Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1037: Thiên hạ cùng mừng


- Chỉ là bị Thần Hoàng nguyền rủa phong ấn, Thần Hoàng nguyền rủa phong ấn thông đạo Nhân Ma, Minh Đế liền thi triển nguyền rủa phong ấn toàn bộ thiên hạ, mà Thần Châu chính là chỗ nguyền rủa đó, hai đạo nguyền rủa, một tồn đều tồn, một giải đều giải, hiện giờ nguyền rủa Thiên Địa đã bắt đầu tiêu mất, xem ra lời tiên đoán vạn năm mà Minh Đế lưu lại cũng sắp trở thành sự thật, trước khi thông đạo Nhân Ma mở ra thì bổn Vương sẽ không rời đi đâu!

Hai mắt Lệ Ba Hàn khẽ động, nói:

- Thông đạo Nhân Ma ở ngay dưới Âm Minh Đảo?

Âm Minh Vương cười nói:

- Nếu không, phiến Thiên Địa Thần Châu này tại sao có thể có Âm Minh chi khí được, hắc hắc hắc hắc. . . Hiện giờ có nguyền rủa phong ấn, Âm Minh chi khí thẩm thấu ra không nhiều lắm, một khi thông đạo Nhân Ma mở ra ở hậu viện của ta thì khắp Thần Châu đều sẽ rơi vào tay giặc, hóa thành một bộ phận cuả Ma giới. . .

- Ngay sau đó, là cả kiếm giới xóa tên khỏi trận doanh Quang Minh, mà trận doanh Hắc Ám ta lại nhiều thêm một thế giới Thiên Địa. Ngày khác Minh Đế xuất thế, nhất định sẽ Minh nhan cực kỳ vui mừng, bổn vương với tư cách là công thần khai giới, có lẽ sẽ được Minh Đế khen thưởng, phi thăng thành Minh, trở thành Bất Tử Minh Tộc chính thức. . . !

Nói đến phần sau tiếng cười của Âm Minh Vương thập phần sáng lạn.

Công thần khai giới? Phi thăng thành Minh? Bất Tử chính thức?

Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ đều nghe đến thập phần hướng tới.

Tu ma giả phi thăng thành Minh cũng như võ giả bình thường phi thăng thành Thần vậy, là truy cầu cả đời .

Thanh âm của Âm Minh Vương tiếp tục vang lên:

- Các ngươi đi đi! Bổn vương thân mang trách nhiệm, không rảnh giúp các ngươi tranh đoạt cái đỉnh rách nát gì đó đâu. . . !

Nghe Âm Minh Vương nói đến đỉnh, Lệ Ba Hàn cũng phục hồi tinh thần lại, nói:

- Đây cũng không phải là đỉnh bình thường, theo pháp chỉ của Minh Tử thì chín tôn Thánh Đỉnh này chính là Thiên Địa chí bảo, đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, mặc dù là Minh Chủ cũng phi thường coi trọng, nếu phát hiện phải đoạt được đến tay, Âm Minh Vương, nếu ngươi xuất thủ tương trợ, đạt được Thánh Đỉnh, công lao to lớn, chỉ sợ không thua gì khai thông thông đạo Nhân Ma cả. . . !

Thanh âm Âm Minh Vương liền chút kinh ngạc:

- Ngay cả Minh Chủ cũng coi trọng? Là pháp chỉ của vị Minh Tử nào?

Thanh âm Lệ Ba Hàn lập tức trở nên sùng kính nói:

- Con trai của A Dục Minh Chủ -- Bà La Sa.

Dưới nền đất, truyền đến tiếng kinh hô của Âm Minh Vương:

- Con trai một vị Minh Chủ?

Qua một lúc lâu, thanh âm Âm Minh Vương lại lần nữa vang lên:

- Tốt! Bổn vương đáp ứng giúp ngươi giúp một tay, bất quá, bổn vương trước khi thông đạo Nhân Ma mở ra sẽ không rời khỏi Âm Minh Đảo đâu, nhưng bổn vương sẽ phân một bộ phận hồn niệm cho các ngươi, có một bộ phận hồn niệm của bổn vương đủ để khiến thực lực một người trong các ngươi đạt tới tình trạng khủng bố trên Bán Bộ Vương Giả nhưng dưới Vương giả.

Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ thần sắc vui vẻ, cùng kêu lên nói:

- Đa tạ Âm Minh Vương!

Âm Minh Vương nói:

- Hồn niệm của bổn vương không thể ly khai Âm Minh Đảo quá lâu, lúc nào các ngươi phát hiện cái Thánh Đỉnh kia thì đến Âm Minh Đảo, bổn vương sẽ cho các ngươi hồn niệm. . . Lệ Ba Hàn, sau này ngươi cần phải thay ta nói rõ công lao trước mặt Minh Tử Bà La Sa đấy.

. . .

Ngày 1 tháng 1 năm 876 lịch mới Thần Châu, đây là một khoảng thời gian hết sức đặc thù của Thần Châu đại địa, một đoạn thời gian khiến võ giả khắp Thần Châu đại địa, thậm chí võ giả hải ngoại thập phần hướng tới.

