Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 503: Nahịch thiên (2)


Khả Đôn trọng mặt mũi, lấy Đại Tùy làm trọng, nhưng Dương Quảng đã chết. Nàng căn cơ đã qua, nếu không bởi vì tại Thiết Lặc còn có uy vọng, có thể nói rắt khó có chồ dựa. Khả Đôn muốn tôn Đại Tùy, Tiêu Bố Y hắn muốn đánh Đột Quyết. hiện tại liên lạc duy nhắt đương nhiên chính là câv cờ Tùy triều này! Hắn nếu như xưng đế. thảo nguyên rốt cuộc không thể mượn lực Khả Đôn. Đương nhiên những chuyện này. ngược lại không cần nói rõ ra với mấy người Mông Trần Tuyết.

Mông Trằn Tuyá còn muốn hòi cái gì. Tôn Thiếu Phương đã vội vã đi tới. Ba nàng nhìn nhau cười, đều biết chuyện rời đi. Tiêu Bổ Y hòi. "Thiểu Phương. Tim được Viên Thiên Cương sao?" Tôn Thiếu Phương lắc đầu. "Chua có, khởi bẩm Tảv Lương vương, ngày quy định một tháng đă đến, Lý Thuần Phong tiểu tử kia mắng mấy ngàn câu lào quỳ. dẫn ta tim khắp thành Đông đô. cũng không có trông thấy tung tích Viên Thiên Cương. Người nói muốn chém hắn, có phải là thật hay không? Ta cảm thấy... Viên Thiên Cương thật rất nhiều chuyện gạt hắn".

Tiêu Bố Y thản nhiên nói:"Phải không? Ta lại cảm thấy tiểu tử kia nói có rất nhiều vấn

đề".

"Có vấn đề gi?" Tôn Thiếu Phương khó hiểu hòi.

"Ta cùng hắn nói rất nhiều chuyện, hắn tuy nói không biết rò tình hình. Nhưng hiển nhiên hoàn toàn hiểu được, tiếp lời mà nói ra. Hắn nểu chi là lưu manh tầm thường, làm thế nào mà biết được?" Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: ""Đem hắn lôi ra, đưa quanh thành một vòng chuần bị chém đầu".

Tôn Thiếu Phương không chút dodựnói: "Được!".

Hắn đang tính ra khỏi cửa. đã có binh sĩ tiến đến bầm báo nói: "Khởi bầm Tây Lương vương. Viên Thiên Cương cầu kiến".

Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên. Tôn Thiếu Phương cũng nghi hoặc bắt định, Tiêu Bố Y lẳm bẩm nói: "Đây mới là. trăm phương ngàn hướng bao lằn kiếm. Bỗng nhiên quay đầu. người đă tự động đưa tới cửa".

Tôn Thiếu Phương nghe Tiêu Bổ Y không văn không thơ. muốn cười lại là cười không nồi, "Còn Lý Thuần Phong?"

"Tạm thời để đó^TiẽuBổ Y nói.

Tôn Thiếu Phương ứng tiếng, vội và đi ra ngoài. Viên Thiên Cương thản nhiên tiến vào. chắp tay thi lễ nói: "Tây Lương vương, bần đạo Viên Thiên Cương hữu lễ".

"Viên đạo trưởng không cẩn đa lễ. mời ngồi" Tiêu Bố Y mim cười nói: "Nghe qua Viên đạo trưởng thẩn cơ diệu toán. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bổn vương mới định chém Lý Thuần Phong. Viên đạo trưởng bấm tay chi tính toán, kịp thời đuổi tới. Thật sự khién cho bồn vươngbội phục".

Viên Thiên Cương mặt chứa nụ cười. "Bẳn đạo đến đày. thật ra cũng không phải là vì Lý Thuần Phong".

"Chẳng lè là vi bổn vương?" Tiêu Bố Y vẻ mặt cũng tươi cười.

Viên Thiên Cương nghiêm nghị nói: "Tây Lương vương nói không sai. bẩn đạo tới đâv đúng là vi Tây Lương vương. Nghĩ tới Tãv Lương vương dùng nhàn lấy thiên hạ. xưa nay công chính nghiêm minh, nếu như tự nhiên chém Lý Thuần Phong, chi sợ tại nhân nghĩa không hợp. Bần đạo không muốn Tây Lương vương dẫm vào vết xe đồ của tiên đế. lúc này mới tới gặp người".

