Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1034: Tìm hiểu áo nghĩa (2)


Huyền Thiên nói:

- Vậy là sao?

Kiếm Si nói:

- Hai võ giả cùng là Kiếm Tôn sơ kỳ, một người chỉ có một Kiếm Hồn, cái khác có hai cái Kiếm Hồn, dưới cường độ ngang nhau tự nhiên người sau sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu cường độ Kiếm Hồn của người trước cao cao hơn, vậy thì ai mạnh ai yếu liền khó biết rồi, trong cùng thời gian, nếu tất cả thời gian của ngươi trước đều dồn vào cường hóa một cái Kiếm Hồn thì người sau dù dồn tất cả thời gian vào cường hóa Kiếm Hồn thì vì Kiếm Hồn phân hai nên trên thực tế, thời gian cường hóa từng Kiếm Hồn chỉ bằng một nửa ngươi trước thôi.

Huyền Thiên gật đầu nói:

- Ta hiểu được, cái này là cái gọi là quý tại tinh, mà không phải nhiều, nhưng nếu có thể đã tinh lại khiến Kiếm Hồn nhiều hơn thì sao?

Kiếm Si nói:

- Đúng, bất quá, thực lực mạnh yếu của Kiếm Tôn cũng không phải là chỉ nhìn độ mạnh yếu của Kiếm Hồn, cũng phải nhìn cường độ Linh Khu nữa, võ giả bước vào Vương giả cảnh, ngưng tụ Kiếm Hồn dễ hơn tạo Linh Khu nhiều. Linh Khu chia làm chín phẩm thứ, nhất nhị phẩm là hạ đẳng, tam, tứ phẩm là trung đẳng, ngũ lục phẩm là thượng đẳng, thất bát phẩm là siêu đẳng, cửu phẩm Linh Khu là cực đẳng... Bình thường bước vào Vương giả cảnh thì Linh Khu bình thường đều là hạ đẳng, cho dù thể chất thật tốt thì nhiều nhất cũng chỉ là trung đẳng, chỉ có sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo Linh Khu mới có thể vượt qua trung đẳng. Hai võ giả đồng thời bước vào Vương giả cảnh, một người là nhất phẩm Linh Khu, một người là cửu phẩm Linh Khu, vậy thì Vương giả cửu phẩm Linh Khu kia một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Vương giả nhất phẩm Linh Khu rồi, thực lực khác biệt rất lớn.

Huyền Thiên cả kinh nói:

- Thậm chí có chín cấp bậc luôn sao, xem ra thực lực mạnh yếu của Vương giả chủ yếu phải xem ba phương diện rồi, một là cường độ và số lượng Kiếm Hồn, hai là phẩm bậc Linh Khu. Đây là trụ cột của thực lực, còn sức chiến đấu cụ thể còn phải xem võ kỹ mạnh yếu nữa... !

Đối với cái này, Huyền Thiên ngược lại không khó lý giải, trước Vương giả cũng giống vậy, thực lực mạnh yếu, một là xem lực lượng thân thể, hai là xem cường độ kiếm ý, ba là xem phẩm bậc võ học.

Kiếm Si nói:

- Đúng là như thế, lĩnh ngộ áo nghĩa, cần phải tương xứng với thuộc tính trong cơ thể thì khi lĩnh ngộ mới có thể làm chơi ăn thật, giống như là tu luyện công pháp vậy, có quan hệ rất lớn với tư chất. Hơn nữa, trong Thiên Địa tuy rằng các nơi đều có tiểu đạo áo nghĩa vận chuyển, nhưng đại bộ phận lại thập phần yếu ớt, chỉ có một chút nơi đặc biệt mới có thể mãnh liệt, ví dụ như Thủy áo nghĩa, trong không khí có, nhưng ngươi trực tiếp tìm hiểu lại khó cảm giác được, mà trong dòng sông thì Thủy áo nghĩa tựu phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm, nếu như là trong biển rộng, vậy thì Thủy áo nghĩa lại càng mãnh liệt. 

Huyền Thiên nói:

- Xem ra nếu ta muốn tìm hiểu Lôi chi áo nghĩa thì phải đi nơi có Lôi Đình đậm đặc, tìm hiểu Hỏa chi áo nghĩa thì phải đi nơi có hỏa diễm nồng hậu rồi.

Kiếm Si nói:

- Đúng vậy, tiểu tử, tuy rằng đột phá tu vị phải xem tu luyện thân thể, nhưng ý niệm nhưng lại là người dẫn dắt của thân thể, chỉ có ý niệm cường đại thì tu vị thân thể mới có thể đột phá nhanh chóng. Người tu vị ngang nhau, nhưng cảnh giới ý niệm lại cao hơn thì thực lực tự nhiên sẽ vượt qua người khác, cho dù tu vị thân thể có vẻ không bằng, vậy cũng có thể bằng vào cảnh giới ý niệm để đền bù, cho nên, kiếm ý của ngươi đã đạt đến Thập giai Đại viên mãn, có thể nhanh chóng tìm hiểu áo nghĩa, phải tận lực nhanh lên, chỉ có lĩnh ngộ áo nghĩa, mới có thể ngưng tụ Kiếm Hồn, tu vị không đến cấp Vương giả nhưng ý niệm có thể đến cấp Vương giả trước một bữa.

