Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 867: Được làm vua thua làm giặc (1)


Lý Uyên 1 từ trong cơn ác mộng bừng tinh, hắn hiện đang thiếu ngủ nghiêm trọng.

Người khi đang áp lực tinh thẩn thật lớn, thì cũng sẽ gặp đủ các loại quái mộng. Lý Uyên mơ thấy Tiêu Bố Y đem hắn bắt trói lại. sau đó dùng tiểu đao từng đao một đem thịt trên người hắn cắt bỏ.

Cảnh trong mơ rắt đẫm máu. Lý Uyên sau khi tinh lại, mồ hôi đẳm đìa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. hướng về phía cung nhân hỏi: "Tại sao Thái tử cùng Tẩn vương còn chưa có đến?" Lý Uyên biết Lý Kiến Thành đã đến kinh sư. cho nên một mực chờ đợi. Chiến tranh thân huynh đệ. ra trận phụ tử binh, trước mắt chi có con ruột mới khiến cho Lý Uyên cảm thắv tin cậv cùng hi vọng. LÝ Kiến Thành đă đến kinh sư. nhưng chi cho thủ hạ đến thông bẳm một tiếng, nói còn có chuyện xử lý, đợi một hai canh giờ sau sẽ đến bái kiến, nhưng hiện tại hiển nhiên đã qua làu rồi.

Lý Uyên trong lòng chẳng biết tại sao, có cảm giác bắt an.

Đứng dặv đi tới đi lui trong điện, nhìn sang địa đồ Quan Trang treo trên tường, trầm ngâm thật lâu. Trước mắt Quan Trung đã ỡ vào thế yếu tuyệt đổi. hắn căn bản nghĩ không ra còn có thượng sách gì để đối chiến với Tiêu Bố Ykhí thế như hồng thủv.

Tiêu Bố Y hiển nhiên là đại địch cả đời, Lý Uyẻn mồi lần nhớ tới điểm ấy. đều là trong lòng ai thán. Đại địch cả đời của hắn này, từ lúc đẩu đã tặn lực lôi kéo. đến lợi dụng lẫn nhau, rồi đền hôm nay đã là cùng đường gặp mặt. mồi lần đều làm cho hắn tám lực tiểu tụy.

òng trời đã cho hắnlắv được Quan Trung, thì sao lại anbàicho hắn một Tiêu Bố Y?

Thiên thư? Lý Uyên trong đầu bồng nhiên xuất hiện hai chữ này. ánh mắt lộ ra vẻ mê man.

Sau khi nhìn sang nến đò trong điện chi còn nửa câv. Lý Uyên rốt cuộc nhịn không được, gọi cung nhân tới nói: "Đi xem, vì sao Thái tử cùng Tẩn vương còn chưa kiến giá?"

Cung nhân mỡi lui ra. lại có cung nhân tiến đến nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, ôn Phong Nhà cấp tốc muốn cầu kiến".

Lý Uyên hơi ngạc nhiên, ôn Phong Nhà tới gặp, ôn Phong Nhà một mực phụ trách hộ vệ Thái tử. Lẩn này sau khi cùng Thái tử từ Bách Bích quay lại. một đường mệt nhọc bệnh trong người, ôm bệnh nhẹ về phủ nghi ngơi. Không biết tại sao lại vội vàng tới gặp?

Ôn Phong Nhà khi nhìn thấv Lý Uyên, là kinh hoàng thấp giọng nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng. T ình hình hình như có chút không đúng'

Lý Uyên chi cho là hắn đang nói đại thế thiên hạ, thở dài nói: "Tình hình trước mắt. đích xác đổi với chúng ta bắt lợi. Tiêu Bố Y hắn..

"Thẩn không phải nói Tiêu Bố Y. Là Tẩn vương cùng Trưởng Tôn thị có chút không đúng!" Ôn Phong Nhã vội nói.

