Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 519: Kết minh (2)


Lưu Vũ Chu khởi sự tại Mà Ắp. hiệu lệnh một phương tự bão vệ minh, cùng giống như Lý Uyên lúc trước, dùng danh nghĩa nâng đờ Tùv thắt, hiện nay cùng không xưng đế. nên Tiêu Bố Y gọi là tướng quân.

Phải biết 1'ẳng thiên hạ hôm nay ba phẩn đại cuộc đã định, có thể vỏ luận Tiêu Bố Y, Lý Uyên hay Đặu Kiến Đức. đều cũng không có xưng đế. Chi có loại như Lâm Sĩ Hoẳng mới có thể không thể chờ đợi được mà xưng đế. Tiêu, Lý. Đậu cũng không nóng nảv xưng đế. là muốn lợi dụng đầy đủ tài nguyên Đại Tùy. đền khi tiêu diệt hết người bên ngoài, xưng đế chi là chuyện thuận nước đẩv thuyền mà thôi. Lưu Vũ Chu không muốn xưng đế, là hiểu 1'ẳng tạm thòi không có thực lực này.

"Lưu tướng quán gần đây mạnh khỏe, cho tại hạ đến đây. đặc biệt nhờ tại hạ thay hắn hướng tới Tảv Lương vương ân cần thăm hỏi" Uyển Quân Chương lễ vật mờ đường, lại đưa ra lễ đan, Tiêu Bố Y cũng không nhìn qua. cho người hầu nhận lấy. than nhẹ một tiếng.

Uyển Quản Chương cuống quít hòi. '"Không biết Tây Lương vương có chuyện gì thờ dài?"

Tiêu Bổ Y nhìn về phía phương xa nói: "Nhớ năm đó. bổn vương cùng Lưu tướng quân cũng có duyên phận gặp qua vài lằn. Năm đó ta cùng hắn đều vì Đại Tùy mà cạn kiệt tâm lực, không ngờ ngày tháng trôi qua. cho tới hiện tại... chuyện cũ nghĩ lại cứ như mới hôm qua".

Uyển Quản Chương thẩm nghĩ Tiêu Bổ Y làm bộ làm tịch. "Khởi bẩm Tây Lương vương, thật ra lẩn này tới... ngoại trà ân cằn thăm hòi Vương gia ra. tại hạ còn có chút mục đích khác".

"ổ?" Tiêu Bố Y hàng chân mày nhíu lại. "Không biết tiên sinh còn có chuyện gi?"

Uyển Quân Chương do dự mài, rốt cuộc nói: "Tãv Lương vương, nghĩ tới người nàng đờ Tùy thắt mà dốc sức. nhưng hõm nay Hà Bắc chưa định. Quan Trang đang lẻn. sớm muộn cùng sè trờ thành, râm phúc đại họa của Tây Lương vương, không biết... người có nghĩ qua chuyện xuất binh Quan Trang?"

"Xuất binh Quan Trung? Tiên sinh sao lại nói ra lời ấy?" Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc nói: "Nghĩ đến bổn vương chí không tại tranh thiên hạ... mà là ở bình thiên hạ! Bổn vương tiến đến Đông Đô. cũng là tình thể bất đắc dĩ. Hòm nay Đông Đô đã định, nghĩ Đường vương tắt không phụ thiên hạ. để cho Tùv thắt an bình. Quan Trung đã có Đường vương xuất mà. bổn vương nếu như xuất binh, không khòi làm điểu thùa sao. Nói đến thiên hạ đại loạn nhiều năm, dân chúng mới an. có thể không xuất binh thi không cằn phải xuất binh".

Từ Thế Tích ở một bèn nói: "Tây Lương vương nghĩ cho dân chúng, mạt tướng bội phục".

Hai người ké xướng người hoạ. ngược lại phối họp thật tốt. Uyển Quản Chương nhịn không được cười lạnh, Tiêu Bố Y nhìn thấv. nhíu mày hòi: "Uyển tiên sinh, khôngbiết ngươi có gì cao kiến?"

Uyển Quản Chương trảm giọng nói: "Chẳng lẽ Tây Lương vương cho 1'ẳng, Lý Uyên sau khi binh định Quan Lũng. sẽ ngoan ngoãn đem núi sông đưa đến trẽn tay người?"

