Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1178: Vây công Tịch Dương Lâu (1)


Trong lúc Huyền Thiên tu luyện, tám vị Chuẩn Hoàng trong Tịch Dương Lâu đều phục dụng Thành Hoàng Đan, hơn nữa, ở trong Thập Vạn Đại Sơn phía Tây Bắc Tịch Dương Lâu bí mật độ Hoàng Kiếp, bước vào Hoàng giả cảnh, rồi sau đó, liền trở lại Tịch Dương Lâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, quen thuộc lực lượng sau khi thành Hoàng.

Trong lúc này, ngắn ngủn trên mười ngày, đại sự kinh thiên phát sinh trong Đan Đế Dược Viên đã truyền khắp toàn bộ các thế lực lớn trên Trung châu đại địa.

Mà nhân vật chính của chuyện này chính là -- Huyền Thiên.

Tất cả thế lực lớn của Trung châu đối với danh tiếng của Huyền Thiên về cơ bản tương đối quen thuộc, lúc trước Huyền Thiên ở tây Huyền Vực chiến bại Tô Cảnh Dương, có chiến lực chém giết Vương giả tiểu thành cực hạn, phá vỡ ghi chép của năm yêu nghiệt biến thái, cũng đã nhấc lên một trận phong bạo ở Trung Châu.

Bất quá, phong bạo lúc trước còn xa mới có thể sánh bằng đại sự kinh thiên trong Đan Đế Dược Viên.

Thế lực Hoàng phẩm là thế lực đỉnh tiêm của cả Trung châu đại đị, không ít thế lực Hoàng phẩm đều là một vực vi tôn, chí cao vô thượng, cho dù đặt ở toàn bộ Trung châu đại địa, mỗi thế lực Hoàng phẩm cũng đều là tồn tại nổi tiếng.

Thế nhưng lúc này đây Đan Đế Dược Viên mở ra, đã có tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực Hoàng phẩm, kể cả bảy vị Thiếu chủ vậy mà toàn bộ đều bị Huyền Thiên một mẻ hốt gọn.

Huyền Thiên mới vừa thành vương, mà tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực Hoàng phẩm lại toàn bộ đều là Vương giả, hơn nữa, trong đó còn có hai vị Vương giả đại thành, tăng thêm Đồng Nghệ chết trong tay Huyền Thiên lúc trước đã có chừng bốn vị Vương giả tiểu thành cực hạn, toàn bộ đều là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng lại bị Huyền Thiên lợi dụng lôi kiếp công kích, giơ tay nhấc chân liền sạch sẽ.

Càng khiến người rung động chính là sau khi Huyền Thiên bước vào Vương giả cảnh, tu vị cảnh giới liên tục đột phá, liên tục độ hai lần lôi kiếp.

Lần thứ nhất một mẻ hốt gọn tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực Hoàng phẩm. Lần lôi kiếp thứ hai lại giết cho Chuẩn Hoàng lão bối của bảy đại thế lực Hoàng phẩm phải đại bại mà trốn, Chuẩn Hoàng Đồng Mãng của Vạn Sơn Vực Đồng gia cùng sủng thú Chuẩn Hoàng Cự Xà của hắn càng song song bị Huyền Thiên chém giết.

Vừa thành vương không lâu liền độ lôi kiếp, chém giết hai đại Chuẩn Hoàng, chiến tích của Huyền Thiên đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, dù cho Huyền Thiên là mượn nhờ lực lượng lôi kiếp, nhưng thực lực tăng lên trong lôi kiếp đã là một chuyện khiến người khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi rồi.

Mà ngay cả Đan Đế Dược Viên tồn tại từ thời đại Thượng Cổ, đã qua vạn năm kia, cho dù năm vị Kiếm Đế từng xuất hiện của Trung châu đều từng phá vỡ qua màn hào quang phòng ngự bên ngoài, nhưng cũng chỉ là phá vỡ một phần nhỏ, không tổn thương trận cơ, qua không được bao lâu nơi bị phá vỡ lại phục hồi như cũ, nhưng lần này, lại là vì Huyền Thiên độ kiếp mà màn hào quang bên ngoài Đan Đế Dược Viên đã triệt để bị thiên kiếp làm hỏng mất.

Cho nên sự kiện lần này, xem như làm cho tất cả thế lực của Trung châu đều đối với danh tiếng của Huyền Thiên như sấm bên tai rồi.

Đương nhiên phần đông các thế lực của Trung châu là vì sự tích của Huyền Thiên mà khiếp sợ đồng thời cũng biết Huyền Thiên gây ra đại họa, sắp sửa gặp phải nguy hiểm lớn lao, ngay cả thế lực Hoàng phẩm Tịch Dương Lâu cũng khó bảo hộ hắn.

