Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 507: Họp mưu (1)


Thường thắng tướng quân chắc chắn khả năng hơn người, nhung Bất bại tướng quản thi có chỗ khủng bố, bời vì hai người theo đuổi mục tiêu khác nhau. Thường thắng khi theo đuổi thắng lọi, khó tránh khỏi lo được lo mất, nhưng mà Bất bại lại dựa tại bản thân không xuất hiện một phần sai lầm làm cơ sờ.

Lý Tĩnh suất lĩnh thiết kỵ, cũng có thần kinh làm bằng sắt thép, tuyệt đối chấp hành mỗi một mệnh lệnh Lý Tĩnh hạ xuống. Mỗi một mệnh lệnh cùa Lý Tĩnh, chuần bị so với người thường thì hơn rất nhiều.

Lâm Sĩ Hoằng trước kia cảm thấy lãnh binh chiến tranh bất quá chỉ là như thể, có tướng lãnh dũng mành, có binh sĩ dũng cảm, trên nước hắn tuy mưu kế chồng chất, nhưng đó là kết hợp địa thế cùng đặc điểm của tàu thuyền, trên đất bằng đều không có đất dụng võ.

Nhưng mà ctLỈ bằng kinh nghiệm lãnh binh cùa hắm, Đồng Cảnh Trân, Lôi Thế Mành cũng không thể làm gì được hắn, hai bên có thắng có thua, khiến cho Lâm Sĩ Hoẳng cảm thấy, quân Kinh Tương bất quá cũng chỉ như thế.

Khi biết được Lý Tĩnh đến công, hắn lại đem nhung gì đối phó với đám người Đồng Cảnh Trân ra, nhưng không có nghĩ đến. gặp Lý Tĩnh, dũng sĩ cùa mình chẳng khác nào giấy vụn. Lực sát thương cùa thiết kỵ Lý Tĩnh, người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại hiểu được, có đôi khi, đối phương lmh quân có lẽ chỉ hơn một bậc. nhung mà chênh lệch một bậc này, hắn cả đời này cũng đuổi không kịp!

Thiết kỵ Lý Tình vòng quanh hồ Bà Dương một vòng, bộ binh của Lảm Sĩ Hoằng đã tan rã. Trương Thiện An tiệp chiến, lại là sớm nhằm hướng nam mà chạy thục mạng. Trương Thiện an này phi thường giảo hoạt, dẫn binh chỉ có một sách lược, đó chính là đánh không lại thì trốn! Nhưng Lâm Sĩ Hoằng không muốn trốn, Bà Dương đã là căn cơ cùa hắn, đã là sinh mạng của hắn, đã là hy vọng cả đòi cùa hắn, hắn có thể nào buông tha?

Nhưng ờ dưới thiết kỵ của Lý Tĩnh, muốn mạng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, thiết kỵ Lý Tĩnh đi qua, đạo phi quận Bà Dương nghe gió mà chạy, không muốn là địch. Lâm Sĩ Hoẳng làm lại chiêu cũ, một tiếng hiệu lệnh, cho tất cả tinh binh ẩn thân vào trong đảo nhò hồ Bà Dương. Thiết kỵ mặc dù dũng, nhung ờ trên mặt hồ cũng không thể nào thi triển. Lâm Sĩ Hoẳng cho rằng lần này cũng như binh thường, đối thù thấy đánh không được thì sẽ đi.

Nhưng Lâm SĩHoằng không có lường trước đến. Lý Tình thậm chí đã có ý định cắm rễ ờ đây!

Lý Tĩnh cũng không vội đi công quần đạo hồ Bà Dương, chỉ đùng hơn mười ngày đã san bằng quận Bà Dương, đều đuổi sạch đạo phỉ ở quận Bà Dương, sau đó lệnh quân Tây Lương đóng quân tại huyện Dặc Dương quân Bà Dương, đối kháng đạo phi các quận đông nam. Còn bản thân lại vòng quanh hồ Bà Dương hơn mười ngày.

Lâm Sĩ Hoẳng khi biết không ồn, thì đã chậm. Hồ Bà Dương vốn là ờ chỗ giao của ba quận, ba quận theo thứ tự là Cựu Giang. Dự Chương cùng quận Bà Dương. Hai quận Cửu Giang, Dự Chương vốn chính là dưới sự khống chế cùa quân T ây Lương, hiện tại Lý Tình lại thu phục quận Bà Dương, Lãm Sĩ Hoẳng tránh ở trong hồ. nhìn như ổn thỏa, nhung đã bị Lý Tĩnh phong bế yếu đạo. hôm nay đã thành thếbắt ba ba trong rọ.