Lý Uyên khè giặt minh, "Tẳn vương cùng Trưởng Tôn thị như thế nào?" Trưởng Tôn thị trước mắt là đại tộc Quan Trung. Vô luận tại triều đường hay môn phiệt tiếng nói đều không nhò. Bẳng không lúc trước Trường Tôn Vô Ky cũng không dám hiệp đồng Trưởng Tôn Vô Cấu tìm đến Lv Uyên đòi một câu trả lời. Đối với những mòn phiệt đại tộc này. bản thân Lý Uyên cũng có bắt đắc dì. Hắn muốn nhất thống thiên hạ không thể không dựa vào những người này ùng hộ. Nhưng nhiều khi những môn phiệt đại tộc này lại thùa cơ trong khi ủng hộ. lặng yên thẳm thấu đến các phương diện của Lý Đường. Bứt giây động rừng, tùy tiện cái nào cũng không thể đơn giản xử lý. Lý Uyên thòi khắc khẩn cắp. chi có thể đổi với bọn họ lễ ngộ có thừa. Thậm chí nhiều khi tại môn phiệt kiêu ngạo, vẫn là mỡ một mắt nhắm một mắt. Trưởng Tôn thị là mòn phiệt hắn đích thân lôi kéo lại có cái gì không đúng sao?

"Bọn họ giống như mưu đổ bí mặt... mưu đổ bí mặt phản loạn!" ôn Phong Nhà khó nhọc nói.

Lý Uyên khè giặt mình, thoáng qua cười nói: "Làm sao có thể? Bọn họ phản cái gì? Bọn họ không có lý do gi" Nghe được ôn Phong Nhà mật báo Lý Uyên trong lòng hơi tức giận. Nếu không phải ôn Phong Nhà là công thằn khời nghĩa, hơn nữa đối với hắn một mực trung thành thì chi bẳng một câu nói kia, rất có thể đã bị hắn đẳv ra chém rồi.

"Thẩn cũng không biết bọn họ phản cái gì" òn Phong Nhà khẩn cấp nói: "Lào thẩn sau khi gặp Thánh Thượng, thân thể không ồn. vốn cáo lui quay lại tu dưỡng mấy ngày, không ngỡ tại Bắc Nha đã váng đầu hoa mắt. chi có thể tạm nghi. Nhưng trong vô ý nghe Trung Lang tướng Lữ Thế Hành mật báo. nói Trường Tòn Võ Ky bảo hắn tùy cơ mà động, sau đó cùng với Tẳn vương dẫn thị vệ cận thân tiến nhập Huyền Vũ môn. Hắn khó hiểu ý của Trường Tôn Vô Ky. cảm giác có chút không ồn. lúc này mới đến bầm báo với thần. Lão thần nghe được, cảm thấv ỡ đâv có một số vẩn đề. cho nên mới cấp tốc báo lại".

Lý Uyên đã nhíu mày. thi ra Đường thùa Tùy chế. Tây Kinh phòng ngự cùng Đông Đô không khác gì nhau. Trong thành mặc dù để phòng nghiêm ngặt, nhưng còn phán ngoại triều, nội đình hai bộ phận. Ngoại triều ỡ tại nam, nội đinh ở tại bắc. Hoàng thành bắc bộ các mòn đối với an nguy nội đinh quan hệ trọng đại. mà Huyền Vũ môn càng hết sức quan trọng. Cho nén Lý Uyên để phòng phản loạn, ỡ bên ngoài Huyền Vũ môn lại thiết hai hành lang, gọi là Bắc Nha. Tinh binh Vệ phủ cùng thị vệ cung đình đa phẩn đểu ờ Bắc Nha thủ vệ, dùng khi có biến cố khẩn cắp. So ra mà nói. sau khi qua Huyền Vũ mòn tiến vào nội đinh, phòng bị đã không bẳng trước. Nếu là bị tặc nhân khống chế Huyền Vũ môn. cơ bản rất nhanh có thể khống chế nội đinh, đó là trực tiếp uy hiếp đến an toàn của Lý Uyên hắn, òn Phong Nhà nói nếu là chuyện thật. Trường Tôn Vô Kỵ dụng ý có thể nói là cực kỳ có thể.