Bởi vì, Đồng gia, Kỷ gia, Trâu gia, Đằng gia, Uông gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn... Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm này sau khi biết được chuyện trong Đan Đế Dược Viên tất cả đều tức giận, nhao nhao phát ngôn hùng hồn, muốn Tịch Dương Lâu giao ra Huyền Thiên để bọn hắn xét xử, muốn cho Huyền Thiên bồi theo hậu nhân của bọn hắn.

Mỗi một vị Hoàng giả, đều là một vị đại nhân vật, mỗi thế lực Hoàng phẩm đều là thế lực đỉnh tiêm của Trung châu, danh chấn thiên hạ, Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm đồng thời phát ngôn hùng hồni, đó là chuyện khiến người rất rung động.

- Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm đều có lời, tên biến thái Huyền Thiên này sợ là đã xong rồi.

- Cho dù hắn có thế lực Hoàng phẩm Tịch Dương Lâu che chở, vậy cũng không được!

- Tịch Dương Lâu là thế lực Hoàng phẩm mới phát triển trăm năm, mà trong bảy đại thế lực Hoàng phẩm kia có mấy cái đều là truyền thừa mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng địch lại nổi.

- Trình độ yêu nghiệt của Huyền Thiên so với năm đại yêu nghiệt biến thái cùng cảnh giới còn hơn một phần, đáng tiếc ah -- chọc giận Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm, hắn lần này thật là đã xong rồi.

...

...

Ngày gần đây, toàn bộ cường giả khắp Trung châu đại địa đều có cùng một chủ đề, chính là -- vận mệnh của Huyền Thiên.

Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm đều hiện thân nói muốn Huyền Thiên chôn cùng, khiến tất cả cường giả Trung châu đều cho rằng vận mệnh Huyền Thiên khó mà tránh khỏi.

Ngày 3 tháng 11 năm 10001 lịch sau Thượng Cổ.

Ngày thứ 12 bọn người Huyền Thiên trở về từ Đan Đế Dược Viên, bảy vị Hoàng giả thực lực khủng bố đến cực điểm đi tới Tây Huyền Vực, bên ngoài Tịch Dương Lâu.

Bảy vị Hoàng giả đến có chuẩn bị, khí thế kinh khủng kia điên cuồng tán phát ra ngoài, nhấc lên một cổ lại một cổ khí lãng kinh khủng, ngay cả mây trên trời đều bị kinh khí thế khủng kia xông đến mãnh liệt quay cuồng.

Hoàng giả khí thế ngập trời, chỉ cần là ở trong cùng Thiên Địa, chỉ cần là cường giả ngoài Vương giả cảnh, dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được cổ khí tức đáng sợ này.

Tuy rằng số lượng Hoàng giả của Trung châu không ít, loại chấn động của khí tức Hoàng giả này cũng hiếm tháy, nhưng cùng một thời gian, cùng một địa điểm, bảy đại Hoàng giả đồng thời phóng tu vị ra ngoài, khiến cho khí tức chấn động lại cực kỳ hiếm thấy.

Thông qua phương hướng bảy cổ khí tức kinh khủng truyền đến, cường giả ngoài Vương giả cấp của Trung châu cơ hồ lập tức đều kịp phản ứng, Hoàng giả của bảy đại thế lực Hoàng phẩm giờ phút này có lẽ đến Tịch Dương Lâu đòi người rồi.

Trong bảy đại thế lực Hoàng phẩm kia, Tây Trạch Vực Kỷ gia, Tề Lâm Vực Trâu gia, Liệt Hỏa Vực Đằng gia, Nguyên Hồ Vực Uông gia, đều chỉ có một vị Hoàng giả, theo thứ tự là Kỷ Vô Châu, Trâu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Uông Thủy Nhai!

Trong bảy Hoàng giả đến bên ngoài Tịch Dương Lâu, bốn người này đều có mặt.

Về phần Đồng gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn, thì phân biệt có hai vị Hoàng giả, Đồng gia có Đồng Kị Thu, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Phong Cốc có Hoàng Hư Thánh, Lý Đạo quang; Kim Quang Môn có Kim Hồng Chính, Thương Phá Đình!

Trong tam đại thế lực này đều có Hoàng giả đại thành, không ngoài dự tính, lần này đến Tịch Dương Lâu, tam đại thế lực đều là Hoàng giả đại thành đến: Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình

Hơn trăm năm trước, lúc Yến Cô Thành vẫn còn là Vương giả hành tẩu thiên hạ, tung hoành mấy vực cùng thế hệ vô địch.

Nguyên Hồ Vực, Thiên Sa Vực, An Hống Vực cách tây Huyền Vực khá xa, cho nên Yến Cô Thành cũng chưa giao thủ với ba người Uông Thủy Nhai, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh.

Bình luận