập vào chỗ này nữa.

Cũng không biết có người thông qua được khảo nghiệm, lấy được truyền thừa của Đan Nguyên Kiếm Đế không nữa, bất quá muốn xông qua cửa thứ ba cũng không dễ dàng, muốn đánh bại hình chiếu Đan Nguyên Kiếm Đế cùng cảnh giới nhưng có thể khiêu chiến vượt ba cấp, tuyệt không phải chuyện dễ.

Dù cho ta có năng lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến, vậy thì cũng chỉ có năm thành cơ hội, rất có thể, truyền thừa của Đan Nguyên Kiếm Đế vẫn còn!

Đan Nguyên Kiếm Đế muốn tìm truyền nhân, phải là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ của ta ở kiếm thuật có lẽ cũng coi là yêu nghiệt nghịch thiên, có lẽ, ta đủ đạt đến yêu cầu của Đan Nguyên Kiếm Đế a!

Huyền Thiên trong nội tâm tin, mỉm cười, đi tới phía trước.

Cách đệ toàn đình viện thứ nhất còn 10m, Huyền Thiên liền cảm thấy lại có trận pháp bao phủ, là cấm chế cấm không.

Huyền Thiên sớm đã có sở liệu, nếu không có cấm chế cấm không, người xông cửa cần gì phải xông? Trực tiếp bay qua là được rồi!

Rất nhanh, Huyền Thiên đi vào trước đại môn, bước ra một bước, tiến nhập vào trong đình viện.

Bất quá, tiểu Hổ trên đầu vai bỗng nhiên bay về sau. Đại môn trống trơn kia chợt xuất hiện màn sáng hơi mờ, tiểu Hổ đúng là bị tầng màn sáng này bắn ra.

Một giọng nói từ trong màn sáng kia vang lên:

- Truyền thừa của bổn Đế chỉ truyền Nhân tộc!

Tiểu Hổ là yêu thú, Đan Nguyên Kiếm Đế căn bản không cho nó tiến vào.

- Rống - - !

iểu Hổ đứng ở ngoài mấy chục thước, bộ lông dựng lên, phát ra tiếng gầm giận dữ.

Tính tình tiểu Hổ cũng không tốt bao nhiêu, hảo hảo ngồi trên đầu vai Huyền Thiên lại bị bắn ra, há có thể không giận.

Thấy tiểu Hổ tựa hồ lại muốn xông lại, Huyền Thiên vội vàng quát:

- Tiểu Hổ. . . ! Ngươi đợi ở bên ngoài, đây là cấm chế do một cường giả sắp thành Thần bố trí xuống, ngươi không xông được đâu!

- Hù - !

Tiểu Hổ nhẹ gật đầu, tính tình ôn hòa lại, đứng ở bên ngoài nhìn Huyền Thiên.

Huyền Thiên làm ra một tư thế chiến thẳng với tiểu Hổ, sau đó, tiếp tục đi về trước.

Trên thực tế, màn sáng hơi mờ kia vừa ra, Huyền Thiên cũng không lui được nửa rồi, xông cửa bắt đầu, hoặc là sống, hoặc là chết!

Đan Nguyên Kiếm Đế đã có hắc nhở, hơn nữa cũng cho hậu nhân một con đường lui, nếu như cảm giác mình không được, có thể đi vào tấm bia đá, ly khai nơi này.

Đi hơn mười bước, Huyền Thiên đi vào trong đình viện, bỗng nhiên, cảnh tượng bốn phía biến đổi, không gian lập tức chuyển đổi... Bên ngoài cấm địa Đan Nguyên Đế Phủ, Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng vẫn đang chờ đợi, bọn hắn tin tưởng, Huyền Thiên không có khả năng dừng lại quá lâu trong Đan Nguyên Đế Phủ.

Lúc này, vị Hoàng giả nhất cấp của Ma Môn kia cùng một ít Hoàng giả Yêu tộc đã đuổi tới.

Bình luận