Lý Uyẽn vốn là người đa mưu túc trí. mặc dù đă có tàm, nhưng đúng là vẫn còn khó có thể tin.

Bời vì sự tinh có nhản có quả. hắn thật sự không thể nghĩ ra được Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn thị vì sao phải phản hắn!

Bồng nhiên nghĩ tới điều gì. Lý Uyên hỏi:"Thế Dân vẫn là Thế Dân sao?" Hắn hòi cổ quái, Ôn Phong Nhà hơi ngạc nhiên, lưỡng lự nói: ""Đương nhiên là Tẩn vương, bẳng không ai có thể đơn giản dẫn người tiến vào nội đinh?"

Lý Uyên quyết định thật nhanh nói: "Lệnh cao thủ thị vệ ẩn ờ sau điện, dùng chén của ta làm lệnh!"

Ôn Phong Nhà lập tức nghe lệnh đi làm. trong lúc nhất thòi tiếng bước chân dồn dập, Lý Uyên tim đập thinh thịch, tay đè lên bàn, trên mặt âm tinh bất định. Lại qua chừng nén hương, có cung nhân tiến đến bẳm báo nói: "Tằn vương cùng Trường Tôn Hẳng An cầu kiến Thánh Thượng".

Lý Uyên trầm mặc một lát nói: "Tuyên bọn họ tới gặp".

Lý Thế Dân khi tiến điện, giáp trụ chinh tề, thân mang bội kiếm, Lý Uyên trông thắv. trong lòng trẳm xuống, bởi vì hắn từ trên mặt Lý Thế Dân nhìn thấv sự quyết tuyệt ít có. mà trẽn mặt Trường Tôn Hẳng An, cùng đại biểu có đại sự phát sinh.

Có đại sự gì phát sinh?

Thế Dân vẫn là Thế Dãn. cái này không thể giả. Lý Uyên biết Lý Huyền Bá có thể cải trang giả dạng, nhưng hắn mặc dù già nua, mắt tuyệt không mờ. cộng thêm đối với Lý Thế Dán rất tinh tường, lúc này đãv liếc trông qua, đã biết người trước mắt này vẫn là con trai hắn.

Nhưng Thế Dân vì sao tràn đầy sát khí? Bọn họ muốn cái gì? Lý Uyên rốt cuộc phát hiện rất nhièu chuyện, hắn cũng không cách nào khống chế.

"Thế Dàn. con một đường khồ cực. cầu kiến trẫm. không biết có chuyện gi?" Lý Uyên chậm rãi hỏi.

Lý Thế Dân càu nói đầu tiên đã là thạch phá kinh thiên, càng như một tiếng sấm vang lên bên tai Lý Uyên, "Đại ca Kiến Thành đã chết".

Lý Uyên vốn cực trầm ổn. sau khi nghe được càu này bồng nhiên đứng lẻn. thất thanh nói: "Con nói cái gi?"

"Con nói đại ca Kiến Thành đã chết!" Lý Thế Dán từng chữ nói ra.

Lý Uyẻn thân hình lảo đảo hai cái. trong đầu một hồi trống rỗng, vịn lấy bàn. lầm bẳm nói: "Kiền Thành đã chết..." Không biết qua bao lâu. lúc này mới khó nhọc hòi: "Là ai giết Kiến Thành?" Hắn vất vả cả đời thầm nghĩ nhắt thống thiên hạ, thiên thu muôn đời. vĩnh thùa đại thống, Lý Kiến Thành ký thác hv vọng cùa hắn. tại sao cứ như vậy mà chết đi?

Lý Thế Dân do dự một chút mới nói: "Là Nguyên Cát giết đại ca!"

Lý Uyên chậm rãi ngồi xuống hòi: "Nguyên Cát đàu. tại sao không đến?"

"Nguyên Cát giết đại ca. đã bị con giết rồf' Lý Thế Dán nói.

