Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 490: Lời hứa (2)


Miêu vương thờ dài nói: "Có lẽ chỉ là lẩn trốn mà thôi".

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu nói: "Chuyện do người làm. ta cũng không nhặn ra cái gì lấn trốn. Nhưng mà theo ta dự đoán, đảo điên giang sơn Đại Tùy hẳn là Lý gia. Mao Sơn cùng Lâu Quan ba đạo hợp lực, bọn họ chỉ vì bản thân cướp lấy ích lợi lớn nhắt, lại quản tới dân chúng chết sống. Thật sự làm cho ta thống hận không thôi. Nhưng mà ở trên tay ta cũng không có chút chứng cớ nào, đối với bọn họ cũng không thể làm gì được, về sau ta nghĩ lại. năm đó Dương Quảng mặc dù bởi vì câu nói Lý thị đương vi thiên từ mà tru sát Lý phiệt, nhưng mà lời đồn này từ lúc Dương Kiên cũng đã có, quá nửa lại là Lý gia đạo quấy phá. Cho nên ta lại đi tìm Lý gia đạo chủ, hắn cũng như Mao Sơn đạo chù, đối với ta tránh né không gặp. Ta không có gặp được hắn, nhung lại nghe được. Lý gia đạo hôm nay cùng Lý Uyên lại có chút mật thiết, chỉ là Lý Uyên một mực giữ kín không nói ra, đồng thời tích cực lôi kéo các người, đối với bên ngoải lại tuyên bố đối với Thái Bình đạo căm thù đến tận xương tùy..

Miêu vương. Tư Đồ liếc nhìn nhau, "Ngươi nói là thật chú?"

Cầu Nhiêm Khách thờ dài nói: "Tại hạ chi là phân tích những gì có được, ngược lại không dám khẳng định, nhưng..Hắn muốn nói lại thôi, ngụ ý chính là ta thật sự không có đạo lý nào lừa gạt các ngươi.

"Tư Không vì sao khàng khàng một mực đi theo Lý Hiếu Cung?" Tư Đồ hỏi: "Hắn mặc dù phản bội Miêu vương, nhưng cũng không nên phản bội Ngũ Đấu Mễ mới đúng".

Cầu Nhiêm Khách cau mày nói :"Nếu như tay suy đoán. Tư Không quá nửa là được Lý Hiếu Cung hứa hẹn. Lý Uyên làm người cực kỳ thâm trầm, nhưng mà hắn nhiều ít cũng biết chuyện cũ của Thái Bình đạo, Ngũ Đấu Mẻ, tuyệt đối sẽ không đơn giản tín nhiệm người trong hai đạo này".

"Ngươi nói Lý Uyên muốn châm ngòi hai đạo tự giết lẫn nhau. Ngư ông đắc lợi?" Tư Đồ

Miêu vương lại nói: "Gây xích mích ngược lại cũng chưa đến mức đó, trước mắt hắn đương nhiên muốn lọi dụng, về phần những cái khác, thì đến khi đại cuộc đã định thì mới nói".

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói: "Miêu vương đã rõ ràng điềm ấy, ta an tâm. Tây Lương vương mặc dù nhìn như rất được Thái Bình đạo ủhg hộ, nhưng mà trên thực tế, ủng hộ hắn lại là trong tám môn tự phát ùng hộ, cùng âm mưu không quan hệ. về sau Tây Lương vương đi đến Đông Đô, Lâu Quan đạo chù Phù Bình Cư bỗng nhiên xuất hiện, muốn ám sát Tiêu Bố Y..."

Khi hắn nói đến Phù Bình Cư, hàng chân mày dài cùa Miêu vương giật lẽn. "Hắn rốt cuộc lại xuất hiện sao?"

Cầu Nhiêm Khách gật đằu. "Kính xin Miêu vương nghe tiếp. Phù Bình Cư lúc trước cùng Ngũ Đấu Mễ có liên quan, cáị chết cùa Hộc Luật Minh Nguyệt xác thực cùng hắn có quan hệ, ta đã đáp ứng cho các người một câu tĩã lời, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phù Bình Cư dà tâm bùng bừng, không muốn Tây Lương vương nhập chù Đông Đô. lúc này mới tại đàn xã tắc ám sát Tiêu Bố Y. Cũng may lúc ấy Đạo Tín xuất hiện ở đàn xã tắc, khiến cho Phù Bình cư không công mà lui. Ta sau khi biết được tin tức này. lập tức mai phục ờ bên cạnh Tiêu Bố Y, ôm cây đợi thò. Quả nhiên, Phù Binh Cư một lần nữa xuất hiện, ta ra tay bắt hắn!"