Tiêu Bổ Y lạnh nhạt nói: ""Đều nói Viên đạo trưởng thần cơ thiên tính, khôngbiết có thể tính ra không? Tinh thử... Lý Thuần Phong hôm nay sẽ chết hay không?"'

Viên Thiên Cương nhìn Tiêu Bổ Y thật làu. "Thiên cơ bách biến, nhản mạng làm sao mà tính? Nhưng Tâv Lương vương chắc hẳn hiểu rẳng, mệnh do kỷ tác, phúc do tâm sinh. Tích thiện chi gia. tắt hữu dư khánh (mệnh do minh tạo ra. phúc theo tâm mà sinh, nhà có tích thiện, tắt có may mắn)?"

Tiêu Bố Y trầm ngâm thật làu mới nói: "Ta nhớ được còn đãv là lúc ta mới gặp gờ đạo trường, đạo trưởng nói với một lão giả. Đơn giản mười sáu chữ này, ta đã xem đạo trưởng là tri kỷ. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến... Đạo trường lại cùng Thái Binh đạo có liên quan không nhò. Bồng Lai ám sát. Lạc Thủy tập kích, bố V xưng hùng chắc hắn đều xuất phát từ đạo trường? Những chuyện này như nhắt thời, khó nói đúng sai. bổn vương đã quyết định mờ ra thời đại mới. chuyện dĩ vàng toàn bộ có thể bõ qua. nhưng Uyển nhi lại là một cô gái yểu ớt. tại đại nghiệp có liên quan gì? Đạo trưởng nói với nàng chuyện Ba Thục, nên hiểu rẳng với bản tính của nàng, sẽ không lý nào mà không trờ. Đạo trưởng tính toán tài tinh, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Uyển nhi sẽ thống khổ cả đời. Đạo trưởng biết làm vậy, hãm một người con gái cả đời cực khổ. chẳng lẽ trong lòng không có nửa phẩn cảm thấy xấu hổ sao?"

Viên Thiên Cương than nhẹ nói: "Tây Lương vương tốt bụng nhân hậu. một càu chuyện cũ sẽ bò qua. là phúc của thiên hạ. Nhưng mệnh là do minh, phúc tùy tâm sinh, nhân mạng khó dò, thiên cơ càng khó dò! Nói Uyển nhi thống khồ cả đời. vẫn còn hơi sớm".

Tiêu Bổ Y hơi đổi sắc. "Viên đạo trưởng lòi ấy có ý gì?"

Viên Thiên Cương mim cười nói: "Rắt nhiều chuyện cũng không phải là bẩn đạo không nói. mà là nói ra sẽ loạn nhân ý mà thôi. Nghĩ tới Tâv Lương vương tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ. dì nhiên là bởi vì võ công cao cường, trí tuệ cao siêu, dưới tay có lương tướng hiền thằn trợ giúp . Nhưng ta nghĩ... cùng với Tâv Lương vương bản thân khoan hậu đổi đài với người ngoài cùng có quan hệ, tích thiện chi gia. tất hữu dư khánh. Tây Lương vương xưa nay làm việc tích thiện, lúc này đây cũng sẽ có người tài tương trợ. Bẩn đạo tuy không phải người tài, nhưng hiểu rằng Tâv Lương vương thân là thiên cơ, lại có thể lấy dân chúng làm gốc, trong lòng phi thường khám phục".

"Hừ?" Tiêu Bố Y nhíu mày. "Đạo trưởng khi nào thìbiết thân phận của ta?" Hắn hỏi càu thán phận này đương nhiên chính là thân phận thiên cơ. bởi vì An Già đã biết được thân phận của hắn. Nhạc thần V cũng biết thân phận của hắn. hắn hiểu rằng Viên Thiên Cương cũng có thể đã sớm biết được thân phận của hắn.

Viên Thiên Cương mim cười nói: "Tâv Lương vương còn nhớ không, năm đó ta đã xem

tướng cho người, đã từng nói qua. Tây Lương vương vốn là tướng đoản mệnh?"

Tiêu Bố Y trong lòng rùng minh, "Ngươi khi đó sẽ biết?"

Viên Thiên Cương lạnh nhạt nói: "Biết hay không biết, thật ra cũng không quan trọng. Mệnh là do mình, cho dù là thiên cơ. vận mệnh cũng như thế. Hắn có lẽ biết được nhiều hơn một ít, nhưng nếu không hiểu rò đạo lý phúc tùy tâm sinh, nghịch thiên làm việc, cùng người thường thì có gì khác nhau? Thế gian này biến ảo. thiên cơ chưa chắc đã chi có mình Tảv Lương vương, nhưng mà có thể có được như hôm nay chi sợ chi có một mình Tây Lương vương, đó là vì sao? Bọn họ cuối cùng cũng không thể thoát khỏi khúc mắc mà thôi".