Lý Uyên không nói. Lý Thế Dán cũng bảo trì trầm mặc. Trường Tôn Hẳng An vốn cảm thấy Lý Thế Dân nói quá mức trực tiếp, không đủ uyển chuyển, nhưng nghĩ lại. quyết định thật nhanh là quan trọng nhất. Lý Thế Dân đi thẳng vào ván đề. là muốn xem phản ứng của Lý Uyẻn.

Lý Uyên không có bất kv phản ứng gi.

Hắn chi là ngồi ỡ sau án, thẩn sắc thẫn thờ.

Không biết qua bao làu, Lý Thế Dân nhịn không được nói: "Phụ hoàng, khôngbiết người đổi với chuyện này thấy như thế nào?" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Kiến Thành là con giết có đúng không?" Lý Uyẻn đột nhiên hỏi.

Lý Thế Dân cả kinh không lời nào có thể nói. Hắn không biết Lý Uyên làm thế nào mà biết, chẳng lẽ nói tin tức để lộ, vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vô lưới?

"Kiến Thành dù sao cũng là đại ca của con... đại ca ruột" Lý Uyẻn rốt cuộc rơi lệ, buồn bà nói: "Con nói để cập đền Kiến Thành chết, lại không có nửa phẩn thống khổ, Kiến Thành chết nếu không phải nguyên nhản vì con thì thật sự nghĩ không ra cách giải thích nào khác' Thấy Lý Thế Dân không nói. Lý Uyên chua xót nói: "Vì sao không trả lời ta?" Thấy Lý Thế Dán đã có sợ hài. lại vỗ bàn nói: "Nói. vi sao!"

Lý Thế Dân vốn đã hạ quyết tâm tự minh nắm giữ sổ phận, nhưng cái này vốn là bởi vì hắn đã nhận định mình không phải con của Lý Uyên. làm tất cả những cái này đương nhiên cùng không có cảm giác áv náv gì. Nhưng khi thấv được bộ dáng bi phin gần chết của Lý Uyên, trong nội tâm lại có sự sợ hài nói: "Người hỏi ta vì sao, ta cũng hòi người, vi sao Lý Nguyên Cát ba lằn bốn lượt khiêu khích đối với ta. người lại thờ ơ? Vì sao kinh thành tràn đằv lời đồn đài ta không phải là con của người, người không thèm cấm? Vì sao đều là con của người, ngươi trọng bén này nhẹ bên kia? Vì sao Trưởng Tôn Vô cấu không tranh quyền thế. đến hiện tại là ỡ đâu không rõ? Vì sao Lý Nguyên Cát đầu độc Huyền Bá? Vì sao người có công luòn bị nghi kỵ? Vì sao cho tới bây giờ. người còn gạt ta. nói ta là con cùa người?!"

Lý Thế Dân một bầu lửa giận, bồng nhiên phát tác. quả thực là kinh thiên động. Lý Uyẻn nghe xong, trước mắt đen kịt một mảng, đã đoán được một việc, phục hồi lại tinh thần, trong mắt trànđầv vbi ai. run giọng hỏi: "Thế Dân. ai nói con không phải là con của ta?"

Lý Thế Dân cười lạnh nói: "Cho đến bây giờ người còn muốn gạt ta? Ai nói. chẳng lẽ người không biết?"

Lý Uyên nắm chặt hai nắm đấm. cắn răng căm hận nói: "Thi ra là thế. ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu rõ!"

"Người rõ ràng cái gì?" Thế Dân ngược lại hồ đồ. về tâm muốn phẩn bức Lý Uyên thoái vị, không biết tại sao đã rất nhạt. Thật ra hắn vốn không muốn bức vua thoái vị. muốn gặp Lý Uyên ngoại trà là vì Trưởng Tôn thị ra, càng nhiều là muốn vì chính minh đòi một câu trả lời. Trước mắt cho dù hắn có thể ngồi vào vị trí của Lý Uyên thi như thế nào? Lý Thế Dân tự nghĩ cũng khó có thể chống cự đại quán Tây Lương xuôi nam. đã như vậy, hắn làm hoàng đế có tác dụng gì?

Bình luận