Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 676: Thỏ khôn (2)


Ành từ đương nhiên hiểu rò hắn là ai, oán hận nói: "Hắn thật giảo hoạt".

"Ta làm như vậy, chẳng lẽ cũng không thề khiến hắn đi ra gặp sao?" Bùi Minh Thúy mờ mịt nói: "Ta vẫn cho là, bản thân hiểu hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện, chỉ là hắn hiểu ta, mà ta đối với hắn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ... ta đã đoán sai rồi?"

Ành từ vội vàng lắc đầu nói: "Tiểu thư. không có sai, nếu không phải Lý Huyền Bá. làm sao có thể xệp đặt ra nhiều âm mưu quỷ kế nhưvậy, chỉ có Là Lý Huyền Bá, mới có thể giãi thích được tất cả".

"Hắn thông minh như vậy, đương nhiên sớm biết ta đã phát hiện bí mật của hắn, nhung hắn vì sao không ra mặt. hắn sợ ta giết hắn?" Bùi Minh Thúy thở dài.

"Hắn có lẽ... hòi lòng thấy xấu hổ" Ảnh từ nói: "Nếu không có như thể. hắn đã sớm ra mặt".

Bùi Minh Thúy buồn bả cười, không đợi nhiều lời, lại có thù hạ vội vàng đuổi tới, "Tiểu thu; Lý Hiếu Cung đã xuất động".

"Hắn đi đâu?" Bùi Minh Thúy tinh thần chấn động. Nàng có một trực giác, Lý Hiếu Cung nhất định cùng Lý Huyền Bá có liên quan, cho nên chấp nhất theo dõi Lý Hiếu Cung, nhưng không có giết hắn.

Giữ lại Lý Hiếu Cung, một mặt là vì dẫn xà xuất động, một mặt khác, lại vì Bùi Minh Thúy đã không muốn giết hắn.

Lý Hiếu Cung hiện tại xem ra, so với Bùi Minh Thúy còn muốn thẻ lương hơn. Hắn mắt bị mù, trúng cổ độc, chậm chạp không thể phá giải, thoạt nhin cũng sống không được quá

Bùi Minh Thúy có lẽ bời vì đồng bệnh tương liên, lúc này đây cũng không có đối với Lý Hiếu Cung hạ sát thù.

Nghe Bùi Minh Thúy hỏi thăm, thủ hạ đáp: "Theo chúng ta suy đoán, hắn tại theo dõi Lưu Văn Tĩnh!"

Bùi Minh Thúy ánh mắt sáng ngời, "Lưu Văn Tĩnh?" '

Bình luận