"Ý đạo trưởng là. ta vẫn còn làm việc nghịch thiẽn?" Tiêu Bố Y cau mày nói.

"Như thế nào là nghịch thiên? Thiên cơ nghịch thiên? Lời ấv sai rồi!" Viên Thiên Cương cười rộ lẻn. "Nhu dựa vào bần đạo thấy, Dương Kiên thuận theo thiên ý, Dương Quảng nghịch thiên làm việc, Tây Lương vương nểu rò ràng điểm ấy, sẽ hieru rõ như thế nào là nghịch thiên thuận thiên".

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Vặy đạo trường muốn nói. thuận theo dân V, làm việc nên làm. chính là thuận thiên?"

Viên Thiên Cương mim cười, tránh không đáp: "Ta hiểu 1'ẳng Tâv Lương vương làm người, tuyệt sẽ không chém Lý Thuần Phong. Cũng hiểu rẳng hành động của Tây Lương vương lần này đơn giản là muốn tìm bần đạo. Nhưng bần đạo bởi vì có một sổ việc, hòm nay mới đuổi tới. đã đến gặp Tâv Lương vương, đương nhiên sè không tay không mà đến. ta khôngbẳngkể cho Tây Lương vươngmột càu chuyệnxưa?"

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Sự thật chính là sự thật, vì sao phải dùng chuyện xưa thay thế?"

Viên Thiên Cương mim cười nói: "Đơn giản là ngưỡi kể chuyện xua, cũng không thể xác nhận đãv là sự thật hay không. Đề p hòng nói dối người khác, chi có thể nói như thế".

"Đạo trưởng mời nói" Tiêu Bổ Y tinh thần chấn động.

Viên Thiên Cương than nhẹ nói: "Chủ nhân chuyện xưa của ta vốn họ Trương. Ta nghĩ rất nhiều chuyện Tây Lương vương cũng có thể hiểu rõ, nên sẽ nói ngắn gọn. Họ Trương này là người hùng tài vĩ lược, bổn ý thiên hạ. Nhưng tiếc cuối cùng khuyết thiếu căn cơ như Tâv Lương vương, giống như Bồ Sơn Công, xây tháp trẽn cát, làm cho đại nghiệp khó thành. Người họ Trương muốn thành lặp một thế giới chúng sinh ngang hàng, lại xưng đại đạo. Đại đạo quang minh, rất được dàn chúng ủng hộ. nhưng lại làm việc nghịch thiên, cuối cùng thắt bại. Cái thế giới chúng sinh ngang hàng này coi như là thiền tông mấy trăm năm sau, cùng chi có thể nói tồn tại ờ một thế giới khác, mà người họ Trương lại muốn áp dụng, chồ khó khăn chẳng khác nào như lên trời. Nhưng mà người họ Trương tuy thất bại, những kia tín đồ lại vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. chi nhận là thòi cơ chưa tới. lại cuối cùng không rò đạo lý thuận thiên nghịch thiên, lúc này mới làm cho mấy trăm năm tranh chấp không ngớt. Đại đạo cùa bọn họ thật sự cùng triều đinh xung khắc..Viên Thiên Cương nói đến đâv, trầm ngâm thật làu nói: "Ta nghĩ cho dù Tây Lương vương nắm chính quyền, cùng hv vọng con nối nghiệp cha, mà không đi mấy cái chuyện kinh thế hài tục này. bẳng không cũng sẽ không cho đứa con mang chữ Thủ Nghiệp này?"

"Thi ra đạo trường vẫn ỡ bên cạnh ta" Tiêu Bố Y thản nhiên nói.