Lý Tĩnh diệt tiừ đạo phỉ bên ngoài, thanh trừ hết chướng ngại cuối cùng để tiến công đạo phỉ hồ Bà Dương. Sau đó phái binh bảo vệ cùa ải hiểm yếu. tiếp đó bắt đằu từ các nơi điều thuyền lớn tới, thoạt nhìn muốn tại hồ Bà Dương cùng Lâm Sĩ Hoẳng quyết từ chiến.

Quần đạo hồ Bà Dương trông thấy lần này quân Tây Lương đã động thật sự. khó tránh khòi trong lòng lo sợ . Nhưng làm cho bọn họ hoi an tâm là Lâm Sì Hoằng còn ờ đó. Lúc trước Lâm Sĩ Hoẳng cũng đã lấy thuỷ quân phá danh tướng Đại Tùy Lưu Tử Dực. Lằn này cùng Lý Tĩnh quyết đấu, cũng có phản thắng rất lớn.

Lâm Sĩ Hoằng cũng nghĩ như thế, nên ờ tại hồ Bà Dương ngồi đợi Lý Tình gom góp thuỷ quân. Hắn đã không thể chờ đợi được mà chuẩn bị chiến một trận. Hắn muốn khiển cho Lý Tình hiểu rõ một điểm, kỵ binh ngươi đứng nhất, thuỷ quàn lào từ là đệ nhất thiên hạ! Lưu Từ Dực cũng đã thua ở trên tay lão từ. Lý Tĩnh ngươi cũng không ngoại lệ.

Gió thổi qua mặt hồ. sóng nước mênh mông. Lâm Sĩ Hoằng nhìn sang phương xa. tuy hào hùng vạn trượng, nhưng vẫn có sự bất an. Lần này Lý Tĩnh chuản bị quá lâu. nhưng lại thoải mái nhàn nhà không công kích. Lâm Sĩ Hoằng hiểu rằng, hiện nay đã khác trước kia. Nếu thật đối kháng, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn ngược lại càng bắt lợi.

Lý Tĩnh chờ được, nhưng mấy vạn thuỷ quân trong hồ của hắn tuy trong các đảo nhỗ còn tồn lương, nhung sớm muộn cũng ăn sạch! Mọi người mặc dù có thể bắt cá mà sống, nhưng cũng không thể giống như cá, sống trên mặt nước qua ngày?

Nhưng mà Lý Tĩnh không chiến, hắn cũng không muốn chù động xuất kích. Dù sao thuỷ quân trên tay hắn đã là lọi thế cuối cùng, ván này đặt xuống là phải đem cả vốn lẫn lời thắng trờ về. Nếu thua một lần nữa, hắn đã không còn chỗ để trở người.

Một chiếc thuyền nhò ngư dân chèo qua, có binh sĩ nhảy lẻn đại hạm nói: "Khởi bẳm Thánh Thượng. Lý Tình hôm nay tại Đô Xương hạ trại, từ Trường Giang khẳu điều hai chiếc Ngũ nha đại hạm tiến đến. Xem động tĩnh của hắn, hình như đã chuẳn bị tiến công".

Lâm Sĩ Hoằng khi nghe được hai chữ Thánh Thượng, trong lòng nhiều ít có chút phát

khổ.

Dương Quảng sau khi chết, vốn chính là lúc phản vương các nơi xưng đế. nhưng Tiêu Bố Y không có xưng đế, Lý Uyên cũng không có xưng đế. cho đù Hà Bắc Đậu Kiến Đức cũng không có xưng đế. Lâm Sĩ Hoằng không hiểu nải ba người này rốt cuộc nghĩ cái gì, hắn lại không thể chờ đợi được mà xưng đế.

Loạn thế sơn hà, ai cũng nói không chắc được người nào có thể đánh được thièn hạ. Lảm Sĩ Hoằng cả đòi đều bị Tiêu Bố Y đàn áp, chi có ờ trên chuyện xưng đế này. đoạt trước được Tiêu Bố Y, điều này làm cho hắn nhiều ít có chút tự ngạo. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Tuy xưng đế không có nghĩa là có thể ngồi vững vàng, nhưng ờ trong suy nghĩ của Lảm Sĩ Hoẳng. Tiêu Bố Y là Tậy Lương vương, hắn là hoàng đế. cuối cùng so với Tiêu Bố Y cũng cao hơn một bậc.

Nhưng mà địá bàn của vị hoàng đế này ít đến đáng thương, hơn nữa thực lực cũng thuộc hàng yếu nhất thiên hạ. Lâm Sĩ Hoẳng sau khi xưng đế, quốc hiệu là Sở. định đô Bà Dương, niên hiệu Thái Bình!