Tiêu Bố Y khoát tay nói: "Cũng không phải, không phải đưa đến trên tay bổn vương. Mà là phải đưa đến trong tay hoàng thái đế. Đến lúc đó Quan Trung đã định, thiên hạ có thể định, bồn vương cùng Đường vương một điện xưng thẩn, cùng phụ tá hoàng thái đế, để cho thiên hạ thái binh, chẳng phái tốt đẹp sao? Bổn vương cũng mệt mòi, binh sĩ cũng mệt mòi. nghĩ tới Đường vương quá nửa cũng nghĩ như vậy. Bổn vương cùng Đường vương quen biết đã lâu. có thể nói là trong lòng rất ăn V... "

"Ta chi sợ Tây Lương vương nghĩ một đẳng nói một nẻo?" Uyển Quản Chương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. mà cũng không muốn nhịn nữa. Tiêu Bố Y nâng rượu ngon lên. chậm rãi uống một ngụm, "Còn muốn nghe cao kiến của tiên sinh".

Uyển Quản Chương thấy Tiêu Bố Y cũng không tức giận, tinh thần chấn động, "Thật ra hiện tại người nào cùng biết, thiên hạ chia ba. lúc này lấy Tâv Lương vương. Đường vương. T rường Nhạc vương là mạnh nhắt".

"ổ? Lưu tướng quán có biết hay không?" Tiêu Bố Y mim cười hòi.

"Lưu tướng quân nếu không biết được, thì làm thế nào cho tại hạ đến cùng Tây Lương vương kết minh?"

"Kết minh? Nói rất tốt!" Tiêu Bố Y nhàn nhạt cười, ý vị thám trường.

Vừa rồi nhìn thấy Tiêu Bổ Y không để ý tới chính sụ. chi lo phải cùng nữ nhân trêu chọc. Uyển Quản Chương nhiều ít có chút khinh thị. Nhưng hắn hiểu 1'ẳng, Tiêu Bố Y tuyệt không phải đơn giản nhưbề ngoài thoạt nhìn thấy. Những năm gần đây này, người khinh thị Tiêu Bố Y. cơ bán đã chết hết. còn lại, đều đem hắn đối đài thành một đối thủ cực kỳ nham hiểm.

Uyển Quản Chương ờ dưới tay Lưu Vũ Chu. xem như là người rất có mưu lược, hiểu 1'ẳng Tiêu Bố Y vừa rồi nói. ám chi bọn họ còn chưa đủ tư cách kết minh, mặt không đổi sắc. Uyển Quán Chương trầm giọng nói: "Hômnay Tây Lương vương ngồi tạo trấn Kinh Tương, hùng cứ Đông Đô. kiểm chi thiên hạ, Lưu tướng quân cũng hiểu 1'ẳng, không đủ tư cách cùng Tây Lương vương kết minh, cho nên một mực có chút do dự. Nhưng mới vừa nghe Tâv Lương vương một phen lí do thoái thác, mới biết được Lưu tướng quân sai rồi. Nếu như Tâv Lương vương quả thực nghĩ như vậy, chi sợ ngồi chờ chết cùng không xa nữa".

Tiêu Bố Y chi cười nói: '"Bồn vương cũng muốn nghe một chút".

Uyển Quân Chương trầm giọng nói: "Thật ra Tãv Lương vương không nói. người thòng minh cùng hiểu rò. Tây Lương vương trước mắt binh lực không đủ bốn phía xuất binh, hao người tốn cùa. lúc này đâv mới nghĩ trước binh Giang Nam Hà Bắc. rồi toàn lực tiến đánh Quan Trung. Nếu Tiết Cử chưa chết, chiêu này thật ra đại thiện. Nhưng hôm nay Tiết Cử đă chết. Lý Uyên đã chiếm tiên cơ. ta chi sợ Tày Lương vương còn chưa kịp binh định Giang Nam. với khả năng của Lý Uyêạ đã binh định Quan Trung. Đến lúc đó hắn chiểm Quan Trung làm cứ điểm, nếu nhưcùng Trường Nhạc vương liên thủ. chi sợTâv Lương vương hai mặt thụ địch, chểt không có chỗ chôn!"

"Trên đời này. không phải nói liên thủ là có thể liên thù, bẳng không bổn vương cùng Lý Uyên đã sớm liên thủ" Tiêu BÓ Y lạnh nhạt nói.