Viên Thiên Cương cười, cũng không giải thích, "Bỡi vì bọn họ cùng triều đình xung khắc, sau mấy trăm năm tranh chắp, thế lực suy yếu, đại đạo không được, ngược lại người người thánh hoảng sợ như chó nhà có tang. Trong đó tuy có kè đại tài. nhưng cuối cùng khó có thể nghịch thiên, trải qua mấy trăm năm. đại đạo lại vẫn hư vô mờ mịt. cho dù tín đồ trung thành nhất, cũng nổi lên lòng hoài nghi. Bời vì ý kiến không đồng nhất. Thái Bình không thành... môn đồ đại đạo rốt cục phán chia thành bốn đạo. chia làm Lâu Quan. Lý gia. Long Hồ, Mao Sơn. Cả bốn đạo này đều cảm giác phương pháp của minh mới có thể. đối với ba nhà còn lại từ đồng mòn chậm rãi biển thủy hòa bắt dung. Nhưng mà căn cứ theo họ Trương nói. đại đạo cuối cùng chi bẳng thiên cơ dẵn dắt mới có thể thực hiện, bời vi chi có thiên cơ mới có thể hiểu được ý nghĩa đại đạo cùa hắn. Hắn lưu lại phương pháp tìm kiếm thiên cơ, nhưng mà mấy trảm năm qua. cho dù có thiên cơ. cũng không thể thực hiện đại đạo. cái này làm cho bọn họ đối với thiên cơ cũng sinh ra lòng hoài nghi. Mao Sơn chuyên tâm nghiên cứu nhưng lời tiên tri mà người họ Trương lưu lại, cũng khác nhau trùng trùng, khó có thể định luận được cái gì, có một đạo nhân họ Viên, cảm thấy chi vì đại đạo mà làm cho thiên hạ đại loạn, trong lòng không đành lòng, lúc này mới thoát ly Mao Sơn. hành tích thảo mãng. Hắn không cầu thiên cơ. chi vi dân vì người hữu duyên mà cầu phúc, đương nhiên cùng không ai khác, đạo nhân kia chính là bần đạo. Đen khi Dương Kiên nhắt thống núi sông, hơn nữa còn lại một số cơ duyên ước thúc Thái Binh môn đồ. Thái Bình tứ đạo nhin thấy chuyện không thể làm. rốt cuộc ẩn nắp xuống, tùy thòi mà động. Dương Kiên khi đó. thật ra có Lý gia âm thẩm làm loạn, tuyên truyền lời Lý thị đương vi thiên tử, nhưng lại bị Dương Kiên quyến đoán trển áp xuống, về sau Dương Kiên chết. Dương Quảng tự hủy thiên hạ. tắt cả mọi người nhìn thấv đã có chuyển cơ. Lý gia trong bốn đạo rục rịch trước nhất, muốn nâng đỡ Lý phiệt lên. nhưng cùng không nghĩ đến Lâu Quan đã sớm biết được, chi sợ Lý gia đi đầu. cho nên âm thầm phá hoại. Kết quả chính là... tin tức tiết lộ. Lý phiệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. đã bị diệt sạch. Lý gia phiệt môn trong một đêm gần như diệt sạch, việc này tuy tàn nhẫn, nhưng cái loại thảm án này thật ra ờ trong Thái Bình môn tuyệt không phải đẩu lần".

Tiêu Bổ Y hơi đổi sắc. lẳmbẳmnói: "Thi ra là thế".

Viên Thiên Cương cười khổ nói: "Thật ra trước khi việc này phát động, bần đạo cũng là biết được chút ít. về sau đụng phải Vương Tu Bạt hành thích, cùng đã sớm báo cho hắn. hv vọng hắn không tự tiện ra tay, nhưng những chuyện này. thật sự không phải bần đạo có thể làm được gì. Bồng Lai ám sát đúng là vẫn không thể tránh né! vốn bần đạo cảm thấv đãv là thiên ý, nhưng mà bần đạo suy nghĩ thật làu, đột nhiên nghĩ đến. đãv là vốn do Lâu Quan an bài vì hãm hại Lý gia đạo vạn kiếp bất phục hay không? Đương nhiên Vương Tu Bạt Tử. Ngụy Đao Nhi. chán tướng rốt cuộc như thế nào, ngoại trà Lâu Quan đạo chủ ra, người khác thật rắt khó biết được".

Tiêu Bố Y âm thẩm kinh hài. cười khổ nói: "Ta hiện tại mới hiểu được vì sao đại đạo không được, chi là do người cổ chấp biết một không biết hai. thì làm sao đi được đại đạo này?"

Viên Thiên Cương mim cười nói: "Tây Lương vương nói thật đúng, một càu nói toạc ra thiên cơ. Nếu không trừ khử sự tham lam trong bản thân con người, thì đại đạo này cuối cùng chi là trăng nơi đáy nước, hoặc là. thật chi có thể tồn tại ỡ một thể giới ảo tường?"