Miêu vương sắc mặt thay đổi, "Vậy ngươi vì sao không đem hắn đến? Ngươi đã đáp ứng ta..."

Cầu Nhiêm Khách cười khổ nói: "Cũng không phải là ta không mang hắn đến. thật sự là bởi vì, Phù Bình Cư này lại là giả".

"Là giả?" Miêu vương, Tư Đồ nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy cầu Nhiêm Khách hai hàng chân mày cau lại. thái độ cũng hòa hoàn xuống, không còn giương cung bạt kiếm. Bọn họ cả ngày thù ờ tại Miêu trại, còn cầu Nhiêm Khách lại vẫn bôn ba. thật sự cực kỳ vất vả.

"Người nọ ngụy trang thành Phù Bình Cư... cái này cùng Thái Binh đạo có quan hệ. ngược lại không tiện nói cùng Miêu vưang" cầu Nhiêm Khách có phần khó xừ ý. Miêu vương lắc đầu, "Ngươi không nói, không người nào bắt buộc được ngươi".

Cầu Nhiêm Khách thờ dài nói: "Ta bức tại lời thề. bọn họ lại dùng lòi thề đối phó ta, thủy chung làm cho ta vô kế khả thi. về sau Tây Lương vương tọa trấn Đông Đô. rất nhiều người lại muốn đuổi hắn đi. cho dù là cái gì Hoàng Phù Vô Dật. đám người Vương Thế Sung, Nguyên Văn Đô, thi Tiêu Bố Y tọa trần Đông Đô tốt hơn nhiều. Bởi vì những người này này đều là hạng người ngu ngốc tham lam, Tây Lương vương lại nhân nghĩa làm đầu, bọn họ chi sợ Đông Đô tình thế đã định, thi lấy Đông Đô ngàn khó vạn khó. Phù Bình Cư bời vì bị ta theo dõi chặt, lại mai danh ẩn tích, không tiếp tục có hành động. Lý gia đạo lại đầu độc Tư Không hạ độc, vọng tường lợi dụng Đông Đô loạn trong giặc ngoài, bồi dưỡng Vương Thể Sung, áp chế Đổng Kỳ Phong đánh đổ Tây Lương vương. Lý gia đạo hiểu rằng ta ờ tại Đông Đô, lúc này đây chi âm thảm quấy phá, đầu độc một người trong Phong môn đi theo làm loạn, về sau người nọ bại sự tự sát, Lý gia đạo vốn cho rằng cho dù bại sự, thi cũng không một kẽ hở, ta không thể làm gì được bọn họ. Không ngờ trí già suy nghĩ ngàn điều vẫn có điều bỏ qua, bọn họ vẫn để lại một cái đuôi, đó chính là Vô Ưu công chúa trúng cổ độc".

Miêu vương ảm đạm nói: "Ta ước thúc thù hạ không nghiêm, đây là sai lằm cùa ta".

Cầu Nhiêm Khách lại nờ nụ cười, "Cái đó không liên quan với Miêu vương. Lý gia đạo đã sớm cùng Tư Không cấu kết, bọn họ chỉ cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng không biết Tôn Dược vương liếc qua đã nhận ra Vô Ưu công chúa trúng là cổ độc, ta hiểu rằng sau chuyện này, thế lực Lý gia đạo rốt cụộ.c đã lan tràn đến đất Ba, lúc này mới trong đêm tiến đến cầu kiến Miêu vưang. Những chuyện còn lại, đương nhiên không cần nói nhiều".

Hắn nói một hoi những điều này, lại nhẹ nhàng thờ dài. Tư Đồ lại tán thưởng nói: "Cầu Nhiêm, thì ra... ngươi... vắt vả như thế".

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói: "Ta đem sự tình nói ra, không phải muốn kể khổ. chỉ là muốn nói với Miêu vương, ta có rất nhiều chuyện làm không được, nhung mà chuyện có thể làm, chuyện đã đáp ứng Miêu vương, thi còn có thể kiệt lực đi làm! Chỉ là... mong người cho ta chút thòi gian".

