Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 768: Liêu Đông (2)


Tiêu Bố Y gật gật đẩu, lập tức trầm ngâm nói: "Hà Gian bị nước lũ quét qua, chỉ sợ sẽ hoang vu hồi lâu. Nước này cắt đứt liên lạc giữa Triệu Quận cùng Hà Gian, Lý Đạo Tông đã thành một mình, tuyệt đối không cách nào chèo chống..

"Đường quân ờ Hồ Ly Điển cũng có một mình! Mạt tướng cảm thấy, Lý Thế Dàn cũng độc mộc khó chống đỡ, chỉ sợ cũng sẽ lùi về phía bắc, co rút lại tại vùng u châu, dựa vào nơi hiểm yểu chống lại" Trình Giảo Kim nói.

"Không sai, cho nên ta cho rằng địa thế bất lợi. bọn họ nhất định toàn bộ phòng tuyến co cụm trờ lại, có lẽ Dịch Thủy là địa phương thứ hai mà chúng ta cằn giằng co. Bọn họ khả cực như vậy lấy được u châu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha" Tiêu Bố Y nói: "Trình Tướng quàn, ngươi tạm thòi tại Cao Kê Bạc chờ hiệu lệnh, ta quay lại Đại Lục Trạch trước".

TrìnhGiảoKimcliiaramàđi, Tiêu Bố Y tới đêm khuya đã đến Đại Lục Trạch.

Tần Thúc Bảo ra doanh đón, hai người nhìn nhau cười.

Tiêu Bố Y nhìn bộ dáng cùa Tần Thúc Bảo đãbiết kết quả, "Lý Đạo Tông thất bại?"

"Hốt hoảng mà đi. thối lui ra khỏi Triệu Quận" Tẳn Thúc Bảo nói: "Trình Danh Chấn binh xuất Khổng Từ lĩnh, cũng là chù ý không tệ, bất quá chúng ta đánh Lý Đạo Tông quá gấp, Lý Đạo Tông cũng đem hắn thúc quá gấp, hắn cũng chỉ có thể đem binh đến đánh. Nhưng hắn vừa rời Khổng Tử lĩnh, Miêu Hải Triều, Từ Thiệu An đã chặt đứt đường lui của hắn, cộng thêm Hám Lăng đánh chính diện. Trình Danh Chắn ba mặt bị vây, chết ở trong loạn quân, Khổng Từ lình tiệp đó bị chúng ta công phá".

Tiêu Bố Y cười nói: "Không sợ đối thủ như cọp, chỉ sợ gặp đối thủ như heo. Nói Lý Đạo Tông là heo có chút hơi quá, nhưng hắn đích xác có chút quá gấp".

"Hắn lừa thiâi dưới mông, có thể nào không gấp?" Tần Thúc Bảo nói: "Tây Lương vương lênh cho công tượng Đông Đô đã cải tiến thủy tinh gì đó mà thời tiên đế đã nghiên cứu chế tạo, lại trong mềm có dẻo dai, địa phương khác vô dụng, nhưng ờ trên Hà mô xa trang bị xảo diệu, đã có hiệu quả ngăn trờ đối với cung tiễn, bọn họ trong mua tên đằy trời vẫn không chút sợ hãi, Đường quân hầu như cho là bọn họ có thằn ma hộ thể".

TiêuBốY cười nói: "T a thật muồn nhìn xem vè mặt của Lý Đạo T ông khi đó".

Tẳn Thúc Bảo nói: "Thật ra không cần nhìn, đoán cũng có thể đoán được! Bọn họ khuyết thiểu xe bắn đá, cách Bạch Câu. không có bất kỳ biện phép gì với Hà mô binh, trơ mắt nhìn chúng ta lấp đầy khe rành rồi sau đó tiến lên, Lý Đạo Tông đã sớm gấp đến nổi giận, sớm đem Trinh Danh Chấn ép đến từ lộ, đến khi Khồng Từ lĩnh vừa vỡ, hắn càng đằu đuôi khó có thể chiếu cố, ta không nóng nảy đánh, chỉ từ Khổng Từ lĩnh vận binh, giằng co đến hoàng hôn, việc đã Thủy truyền đến, Lý Đạo Tông biết được Lý Hiếu Cơ gần như toàn quàn bị diệt, chi sợ một mình bị vây, suốt đêm bỗ chạy, cho tới hiện tại quá nửa đã ròi Triệu Quận, tiến nhập quận Hằng Sơn".

