Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 650: Anh hùng mạt lộ (1)


Vương Thế Sung sau khi quay lại Dương Châu, không nói lòi nào. quản thần không dám nhiều lời, thấy Vương Thế Sung tâm tình không tốt, đều lo sợ lùi ra. Vương Thế Vì đã sớm lôi kéo hai đứa con trai về phù nghị sự, Vương Thế Sung cô độc ngồi ở trong điện, có sự cô đơn nói không nên lòi.

Hắn từ sau khi trờ về, một mực ngồi tới hoàng hôn.

Đắn khi ánh nắng chiều chiếu lên đại điện lấp lánh, nổi lên chút ít ánh vàng sáng ngời. Vương Thế Sung lúc này mới từ trên ghế rồng đi xuống.

Cung nhân đều không dám nhiều lời, người nào cũng biết vị hoàng đế này tuy thích cười, thế nhưng cũng thích giết.

Hắn khi cười rộ lên, thậm chí có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, thì lại là lúc giết ngươi, có thể giết chính họ nhà ngươi, đào phần mộ tổ tông tám đòi của ngươi lên.

Người đắc tội với Vương Thế Sung, xưa nay đều chết không yên lành, bất quá cũng có một người ngoại lệ. cung nhân cũng tự biết thân biết phận, biết mình sẽ không trờ thành ngoại lệ.

Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, Thánh Thượng này có thể đùng bữa sáng, quay lại an giấc, vậy bọn họ đã cám ơn trời đất rồi. Hiện tại cho dù cung nhân cũng đã hiểu rằng, đại quân Tây Lương vương tiệp cận, liên tục lấy năm thành, hôm nay lòng người bàng hoàng, đều tìm đường lui.

Vương Thế Sung rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, thẳn sắc có sự mòi mệt nói không nên lời. hắn quay lại hậu cung, cũng không có đi tìm phi tần, mà là đi tới một gian phòng rắt lớn.

Cung nhân hộ tống Vương Thế Sung đến trước phòng, đều ngừng bước lại. Gian phòng này ngoại trừ Vương Thế Sung ra, chỉ có một cung nhản có thể đi vào quét dọn, mà cung nhân đó lại là người câm điếc.

Cung nhân câm điếc này chuyện cả ngày phải làm. chính là quét dọn gian phòng kia, ngoại trừ Vương Thế Sung ra, đối với tất cả mọi người đều không để ý tới. Cho nên cũng không có bất luận kẻ nào, có thể từ trong miệng hắn biết được bí mật trong phòng.

Trong phòng rốt cuộc có cái gi, ai cũng muốn biết. Nhưng ai cũng không dám đi tìm hiểu. Bọn họ nghe nói, Vương Thế Sung sau khi nhập chù Dương Châu, đã đem gian phòng thiết lập thành cấm địa, trừ hắn cùng cung nhân câm điếc kia ra, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào!

Đà từng có một phi từ của Vương Thế Sung, rất được Vương Thế Sung yêu mến. khó tránh khỏi được yêu mến mà làm nũng, một ngày cậy được Vương Thế Sung nuông chiều, thét ra lệnh thù vệ mở cùa phòng đi vào xem một vòng. Nàng vận khí không may. vừa lúc gặp Vương Thế Sung giá lâm. Phi từ còn muốn làm nũng, kết quả Vương Thế Sung hạ lệnh, chém tó chi của nàng, móc mắt cùa nàng, cắt đầu lười nàng.

Từnay về sau, không còn có người nào có ý niệm vào phòng trong đầu.

Vương Thế Sung sau khi mờ cừa phòng, ngây người hồi lâu. Lúc này mới tiến vào gian phòng.

Cung nhân phía sau hắn, thậm chí không dám liếc trộm về phía trong phòng.

Trong phòng hiển nhiên có cổ quái, bời vì mỗi lần Vương Thế Sung sau khi đi ra, đều thay đổi cổ quái.