Dân chúng Giang Nam, thích nhất là thái bình, lại cũng là vùng mà Thái Bình đạo ít tham dự nhất. Lâm Sĩ Hoằng cũng không rò ràng lắm. bản thân lơ đàng đưa ra niên hiệu, lại giống như Thái Bình đạo, cũng đã có ý tứ hàm xúc từ nay về sau chinh chiến không ngớt. Hôm nay Sờ đế này đã mất thù đô, ờ trên mặt nước sống qua ngày, có thể điều binh chỉ có

mấy vạn, có thể tính là một hoàng đế nghèo nàn đến mức đáng thương.

Nghe được Lý Tình muốn công, Lâm Sĩ Hoẳng cảm thấy phấn chấn, khi nghe được Lý Tình tại Đô Xương hạ trại, điều động Ngũ nha đại hạm, Lâm Sĩ Hoẳng trong lòng đột nhiên xuất hiện sự mừng như điên, ngừa mặt lên trời cười dài nói: "Cái này thật là ông tròi giúp ta".

Lâm Dược Sư em cùa Lâm Sĩ Hoẳng ờ một bên hòi, "Đại ca sao lại nói ra lòi ấy?"

LâmSĩHoằngvui vẻ nói: "Dược sư, ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước lưu Từ Dực chính là đóng quân Đô Xương, dùng Ngũ răng đại hạm đánh chúng ta, kết quả đại bại mà về".

Lâm Dược Sư lại cau mày nói: "Đại ca, ta nghe nói Lý Tình này quét ngang thảo nguyên, tọa trấn Thái Nguyên, khiến cho quân Đột Quyết kinh sợ trong lòng băng giá. Người này quỷ kế đa đoan, huynh cũng phải cẩn thận".

Lâm Sĩ Hoằng cười lạnh nói: "Mãnh thú trên đất bằng có hung ác, xuống trong nước cũng không có đất dụng võ, Lý Tĩnh này thiết kỵ không tệ. nhung mà thật chỉ huy thuỷ quân, hắn không thể như ta! Đệ quả thực cho rằng, người nọ là thiên tài sao?"

Lâm Dược Sư đột nhiên nói: "Đại ca, huynh chớ để quên, Lý Tĩnh có lẽ không rành chi huy thủy quân, nhưng lúc trước cầu Nhiêm Khách kia chỉ huy hình như có chút mòn đạo. Ta nghe nói, Cầu Nhiêm Khách cùng Lý Tĩnh có quan hệ rất tốt".

Lâm Sĩ Hoằng khi nghe tới cầu Nhiêm Khách, lừa giận thiêu đốt, "Chớ có nhắc lại tên khốn đó, nhớ ngày đó ta chỉ cho là hắn cùng Đạo Tín muốn giúp ta, không ngờ lại muốn cho ta quy thuận Tiêu Bố Y. Nói Tiêu Bố Y là cái gì đứng đầu thiên hạ. thật con mẹ nó trò cười".

"Đại ca..Lâm Dược Sư muốn nói lại thôi.

"Đệ muốn nói cái gì?" Lâm Sĩ Hoằnghòi.

Lâm Dược Sư thấp giọng nói: "Đại ca... như ta thấy, thiên hạ này đại cuộc đã định, Tiêu Bố Y thật rất có hy vọng trờ thành bá chù thiên hạ. Hắn hiện tại đất đai rộng lớn. tinh binh dưới tay vô số, chúng ta chỉ bằng hồ Bà Dương cùng hắn đối kháng... Hôm nay quận Bà Dương cũng bị mất, tiệp tục cũng không phải là hành động không ngoạn"

"Vậy dựa vào ý đệ là gì?" Lâm SĩHoẳng lạnh lùngnói.

"Đệ nghe nói Tiêu Bố Y này khoan hồng độ lượng, Địch Nhượng tuy là đứng đằu Ngòa Cương, nhưng sau khi đầu nhập Tiêu Bố Y, cũng được phòng công cái gì đó... Chúng ta cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gi, nếu chù động đầu nhập, chắc hẳn hắn cũng sẽ không truy cứu".

Lâm Sĩ Hoằng ánh mắt lạnh như băng, "Dược Sư. ngươi nếu không phải là đệ đệ của ta, ctLỈ bằng những lời này, ta đã giết ngươi rồi! Tiêu Bố Y cùng ta, tuyệt không có khả năng hòa hảo! Có hắn không có ta, có ta không có hắn! cầu Nhiêm Khách không đến thì thôi, nếu đến đây, ta cũng khiến cho hắn tới đựợc màđi không được!"

