Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1148: Thuyết số mệnh (khí vận) (2)


Yến Tịch Tịch gật đầu nói:

- Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên đi Đan Đế Dược Viên thôi, Huyền Thiên phải nhớ chế tạo một bộ linh thân tốt, sớm ngày đột phá vương giả cảnh.

Năm người Huyền Thiên rời đi Thiên Huyền Kiếm Tháp, thuấn di hướng tây, một ngày sau đã tới Đan Đế Dược Viên.

Bất quá phạm vi Đan Đế Dược Viên thật lớn, phạm vi trăm vạn dặm, phía đông cách Thiên Huyền Kiếm Tháp chỉ có hai trăm vạn dặm nhưng phía tây thì cách hơn ba trăm vạn dặm.

Toàn bộ Hoàng phẩm thế lực Trung châu đều sẽ phái ra hậu bối thiên tài tiến vào bên trong Đan Đế Dược Viên, nhân số rất nhiều lên tới ngàn vạn.

Thế lực khu vực bất đồng thì phương hướng tiến vào Đan Đế Dược Viên tất cả không giống nhau, trên căn bản là căn cứ các vực mà định ra, Tây Huyền Vực ở vào Trung châu cực tây chi địa, vì thế địa điểm tiến vào Đan Đế Dược Viên là ở phía tây.

Lại bỏ ra nửa ngày năm người mới vòng quanh Đan Đế Dược Viên, từ phía Đông đi vào phía tây.

Thời gian đã là hoàng hôn ngày 24 tháng 12, tiếp qua một đêm, khi tia nắng đầu tiên của ngày mai xuất hiện thì cấm chế Đan Đế Dược Viên sẽ xuất hiện suy yếu một đoạn thời gian, võ giả dưới ba mươi tuổi có thể tiến vào trong đó.

Năm người ngừng lại một ngọn núi trước màn hào quang phòng hộ bên ngoài Đan Đế Dược Viên.

Yến Vân Thành nói:

- Đan Đế Dược Viên mỗi cách ba trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra là chín ngày. Mà vũ giả tiến vào Đan Đế Dược Viên phải dưới ba mươi tuổi, mỗi một thời đại hạ, trung đều có thiên tài như mây, ba trăm năm không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên tài, nhưng mà 99% thiên tài đều vô duyên cùng Đan Đế Dược Viên, có thể nghĩ tiến vào Đan Đế Dược Viên là may mắn cỡ nào, điều này đại biểu có được đại khí vận.

Vừa rồi Đan Đế Dược Viên mở ra là ba trăm năm trước, thiên hạ hôm nay bao nhiêu hoàng giả, Chuẩn Hoàng khi đó còn không có xuất thế, ví dụ như Kiếm Hoàng Yến Cô Thành, Chuẩn Hoàng Yến Vân Thành đều bỏ lỡ Đan Đế Dược Viên, mà đám người vẻn vẹn là một trong số các thiên tài mà thôi.

Như thế xem ra có thể tiến vào Đan Đế Dược Viên đích thật là chuyện may mắn.

Yến Tịch Tịch nói:

- Mỗi một lần thiên tài tiến vào bên trong Đan Đế Dược Viên nhất định sẽ xuất hiện một vị chuẩn đế.

Chuẩn Đế! Đây chính là cực hạn đạt của hoàng giả nửa bước nhân vật thành đế, Chuẩn Hoàng là vô địch phía dưới hoàng giả, Chuẩn Đế là vô địch phía dưới đế giả. Trung châu không có đế giả thì Chuẩn Đế đó là chân chính chí cao vô thượng.

Yến Vân Thành nói:

- Ba trăm năm trước, Đan Đế Dược Viên mở ra, thiên tài tiến vào dược viên có một vị thiên tài Hoàng Phủ Thế Gia nhanh chóng quật khởi, về sau một trăm bảy mươi ba tuổi trở thành chuẩn đế. Sáu trăm năm trước, Đan Đế Dược Viên mở ra, thiên tài Phong Vân Thế Gia tiến vào dược viên nhanh chóng quật khởi, vẻn vẹn 160 tuổi trở thành chuẩn đế. Chín trăm năm trước thiên tài Chiến gia tiến vào dược viên, một trăm tám mươi bảy tuổi trở thành Chuẩn Đế. . . 1200 năm trước, Lục gia. . .

Yến Vân Thành liên tục nêu ví dụ mấy lần Đan Đế Dược Viên mở ra, trong số thiên tài tiến vào dược viên tổng có một trổ hết tài năng không đến 200 tuổi trở thành Chuẩn Đế.

Thiên tài tiến vào Đan Đế Dược Viên sẽ xuất hiện một vị Chuẩn Đế, đây cơ hồ là định luật.

