Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 638: Công kiên (1)


Màn đêm thật sâu, Đường Tri Tiết nhìn về phía dưới thành. Chỉ thấy được bóng người dày đặc, dưới thành ước chừng có ba bốn trăm người. Có người đánh xe, có lừa thồ hàng, còn có người ôm trẻ con.

Lừa hí người hô trẻ nhò khóc, dưới thảnh thật sự so với cái chợ còn muốn ồn ào náo động hơn vài phần.

Lưu Vĩnh Thông cau mày nói: "Đường Tướng quân, những người này tới thật sự có chút cổ quái. Không bằng loạn tiễn bắn đi là tốt rồi". Các binh sĩ đều có chút bất mãn, bởi vi phía dưới rõ ràng đều là dân chúng. Nói không chừng còn có phụ lào hương thân của bọn họ. Cho dù không cho bọn họ vào thành, thi đuổi đi là được, cằn gì phải nhẫn tâm dùng loạn tiễn bắn?

Đường Tri Tiết cũng lắc đầu, "Cũng phải hòi một tiếng mới được".

Nói rồi hướng về phía dưới thành thăm dò hòi: "Các ngươi là người nơi nào?"

"Chúng tôi đến để đầu nhập vào. Mong các người mờ thành" ở dưới thành một hán từ lớn tiếng nói.

Đường Tri Tiết ở lâu tại Giang Đô, hiểu rõ khẩu âm dàn bản xứ. Nghe hán từ nói chuyện, lại là khầu âm vùng Diêm Thành ờ phía đông Giang Đô. Diêm Thành ở gần bờ biển, tại sao lại chạy đến Vĩnh Phúc ờ ngoải trăm dặm?

"Các ngươi người ờ noi nào?" Đường Tri Tiết lại hòi.

"Chúng ta là người Diêm Thành, cố ý chạy đến đây tìm nơi nương tựa..ở trong tiếng người nhổn nháo truyền đến một tiếng hô. Nhưng mà mấy chữ cuối cùng hàm hàm hồ hồ, đầu tường cũng không nghe rõ.

"Vì sao không ờ tại Diêm Thành mà lại đến Vĩnh Phúc?" Lưu Vinh Thông quát to.

Dưới thành tĩnh lặng trong phút chốc. Hán từ ở trước nhất lớn tiếng nói: "Nơi này là Vĩnh Phúc. Không phải Thiết Giáp Bảo sao?"

Lưu Vĩnh Thông cười to nói: "Lũ ngu ngốc, ở đây rõ ràng là thành Vĩnh Phúc. Tại sao lại là cái gì Thiết Giáp Bảo? Các ngươi đến Thiết Giáp Bảo làm cái gì?"

Hắn một khắc này đầy hiếu kỳ. Những người này chặy đến đây tìm nơi nương tựa là ý tứ gì? Diêm Thành, Vĩnh Phúc đều là địa bàn cùa Thánh Thượng. Bọn họ vì sao phải dùng hai chữ tìm noi nương tựa?

Dưới thành lại có một chút bối rối. Hán từ cuống quít kêu lẻn: "Đi mau. Đi mau. Nơi này là thành Vùứi Phúc. Không phải Thiết Giáp Bảo. Ta buổi trua nghe nói, Tây Lương vương đã chiếm được Thiết Giáp Bảo. Chúng ta tìm nhầm chỗ rồi!"

Người nọ nói xong, ra sức hô hào thúc giục mọi người rời đi. Dưới thành trong lúc nhất thòi lại loạn làm một đoản. Trẻ nhò lại khóc nỉ non không thôi. Có người mắng: "Ngươi dẫn đường kiểu gì vậy? Đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao?"

Đường Tri Tiết ngạc nhiên, Lưu Vĩnh Thông lại giận dữ. Hắn dĩ nhiên rò ràng. Những người này đều là dàn chúng Diêm Thành quận Giang Đô. nghe được Tây Lương vương muốn công Giang Đô. Lúc này mới không thể chờ đợi được chạy đến đầu nhập vào. Hắn cũng nghe nói, Thiết Giáp Bảođãbị Tiêu Bố Y vây khốn. Chẳnglẽ lúc này đã bị công hạ?