Tiêu điểm khiến võ giả thiên hạ chú mục là Bắc Vực Thần Châu -- Thiên Kiếm Tông.

Tuy rằng Thiên Kiếm Tông vẫn tồn tại như trước, nhưng từ nay về sau, ánh mắt võ giả thiên hạ đều phải nhìn chăm chú vào Thiên Kiếm Tông, kể cả thế lực nhất phẩm.

Huyền Thiên vào hôm nay, đã thành lập nên Kiếm Tông.

Huyền Thiên là Tông chủ, Mạc Thiên Cơ là cường giả trấn tông kiêm thủ tọa thái thượng trưởng lão, các cường giả Thiên giai như La Khiếu Dã, Huyền Hồng, Viên Tuệ Tâm. . . đều là thái thượng trưởng lão!

Kiếm Tông, chủ yếu do bốn bộ phận tạo thành, Huyền gia, một bộ phận thành viên Bắc Thần Các, Thiên Kiếm Tông, Hoàng gia. . . !

Huyền gia, Bắc Thần các vốn là thế lực nhị phẩm, thực lực khổng lồ, Thiên Kiếm Tông, Hoàng gia vốn là thế lực lục phẩm, ngũ phẩm, nhưng hôm nay đều đã xuất hiện cường giả Thiên giai, có đại lượng tài nguyên cùng với công pháp tu luyện, không bao nhiêu năm nữa thì thực lực của Thiên Kiếm Tông và Hoàng gia thế tất sẽ đuổi theo Huyền gia và Bắc Thần Các.

Vạn Hóa Thánh Pháp, Hóa Lôi Tôn Quyết, Đại Kim Cương Thần Lực Công, Vạn Kiếm Chân Kinh, Thiên Diễm Bảo Điển, Địa Nhãn Thần Đồng. . . các loại Thần công Vương cấp đều là công pháp vô thượng của Kiếm Tông.

Có thể tưởng tượng, trong thời đại rầm rộ Vương giả cũng khởi thì thực lực của Kiếm Tông sẽ phát triển không ngừng, có được đông đảo thần công Vương cấp như thế, Kiếm Tông chắc chắn Vương giả xuất hiện lớp lớp, đột phá thế lực nhất phẩm, tấn thăng thành thế lực Vương phẩm đầu tiên trên Thần Châu sau Thượng Cổ.

Kiếm Tông lập trên Thiên Kiếm Tông ngày xưa, trên đỉnh Thiên Kiếm, về phần Thiên Kiếm Tông thì dời đến một ngọn núi bên cạnh, như thường ngày không thay đổi.

Hôm nay, Kiếm Tông đặc biệt náo nhiệt, ngày thành lập, võ giả thiên hạ cùng mừng!

- Môn chủ Vạn Sĩ Độc Hành, thái thượng trưởng lão Vũ Văn Đào Đào của thế lực nhị phẩm Bắc Vực Bá Kiếm Môn, dẫn người đến mừng, tặng 1000 khỏa linh thạch, một bản công pháp Thiên cấp, ba quyển công pháp võ kỹ Địa cấp, Linh Đan. . !

- Trang chủ Ngạo Trọng Thành của thế lực tam phẩm Bắc Vực Ngạo Kiếm Sơn Trang dẫn người đến đây chúc mừng, tặng 1000 khỏa linh thạch, một bản công pháp Thiên cấp, ba quyển võ kỹ Địa cấp, tuyên bố thoát ly Bá Kiếm Môn, thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông!

- Gia chủ Trịnh gia Trịnh Tĩnh Minh của thế lực tam phẩm Thanh Châu Bắc Vực, dẫn người đến đây chúc mừng, tặng 500 linh thạch, một bản công pháp Địa cấp, một số linh đan, thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông!

. . .

. . .

Kiếm Tông sáng lập! Cường giả Thiên hạ đều đến mừng, quà tặng chồng chất như núi. . .

Ngoại trừ số rất ít tông môn, đại bộ phận thế lực, đều thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông, ai cũng biết, ngày sau Thần Châu Kiếm Tông vi tôn, giống như Thiên Tinh Các ngày xưa vậy, hơn nữa, so với Thiên Tinh Các ngày xưa còn phải cường đại hơn rất nhiều, rất có xu thế nhất thống Thần Châu. . .

Huyền Thiên ở trong đại điện Kiếm Tông tự mình tiếp đón các thế lực đến chúc mừng.

Thái thượng trưởng lão Vũ Văn Đào Đào của Bá Kiếm Môn là cường giả cái thế Thiên giai cảnh bát trọng, hướng Huyền Thiên thỉnh tội, hi vọng hóa giải cừu hận giữa Huyền Thiên và Vũ Văn thế gia ngày xưa.

Bá Công Tử Vũ Văn Bá đi theo sau lưng Vũ Văn Đào Đào, chịu đòn nhận tội, ngạo khí và bá đạo ngày xưa đã sớm biến mất khỏi người hắn, cả người, tựa hồ thành thục hơn rất nhiều.

Bình luận