Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1615


Đến tận đây, Nhân tộc đã có ba gã người trẻ tuổi đã trở thành Chí Tôn, đều là Thiên Niên Chí Tôn, đương nhiên, ngoại trừ Nhân tộc, chủng tộc khác đều có người trẻ tuổi trở thành Chí Tôn

Ma tộc có hai vị, một vị là Thần Hữu Chí Tôn, còn có một vị trí niên kỷ khá lớn, đã có hơn hai ngàn tuổi.

Tà Linh tộc một vị

Dạ Xoa Tộc một vị

Man tộc hai vị

Cự Nhân tộc hai vị

Vốn, Ma tộc là không thể nào chỉ có hai vị, Tà Linh tộc cùng Dạ Xoa Tộc cũng giống như vậy, không có khả năng chỉ có một vị trí, nhưng đáng tiếc trong bọn họ thiên tài đứng đầu nhất, đều đã bị chết ở trường giác đấu tại Tu La giới, giết chết bọn họ là Diệp Trần, Diệp Trần đúng là giẫm lấy thi thể của bọn hắn, cuối cùng mới trở thành Chí Tôn.

Bỏ vị Ma tộc kia hơn hai ngàn tuổi tân tấn Chí Tôn, vũ trụ tinh không Thiên Niên Chí Tôn theo ban đầu, thoáng cái đạt đến mười một người, nếu như tăng thêm mất tích nhiều năm Tà Tinh Chí Tôn cùng Diệp Trần, chính là mười hai.

Nếu như Diệp Trần là mặt trời, như vậy bọn hắn liền là ngôi sao, hào quang thuộc về mình.

Bất quá có rất ít người biết, còn có một mặt trời cũng đang toả ra tia sáng chói mắt, Diệp Trần là bạch mặt trời, đối phương tất nhiên là mặt trời màu đen

—— Đại Ma Vương huyết thống.

"Thoáng cái nhiều ra Thiên Niên Chí Tôn, đây là muốn cho vũ trụ Tinh Không loạn hơn sao?"

Một ít Chí Tôn vụng trộm đều đang trao đổi.

Thật sự là Thiên Niên Chí Tôn nhiều lắm, thường ngày thật lâu trong năm tháng, một thời đại có thể xuất hiện một cái đều coi là không tệ, lần này thoáng cái xuất hiện mười cái.

"Thiên Niên Chí Tôn là vương bài, chỉ sợ các đại chủng tộc tương lai, còn có thể sinh ra đời càng nhiều chí tôn trẻ tuổi nữa ".

"Ân, đây là tất nhiên, Thiên Niên Chí Tôn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi ".

"Chúng ta tiềm lực đã hết, liền xem Chí Tôn tuổi trẻ biểu diễn "

Hoang Thần Đại lục

Gần hai trăm năm ở bên trong, Diệp Trần đã sớm đem thủ kiếm thức sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa, liền dung hợp Huyễn Kiếm Thức khó khăn nhất, cũng dung hợp lực lượng áo nghĩa thành công

Trong đó, xông Hoang Thần tháp lại tiến hành một lần

Lúc này đây như cũ là Diệp Trần xông tháp thành tích thứ nhất, thủ kiếm thức dung hợp lực lượng áo nghĩa quá cường đại, có lẽ đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn có thể chiến thắng Đại Ma Vương huyết thống đệ nhất Ma Tôn, nhưng lúc xông tháp, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất, bằng vào thủ kiếm thức, hắn xông qua bảy trăm tám mươi tám tầng, mà đệ nhất Ma Tôn xông qua thứ bảy trăm tám mươi bảy tầng, như trước kém một tầng.

Về phần danh thứ ba, kém hai người một mảng lớn, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, hắn đã bị hai người vượt xa.

Chỉ có điều ở bên trong năm người đứng đầu, chỉ có Diệp Trần không phải Truyền Kỳ Chí Tôn, liền khang Tuyết Lệ, Chiến Hùng đều trở thành rồi Truyền Kỳ Chí Tôn.

Không có thể trở thành Truyền Kỳ Chí Tôn, liền có thực lực như thế, tuy làm cho người ta kinh hãi, thế nhưng mà sự hạn chế cũng rất lớn, sau khi trở thành Truyền Kỳ Chí Tôn, có thể tiếp tục phát triển, mà không có trở thành Truyền Kỳ Chí Tôn, trụ cột trên lực lượng kém nhiều lắm, cũng ít đi một phần tích lũy, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, đợi một lúc sau, sẽ càng ngày càng rõ ràng.

Bình luận