Chươna 423: Nội chiến (1)

Khi Viên Thiên Cương nói ra trăng nơi đáy nước. Tiêu Bổ Y nhịn không được lại nghĩ tới Dương Quảng, thẩm nghĩ nếu nói là trị quốc, chủ nghĩa lý tường quả quyết không thể.

Thái Binh đạo truy cầu đại đạo, Dương Quảng truy cầu đại nghiệp, hai người cùng tuyẻn cáo thắt bại, nguyên nhân đều tại hai người đều quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Tiêu Bổ Y nghĩ tới đây. trầm mặc xuống.

Viên Thiên Cương thật làu mới nói: "Đáng tiếc là, cũng không phải là tất cả mọi người đều sáng suốt bao dung như Tảv Lương vương. Mấv trăm năm mới đi ra một Dương Kiên, cùng may vô dụng bao nhiêu năm. lại xuắt hiện một Tâv Lương vương. Nhưng mà trước khi ám sát tại Bồng Lai. hiểu rõ Tây Lương vương là Thiên Cơ bất quá là bần đạo... có lẽ còn có người khác' Viên Thiên Cương nói đến đâv do dự một chút. Tiêu Bố Y nhịn không được hòi. "Còn có ai?"

Viên Thiên Cương tránh mà không đáp: "Thật ra khi bảo Tây Lương vương xuôi nam trổng câv, bằn đạo thật không có nghĩ đến hắn. chi cảm thấv Tãv Lương vương là người làm việc thiện, tắt có thiện báo mà thòi, về sau ta mới phát hiện, bần đạo mặc dù nghĩ không muốn đếm xỉa đến. nhưng vẫn bị bọn họ lợi dụng, khi đó bần đạo cảm thấv không thể làm gì được, lại cảm thấy không thẹn với lương tâm, không muốn một lẩn nữa tham dự. kết quả chính là ẩn giấu hành tung. Nhưng mà không ngờ. Lạc Thùy tập kích sau đó phát sinh, theo ta dự đoán, cỗ thế lực đưa ra thế thân của Trần Tuyên Hoa xác nhận là Mao Sơn nhất mạch, bọn họ hiểu rẳng Dương Quảng thám tình cố chắp, quá nửa là muốn mượn lực Trần Tuyên Hoa. trọng chấn đại đạo. Nhưng Làu Quan vô cùng cực đoan nhất, huống chi vì đánh đổ Đại Tùy, mưu đồ đã lâu, trước phá đã Lý gia đạo. làm sao có thể chịu được Mao Sơn đạo thành việc, đặt ỡ trên đẩu bọn họ? Cho nên bọn họ tiếp đó lại xách động chuyện Lạc Thủy tập kích, khi đó... bọn họ nên biết ngươi là thiên cơ. cho nên mới nói cái gì bố ý xưng hùng, để đảo loạn vũng nước đục. che dắu mục đích chính thức".

Tiêu Bố Y hồi tưởng lúc trước, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Lạc Thủy tập kích thật không ngờ phúc tạp. có nhiều phương thế lực cuốn vào trong đó. cuối cùng tạo thành tình thế không thể vàn hồỊ nhưng cuối cùng là ai được lợi. thi ai có thể nói rõ ra được? Thiên Nhai này rốt cuộc nghĩ cái gì, không có ai có thể hiểu được.

"Nói nhu vậy, Đạo trưởng cùng tất cả mọi chuyện không có quan hè?" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Viên Thiên Cương cười khồ nói: "Bẳn đạo không thẹn với lương tàm, nhưng khó mà nói rò ra được. Tây Lương vương nếu không tin. ta cũng không làm gì được".

"Vậy Đạo Tín, ta biết lúc trước Vô Già đại hội có Đạo Tín tham dự. Y theo đạo trường nói. trong đó lại nổi lên tác dụng gi?" Tiêu Bố Y hỏi.

Viên Thiên Cương cất tiếng giải thích: "Sư phụ Đạo Tín là Tăng Sán khi còn sống thì chũ trương nhắt tâm bất sinh, vạn pháp vô cữu. nểu như căn cứ theo ta suy đoán, Đạo Tín quá nửa cũng biết rẳng đại loạn sắp tới, biết chắc Trần Tuyên Hoa quan trọng, lúc này đâv mới có thể chủ động dùng phật hiệu để nói. Mao Sơn muốn nghĩ dùng Tran Tuyên Hoa tuyên truyền đại đạo. nào đâu nghĩ đến. kết quả cuối cùng đúng là vượt quá dự kiến tắt cả mọi người! Ta chi sợ. cho dù Mao Sơn, Lâu Quan hai đạo cùng không hiểu rò được".

