Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 853: Mưa gió hội Hà Đông (1)


Trong khi mấy người Tiêu Bổ Y thương nghị chiến sự Hà Đông, Lý Uyên cũng đã tâm loạn như ma, mồi một tin tức truyền tới. không ngừng đả kích sự tự tin của hắn.

Lý Tình phá Định Tương, truy quán Đột Quyết kêu cha gọi mẹ, Từ Thế Tích đại phá Đột Quyết Nha trướng, đárib. Đột Quyết không ngóc đầu lên được.

Lý Thế Dân thảm bại mà vể, quán u Cháu toàn tuyến co rát trở lại co lại, Thái Nguyên bị vây.

Tiêu Bố Y xuất binh đánh Uyên Cái Tó Văn, nghe nói Uyên Cái Tó Văn chi đem được hơn mưỡi người trốn về Liêu Đông. Từ Thế Tích đại phá thành Liêu Đông, quán Tây Lương khí thế như hồng thủy.

Tất cả tin tức liên tiếp truyền đến, không ngừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của Lý Uyên.

Cho tới hiện tại, mùa xuân đến nhưng trong lòng Lý Uyên lại như là mùa đông khắc nghiệt.

Quản Tây Lương bắt đầu toàn lực đánh Hà Đông, muốn lặp lại lộ tuyển hắn năm đó đánh Quan Trung, trước mắt Thái Nguyên báo nguy. Giới Hưu báo nguy. Thái Cốc Quan báo nguy. Thiên Tinh Quan báo nguy!

Khắp nơi đều cắp báo. nhưng vấn để khó khăn, điểm chết người nhắt còn có một điểm. Lý Uyên tại Hà Đông còn có họa ngẩm, trong LÝ Đường còn có họa ngẩm, hắn tâm tư không thể hoàn toàn đẩu nhập tại chiền trường Hà Đông. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lý Uyên khổ không thể nói.

Đối với việc sử dụng Lý Huyền Bá. Lý Uyẻn có sự do dự trước đó chưa từng có. Hắn muốn dùng Lý Huyền Bá. lại có cố kỵ. cuối cùng chứng minh, Lý Huyển Bá từ khi lình quân Hà Đông, những đề nghị hoàn toàn chính xác.

LÝ Huyền Bá đề nghị chủ động xuất binh, bắt luận công kích Sơn Tâv hay Tiêu Bổ Y, bắt giặc bắt vua cùng đều tốt. Hay từ Thượng Đảng công Trường Binh, lực áp Lạc Dương. Bức Tiêu Bố Y triệt binh cũng được. Tóm lại không thể ngồi chờ đối thủ đền cõng. Lý Huyển Bá đề nghị không cằn phải cô lặp u Châu. Lv Huyền Bá nói vũ lực ngoại tộc mặc dù có thể, nhưng chinh chiền thiên hạ nào có ai tận tâm tận lực như người một nhà? Lý Huyền Bá để nghị ngàn vạn lằn không nên trông cặv vào Đột Quyết cùng Liêu Đóng có thể đánh bại Tiêu Bố Y. Đột Quyết cùng Liêu Đông một khi bại. Lý Đường tắt nguy!

Lý Uyẻn cũng biết Tiêu Bố Y không kém. Thời gian gần đây khi tranh bá thiên hạ, Tiêu Bố Y càng bộc lộ tài năng. Nhưng Lý Uyên vẫn không tin Đột Quyết cộng thêm Liêu Đông ương ngạnh, cứng còi. vẫn không thể cùng Tiêu Bố Y liều đến lưỡng bại càu thương.

Lý Uyẻn không có nghe theo đề nghị của Lý Huyển Bá, quyết định tọa sơn quan hổ đấu.