"Chiến dịch này, Lý Đường có thể nói là tổn thất thảm trọng..

"Lũ lụt Hà Gian, chẳng những nhắn chìm quân Hà Bắc. nghe nói còn sống sót cũng chỉ là số ít. Lý Đường tại Hà Gian phục mấy vạn tinh binh, lúc này một lần chết đuối, thực lực đại tổn" Tần Thúc Bảo nói.

Tiêu Bố Y mờ ra địa đồ, nhìn hồi lâu, "Lý Đạo Tông rút lui, Lý Hiếu Cơ toàn quân bị diệt, Lý Thể Dân ăn đòn cảnh cáo. Ba người Lý gia này trong một trận chiến, nhuệ khí mắt hết. Trước mắt Lý Thế Dân cùng Lý Đạo Tông khó hợp một chỗ. chúng ta đương nhiên nên lập tóc xuất binh thu phục Triệu Quận, cùng với phía bắc triệu quận là ba quận Hằng Sơn, Bác Lăng, Hà Gian, binh bức u châu, đem Lý ThếDân triệt để đuồi khỗi Hà Bắc!"

Tần Thúc Bảo trầm giọng nói: "Mạt tướng cho binh sĩ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ngày mai lập tức chuần bị xuất binh" Hắn ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu xuống.

Tiêu Bố Y mặt có sự lo lắng, "Thúc Bảo, ngươi có thể chịu được không? Thật ra ngươi nếu nhưtrờ lại Đông Đô tĩnh dường một thời gian, ta nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn".

"Không cần" Tần Thúc Bảo quả quyết cự tuyệt.

Tiêu Bố Y thấy hắn ngày càng gầy gò, lo lắngnói: "Nhưng ngươi như vậy, ta thật không yên lòng" Hắn lúc này chỉ có tinh huynh đệ, không có cao cao tại thượng.

Tần Thúc Bảo mắt lộ ra vẻ cảm động. "Tây Lương vương, mạt tướng thản là chịu tội..

"Chuyện cũ như khói, không cần nhiều lời" Tiêu Bố Y cắt ngang lòi Tẳn Thúc Bảo.

Tần Thúc Bảo nói: "Tây Lương vương, mạt tướng tự cảm giác được thời gian không còn nhiều..."

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Xe đến trước núi ắt có đường. Tẳn Tướng quản, ngươi không cần quá móc bi quan". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tẳn Thúc Bảo lộ ra nụ cười, cực kỳ chân thành, "Thần không phải bi quan, ngược lại, thẳn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như thế".

Tiêu Bố Y thật lâu mới nói: "Vậy ngươi nhất định phải đích thản bình định Hà Bắc?" Hắn nói những lời này mười phần đột ngột, Tần Thúc B ảo nghe được, thờ dài, "Trên đời này, sinh ta là cha mẹ. Biết được ta, là Trương tướng quân. Nhưng người hiểu ta, trên đòi này chỉ có Tây Lương vương! Thúc Bảo xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã lập chí bảo vệ quốc gia. Trước nay vẫn là tướng quân, sau khi theo Trương tướng quân, nhung mã cả đời, ít có làm gì khác".

Tiêu Bố Y nói: "Con người lập chí. tám mươi cũng chưa muộn. Trái phải rõ ràng, ngươi cho dù rõ ràng một ngày, thì vẫn đường đường là một hán tử!"

Tần Bảo sờ sờ mũi, hơi ngầng đằu, không phải lòng chua xót, mà là cảm kích. Có lẽ chỉ bằng những lời này cùa Tiêu Bố Ỹ, hắn đã cảm thấy đòi này đáng giá.

"Mạt tướng đi theo Trương tướng quân, quanh năm cùng người lo lắng suy nghĩ, hận không thể lấy thân thay mặt làm việc, về sauLý Mật dùng gia mẫu áp chế. Thúc Bảo bất đắc đĩ ra tay, thật ra Thục Báo biết rõ, bằng vào thân thủ của mình, muốn đâm Trương tướng quân, khó như lên trời. Nhưng ta vẫn ra tay, ta thậm chí hy vọng Trương tướng quân lúc ấy một chường đánh chết ta, cũng làm cho Thúc Bảo không phải trang hiếu lường nan. Trương tướng quân nếu như đánh chết ta, ta đương nhiên lưng đeo tiếng xấu phàn bội. nhung Lý Mật xem tại ân nghía ngày xưa, có lẽ buông tha gia mẫu. nhung Trương tướng quán căn bàn không có ratay!"

Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Cuộc đời này không thể cùng Trương tướng quân liên thủ bình định thiên hạ, quả thật là chuyện ăn năn trong cuộc đời! Người không ra tay, ta nghĩ người quá nừa cũng khó có thể lường toàn, không cách nào lựa chọn, nghĩ nếu chết trong tay ngươi.

SO với chết ở trong tay đạo phỉ vẫn tốt hơn" Hắn thờ dài một tiếng, tinh thằn ung dung, thật sự cũng đối với Trương Tu đã chỉ có duyên phận gặp mặt vài lần khâm phục có thừa.

Tẳn Thúc Bảo cúi đầu xuống, "Có lẽ chỉ có Tiêu Tướng quân người, mới chính thức hiểu rò Trương tướng quân".

Hai người im lặng, cùng nghĩ tới Trương tướng quân, trong gian trướng yên tình, giống như sự yên lặng khi Trương Tu đã sắp chết vậy.

Tẳn Thúc Bảo phá vỡ yên lặng, lại nói: "Mạt tướng mắc thêm lỗi lằm nữa, quy thuận Lý Mật, may mắn được Tây Lương vương cảnh tỉnh, lúc này mới có thể trùng sinh. Nếu không có Tây Lương vương năm đó khai đạo. mạt tướng đã sớm chết từ lâu. Thật ra thời khắc ám sát Trương tướng quân, thần nên đã chết. Thật ra khi gia mẫu mất. thằn nên đã chết. Thật ra khi Lý Mật bại vong, thẳn nên đã chết!" Tẳn Thúc Bào dằn dằn kích động, nắm chặt hai đấm, "Thật ra khi tại Ba Thục, thẳn cũng cảm thấy chết cũng là quay về, nhung thằn hiện tại, đã không muốn chết!"

Tiêu Bố Y ánh mắt ngưng tụ. "Vì sao?"

"Bời vì Trương tướng quân nhưng mã cả đời, nam chinh bắc chiến, bình định chính là Hà Bắc, Sơn Đông. Giang Hoài các noi. Hôm nay Giang Hoài, Sơn Đông đã định, chi kém Hà Bắc chưa bình. Trương tướng quân năm đó chết không nhắm mắt. ta mỗi đêm đều nhớ lại. Lúc này đây ta chỉ muốn trong khi còn sống, bình định được Hà Bắc, giải quyết xong tâm nguyện cùa Trương tướng quân. Nếu có thể nhưthế, Tẳn Thúc Bảo chết cũng không tiếc, xin Tây Lương vương thành toàn!"

Tần Thúc Bảo nói đến đây, bỗng nhiên đứng lên, quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Bố

Y.

Tiêu Bố Y im lặng hồi lâu. lúc này mới chậm rãi đờ Tẳn Thúc Bảo lẽn. "Ngươi đã có chí này, bổn vương sao có thể không thành toàn? Ngươi muốn bình Hà Bắc. bổn vương đương nhiên sẽ hết sức giúp ngươi, chỉ là ngươi... hãy bảo trọng nhiều hơn".

Tiêu Bố Y trong giọng nói đã có sự tôn kính, sau khi nói xong, chậm rãi đi ra khòi doanh trướng, Tẳn Thúc Bảo kiệt lực đè lại cơn ho khan, mặt ừng hồng, nhưng trong mắt vẻ kiên nghị càng đậm.

Tiêu Bố Y sau khi ra khỏi trướng, cảm giác gió mát trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy được một mảnh xám xịt.

Bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ít ướt át, lạnh buốt từng điểm, vươn tay sờ soạng. Tiêu Bố Y tự giễu nói: "Trời lại mưa". Trời xanh hữu tình, cũng đã rơi lệ. mua phùn mịt mờ, có lẽ chính là cái tình, cùa trời đất. Tiêu Bố Y không biết tại sao. chỉ cảm thấy bi ai từ trong lòng, chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi.