Nhưng mà quân Hoài Nam gần vạn binh mã, một khi sụp đồ, Thành cũng đã một ngày quy hàng. Thiết Giáp Bào roi vào tay giặc, cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Những người này đi đường suốt đêm, chắc là muốn đầu nhập vào Tiêu Bố Y. Nhung đường lối không quen, lúc này mới ngộ nhận thành Vĩnh Phúc là Thiết Giáp Bảo. Bọn họ tới gọi thành, phát hiện không đúng. Lúc này mới hốt hoàng mà chạy.

Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này. Lưu Vĩnh Thông thật sự giặn không kềm được, cao giọng phàn phó một thù hạ nói: "Liễu Phong. Điểm binh. Ta muốn ra khỏi thành!"

Đường Tri Tiết kinh ngạc hòi: "Vũứi Thông. Ngươi muốn làm cái gì?"

"Làm cái gi. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy sao?" Lưu Vinh Thông chỉ tay nói: "Những phản đồ này, lại không đợi binh đến, đã công nhiên đầu nhập vào Tiêu Bố Y. Chúng ta nếu không trừng phạt, thi làm thế nào phục chúng?"

"Tínhgi, đểchobọnhọđithôi"ĐườngTriTiếtvôlực nói.

Lưu Vĩnh Thônggiận dữnói: "Ngươi có thể nhẵn, nhung ta không thể nhẫn! ĐườngTri Tiết. Thánh Thượng đối với ngươi và ta tín nhiệm có thừa. Hôm nay dân chúng trước mắt làm phàn, nếu không trừng trị, người trốn tránh chỉ có càng ngày càng nhiều. Nếu là Thánh Thượng hòi, ngươi ăn nói như thế nào?"

ĐườngTri Tiết trànđầy bất đắc dĩ. "Có lẽ Thánh Thượng.. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Lưu Vmh Thông cười lạnh nói: "Nói như vậy. Nếu như Thánh Thượng trách phạt. Ngươi chuẩn bị một vai gánh chịu?"

Đường Tri Tiết vội la lên: "Dân chúng Diêm Thành trốn tránh. Làm sao có thể trách ta?"

Lưu Vĩnh Thông nói: "Ngươi đã không định gáiih chịu trách nhiệm. Vậy hãy để cho ta đuổi theo. Chỉ cần đuổi theo bọn họ, chém đầu bọn họ treo ở trén thành. Ta đảm bảo sau này không còn người nào muốn chạy trốn nữa. Thánh Thượng hỏi, ta và ngươi chẳng những không có sai lầm. ngược lại sẽ có công lao".

Tàn sát dân chúng chạy trốn, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Đường Tri Tiết cũng đã không thể ngăn trờ, yô lực cui đầu xuống.

"Muốn giết. Thi giết vài người là được rồi".

Đường Tri Tiết sau khi nói ra những lời này, rất là tự trách, trong lòng tràn ngặp bất an. Lưu Vĩnh Thông lại cười lạnh một tiếng, "Giả nhân giả nghĩa. Giết vài người cùng với giết mấy trăm người thì có gì khác nhau? Ngươi không thích, đều tính ờ trên đầu ta là tốt rồi. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó sẽ tranh công cùng ta".

"Ta sẽ không tranh công" Đường Tri Tiết lui ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhọt.

Lưu Vĩnh Thông cũng không cười nhạo nữa, thấy thù hạ đã điềm hơn ngàn binh mã, liền xuống thành lệnh mở thành, dẫn đội chạy ra khỏi thành Vĩnh Phúc. Những dân chúng kia đme theo cả gia đình, lại mang theo xe ngựa. Lưu Vĩnh Thông xem ra những người này chạy không được quá nhanh. Chạy không được quá xa, hắn cho dù chờ một chút thì cũng có thể đuổi theo bọn họ.

Nhưng Lưu Vĩnh Thông đã đợi không kịp. Hắn thậm chí có thể tường tượng tới loại sảng khoái mang đến khi trường thương đâm vào cơ thể con người.

Có người sợ giết, có người thích giết. Lưu Vĩnh Thông chính là loại người phía sau.

Cùa thành kẽo kẹt kêu lên, thanh âm truyền ra rất xa. Lưu Vĩnh Thông nhanh chóng lẽn ngựa, cầm trong tay trường thương quát: "Đuổi". Của thành cũng không có đóng lại, hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng. Lưu Vũứi Thông rất nhanh sẽ trở về, không cần phải làm điều thừa.