Cùa phòng đóng lại, ngăn cách bóng lưng Vương Thế Sung, lại ngăn cách không được động tĩnh từ trong phòng truyền đến. Loại động tĩnh này. khi bắt đằu còn rất áp lực, tiếp qua một thời gian ngắn, biển thành binh binh bang bang đập phá. Cung nhân cũng biết, đó là Vương Thế Sung đang phát tiết lùa giận trong lòng. Hắn thời gian gằn đây thật sự áp lực quá

Nhưng từ tiếng vang binh binh bang bang, lại xen lẫn Vương Thế Sung khàn giọng kêu to. Cung nhân mặc đù không muốn nghe, nhưng vẫn nghe rò ràng. Vương Thế Sung đang không ngừng kêu to mấy câu.

Lừa đảo! Đều là lừa đảo!

Vương Thế Sung trong khi kêu to, mang theo sự thống hặn thật sâu, cung nhân cúi thấp đầu, không muốn nhiều lời. Nhưng mỗi người khóe miệng, đều mang theo nụ cười khinh thường, ở trong mắt bọn hắn, Vương Thể Sung thật là một đại lừa đảo chính cống.

Nhưng Vương Thế Sung đương nhiên sẽ không tự vẩn lương tâm, chửi mình là lừa đảo, vậy hắn mắng là ai? Tất cả mọi người trong lòng, đều có nghi hoặc như vậy!

***

Tiêu Bố Y dẫn theo thân vệ, ngày đêm đi liên tục. trong vòng một ngày đã trờ về Đông Đô. Tiêu Bố Y không muốn quấy nhiễu dân chúng, lúc này đây lặng yẻn quay lại. nhung sau khi đến Đông Đô. lập tức triệu tập Lô Sờ, Ngụy Chinh, Mà Chu cùng Từ Thế Tích.

Từ Thế Tích vốn ờ tại Tương Dương. biết được Tiêu Bố Y trợ lại Đông Đô. đêm tối đã chạy về Đông Đô.

Đông Đô yên ồn đã lâu, lại bắt đằu có chút ít xao động.

Bởi vì ai cũng biết, quân Hà Bắc thế công hung mành, đã xâm nhập địa vực Hà Nam, chẳng lẽ ông trời không có mắt, căn bản không muốn cho dàn chúng nừa phần an bình?

Nhưng mà dân chúng tuy bất an, nhùỉỊg vẫn hiểu rằng, trời có sập xuống, vẫn có Tây Lương vương đỡ lấy, chuyện mà bọn họ có thể làm. chính là tận hết sức mỗi phần lực khí chống lại kẻ địch xâm phạm.

Có người ra người, có tiền ra tiền, đương nhiên người tiền đều xuất không ra cũng không sao, ít nhất có thể ở tại đầu đường cuối ngo mắng vai câu quân Hà Bắc tàn bạo. kiên định lòng tin cùa dân chúng đốikhầng quân Hà Bắc.

Tương Dương sau khi Dương Kiên nhất thống thiên hạ, chấm dứt mấy trăm năm náo động, dân chúng rốt cuộc có mấy chục năm sống tốt lành. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, ngày tốt lại ngắn ngùi như th4 thoáng qua khói lùa lại nổi lên bốn phía. Cũng may nguy cơ trước mắt, thì đã đến một Tây Lương vương, bọn họ thiệt tinh chân ý hy vọng Tây Lương vương có thể khôi phục thịnh thế như Dương Kiên khi đó.

Từ Thế Tích vừa thấy Tiêu Bố Y, quỳ xuống nói: "Mạt tướng thống linh chiến trận bất lợi, xinTây Lương vươngtrách phạt!.

Tiêu Bố Y dưới tay mãnh tướng vô sổ, nhưng mà soái tài chỉ có hai, một là Lý Tĩnh, một người khác chính là Từ Thế Tích. Tiêu Bố Y đối với hai người này cực kỳ tín nhiệm, một độc chiếm đại quyền, bình định Giang Nam, một tọa trấn Đông Đô, vì Tiêu Bố Y trù tính đông chinh bắc phạt.

Lý Tình công lao hiển hách, từ Kinh Tương thuận Trường Giang một đường xuôi nam, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. So ra mà nói, Từ Thế Tích yếu hơn rất nhiều. Nhưng Tiêu Bố Y cũng không cho là như vậy, Từ Thể Tích tọa trấn Đông Đô. ngoại trừ bày mưu nguồn TruyenFull.vn

nghĩ kế, cam đoan cung cấp ra, còn vì Tiêu Bố Y huấn luyện ra đại quân Tây Lương nổi danh thiên hạ.