Sụ thật chứng minh, nước cờ này của Lý Uyên mưỡi phần sai lẩm. Đột Quyết. Liêu Đông bại lui. Đều bị nghiệm chứng tẳm nhìn xa của Lý Huyền Bá. Tiêu Bố Y hiện tại khí thế như hồng thủy. Quy mô tiến cóng Hà Đông, cũng chứng minh Lý Huyển Bá nói một điểm cũng không sai. ^/v

Nhưng những đề nghị hết sức chính xác này. một đề nghị Lý Uyên cũng không nghe, bảo thủ tới trình độ nhất định thì chính là ngoan cố. Lý Uyẻn trong xương cốt vẫn là một người bảo thủ. Hắn cùng có chút kháng cự để nghị của Lv Huyền Bá. Hiện tạiLv Uyên phi thường buồn bực thầm nghĩ nểu như lăp lại một lằn nữa. Hắn thà rẳng để cho Lv Huyền Bá xuất đẩu lộ diện. Nhưng trên đời này khó nhất là khién cho thòi gian đảo ngược.

Đối với Lý Huyền Bá rốt cuộc xử lý như thế nào. Lý Uyẻn ở vào thế khó xử trưỡc đó chưa từng có.

Lý Huyền Bá thòi gian gần đãv ngoại trà đề nghị ra, một mực đều là quy củ, Lý Uyên lại có chút ít không thể hạ thủ. cho dù Bùi Tịch cũng có chút nghi hoặc, bởi vì từ trước tới nay cho thấy, mọi thứ Lý Huyền Bá làm đều không thể bắt bè. đều trung vì nước, thử hỏi người như vậy Lý Uyên nếu là công khai giết, sẽ làm quần thần suy nghĩ như thế nào? Nếu ám toán giết Lý Huyền Bá cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy ! Lý Uyên bố cục phải một kích đắcthủ. khôngthểđể cho Lý HuyềnBá có cơ hộiphàn kích.

Ngồi ờ trong đại điện, Lý Uyên sắc mặt âm tình bắt định, đang tại chờ người tâm phúc.

Bùi Tịch khi tiến điện, sắc mặt cũng có chút khác thường, Lý Uyẻn hòi: '"Bùi Phó Xạ, tinh hình như thế nào?" Bùi Tịch thắp giọng nói: "Thánh Thượng, thẩn đã từ trong miệng Nguyên Cát điểu tra rõ ràng, thi ra tin tức của Nguyên Cát. là sớm trước kia từ trong miệng một nha hoàn thiếp thân của Đậu hậu mà biết được".

Lý Uyên cau mày nói: "Nguyên Cát tại sao có thể có tám tư tim tòi bí mặt? Nha hoàn thiếp thân của Đậu hậu. không phái đã chết rồi sao?" Lý Uyên tâm tư xoay nhanh, thầm nghĩ minh vì che dấu tin tức này. sau khi Đậu hậu chết, đem nha hoàn thiệp thân của nàng âm thầm giết. Đậu hậu đã đáp ứng với mình sè kín miệng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này, nha hoàn tại sao lại lắm miệng?

"Nguyên Cát năm đó biết mình bị Đậu hậu vứt bõ, một mực canh cánh trong lòng" Bùi Tịch cười khổ nói: "Theo hắn nói. một ngày hắn phát tiết bất màn. đang uống rượu thì đụng phải nương cữu (cậu) của nha hoàn, người nọ vốn là một lưu manh trong thành, thấy Nguyên Cát không vui, mượn cơ hội tiếp cận Nguyên Cát. lại hướng về phía hắn đòi ít bạc. lúc này mới nói cho hắn biết tiền căn hậu quả".

Lý Uyên tức giận nói: "Vậy lưu manh kia là ai?"

"Lưu manh đã chết, nghe Nguyên Cát nói. ngày hôm sau đã chết" Bùi Tịch cau mày nói: "Nguyên Cát vốn đang muốn nghe nhiều chút ít ngọn nguồn, không ngờ ngày hôm sau khi tìm được lưu manh kia. hắn đã uống rượu rớt xuống khe suối chết đuối. Nhưng từ đó về sau. Nguyên Cát cũng đã đem vấn đề này ghi tạc trong lòng, mặc dù không có chứng cớ vô cùng xác thục, nghĩ nếu như thân phận Huyền Bá có vẩn đề. Thế Dán đương nhiên cũng có vấn để. Nguyên Cát đối với Huyền Bá ngược lại không tính ghen ghét, dù sao Huyền Bá từ nhò thân thể vếu đuối nhiều bệnh, làm việc hạ thấp, nhưng Thế Dán thi phò trương rất nhiều, hắn lớn lên tuấn làng, còn được Dương Quảng tín nhiệm, lại trải qua Thánh Thượng đích thân vì hắn chọn Trưởng Tôn Vô cấu. tất cả mọi thứ, cũng làm cho Nguyên Cát cục kỳ hám mộ ghét hận. cho nên mới đối với Thế Dân trắng trợn chửi bới".