Đường Tri Tiết tựa ở đằu tường, không có bất kỳ mệnh lệnh nào. Hắn một khắc này. thoạt nhìn có sự mềm yếu nói không nên lời.

Đối với tàn sát, hắn cũng không đồng ý. Trên thực tế. bất luận người có chút lương tri nào. Cũng sẽ không đồng ý loại hành động này. Binh sĩ trong thành nói không chừng sẽ có đệ tử của dân chúng Diêm Thành. Dàn chúng chạy trốn, nói không chừng chính là thân nhản của bọn họ.

Nhưng hắn chi có thể trơ mắt xem thân nhân bị tàn sát mà bất lực.

Lưu Vĩnh Thông căn bản không có suy nghĩ quá nhiều. Dàn chúng đã chui vào trong bóng tối, nhìn không tháy bóng dáng. Nhưng thanh âm xe ngựa ầm ầm còn từ đằng xa truyền đến. Lưu Vĩnh Thông tinh thằn phấn chấn, rất nhanh dẫn binh đuồi tới ngoài vài dặm.

Nhưng đột nhiên phía trước đã không còn thanh âm.

Đó là một loại yên tình cực kỳ cổ quái. Cho dù là Lưu vinh Thông, cũng có chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận lắng nghe, nhưng thanh âm gì cũng nghe không được. Phía trước là bóng đêm. không thấy được gì cả. Giống như xe ngựa đã ngùng lại. Nhưng mà tiếng ỗn ào. tiếng trẻ con khóc, đột nhiên lại biến mất.

Lưu Vĩnh Thông đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn cảm giác có chút không đúng.

Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng khóc to rõ, là tiếng khóc của trẻ nhó. Lưu Vĩnh Thông nghe được, thở phào một hoi. Tình hình rất rõ ràng. Những người này phát hiện truy binh, lúc này mới nín hoi. không muốn để cho truy binh phát hiện.

Lưu Vĩnh Thông nghĩ tới đây rất là đắc ý, vi mình có thể đoán ra tâm tư cùa những người dân ngu xuần này mà cao hứng. Thét lớn ra lệnh: "Đi".

Hắn giục ngựa xách thương, nhằm phía trước mà xông tới. Nhưng bất quá được hơn mười trượng, lúc này hắn lại nghe được một thanh âm. Cái thanh ảm này cực kỳ đột ngột, giống như sắm rền trên không trung, hoặc như là ác quỷ trong lòng đất hò hét. Sau một lát hoảng hốt. Lưu Vĩnh Thông rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Không khỏi sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch.

Đó là thanh âm cùa thiết kỵ đạp đất!

Nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, thậm chí là mấy trăm kỵ sĩ. Một khắc này, Lưu Vĩnh Thông hầu như cho là mình gặp ảo giác. Trong đêm khuya, tại sao đột nhiẽn có mấy trăm kỵ binh đến đây?

Trong khi hắn còn đang cân nhắc, kỵ binh lại tới gần vài phần. Thậm chí làm cho người ta có thể cảm giác được thiết kỵ xông tới, mang đến gió táp vào mặt.

Quân Hoài Nam đã loạn tĩận tuyến, ngựa bất an xoay loạn, binh sĩ không tự chủ mà rút lui về phía sau. Trong lúc nhất thời cũng không có chủ trương.

Lưu Vinh Thông lúc này lại hòi một câu buồn cười đến cực độ: "Các ngươi là ai?" Hắn còn đang suy nghĩ, đây có phải là binh sĩ Hoài Nam trong lúc vô tình đi ngang qua ờ đây hay không.

Nhưng âm thanh gót sắt kích động, thoáng qua lại tới gần thèm vài phẳn. Lưu Vĩnh Thông đã biết, tuyệt không phải kỵ binh của quân Hoài Nam. Kỵ binh của quân Hoài Nam tuyệt đối không thể mau lẹ như vậy được.

Trên đòi này, kỵ binh có uy thể giống như vậy...

Lưu Vĩnh Thông khi nghĩ tới đây, đã bất chấp so đo cùng dân chúng chạy trốn, cuống quít quay đằu ngựa, hướng về phía thành Vĩnh Phúc phóng đi. Bời vì hắn đã nghĩ đến. Trên đời này, chi có thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y, mới có uy thể nhưvậy.