Vì nhiều năm chinh chiến mà mòi mệt. vì chúng sinh của Hoa Hạ đại địa, cũng vì Trương tướng quân sinh từ đều nhớ tới kia!

Không biết qua bao lâu, lúc này mới xoay người trờ lại trướng, cô đơn ngồi, nhìn lại mọi noi, lúc này mới nhớ lại cái gi, lầm bầm nói: "Tư Nam đã đến Cao Lệ sao?"

Đà không có Tư Nam, hắn có vẻ càng thêm cô đơn, nhung nhiều hơn phần tường niệm, cho màn đêm đầu đông này. mang đến sự mong chờ ấm áp trong mắt...

***

Thời tiết lúc này, hà hoi thành sương.

Liêu Thủy, đã kết thành một tầng vụn băng, đánh dương mới lên, hơi vàng nhạt, chiếu lên trên mặt băng, lười biếng làm cho người ta đề không nổi tinh thần.

Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên từ xa tới, đạp phá mặt băng mới đọng, tóe lên những mảnh vụn lấp lánh. Một người con gái khăn đen bịt mặt, ngồi trên lưng ngựa, không vội không chậm đi tới.

Trang phục của cô gái cũng không khác gì người bản xứ, áo da này. duy nhất làm cho người ta kinh ngạc là một thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm kia cùng khen che mặt của cô gái mang đến sự lạnh lẽo giống như sương lạnh ở trên cỏ, nhưng càng làm cho nhiều người chú ý không phải là kiếm, mà là tĩán cùng hai mắt của nàng. Trán nàng trắng như ngọc, hai mắt lộ ra cùa nàng, lóe sáng giống như sao sớm.

Liê Đông lạnh khùng khiệp, rất ít khi xuất hiện cô gái tú lệ như thế.

Cô gái tú lệ, lại là Tư Nam!

Mặt tròi đã lên, nhưng tròi còn lạnh, lúc này đây trên đường ít có người đi đường. Cho dù có chút người đi đường, cũng vội vàng đi lại. Nhưng không ai nhịn được nhìn qua Tư Nam, kinh ngạc với loại khí chất ẩn mà không lộ cùng sự mĩ lệ của nàng.

TưNam làm theo ý mình, thúc mã sớm qua Liêu Hà.

Sau khi qua Liêu Hà, Thành Liêu Đông đã ở trước mắt. Tuy Tư Nam mục đích không phải thành Liêu Đông, nhưng nàng vẫn nhịn không được ngắm nhìn thành Liêu Đông cao lớn nguy nga. Tòa thảnh đã trải qua quá nhiều chiến sự, năm đó mấy chục vạn đại quân của Dương Quảng cũng không có hạ được, đằng sau lỗ châu mai tàn phá kia rốt cuộc có tinh thằn gì, để cho bọn họ chống cự từng đợt tiến công thảm thiết của Đại Tùy?

Tư Nam không có nghĩ nhiều, đường vòng qua thành Liêu Đông, đạp Xà Thủy, một đường đi về phía nam, sau giờ ngọ đã đến thành ô cốt đông nam thành Liêu Đông, mà lại đi về hướng đông nam thành ô cốt chính là quốc đô Bình Nliường của Liêu Đông, nhưng mục đích cùa nàng lại là tới thành ô cốt tìm người.

Giục ngựa đến trước của thành, thù vệ cũng nghiêm khắc, thậm chí làm cho người ta có loại cảm giác an binh. Đại Tùy khói lửa nồi lên bốn phía, nhung nơi này. hiển nhiên là chiến hòa nhất thời không cách nào đến được.

Nhưng trải qua Dương Quảng nhiều năm chinh phạt, ờ đây cũng có một loại cảm giác tàn cựu tang thương. Vô luận là thành tri, thù binh, hay là dàn chúng ờ đây.

Tư Nam ngựa đạp đường vào thành, đón ánh dương buổi trua, cứ như vậy, bình tĩnh tiến nhập thành ô cốt, bắt đầu hành trình tìm kiếm đáp án của nàng!

(Bán đảo Liêu Đông (nay thuộc tỉnh Liêu Ninh, giáp giới với CHDCND Triều Tiên hiện nay) vốn ban đầu do cổ Triều Tiên cai trị, nên mới nói quốc đô là Bình Nhưỡng).

Bình luận