Uyển Quản Chương liên tục cười lạnh. "Tây Lương vương chẳng lè quên vợ của Đường

vương họ gi?"

"Họ Đậu, thì sao?" Từ Thế Tích một bên nói.

Tiêu Bố Y sắc mặt khè biến. "Chẳng lễ Đậu thị cùng Đậu Kiến Đức còn có quan hệ gì Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

sao?"

Uyển Quán Chương nghiêm nghị nói: "Đương nhiên, Đậu Kiến Đức thật ra cùng Đậu thị có quan hệ rắt sâu xạ không cằn ta tới nói rò. Ta chi muốn nói cho Tâv Lương vương một điểm, khả năng Lý Uyên liên thủ Đậu Kiến Đức, hơn xa so với người muốn liên thủ. Tâv Lương vương chi muốn làm từng bước, nhưng không biết, Lý Uyên, Đậu Kiến Đức đã sớm ngẩm đưa thư. thương nghị liên thủ lắv Đông Đô của người".

Tiêu Bổ Y không hề cười nữa, sắc mặt biến âm trầm.

Uyển Quán Chương nhìn thấv. lại nói tiếp: "Trước đây vài ngày. Lý Uyên đã sớm hướng về phía Đột Quyết dâng biểu xưng thần, tự xưng nhân hoàng đế, Tây Lương vương chi cho là Thùy Tắt Khả Hãn chịu lời thể của người ước thúc, không thể xuất binh, nhưng không biết người Đột Quyết thay đổi thất thường, xé bò lời hứa chi trong sớm tối. Lý Uyên vẫn đối với Tây Lương vương ra vẻ vếu thắ lại đã sớm lặp kế sách tiến còng Trung Nguyên. Hắn chi chờ sau khi binh định Quan Lũng, phái tinh binh từ Đồng Quan xuất phát, người Đột Quyết, Trường Nhạc vương lại chia làm hai đường. Phân ba lộ đại quân tới lấy Đông Đô. Thử hỏi kế sách của Lý Uyên như thấ thì như thế nào sẽ cùng Tây Lương vương nâng đờ Tùv thất, một điện xưng thằn?"

Tiêu Bố Y giận đập bàn nói: "Cục kv vô sỉ, chẳng lẽ bọn họ vì tranh đoạt thiên hạ. dẫn sói vào nhà, lại có thể không để ý tới dân chúng trong thiên hạ sao?"

Uyển Quản Chương khè thờ dài: ""Theo ta được biết, hai bờ sông Hoàng Hà, người không cặv vào thế lực Đột Quyết, chi có Tâv Lương vương, Ngụy công cùng Lưu tướng quân ba người".

Tiêu Bổ Y khi nghe được hai chữ Ngụy công, trong lòng một hồi mỡ mịt.

Uyển Quản Chương nói không sai, Lý Mặt đích xác chưa bao giờ cặv vào thế lực Đột Quyểt. hắn và minh đều là người tâm cao khí ngạo. Nhưng chi là Ngụy công này, lại chết ỡ dưới tay minh!

Trong lúc nhất thòi, không biết là tư vị gì, Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống hòi, "Bổn vương muốn hỏi một câu, Lưu tướng quàn vi sao chọn trúng ta? Nghĩ tới Lương Sư Đô, Quách Tử Hòa cùng Lưu tướng quân giáp giới, nểu liên thiỊ có thể kháng Lý Uyên! "

Uyển Quán Chương nghiêm mặt nói: "Nghĩ tới nam nhi đường đường, không thể bình diệt Đột Quyềt. bảo vệ quốc gia còn chưa tính. Nhung nếu cấu kết Đột Quyết, gây họa cho dân chúng Trung Nguyên. vậy thi thật là không biết xấu hổ với thế nhân. Lưu tướng quán một thân ngạo cốt. không muốn mượn binh Đột Quyết, lúc này mới chọn tráng Tây Lương vương, nghĩ tới Lương Su Đò, Quách Từ Hòa đều dùng con làm con tin, tự xưng nhàn thằn, cẩu được người Đột Quyết ủng hộ, vô si hèn hạ. Lưu tướng quán sao có thể cùng bọn họ liên thủ?"

"Nói rất hay!" Tiêu Bổ Y vỗ bàn nói. "Không biết Uyển tiên sinh có diệu sách gì đổi kháng với Lý Uyên?"