Tiêu Bố Y hiểu rẳng Trần Tuyên Hoa yêu cẩu Dương Quảng không chinh phạt Cao Lệ, kết quả này đích xác vượt quá dự kiến nhiều người! về sau Bùi Minh Thúy đã từng suy đoán Trần Tuyên Hoa cũng không phải là người Thái Binh đạo. là từ Cao Lệ mà đến. Hắn đã sớm nghĩ đến Lạc Thủy tập kích che dấu một âm mưu thật lớn. hõm nay cùng Viên Thiên Cương ấn chứng, tăng thêm phán tích cùng nghe ngóng của hắn từ trước tới nay. từ chồ cẩu Nhiêm Khách, Lý Tình có thể thấy được, hôm nay hắn đối với Thái Binh đạo mạch lạc đã hiểu rò rất nhiều.

Đẩu tiên là trong Thái Binh bốn đạo. lẩv Lâu Quan cực đoan nhất. Lý gia ẩn nhẫn nhất. Long Hổ đạo một mực trung lặp không ra. Mao Sơn lại thích họp trợ giúp, cùng tuyệt không phải hạng người hiếu chiến. Dựa theo Tiêu Bố Y phán tích. Thái Bình đạo truyền mấy trăm năm cho tới hiện tại, nên dùng Côn Luân cằm đầu. Đại ca cẩu Nhiêm Khách là thứ. Lâu Quan Thiên Nhai dưới nữa. Mà Viên Thiên Cương là nhản vật của Mao Sơn đạo. Thiên Nhai chưa bao giờ buông tha ý niệm thực hiện đại đạo trong đầu. Lý gia đạo chi sợ cùng như thế. Vào thòi Dương Kiên. Lý gia đạo đã âm thầm gâv sóng gió. Đến thòi Dương Quảng, Lý gia đạo vốn đã tích lũv tiền vốn hùng hặu. Nếu như không có Thiên Nhai âm thầm bày kế; nói không chừng Lý gia đạo đã xô đổ Dương Quảng, đưa Lý Mằn làm đế. Nhưng tiếc sắp thành lại bại bời vì Thiên Nhai. Lý gia đạo nguyên khí đại thương, ngược lại khiến cho Lý Uyên lặng vên cao hứng. Đoán chừng rất nhiều người không thể tưởng được sự tinh. Mao Sơn đạo lại đi con đường khác, ý đồ bắt lấv nhược điểm tinh, cảm của Dương Quảng, dùng giả Trần Tuyẻn Hoa làm đột phá khẩu. Con đường này nhắm chừng cho dù Đạo Tín cùng rất ủng hộ. Dù sao giả Trần Tuyên Hoa thoạt nhìn, có thể mang đền thái bình cho thiên hạ. Không ngờ Thiên Nhai lại có thể một lần nữa làm khó dễ. lại phái người ám sát Dương Quảng, đảo loạn vũng nước đục. Kết quả là giả Trần Tuyên Hoa chết. Thiên Nhai mặc dù không có giết được Dương Quảng, nhưng vẫn khiến cho Đại Tùv vốn đã bắp bênh trúng thêm một kích trí mạng. Sau đó. Lý Mật bắt lấy kỳ ngộ. tại Hà Nam cao hứng. Bán thân người cũng bắt lấy kỳ ngộ. chiếm được Tương Dương trước. Nhưng Thiên Nhai? Đảo loạn thiên hạ tuyệt không phải tầm nhin của hắn, mà là thủ đoạn mà hắn muốn tuyên dương đại đạo. Lý gia đạo đứng ỡ phía Lý Uyên, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thiên Nhai cơ hồ là chủ mưu tắt cả mọi chuyện. Không có đạo lý không thuận theo một phương thế lực. Ban đẩu ỡ đàn Xã Tắc ám sát mình là Phù Binh Cư. đứng đẩu Lâu quan, cẩu Nhiêm Khách mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Bố Y mơ hồ cảm thấy Thiên Nhai vô cùng có khả năng chính là Phù Binh Cư. Nếu đã là như vậy. hắn tại đàn Xã Tắc đàn ám sát minh, là vì bổi dưỡng thế lực mới. Sau khi thất bại. vẫn không có động tình. Không biết lại đang ờ đâu?