Lý Uyên thờ dài nói: "Thì ra là thấ trẫm một lòng chính vụ. một mực chi cho là Nguyên Cát chi là sính miệng lười, lại không ngờ rẳng qua. mọi thứđểu là Lý Huyền Bá giờ trò quỷ".

Bùi Tịch kinh ngạc nói: '"Thánh Thượng cớ gì nói ra lời ấy?"

Lý Uyên cười lạnh nói: "Lý Huyền Bá làm việc thật khôn khéo, chi là quá mức tinh minh chút ít. Nghĩ tới Đậu hậu cục kỳ ổn trọng, năm đó chuyện Vũ Văn Tinh, có thể nói là che mưa gió không thấu, tuyển nha hoàn càng là từ nhỏ đi theo, cực kỳ thòa đáng, đương nhiên sẽ không để lộ tiếng gió. Lưu manh tại sao lại biết được tin tức quan trọng như vậy, không cẩn phải hỏi. không phải nha hoàn nói cho hắn biết, mà tiết lộ tin tức nhất định là Lý Huyền Bá!"

Bùi Tịch khó có thể tin hỏi: "Lý Huyền Bá? Hắn vì sao phải tiết lộ tin tức. đây là hắn có chỗ tốt gì?"

Lý Uyên thở dài nói: "Kẻ này tâm cơ thâm trầm, có thể nói là trẫm hiếm thấv. Cũng bỡi vì trẫm hiểu rõ hắn xuất thân bí ẩn, cũng cảm thấy hắn khắng định phải tận lực giấu diếm, không ngờ hắn lại đi cờ cao hơn một nước, vượt lên trước tiết lộ ra ngoài. Lưu manh nếu không chết, trầm còn hoài nghi là nha hoàn lắm miệng, nhưng lưu manh này ngày hòm sau đã chết, không cằn hòi. nhắt định là Lý Huyền Bá ra tay. Hắn đi ngược thường quy. lại đem tin tức để lộ. không cằn hòi. đương nhiên là lôi kéo Thế Dãn. Thế Dân dễ dàng xúc động, đúng là lợi thế để hắn lợi dụng. Hắn đem Thế Dân nâng đờ lên, khiến cho công tích của hắn siêu việt Thái tử. lại ỡ kinh thành rải tin tức nên đưa Thế Dân lên làm Thái tử. hơn nữa Thể Dân cùng Nguyên Cát ngày thường oán hận chất chứa, chi hv vọng Thế Dân. Kiến Thành đấu đến lưỡng bại câu thương mới có thể danh chính ngôn thuận kế thùa ngôi vị hoàng đế của trẫm".

Bùi Tịch nghe mồ hòi lạnh chảy ròng ròng, chi nói: "Lý Huyền Bá thực sự tâm cơ thám trầm như vậy?"

Lý Uyên nói: "Ta vốn cũng không tin, nhưng tất cả sự thật đều chứng minh, hắn mưu đồ đã làu. Kè này chưa trà diệt, chi sợ đối với Kiến Thành, Thế Dân bất lợi. Nhưng ta hiện tại lại không thể danh chính ngôn thuận giết hắn. như vậy mà nói, chi sợ sẽ khiến cho Kiến Thành, Thế Dân nghi hoặc... cũng làm cho quần thẩn nghi kỵ..." Trẳm ngâm một lát nói: "Ôn Đại Lâm hiện tại vẫn ờ bên người Thái tử chứ?"

"Hắn dẫn theo cao thủ đang thiếp thán bảo vệ Thái tử, hẳn là không ngại. Kiến Thành có chút nghi hoặc hành động của ôn Đại Lâm. chúng thẩn cùng nói với Thái từ. Tiêu BÓ Y bẽn người cao thủ như mây. Hà Đông đại chiến có thể sẽ phái cao thủ hành thích, do đó không thể không phòng. Thánh Thượng, lão thẩn lừa gạt Thái tử xin Thánh Thượng thứtội".