Uyển Quán Chương thở phào một hơi, "Thật ra Lưu tướng quán đã sớm tìm cách từ làu. Người sau khi chiếm ba quặn Lâu Phiền. Mà Ắp, Nhạn Môn. chậm chạp không có xuất binh, chi là kế kiêu binh. Lý Uyên vì lấy Quan Trung, đem quân tinh nhuệ xuôi nam, hóm nay tinh binh lương tướng đều ỡ tại vùng Quan Trung, mà Tấn Dương lại chi cho đứa trẻ con Lý Nguyên Cát trần thủ. Kẻ này cực kỳ vô năng, cả ngày tầm hoan tác nhạc, không để ý tới chính sự. Lưu tướng quán tính toán, nếu đột nhiên đem tinh binh đi công Thái Nguyên, Lý Nguyên Cát nhát gan sợ chuyện, không thể thủ được. Chi cằn Thái Nguyên một khi lấy được, chúng ta thoáng qua sè lấy quận Tây Hà. xua binh nam hạ, theo đường của Lý Uyên năm đó mà đi xuống, tốc chiến tốc thắng, là có thể lắv được vùng Hà Đông".

'"Đơn giản như vậy? Lý Uyẻn đa mưu túc trí. các ngươi chớ có khinh thị" Tiêu Bổ Y kinh ngạc nói.

Uyển Quản Chương cưỡi nói: "'Đa tạ Tây Lương vương nhắc nhỡ. thật ra không thể nói chúng ta khinh thị Lý Uyên. mà là Lý Uyên khinh thị chúng ta, lúc này mới lưu Lý Nguyên Cát trần thủ Thái Nguyên. Tận dụng thòi cơ. mất không thể có lại, Lưu tướng quán đã ra tay. đương nhiên có tám phẩn nắm chắc".

Tiêu Bổ Y trầm ngâm thật làu. "Sau đó thì sao?".

Uyển Quân Chương trầm giọng nói: "Sau đó chúng ta sẽ tùy thòi qua sông, tiến lấy vùng Quan Trung. Nếu có thể được Quan Trung, Lưu tướng quán sẽ đem Quan Trung tặng cho Tây Lương vương, chi cầu được phong đất làm vương, chiếm cứ vùng Hà Đông là đã cảm thấy mỹ mãn rồi".

■"Lưu Vũ Chu dà tâm thật sự không lớn" Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói.

Uyển Quản Chương cười nói: ""Lưu tướng quán cũng hiểu rò bản thân, biết được chi bẳng bản thân, quả quyết lắv không được thiên hạ. Chi cầu sau khi hỗ trợ Tây Lương vương đánh tan Quan Trung, thi đi theo, làm thiên lôi sai đâu đánh đó. được cắt đắt phong vương, là nguyện vọng đã trọn".

"Ngươi nói nửa ngày, bồn vương còn không biết cằn làm những thứ gi" Tiêu Bổ Y lại cười nói: "Nếu đi Hà Đông, địa hình gập ghềnh, sơn mạch liên miên, bổn vương lao binh viễn chinh, cũng khôngphải là thượng sách".

Uyển Quán Chương trầm giọng nói: "Tâv Lương vương cẩn gì đã biết rò còn cổ hỏi".

Tiêu Bổ Y cau mày nói: "Lời đó giải thích thế nào?"

Uyển Quán Chương mặt hiện lên vẻ phấn chấn. "Hiện tại người nào mà không biết. Tãv Lương vương uy chấn Trung Nguyên, cậy vào chính là thiết giáp ky binh thiên hạ vô song! Lưu tướng quân không dám kỳ vọng Tâv Lương vương huy động nhân lực, chi cầu Tảv Lương vương phái ra ba nghìn thiết giáp kỵ binh viện trợ. là có thể lấy Hà Đông! Lý Nguyên Cát vô năng. Tinh Hình Quan cùng không có trọng binh canh gác. thiết kỵ Tây Lương vương có lẽ từ Thái Hành xuống, qua Tinh Hình Quan vào Thái Nguyên. Đến lúc đó Tây Lương vương cùng Lưu tướng quán binh họp nhất chồ. chi là Lý Uyên thì có thể làm được gi!"

Hắn nói thao thao bất tuyệt, Tiêu Bố Y nghe được, lẩm bẩm nói: "Cái chủ ý này đích xác không tệ. bồn vương thật tìm không ra lý do để cự tuyệt!"

Bình luận