Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 775: Tái khời sóng 2ÌÓ (2)


Ngày đòng giá rét. tuyết roi, trời đắt mênh mông, Tiêu Bố Y người đang ỡ Đông Đô, ngồi trên Kim Loan điện, nghe quẩn thần bẩm tấu chính sự.

Từ sau khi Hà Bắc nước dim quân Lý Đường. thoáng qua đã qua hơn tháng, đã vào trời đòng giá rét. Đường quân đương nhiên sè không buông tha u châu vất vả mới đárib. hạ được, tại Dịch Thủv. Cự Mà hà một đường cùng quân Tây Lương kiên tri đối kháng.

Tiêu Bố Y biết lúc này xuất binh, cũng không chiếm ưu thế. hiểu 1'ẳng đại quán Lý Thế Dân chiếm cứ u châu, lương thảo lại là vấn đề, lúc này đây cùng Tần Thúc Bảo định ra sách lược, phái đám người Thư Triển Uy. Miêu Hài Triều, Từ Thiệu An bóp chăt giao thông vếu đạo giữa u châu cùng Hà Đông, chặt đứt đường lương cùng với liên lạc giữa Lý Thế Dán với Hà Đông, sau đó Tẩn Thúc Bảo đối kháng Lý Thế Dân. Trinh Giảo Kim đổi kháng Lý Đạo Tông, luỹcao hào sâu, phòng thủ mà không chiền.

Hành động lằn này cũng là cùng Lý Thế Dân, Lý Đạo Tông tạm thời không mưu mà họp. Tây Lương, Lý Đường đối kháng u châu, một lẩn nữa hiện lên trạng thái giẳng co.

Tiêu Bố Y hành quân nhiều năm, hiểu 1'ẳng loại giẳng co này, thật ra chính là súc tích lực lượng vi lấn sau quyết đấu. nên thùa dịp Hà Bắc giẳng co hắn đã quay trờ về Đông Đô.

Quẩn thần, dân chúng sớm biết Hà Bắc đại thắng, biết được Tiêu Bố Y quay lại, tinh thần đều đại chấn.

Mùa đông năm nay, cũng có chút lạnh. Nhưng Đông Đô năm nay, nhiệt tinh lại tăng vọt.

Từ sau khi đánh bại Lý Mật. Đông Đô đã không có bị chiến hòa xâm nhập, Đông Đô hòm nay. vui sướng phồn vinh, đã cùng Tùv triều thịnh thế năm đó cùng không có gì khác nhau.

Mà Chu mới từ Giang Hoài quay lại. mặc dù gầy đi trông thấy, nhưng tinh thẩn rất tốt Bẳm báo cùng Tiêu Bố Y chuyện phía nam giúp nạn dán thiên tai xong, dán chúng khôi phục ồn định, quẩn thần tắt nhiên cùng ca tụng.

Tiêu Bố Y trong lòng vui mừng, mặc dù chinh chiến mòi mệt. nhưng nghe thiên hạ thái binh, đã là an ủi tốt nhất của hắn.

Dân bộ Thượng Thư Vi Tán khải tấu nói: "Khỡi bẩm Tây Lương vương, năm mới năm nay. Đông Đô phồn vinh. Giang Nam ổn định, bách tính an vui, tiểu quốc bốn biển tiến đến triều bái có tám mươi chín quốc gia. danh sách ỡ đâv, mời Tây Lương vương duyệt qua".

Hắn dâng tấu chương, Tiêu Bố Y tiếp nhận xem qua, nhìn thấv tiểu quốc triều bái địa khó có thể đếm. bắc đến Khiết Đan, Thất Vi. nam đến Lục Chiếu. Lâm Ắp. đông đến Bách Tế. Tân La. tây đến Thổ Dục Hồn. Cao Xương. Tãv Vực các quốc gia. còn có cái gì Thiết Hãn Quốc. Nồ Thất Tất Ngũ Bộ. Đốt Lục Ngũ Bộ. Thổ Hòa La, Hô Lạp San các nước. ít có nghe nói tới. Đối với rắt nhiều quốc gia. Tiêu Bố Y thậm chí cũng không biết ỡ phương nào. Lúc trước Dương Quảng hao hết tám lực mỡ ra Bách Liêu yến. vì cẩu bốn biển kính ngưỡng, thòa mãn tự đại hư vinh trong lòng, hõm nay thòi cơ đến. Tiêu Bố Y cũng không có quá mức mời chào, nhưng lại là nước chảv thành sông.