Tiêu Bổ Y nghĩ tới đâv chi cảm thấy không rét mà run. Hắn hiểu rẳng Thiên Nhai này nếu không chết, khắng định còn gãv sóng gió nữa.

Cho tới bây giờ. Tiêu Bổ Y đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Nhưng vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không cách nào hiểu rò. Lời tiên đoán ỡ mẻ cung trong lòng đất rốt cuộc là thế nào. sau lưng là ai giặt dây. Chân tướng của giả Trần Tuyên Hoa. Còn có... Tư Nam rốt cuộc còn cất dấu bao nhiêu bí mật?

Nghĩ tới đày. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng. Thật làu không nói gì. Viên Thiên Cương cũng không lên tiếng, chi là lắng lặng chỡ đợi. Hắn hiểu rẳng Tiêu Bố Y giờ phút này quá nửa là tâm loạn như ma.

"Trẩn Tuyên Hoa? Nàng ta là người ờ đâu? Mao Sơn đạo từ nơi nào tim được?" Tiêu Bố Yhòi.

Viên Thiên Cương lắc đẩu nói: "Cái này... bẩn đạo quả thực không biết. Thực không dám đấu diếm. bần đạo vẫn như là nhàn vân dà hạc. vốn không nghĩ để ý tới mấy chuyện này. Nếu không có Tây Lương vương tìm ta. ta vốn không muốn ra mặt. Nhưng về sau bọn họ càng làm càng quá phận. Cho dù bẩn đạo cùng có chút nhìn không lọt mắt".

Tiêu Bổ Y cau mày nói: "Vậy theo đạo trường nói. Lâu Quan đạo đối với ta có lợi hay có hại?"

Viên Thiên Cương thờ dài nói: ""Phúc hề họa hề. ai có thể nói rõ? Nhưng ta nghĩ khi đó. bọn họ cho dù biết người là Thiên Cơ. quá nửa cũng không có nghĩ đến người phát triển đến như hôm nay. Bẳng không..Hắn muốn nói lại thỏi. Tiêu Bố Y cùng đã nghe rõ ràng, đó chính là ngưỡi Lâu Quan lúc trước quá nửa còn không có đem hắn để vào trong mắt, bẳng không nói không chừng đã đem hắn thành đối tượng diệt trừ.

"Ngươi nói những cái này. cũng làm cho ta cảm thấy giặt minh" Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Nhưng ta có một chuyện không rõ. kính, xin đạo trường chi giáo".

■"Không dám nói chi giáo." Viên Thiên Cương mim cười nói: '"Bần đạo chi có thể làm hết

sức".

"Ngươi nói ngươi là nhàn vân dà hạc. tất cả mọi chuyện cùng ngươi không quan hệ. Như vậy xin thinh giáo cô gái áo đen tập kích ỡ Lạc Thùy là như thế nào?'" Tiêu Bố Y nói vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sáng quắc, nhìn sang vẻ mặt Viên Thiên Cương. Hắn đương nhiên rò ràng Viên Thiên Cương nói chưa chắc là thặt. nhưng mà hắn cằn phải ờ trong sự hồn loạn mà để ý ra bản chắt của sự việc. Tư Nam đem tên nói cho hắn, nhưng mà hắn không rò ràng lắm Viên Thiên Cương có biết hay không, cho nên cũng không nói ra cái tẻnTưNam này.

Viên Thiên Cương trên mặt lộ ra vẻ mỡ mịt, "Nàng ta... cũng giống như Trần Tuyên Hoa, đều không rò lai lịch".

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Theo ta được biết. Lý Thuần Phong biết nàng, đạo trưởng không lý nào khôngbiết nàng!"

Viên Thiên Cương cười khổ nói: "Tây Lương vương, bần đạo đã nói qua, bần đạo để cho Thuần Phong tiếp xúc với nàng, chi là bởi vi đạo chủ phán phó. Nàng có thủ dụ của đạo chủ, ta đã là người trong Mao Sơn. Nàng muốn làm cái gì. bằn đạo cũng không cách nào can thiệp".

"Đạo chủ?" Tiêu Bố Y hòi: "Người nào là đạo chủ?"

Viên Thiên Cương lộ ra vẻ nghiêm nghị nói: '"Đương nhiên là Đạo chủ Mao Sơn đạo. Vương Viễn Tri!"

Tiêu Bổ Y nghe được nhíu mày. "Dương Kiên, Dương Quảng đều triệu kiến qua đạo nhân này sao?"