...

Từ chỗ Kiếm Si biết được phát triển tiếp theo sau khi kiếm ý đạt tới Thập giai Đại viên mãn, Huyền Thiên lập tức cáo từ mọi người, tiến đến sơn mạch Lôi Đình.

Tuy rằng cùng là Vương giả, nhưng khác biệt về Kiếm Hồn, Linh Khu lại phi thường lớn.

Huyền Thiên dưới Vương giả chiến lực liền một mực nghịch thiên, vượt xa cùng thế hệ, sau khi bước vào Vương giả tự nhiên phải tiếp tục bảo trì loại chiến lực này, cái này sẽ khiến hắn trong cạnh tranh tu vị ngang nhau sẽ không bị người đào thải.

Vô luận là Kiếm Hồn hay là Linh Khu, Huyền Thiên đều chỉ có thể là làm đến tốt nhất, hiện giờ tu vi của hắn mới Thiên giai cảnh bát trọng, cách chế tạo Linh Khu vẫn còn sớm, cho nên, trước tiên tăng cường ở phương diện Kiếm Hồn, tìm hiểu áo nghĩa, là bước đầu để ngưng tụ Kiếm Hồn.

Mặc dù độ khó của tìm hiểu nhiều Kiếm Hồn lớn hơn một Kiếm Hồn nhiều, nhưng dưới cường độ ngang nhau, nhiều Kiếm Hồn Vương giả lại cường đại hơn một Kiếm Hồn Vương giả nhiều, Huyền Thiên nghĩ thầm, ít nhất cũng phải phải luyện ra hai Kiếm Hồn, làm một Song Kiếm Hồn Vương giả, nếu có thể thì Tam Kiếm Hồn Vương giả cũng không tệ.

Hắn một mực tu luyện Hóa Lôi Tôn Quyết, trong cơ thể Cương Nguyên đều là Lôi hệ cả, cảm giác đối với Lôi là nhiều nhất, cho nên Lôi chi áo nghĩa là áo nghĩa đầu tiên mà Huyền Thiên chọn lựa, tiếp theo, Hỏa thuộc tính của Huyền Thiên là tốt nhất, cấp siêu hoàn mỹ, khẳng định không thể lãng phí thiên phú này được, cho nên, Hỏa chi áo nghĩa Huyền Thiên cũng phải tìm hiểu.

Về phần Kim chi áo nghĩa, thì đợi sau khi tìm hiểu Lôi chi áo nghĩa và Hỏa chi áo nghĩa lại nói sau. Trong chín tôn Thánh Đỉnh mà Kiếm Si nói thì có Lôi Chi Thánh Đỉnh và Hỏa Chi Thánh Đỉnh, trong ngũ hành duy chỉ không có Kim Chi Thánh Đỉnh, cái này khiến Huyền Thiên có chút kỳ quái, cho nên hắn liền xếp Kim chi áo nghĩa ở cuối cùng.

Sơn mạch Lôi Đình, trong vòng ngàn dặm, Cuồng Lôi trận trận!

Huyền Thiên xuyên thẳng qua trong lôi hải đi tới nơi Lôi Đình cường liệt nhất, dưới sự gia trì của Lôi Đình chi lực do Ngự Lôi Châu, thực lực Huyền Thiên phi tốc bạo tăng tới cấp bậc Vương giả.

Thực lực đạt tới cấp bậc Vương giả, cảm ngộ Lôi chi áo nghĩa tự nhiên cường liệt hơn lúc ở Thiên giai cảnh nhiều.

Kiếm ý đạt đến Thập giai Đại viên mãn, Huyền Thiên lại đến trong sơn mạch Lôi Đình cảm ngộ Lôi Đình chi lực, quả thật có cảm giác không giống, hắn có thể cảm ngộ không chỉ là lực lượng mặt ngoài của Lôi Đình mà còn bắt đầu cảm ngộ đến bản chất của Lôi Đình chi lực nữa.

Kiếm Cương Kim chi thuộc tính của Mạc Thiên Ky chính vì hắn tìm hiểu Kim chi áo nghĩa, cho nên, Kiếm Cương Kim chi thuộc tính kia không chỉ có Kiếm Cương màu vàng mà bên trong còn ẩn chứa Kim chi áo nghĩa, cho nên, so với Kiếm Cương màu vàng bình thường thì uy lực phải lớn hơn nhiều.

Mà Lôi Đình Kiếm Cương của Huyền Thiên trước kia chỉ là do Lôi hệ Cương Nguyên trong cơ thể biến thành, cũng không có bản chất lực lượng Lôi Đình, không có Lôi chi áo nghĩa, nếu như Huyền Thiên tìm hiểu Lôi chi áo nghĩa, như vậy, Lôi Đình Kiếm Cương của hắn lực công kích sẽ tăng lên nhanh chóng, ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. 

Vì để sớm ngày đạt tới chiến lực cấp Vương giả, chém giết Tàng Thiên Ca, thả ra nhị trọng Bất Tử chi huyết, cởi bỏ nguyền rủa của Thần Châu đại địa nên Huyền Thiên ở trong sơn mạch Lôi Đình tu luyện có thể dùng điên cuồng để hình dung.

Bình luận