"Ngươi làm rắt tốt, không có chồ sai" Lý Uyên hài lòng nói: "Theo ta quan sát Lý Huyền Bá tạm thời còn sẽ không ra tay về phía Kiến Thành".

"Vì sao?" Bùi Tịch hòi.

"Hắn rất có lòng tham, còn vọng tường kế thùa ngòi vị hoàng đế của ta. quá sớm để ra tay đối với Kiến ThàiứL như vậy sẽ dẫn phát sát tâm của ta. Đã như vậy. hắn vẫn phải chờ đợi thòi cơ. nhưng chúng ta... đã không cằn chờ nữa".

Lấy tay làm ra thủ thế chém, Bùi Tịch hòi: "Hiện tại ra tay?"

■"Không cẩn hiện tại. nhưng nhất định phải chờ một cơ hội tốt nhất!" Lý Uyên không hề do dự hạ quyết tâm. "Ta vốn đang đối với hắn trong lòng còn có thương tiếc, hôm nay mới phát hiện, hắn đã sớm bắt đầu tính toán ta! Tai họa này nhất định phải trừbõ. Hắn tay có bản lành, nhưng dưỡnghổ vi hoạn thì không được!"

Bùi Tịch nói: "Tốt, lào thẩn sẽ an bài. tim kiếm thôi cơ".

Lý Uyên chậm rãi gặt đầu, đột nhiên hòi. "LÝ Hiếu Cung hiện tại như thế nào?"

Bùi Tịch nói:"Có người theo dõi hành động của hắn, nhưng mà..Hắn lời còn chưa dứt. đã có cung nhân vội vã đuổi tới. thắp giọng ờ bên tai Lý Uyẻn nói vài câu. Lý Uyên nhướng mày, "Ngươi xác nhận là đã chết?"

Cung nhân nói: "Quận vương xác thực đã chết, mặt của người đã thổi nát không thành bộ dáng, thân thể cũng biến thành màu đen, chi sợ có nhục thánh mục, cho nên không có đưa lên".

Bùi Tịch rùng minh, mới biết được Lý Hiếu Cung đã độc phát thân vong. Ai cũng cảm thấy Lý Hiếu Cung sống không làu . cũng không nghĩ đền hắn còn một mực kiên trì xuống như vậy, lại không ngờ khi cảm thấy hắn còn có thể sống sót. thi hắn lại vô thanh vô tức chết đi.

'"Đem thi thể Quận vương bí mặt mang tới cung" Lý Uyên trầm ngâm nói.

"Nhưng..Cung nhản rất là do dự.

"Trẫm mệnh lệnh, ngươi cũng không nghe?" Lý Uyên không vui.

Cung nhân cuống quít quy xuống nói: "Thi thể tràn đầv lệ khí, chi sợ đổi với thân thể Thánh Thượng bất lọi".

Bùi Tịch cũng nói: '"Thánh Thượng, cung nhân nói cũng có đạo lý, nghĩ tới Lý Hiếu Cung trúng cổ độc của người Miêu đã làu. nghe nói cổ độc truyền bá cực độc. Lý Hiếu Cung mệnh cứng, lại cộng thêm còn có phương pháp đề phòng, lúc này mới một mực khắc chế. Hắn vừa chết, chi sợ cổ độc đối với Thánh Thượng có hại. như vậy chi sợ được không bù nổi mất".

Lý Uyên hiểu rằng Bùi Tịch vì mình suy nghĩ, do dự một chút, phất tay cho cung nhàn lui ra, thấp giọng nói: "Bùi Phó Xạ, Lý Hiếu Cung cùng Lý Huyền Bá quan hệ vô cùng tốt... Hắn từ trước tới nay, đều là truyền lời cho Lý Huyền Bá. hơn nữa cùng LÝ Huyền Bá đều là hạng người quỷ kế đa đoan. Ta chi sợ hắn là giả chết..

Bình luận