Tiêu Bố Y âm thẩm mừng rờ. lại có cảm khái, đem tấu chương đưa trờ lại, bảo Vi Tân đem các quốc gia đọc qua một lằn. Quản thần nghe Vi Tán đem quốc gia triều bái. dáng quà tặng nhắt nhắt đọc lên. tuy là dài dòng, lại nghe rất có thú vị. Đâv là một loại tư thế cường giả. cùng làm cho quằn thằn trong lòng bay lẻn sự tự hào. những quốc gia này hiển nhiên vẫn dùng Đông Đô làm tâm của thiên hạ. lúc này đâv chạy đến triều bái. Đương nhiên còn có một nguyên nhân có chút quan trọng là, Đòng Đô trước mắt quốc thái dân an, kinh thương thiên hạ. Các quốc gia bốn biển hoặc cầu phụ thuộc, hoặc cầu ích lợi. cùng nhân dịp lễ mừng năm mới tiến đền triều bái, tạo quan hệ.

Trong tám mươi chín nưỡc. cho dù Tây Đột Quyết cũng có sứ thần tiến đến. nhưng Đông Đột Quyết lại một sứ thẩn cũng chưa tới. chắc hắn cho dù có sứ thần, cũng chi đi tới Quan Trung, những điểu này là trong dự liệu của Tiêu Bố Y. Nhưng kỳ quái là, phía Khả Đôn lại cũng không phái sứ giả tiến đến.

Tiêu Bố Y âm thẩm nhíu mày. suy nghĩNgu ThếNam đi Đột Quyềt, tim kiếm Khả Đôn ủng hộ. vốn một mực đều không kém, mấy ngày nay đột nhiên đã không có tin tức. Khả Đôn cũng không phái sứ thần tiến đến. chẳng lẽ là có biến cố gì?

Đem lo lắng áp xuống, Tiêu Bố Y tận lực bảo trì sự thong dong, nhẫn nại tiếp tục nghe quẩn thằn bầm tấu. Vi Tân sau khi đọc xong danh sách thi hỏi: "Khời bắm Tây Lương vương, không biết những sứ thần này tiến đến. thi nên chiêu đãi như thế nào?"

Tiêu Bố Y nói: "Theo lệ cũ. không cẩu xa xi. nhưng phải long trọng' Quy củ này rất là cồ quái, nhưng Vi Tân đã tập mài thành thói quen, Tiêu Bố Y ý tứ chính là. dùng tiền nhỏ để làm việc lớn.

Vi Tán hòi. "Sứ giả các nước muốn xin gặp Tây Lương vương, không biết Tây Lương vương có thể tại tân niên bớt thòi giờ gặp những sứ thần này không?"

Tiêu Bố Y gặt đầu: "Ngươi tới an bài là được rồi".

Vi Tán lui ra, Từ Thế Tích tiến lẻn. Từ Thế Tích một mực tọa trần Đông Đô. nắm toàn bộ binh quyền, trước mắt là Tà Hữu Vệ phủ Đại tướng quâiL kiêm Binh Bộ Thị Lang. Binh Bộ Thượng Thư là Lý Tình, hôm nay còn đang ỡ GiangNam cùng Trầm Pháp Hưng giẳng co. nhin như cũng không tiến triển, chức trách của Binh bộ, cũng do Từ Thế Tích đảm đương.

■"Khởi bẩm Tây Lương vương, hôm nay đã là cuối năm. đã đến kỳ hạn thay phiên xuất binh, tám vạn binh mã ỡ Hà Bắc đã đến kỳ hạn. nhưng vẫn cùng Đường quán giẳng co. xin hòi có triệu hồi hoán binh hay không?"

Tiêu Bố Y trầm ngâm không quyết, bời vi lúc này hoán binh, thật có rất nhiều cổ kỵ.

Lại bộ Thượng Thư Tiêu Vù nói: "Nghĩ tới đã là cuối năm, lúc này điều binh, chi sợ Đông Đô tinh binh không muốn, lên chiến trường giết địch, khó tránh khỏi không thể tận tâm".