Thậm chí, ngàn năm qua. Trung châu sáu vị thành đế trong đó cũng có năm vị tiến nhập Đan Đế Dược Viên, duy chỉ có Bất Tử Hoàng từ bên ngoài đến không có.

Thời gian vạn năm, một đời lại một đời nhân vật thiên tài từ tiến vào Đan Đế Dược Viên trổ hết tài năng, dùng bằng chứng đã chứng minh Đan Đế Dược Viên là số mệnh chi địa. Mỗi lần thiên tài tiến vào Đan Đế Dược Viên, nhất định có một đại khí vận ngày sau sau ít nhất sẽ trở thành vì Chuẩn Đế, thậm chí. . . thành đế.

Lý Dật Phong ngạc nhiên nói:

- Đan Đế Dược Viên đại biểu cho số mệnh, vậy ngũ đại biến thái yêu nghiệt, như thế nào đều bỏ lỡ Đan Đế Dược Viên? Tuổi của bọn hắn đều mới hơn ba mươi tuổi mà thôi, đối với ba trăm năm vừa mở Đan Đế Dược Viên mà nói, có thể nói là mới qua một chút...

Yến Vân Thành nói:

- Ngũ đại biến thái yêu nghiệt đều có đế giả chi tư, so với năm vị tiền bối ngày xưa thành cùng niên kỷ tu vi càng thêm xuất sắc, có lẽ số mệnh đám người đã rất lớn, không cần tiến vào Đan Đế Dược Viên để chứng minh, Chuẩn Đế Trung châu cũng không phải là thiên tài đều là tiến vào Đan Đế Dược Viên.

- Nhưng mà năm vị thành đế giả đều là tiến vào Đan Đế Dược Viên cơ mà.

Trên đường đi, Thần Cơ tiên sinh một mực giữ im lặng đột nhiên mở miệng nói:

- Năm biến thái yêu nghiệt không có tiến vào Đan Đế Dược Viên, cũng có thể là nguyên nhân khác.

Đối với Thần Cơ tiên sinh nhìn không ra sâu cạn, cao thâm mạt trắc, ngay cả Yến Vân Thành đều vô cùng tôn kính, nói:

- Nguyện nghe cao kiến của tiên sinh.

Ánh mắt của ba người Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong cũng đều tập trung trên người Thần Cơ tiên sinh.

Thần Cơ tiên sinh nói:

- Năm vị đế giả Trung châu tiến vào Đan Đế Dược Viên, vậy cho thấy Đan Đế Dược Viên không có số mệnh thiên đại, đó cũng là biểu tượng số mệnh, năm vị biến thái yêu nghiệt một kẻ đều không có tiến vào Đan Đế Dược Viên, có thể là thiên tài lúc này đây tiến vào Đan Đế Dược Viên có người có đại khí vận. Thiên Địa đại đạo, số mệnh tạo hóa, mặc dù vô định nhưng là tối tăm tất có đại thế. Lão phu cho rằng lúc này đây thiên tài tiến vào Đan Đế Dược Viên nhất định sẽ xuất hiện một kẻ yêu nghiệt càng thiên tài hơn ngũ đại biến thái yêu nghiệt, thành tựu tương lai là toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người có nghĩ cũng không thể nghĩ được....

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thần Cơ tiên sinh đã rơi vào trên người Huyền Thiên.

- Tiên sinh nói là Huyền Thiên?

Trong ánh mắt Yến Tịch Tịch lóe lên linh quang.

Lý Dật Phong cả kinh nói:

- Tất cả mọi người có nghĩ cũng không thể nghĩ được.... Chẳng lẽ của lão đệ không chỉ muốn thành đế, còn phi thăng thành thần sao?

- Phi thăng thành thần ----!

Ngay cả thần sắc Yến Vân Thành đều sợ hãi thán phục không thôi.

Đế giả thời đại Thượng Cổ đối với phi thăng thành thần đều là một loại hy vọng xa vời, thành đế, tựa hồ chính là tận cùng của võ đạo chi lộ, có thể tại phàm giới tu luyện tới cảnh giới tối chung chính là đế giả.

Mà phi thăng thành thần hoàn toàn là thăng hoa, là một lần thoát thai hoán cốt chính thức Nghịch Thiên Cải Mệnh.
Cho dù là đế giả cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, nghe nói phi thành thành thần là được Bất Hủ suốt đời, trường sinh bất tử. . .

Đó ...mới chính là truy cầu cùng hướng tới chính thức của võ giả.

Thần Cơ tiên sinh không nói gì thêm, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lên bầu trời xa xăm.

Phi thăng thành thần ----! Đối với những võ giả khác mà nói là truy cầu cùng hướng tới nhưng đối với hắn tương lai của hắn ngay cả ta đều nhìn không thấu, chỉ sợ phi thăng thành thần cũng không phải con đường cuối cùng.

Bình luận