Viên Thiên Cương gặt đầu nói: "Tâv Lương vương hiểu biết nhiều, bẳn đạo khám phục, bẩn đạo lời không trọng lượng, có lẽ tốt nhất Tảv Lương vương có thể ở trẽn người Vương đạo chủ tìm được đáp án". Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y cười khổ. một lẩn nữa làm vào trẳm tư. Cái tên Vương Viễn Tri Tiêu Bố Y đã từng nghe qua, nghe nói người này cho tới bây giờ đã gần trăm tuồi, chuyên tập đạo pháp, không để ý tới thế sự. Lúc trước khi Dương Kiên lập quốc, từng triệu kiến qua một lần. về sau Dương Quảng nhièu lần triệu kiến, dùng lễ đệ tử hòi việc tiên đạo. Nhưng mà những điều này là chuyện trước khi Tiêu Bố Y đến Đông Đô. Từ sau khi Tiêu Bổ Y đến Đông Đô. Vương Viễn Tri cũng đã mai danh ẳn tích. Tiêu Bố Y nếu không phải thòi gian gần đây đối với đạo phật rất có hứng thú, không có việc gì thì đi tra tìm tư liệu bọn họ. ý đồ tìm biện pháp hóa giải, thi cũng sẽ không biết nhân vật này.

Nhưng mà triều đình các đỡi đều đổi với Thái Bình đạo giữ kín như bưng, cho là ngưỡi như Dương Quảng, đối với Thái Bình đạo cũng chán ghét tới cực điểm, trong cóng văn hắn ra lệnh cho thủ hạ biên soạn. Đối với Thái Binh đạo cũng nói không kỹ. nhiều khi, chi là vài nét mà thôi.

Tiêu Bố Y khi ờ tại Đông Đỏ chinh chiến, thật ra cũng đã nghĩ đến đổi đài thế nào với Thái Bình đạo. Triệt để diệt trà thoạt nhin cũng không khả năng, ít nhắt Thái Binh bốn đạo trước mắt rễ sâu lá tốt, sớm đã thẳm thấu vào trong môn phiệt sĩ tộc. thủ đoạn quá kích, chi có thể tạo thành lưỡng bại câu thương. Thủ đoạn xử lý của Dương Kiên, hắn cũng đã tham khảo.

Viên Thiên Cương thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói. chậm rãi đứng lên nói: "Tây Lương vương. Bần đạo lời đã tận. Lý Thuần Phong vô tội. kính xin Tãv Lương vương bò qua mạng nhò cho hắn".

Tiêu Bố Y ngẩng đẩu lẻn nói: "Lý Thuần Phong có thể tha. nhưng Uyển nhi thì làm thế nào cứu?"

Viên Thiên Cương than nhẹ một tiếng. "Tâv Lương vương, trong mắt người cực khổ. nhưng ở trong mắt Uyển nhi, chưa chắc đã là khổ. Người cho rẳng đem nàng ờ lại Đông Đỏ. nàng sẽ hưởng phúc hay sao?"

TiêuBổY trên mặt có sự khổ sỡ. hồi làu không nói gì.

"Phúc tùv tâm sinh, mệnh do minh tạo. Uyển nhi tốt bụng nhân hậu. nếu như dựa vào bẳn đạo thấv. cuối cùng cũng sẽ thiện báo" Viên Thiên Cương trầm giọng nói: "Nếu bần đạo không nói cùng nàng, theo bần đạo thấv, ngược lại là hại nàng".

Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, tâm tư xoay chuyển, càn nhắc ý tứ của Viên Thiên Cương.

Viên Thiên Cương lại chắp tay nói: "Nếu Tày Lương vương đã không trách cứ. bẳn đạo còn có việc, xin được cáo lui trước".

Hắn cất bước bước đi ra ngoài phòng . Tiêu Bố Y đột nhiên nói: "Viên đạo trưởng, ngươi phải rời đi Đông Đô sao?" Thấy Viên Thiên Cương gặt đầu, Tiêu Bố Y hòi: "Ta nếu có chuyện muốn thinh giáo đạo trường, không biết làm thể nào tim được đạo trường?"

"Tây Lương vương nếu muốn, có thể thông báo cho tiểu đồ là được, bẩn đạo nếu là có. tất sẽ chạy đền".

Viên Thiên Cương đi xa. Tiêu Bổ Y không có giữ lại. cũng không có lv do giữ lại. Chi nhìn sang bóng lưng của Viên Thiên Cương, một lần nữa lãm vào trong trầm tư...

Bình luận