Quản thần đều gặt đầu, hành quán tác chiến, quán tâm là quan trọng, những người này thấy tân niên xuất binh, khó tránh khỏi có chồ oán hận. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tiêu BỐ Y đang tại trẳm ngâm. Từ Thế Tích đã lớn tiếng nói: "Đã là cuối năm, kỳ hạn hoán binh đã tới, nếu không triệu hồi. chi sợ quân ta lòng nhớ nhà. càng phạm sai lẩm".

Quản thần đều nhìn sang Tiêu Bố Y. không biết quyết vấn đề khó khăn này như thế nào.

Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi làu rồi nói: "Chế độ hoán binh đã thành, không thể đơn giản sửa đổỊ Từ Tướng quân nói rắt hợp quy, bắt quá Tiêu Thượng Thư nói cùng có vài phẩn đạo lý, như vậy đi. một tháng trước tân niên, bổn vương đích thân lãnh binh đi Hà Bắc. cùng binh tướng Hà Bắc ăn tân niên".

Quẩn thần trong lòng cảm động, đồng loạt quỳ xuống nói: "Tây Lương vương tâm lo thiên hạ. cùng binh tướng chinh chiến chung cam khổ. là chuyện may mắn của thiên hạ".

Tiêu Bố Y mặt lộ mim cười. "Bổn vương chi muốn thiên hạ sớm định, vất vả chút ít cũng là bình thường. Chư vị đại nhân xin đứng lên" Hắn nhìn về phía Từ Thế Tích, thắv Từ Thế Tích đang khám phục nhìn minh, hai người nhin nhau cười, ăn ý trong lòng. Vi Tân lại âm thẳm kêu khổ. thẳm nghĩ Tây Lương vương vừa muốn trước năm mới thân chinh, thậm chí cùng binh tướng ăn mừng năm mới. cái chuyện tiếp kiển sứ thần các nước, chi có thể áp ờ

Chờ quẩn thần khải tấu xong. Tiêu Bổ Y bài triều, cùng Từ Thế Tích rời cung quay lại phủ đệ. không đợi ngồi xuống, Lô lào Tam đã vội vàng đuổi tới. sau lưng có một người, lại là Biển Bức.

Tiêu Bố Y trong lòng chấn động, thi ra Lưu Vũ Chu binh bại. uất Trì Cung đi Thái Nguyên gặp gỡ Lưu Vũ Chu. uất Tri Cung dù sao cũng có thủy có chung, Lưu Vũ Chu vẫn không dùng quán Đột Quyết, hắn cũng hết lòng tuãn thủ lời hứa, đi theo Lưu Vũ Chu. Phái biết 1'ẳng khi Lưu Vũ Chu đắc V. uất Trì Cung không thể đi, trước mắt Lưu Vũ Chu chán nản thất bại, Uất Trì Cung càng sẽ không đi.

Tiêu Bố Y hiểu rõ tâm tư của uất Tri Cung, không đành lòng để hắn khó xử, tuy biết hắn là danh tướng, thậm chí cũng không có phái người đi khuyên uất Tri Cung, chi để cho Biển Bức dẫn hai người cao thủ Lam Lan, Àn Vũ Sơn âm thẩm lưu ý, xem có thể trợ giúp uất Tri Cung hay không.

Uất Trì Cung không quên ơn tri ngộ của Lưu Vũ Chu. Tiêu Bố Y cũng không quên ân đức dạy võ năm đó. huống chi nểu không có uất Tri, nói không chừng năm đó hắn đã chết ở trong tay Lý Chí Hùng, còn nói gì đến Tây Lương vương uy chấn thiên hạ sau này?

Lưu Vũ Chu lúc trước bị Lý Thế Dân đuồi mạnh đáiứi mạnh, thua chạy Thái Nguyên, một đưỡng trốn về hướng bắc. rốt cuộc vào Đột Quyểt tim kiếm sự che chờ. uất Tri Cung theo Lưu Vũ Chu vào Đột Quyểt. Biển Bức cũng đi theo, hôm nay chợt thấy Biển Bức quay lại, Tiêu Bố Y trong lòng có ý bất an.

■"Biển Bức. sự tình bên đó như thếnào?"

■"Khởi bẩm Tây Lương vương, tình huống không ồn"'Biển Bức nói.