Tiêu Bố Y lại đến Vũứi Phúc?

Ý nghĩ này xuất hiện, cảm giác khủng bố tràn ngặp thể xác và tinh thần. Lưu vinh Thông thậm chí quên chống cự, quên bào thủ hạ chạy trốn. Chỉ biết bản thản liều mạng thúc ngựa, phóng về phía thành Vĩnh Phúc!

Thiết giáp kỵ binh. Tuyệt không phải hắn có thể chống được. Lưu vinh Thông mặc đù cuồng, mặc dù bạo, tuy thích máu, nhưng vẫn tự hiểu rõ bản thân. Trước mắt người cùng Tiêu Bố Y đối địch, chỉ cần vừa nghe đến bốn chữ thiết giáp kỵ binh, đều là sợ hài biến sắc. Lưu Vĩnh Thông hắn cũng không ngoại lệ.

Quân Hoài Nam rốt cuộc đã phản ứng lại, giục ngựa quay đầu. có thể nói là nghe gió mà chạy.

Nhưng bọn họ có trốn như thế nào. hiển nhiên cũng chạy không khỏi gió. Tiêu Bố Y thúc mã chạy ờ trước nhất, cánh tay vung lên, tên bay như mưa xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Quân Hoài Nam roi vào cuối cùng, như sóng lúa mà ngã rạp xuống.

Tiêu Bố Y dẫn thiết kỵ cũng chỉ có mấy trăm người. Nhưng quàn Hoài Nam cả ngân người, lại không chịu nổi một kích. Tiêu Bố Y sau khi bắn chết đối thủ. nếu như dựa vào trước đây, quá nừa đã sớm thúc ngựa vọt lên, một đâm chết Lưu Vũứi Thông!

Điều này đối với người khác mà nói, xác nhận là chuyện khó. Nhưng đối với Tiêu Bố Y mànói, thì lại dễ dàng.

Võ công của hắn cao cường, ngựa lại hơn xa các chiến mà khác. Trước trận trảm tướng, xưa nay là thù đoạn hắn thường dùng. Lưu VML Phúc chỉ có thể xem như là một đối thù yếu. Nếu dùng tốc độ cao nhất thúc ngựa, Tiêu Bố Y có lòng tin có thể trước khi đến cừa thành Vĩnh Phúc, thì đã giết Lưu Vĩnh Thông xuống dưới ngựa!

Nhưng Tiêu Bố Y rốt cuộc vẫn không làm như thề. Bời vì mục tiêu cùa hắn không phải trảm tướng, mà là đoạt thành.

Không đợi hắn phân phó, bộ binh Tây Lương mai phục đã sớm dùng tốc độ cao nhất chạy nhanh đuồi theo. Vài dặm lộ trình, bọn họ có lòng tin chỉ trong thời gian một chén trà nhỗ đã có thể vọt tội dưới thành.

Binh không quý niiiều mà quý tinh. Lý Tĩnh lành binh, xưa nay không cậy vào số lượng thù thắng. Bộ binh Tây Lương mà hắn lẩn này phái đến thành Vĩnh Phúc, có thể nói là bộ binh được huấn luyện hoàn mỹ nhất dưới tay Lý Tĩnh.

Những binh sĩ này, ngày thường cho đù không có chiến sự. Thiết huyết huấn luyện cũng chưa bao giờ dừng nghỉ qua.

Bọn họ cho dù lưng mang theo trăm cân quân bị, cũng có thể không ngủ không nghi đi hơn tiăm dặm. Những binh sĩ này, tốc độ mặc dù bi không nồi thiết kỵ. nhung có thể nói là người sắt!

Cho dù Tiêu Bố Y nhìn thấy bọn họ phụ trọng nặng nề. cũng không thể không bội phục. Binh sĩ thời đại này mà thả vào niên đại cùa mình, chỉ sợ mỗi người đều có thể lực cùa bộ đội đặc chủng.

Nhưng những binh sĩ này cũng chỉ là binh sĩ tẳm thường.

Hôm nay bọn họ chích cầm binh khL mang giáp nhẹ, câu liêm, tốc độ dũng mănh, lại không bị chiến mã bò quá xa

Bình luận