Hiện tại quân Tây Lương, vô luận thiết kỵ bộ binh, dưới sự huán luyện cùa Từ Thế Tích, đã gần đến đinh phong, tác chiến nghiêm minh, huấn luyện có tố chất, có những binh sĩ này, Tiêu Bố Y mới có lòng tin, có thể cùng với bất luận thế lực nào trong thiên hạ đối kháng.

Đám người Trương Tiắn Chu, Tần Thúc Bảo có thể chỉ huy quân Tây Lương kỷ luật nghiêm minh, Từ Thế Tích thật sự không thể bò qua công lao.

Nhìn thấy Từ Thế Tích quỳ xuống bên cạnh, Tiêu Bố Y vội vàng đem hắn nàng dậy nói: "Từ Tướng quân cớ sao nói ra lời ấy, nghĩ tới Đậu Kiến Đức dù sao cũng không phải hạng người hời hợt, chiến trường vô thường thắng tướng quân, nhất thời bị mất thì có là gi?"

Lô Sờ cũng nói: "Tây Lương vương nói rất đúng, Từ Tướng quân thật ra biết được Lê Dương bị vây, đã tới giải vây trước tiên, nhưng ai cũng không nghĩ đến. Đậu Kiến Đức lại hung mành nhưth4 chúng ta vẫn coi thường quyết tâm của hắn".

Ngụy Chinh nói: "Từ Tướng quân, trước mắt đương nhiên không phải là lúc kiểm điềm sai lầm, mà là phải nghĩ biện phép đền bù".

Từ Thế Tích lúc này mới đứng lên. sắc mặt buồn bực. Hắn từ nhỏ thi lòng đã ôm chí lớn. về sau bái Lý Tĩnh làm thầy, một mực lấy Lý Tình làm mục tiêu, Lý Tình liên chiến báo cáo thắng lọi, khó có một lần bại. Hắn lại bị mất Lê Dương.

Tiến tới khiến cho đại nghiệp bắc phạt mất đi căn cơ vô cùng tốt. trong lòng quả thực khó chịu.

Tiêu Bố Y nhìn hắn tâm tình không tốt, hiểu rằng hắn là người vô cùng có trách nhiệm, lúc này mới lấy chuyện thất bại làm sỉ nhục.

Mim cười nói: "Từ Tướng quân mặc dù tọa trển Đông Đỏ. nhung Lẻ Dương bị chiếm, đương có trách nhiệm. Như vậy đi. phạt bổng lộc một năm để làm khiển trách..

Từ Thế Tích có loại cảm giác thoải mái, trâm giọng nói: "Mạt tướng đương nhiên cầu tận tâm tận lực sừa chữa sai lẩm".

Tiêu Bố Y ý bảo mọi người ngồi xuống, nhớ tới một chuyện nói :"Lê dương bị chiếm đóng. Địch Hoành Xa, Tề Lạc chết trận, người nhà hai người bọn họ an trí như thế nào?"

Mà Chu nói: "Vi thần đã đem người nhà bọn họ an bài thích đáng, kính xin Tây Lương vương yên tâm".

Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu nói: "Lê Dương bị chiếm đóng, công tác thống kẻ binh sĩ chết tĩận đã xong chưa?"

Mà Chu lần này hơi có do dự, "Khởi bầm Tây Lương vương, vi thần đã phái người hết sức làm công tác thống kê. nhưng mà chuyện này có chút hao tổn sức lực. Vi thần chỉ có thể nói là làm hết sức".

Tiêu Bố Y gật gật đẩu. trầm giọng nói: "Vô luận như thế nào, phải nhanh một chút mới được".

Mã Chu xuất thân hàn môn, nhìn thấy Tiêu Bố Y mặc dù ngồi ờ cao vị, nhưng đối với trắn an binh sĩ cũng không chậm trễ. trong lòng cảm kích nói: "Vi thằn đã hiểu".

Tiêu Bố Y sau khi phân phó xong, lại trầm ngẳm suy nghĩ hồi lâu, giống như mặc niệm cho binh sĩ chết tĩận tại Lê Dương vậy. Mọi người không dám quấy rầy, đành phải bảo trì trầm mặc.

Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần hòi: "Lê dương bị chiếm đóng, sự việc trọng đại. Các vị đại nhân không biết có kế sách ứng đối gi?"

Từ Thế Tích nói:"Mạt tướng tại Tưang Dương chậm chạp không kịp xuất binh, chỉ sợ Đậu Kiến Đức dùng kế dụ địch. Tây Lương vương đã trờ về, Đông Đô không lo. mạt tướng xin được dẫn binh đi đoạt lại Lê Dương!"

Tất cả mọi người có vẻ tán đồng. Tiêu Bố Y lại suy nghĩ thật lâu, "Ta không đồng ý lập tức đoạt lại Lê Dương".

Lô Sờ kinh ngạc nói: "Tây Lương vương cớ sao lại nói như vậy? Nghĩ tới Lê Dương là yểu đạo để chúng ta tiến công Hà Bắc, nếu không đoạt lại. thi làm thế nào tiến đánh Hà Bắc?"

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Hôm nay quân Hà Bắc nhuệ khí đang thịnh, Lẻ Dương ở trong mắt cùa chúng ta cùng trong mắt cùa bọn họ. hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Giờ phút này xuất binh đối cứng, đương nhiên sẽ tổn thất thảm trọng".

Từ Thế Tích rốt cuộc gật đầu, "Nhưng đã có chiến tranh, đương nhiên sẽ có từ vong. Quân Hà Bắc tại Hà Bắc xưng hùng, mấy năm này quá mức thuận lợi. nếu có thể cấp cho một gậy đón đầu, bảo đàm làm cho bọn họ sĩ khí hạ xuống, còn có khả năng chia năm xẻ bảy".

Tiêu Bố Y nhướng mày, nghĩ tới điều gì, "Đúngrồi, La Nghệ hiện tại như thế nào?"

Lô Sờ nhíu mày, "Người này cực kỳ kiêu căng, lòng mang dă tâm, cũng không để ý tới sứ giả cùa chúng ta chiêu an".

Ngụy Chinh lắc đầu, "Xem ra hy vọng hắn giáp công Đậu Kiến Đức. rắt không có khả năng".

Tiêu Bố Y ngược lại không ngoài ý muốn, "Hắn ờ dưới tay Lý tướng quân bị đánh bại, khó tránh khỏi không phục. Nói đến cho đù Vương Thế Sung cũng còn vọng tưởng lại khởi gió mây, La Nghệ vốn vẫn là kiêu hùng một phương, khó tránh khỏi trong lòng còn có loại suy nghĩ này. Loại người này.. .hư!"

Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiểng, tất cả mọi người nghe ra ý lạnh như băng trong giọng điệu cùa hắn, hiểu rằng Tiêu Bố Y đã động sát tâm.

Nay đã khác trước, ngày xưa người làm loạn, Tiêu Bố Y chỉ thích dùng lễ đối đài. một điểm quan trọng là, hỳ vọng dựa vào những đạo phỉ đầu hàng này. khiến cho người trong thiên hạ hiểu rõ, quy thuận mới là đường ra duy nhất. Nhưng trước mắt đại cuộc đã định, hạng người còn dựa vào noi hiểm yểu chống lại. đương nhiẽn làm cho người ta khó chịu. Tiêu Bố Y đã chậm rãi từ chiêu an, biển thành thanh trừ, nếu không quy thuận, hắn đã không có sự nhẫn nại khuyên bọn họ đằu hàng nữa. Dù sao người nào cũng biết, đạo phỉ trên đời này, đã có thể đếm được trên đằu ngón tay!

Từ Thế Tích nói: "Tây Lương vương, La Nghệ tuy không chịu quy hàng, nhung ta nghĩ, chúng ta vẫn phái thêm mấy lần sứ thẩn nữa mới được".

"Vậy thì có tác dụng gi?" Lô Sờ nghi ngờ nói.

Từ Thế Tích nói: "Theo ta được biết, La Nghệ lòng lang dạ thú, lại rất đa nghi. Chúng ta không ngừng chiêu an, cho hắn một cái đường lui. khiến cho trong lúc nhất thời, cũng sẽ không cùng Đậu Kiến Đức liên thù, nếu như vậy, chúng ta có thể bót đi được một kẻ địch".

Bình luận