Tiêu Bố Y trong lòng run lên, "Uất Trì Cung có ngoài ý muốn?"

■"Không phải, là tinh huống Ngu Thượng Thư không ồn" Biển Bức vội nói: "Vồn Ngu Thượng Thư cúng Khá Đôn đàm phán không tệ, vi vững chắc thế lực, thậm chí một mực ờ lại Đột Quyết. Nhưng nữ nhân Khả Đôn này tâm tư khó dò. Xử La Khả Hãn bởi vi trước kia tị nạn nhiều năm, thân thể không tốt. những ngày gần đây càng có dấu hiệu chuyển biến xấu. Khả Đôn cảm thầy không ổn, lại âm thẳm cùng Hiệt Lợi cấu kết".

Tiêu Bố Y giận đập bàn. "Ngươi nói cái gì?" Thấy Biển Bức sợ hài, Tiêu Bổ Y hiểu rẳng giọng điệu quá nặng, trầm giọng nói: "Ngươi nói người đàn bà này lại cùng Hiệt Lợi thông đồng cùng một chỗ?"

Biển Bức gặt đầu nói: "Không sai. đích xác có manh mối này. Ngu Thượng Thư biết không ổn, để cho ta nhanh chóng quay lại thông báo tinh huống, lại đem hết toàn lực muốn khuyên Khả Đôn thay đổi chủ ý! Hắn nói thân chịu trọng trách, tuyệt không thể phụ kv vọng của Tãv Lương vương, đương cầu cúc cung tặn tụy chết cũng không sao!"

Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Ngu Thế Nam này... sao có thể đơn giản nói chết?" Hắn cũng không biết đánh giá hành động của Ngu Thế Nam như thế nào. nhưng hiểu rẳng hắn vần vì mình, trong lòng cảm động.

Biển Bức đon giản mấy càu, Tiêu Bổ Y đã biết tình hình không đúng.

Đối với Đông Đột Quyểt, Tiêu Bổ Y một mực đều là cẩn thận ứng đối. mỡi đầu là mượn nhờ ngựa Đột Quyết, lúc này mới hòa hoàn, nhưng mà hắn hiện tại đã vượt qua thời kỳ khó khăn, ngựa không hề dựa vào thảo nguyên nữa, hiện tại là phải đề phòng kỵ binh Đột Quyết. Trước kia Khả Đôn bời vì Đại Tùy, một mực kềm hãm người Đột Quyết, nhưng Khả Đôn kềm hãm không được, ngược lại cùng bọn họ cùng một giuộc, chẳng lè nói. thảo nguyên không có lực lượng đối kháng người Đột Quyềt nữa?

Tâm tưxoay chuyển, Tiêu Bổ Y nói: "Ai đangbảo vệ Ngu Thượng Thư. chi có Lam Lan cùng ân Vũ Sơn?"

Biển Bức nói: "Còn có uất Trì Cung!"

"Hắn tại sao lại bảo vệ Ngu Thế Nam?"' Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc.

"Uất Trì Cung cùng Lưu Vũ Chu đến thảo nguyên, tạm thời tìm nơi nương tựa Khả Đôn, nhưng mà uất Tri Cung dò xét được chuyện Khả Đôn cùng Hiệt Lợi liên thủ. này mới bảo thằn chạv nhanh trở về thông báo. thương nghị đổi sách, hắn ờ lại nơi đó chiếu cố Ngu Thế Nam" Biển Bức cất lời giải thích.

Tiêu Bố Y cảm thấy cảm kích, mới định mỡ miệng, có binh sĩ cấp tốc tiến đến. '"Khởi bầm Tây Lương vương, thảo nguyên cấp văn" Tiêu Bổ Y trong lòng trầm xuống, tiếp nhặn đưa mắt nhìn, sắc mặt khè biến, một chưởng đánh lên trên bàn. oán hận nói:"Khà Đôn, ngươi khôngkhòi quá mức kiêu ngạo!"

Từ Thế Tích tiếp nhận tờ giấv đưa mắt xem qua. sắc mặt cũng khẽ biến, trên tờ giấy ghi đơn giản sáng tỏ, Khả Đôn giam Ngu Thế Nam cùng sứ thần Đông Đô làm lễ. hướng về phía Hiệt Lợi cầu hòa!

Bình luận