Hắn nói không chút gợn sóng, nhưng giọng điệu lạnh như băng, không thể nghi ngờ. Lâm Dược Sư thở dài, không nói thêm lời nào. Lâm Sĩ Hoẳng cũng đă phân phó thám từ: "Tiệp tục giám thị động tĩnh cùa Lý Tĩnh, có gió thồi cỏ lay gi, lập tức hồi bẩm!"

***

Vũ Văn Hóa Cập khi nghe nói Trương Trấn Chu nhận lệnh cùa Tiêu Bố Y, phái người đưa lương thảo tới, hầu như cho là minh chưa có tinh ngủ. Nhưng nhìn thấy mọi người đều nghị luận, phi thường hưng phấn, lại cảm giác mình quá mức tỉnh táo.

Tiêu Bố Y tại sao có thể có lòng tốt như vậy? Hiểu rõ bọn họ thiếu lương liền phái binh đem tới tặng? Trong chuyện này khẳng định có trá!

Nhưng quân Giang Đô mặc kệ tâm tư của Vũ Văn Hóa Cập, xôn xao một mảng, đều nghị luận. Mọi người đủ loại tâm tư, có người cảm thấy Tây Lương vương quả nhiên nhân nghĩa, dù sao quân Giang Đô cũng tốt, quân Đông Đô cũng được, mọi người vốn là người một nhà, cũng là con em quân đội Đại Tùy, Dương Quảng mặc dù chết, nhung quan hệ huyết mạch vẫn còn. Tây Lương vương đương nhiên không đành lòng để Kiêu Quả quân chịu đói, lần này tặng lương tới. Nhưng đối với để tâm, thì đương nhiên cũng cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như thế. Hai quân giao chiến, lại đem lương tới cho địch thù. Đây quả thực có thể nói là chưa từng có ai, đều nói Tây Lương vương quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ lương thào này có độc sao?

Mọi người bàn tán xôn xao, thương lượng thật lâu, nhưng lại không có chù ý gì.

Dương Cảo cao cao tại thượng, bên người ngồi mẫu thân là Tiêu Thục phi, có chút mờ mịt nhìn quần thẳn phía dưới, quần thần cũng mờ mịt nhìn sang quàn vương này. Dương Cảo thông minh, rất được Dương Quảng yêu mến. nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. hôm nay vì mạng sống, bị quần thần coi như tượng gỗ mà bài bố, đã sớm không thể tự chủ.

Hắn bời vì thông minh, cho nên không nói một lời, hắn đang đợi Bùi Củ, Bùi uẳn lẽn tiếng. Từ Giang Đô đi đến Nguyên Vũ, hắn phát hiện đại thần bên người càng ngày càng ít, hai Bùi này sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tuy đối với hắn vẫn tất cung tất kính, nhưng Dương Cảo lại cảm thấy được, hai thần từ này cũng không đem hắn đề ỡ trong mắt.

Lại Hộ Nhi, Dương Mục đã chết. Tư Mà Đức Kham, Triệu Hành Xu cũng đã chết.

Nguyên một đám người khác ý kiến với Bùi phiệt, Vũ Văn Hóa Cập đều đã chết, kế tiếp là ai chết, cũng không ai được biết.

Kiêu Quả quân tuy vẫn được xưng có mười vạn quản, nhung tâm tư ở trên người vị hoàng đế như hắn, chỉ sợ một người cũng không có. Dương Cảo trong lòng có sự bi ai nói không nên lời. Trong loạn thế, tính mạng của con cháu hoàng thất cũng chỉ như cây cỏ, thậm chí so với người bình thường còn muốn đê tiện hơn. Ca ca hắn đã chết, hắn còn sống, còn có thể sống tới khi nào, bản thân cũng không biết. Hắn mười phần cũng không muốn ca ca duy nhất chết, nhưng ca ca không chết, thỉ'chính là hắn chết! Có đôi khi, lựa chọn chính là tàn khốc như thế.

Hắn lúc này, có điểm hâm mộ Dương Đồng. ít nhất Dương Đồng thoạt nhìn, còn có thể vẫn sống sót. Nghe nói Tiêu Bố Y sau khi đua Dương Đồng làm đế. vẫn đối với mẹ con Dương Đồng chiểu cố có thừa. Vương tôn xuống dốc, có thể có kết cuộc như Dương Đồng, thì đã là chuyện may mắn.

Lần này Tây Lương vương lại đưa lương tới, dương Cảo nghĩ tới. thậm chí muốn không làm hoàng đế, chỉ cần có thể quay lại Đông Đô, sống yên ổn làm vương gia gì đó, so với nom nập lo sợ mà sống qua ngày thì vẫn tốt hơn nhiều, nhung hắn không dám làm chù, hắn còn đang đợi phân phó.

Bình luận