Miêu vương hồi lâu mới nói: "Cầu Nhiêm, chó cùng rứt giậu, ngươi cũng phải cần thận" Hắn lần đằu tiên nói ra lòi ân cần, cho dù Tư Đỗ cũng có chút kinh ngạc.

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói: "Ta quả thực hy vọng bọn họ chó cùng rứt giậu, cắn ta mấy nhát mới tốt. Nhưng bất kể như thề nào, còn phải tạ ơn Miêu vương quan tâm".

Miêu vương lắc đằu nói: "Ta không phải quan tâm ngươi, mà là quan tàm chính mình. Ngươi nếu không có, ta lại tìm ai thực hiện lời hứa?"

Cầu Nhiêm Khách cưòi ha hả, âm thanh động khắp nơi. "Thú vị thú vị. Miêu vương. Hôm nay nói chuyện, khuây khỏa bình sinh, chi mong sau này còn gặp lại" Hắn chắp tay thi lễ, xoay người sải bước rời đi. Mặc dù nhìn như thong thả. nhung sau vài bước, người đã không thấy, tiếng cười lại từ xa xa xa truyền đến.

Tư ĐỖ khâm phục nói: "Đều nói cầu Nhiêm Khách chính là kế thùa Côn Luân, thiên hạ đệ nhất cao thù, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền".

Đại Miêu Vương lại cau chặt chân mày nói: "Trên đòi này, võ công không thể quyết định tất cả. Cầu Nhiêm Khách trong lúc chu toàn bốn đạo. đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, sao có thể dùng cao thù để hình dung?"

Tư Đồ ờ một bên nói: "Miêu vương, Ngũ Đấu Mẻ, Thái Bình đạo gút mắc đã lâu. ngươi thật tin Cầu Nhiêm Khách có thể hóa giải thành kiến cùng nguy cơ trong đó?"

Miêu vương chậm rãi ngồi xuống, lẩm bầm nói: "Cái này đã là cơ hội tốt nhất. Ta già rồi, tranh đấu gay gắt cả đời, đã chán ghét, nếu có thể trong lúc còn sống vì Ngũ Đấu Mễ làm chút chuyện, vi người Miêu làm chút chuyện, vì sao không chọn tin tưởng ? cầu Nhiêm lăng phong, Côn Luân tuyệt đình, ta chỉ hy vọng, sinh thời có thể được gặp bọn họ..

Hắn không hề nói tiếp, hai giọt nước mắt đục ngầu rơi vào trong bụi bậm, chỉ còn lại một tiếng thở dài.

***

Trong khi cẩu Nhiêm Khách cùng Miêu vương tại Tuyệt Tình động thương nghị. Tiêu Bố Y đã quay lại Miêu trại Hắn trờ về cùng với lúc đi ra ngoài cũng không có gì khác nhau, không một gợn sóng, nhưng chỉ trong một ngày này, đất Ba đã xảy ra thay đổi long trời lở đất

Tiêu Bố Y không có đắc ý, chỉ có lo lắng, hắn không biết Tẳn Thúc Bảo hiện tại như thế nào, càng lo lắng là hai người Lô lão Tam cùng Chu Mộ Nho .

Tiêu Vũ, Mà Chu cùng A Tú nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Bố Y, đều là nhịn không được trong lòng trầm xuống, nhung nghe được Sừ Đại Nại đem những gì trải qua nói ra, không khòi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dù sao Ba Thục yếu địa, Lý Hiếu Cung bại lui, bảy trà kết minh không tiệp tục trờ ngại, mọi người một phen vất vả, có thể nói là đã có căn cơ để tranh bá. Nhưng nghe được Tần Thúc Bảo ở đâu không rõ, lại nghĩ tới bị hai huynh đệ bị thất lạc, không khỗi tâm tình trầm trọng.

Tiêu Bố Y hiểu rằng có gấp cũng vô dụng, còn đang chờ tin tức của Biển Bức. chỉ có thể tạm thời cùng Tiêu Vũ, Mà Chu thương lượng chuyện sau này.

Mà Chu nói trước tiên: "Lần này Lý Hiếu Cung thảm bại, tuyệt sẽ không từ bò ý đồ. Tây Lương vương, ta chỉ sợbọn họ chó cùng rứt giậu, xuất binh đánh người Miêu".

Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Khả năng này không lớn, Ba Thục địa thế hiểm yếu, bất lợi động binh. Hơn nữa dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, xưa nay không chịu khuất phục áp lực từ bên ngoải đến. Lý Uyên nếu thật khai chiến đối với Ba Thục, nhất thòi nửa khắc sè không thủ thắng, mà chúng ta không chút do dự xuất binh trợ giúp, đến lúc đó hắn tứ phía thụ địch, chỉ sợ sẽ sụp đổ trước nhất".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Thúc phụ nói rất có đạo lý, bất quá chúng ta lại không thể không phòng. Cho nên ta chuẩn bị mơi thúc phụ tạm thòi tọa tĩấn Ba Đông, tích cực trán an cùng liên lạc Miêu vương. Nếu là Bả Tây gặp nạn, chúng ta cũng tiện xuất binh trợ giúp".

Tiêu Vũ gật đầu đồng ý, mọi người lại thương nghị việc trấn an người Ba như thế nào. Mã Chu đề nghị, người Ba nhiều người nghèo khó, có thể tích cực cùng người Ba giao dịch, nếu có thể từ việc giao dịch mà cải biển, thay đổi ấn tượng của người B a đối với người Trang Nguyên là quan trọng nhất.

Tiêu Bố Y liên tục gật đầu, cảm thấy việc này rất có tương lai.

Mọi người đang thương nghị, Biển Bức lặng yên tiến đến. nhung trẽn mặt tràn đầy áy náy, hiển nhiên không có tin tức gì. Tiêu Bố Y trấn an vài câu. thầm nghĩ chuyện Lô lào Tam, nhắm chừng còn phải đề cập về phía Miêu vương. Lý Hiếu Cung mặc dù bại. nhung mà hai người Lô lão Tam, Mộ Nho chỉ sợ roi vào trong tay Lý Hiếu Cung, dữ nhiều lành ít.

Mới đứng dậy định đi gặp Miêu vương, bên ngoài trúc lâu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Bố Y xuyên thấu qua màn đêm nhìn sang, vui mừng nói: "Thúc Bảo. là ngươi?"

Tần Thúc Bão tuy đi thong thả, nhung lại kiên định có lực, nhìn thấy Tiêu Bố Y, lộ ra nụ cười nói: "Tây Lương vương, người quả thật không sao".

Tiêu Bố Y nhìn thấy Tẳn Thúc Bảo chật vật không chịu nồi, trên người vết máu loang lổ, còn chưa nói gi, đột nhiên nhìn về phía sau lưng hắn, chỉ thấy được phía sau hắn đứng hai người, không ngờ lại chính là Lô lão Tam cùng Chu Mộ Nho. Tiêu Bố Y lần này càng ngạc nhiên, vui sướng đã sớm áp qua nghi hoặc, nắm chặt tay hai người nói: "May mà các ngươi không có việc gì".

Mọi người đều đi ra, thấp giọng hoan hô. vui sướng vô hạn.

Sừ Đại Nại cười nói: "vẫn là Thúc Bảo lợi hại, chẳng những bình yên vô sự, còn có thể cứu ra hai người bọn họ".

Ba người trên mặt đều có vẻ cổ quái, hồi lâu không nói gì. Tiêu nhìn ra khác thường, dò hòi: "Lô lão Tam, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đi tìm hai cái thương nhân, tại sao muốn lâu như vậy. Vào phòng trước rồi hãy nói" Tiêu Bố Y nhìn thấy ba người vẻ mặt cồ quái, không khòi nghi hoặc trùng trùng.

Tẳn Thúc Bảo gật gật đầu. chậm rãi đi vào trúc lâu. Lô lào Tam, Chu Mộ Nho sắc mặt cũng ảm đạm, mọi người thu liễm sự vui mừng, bại mặt nhìn nhau. Biển Bức nhịn không được nói: "Các ngươi... Không phải trúng cổ độc sao?"

Tẳn Thúc Bảo cười khổ một tiếng, "Chúng ta đều không sao. bọn họ vốn không có chuyện gi, ta chỉ là ờ trên đường gặp bọn họ, cùng một chỗ trò về. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Tây Lương vương, ngươi hày để cho bọn họ nói cùng người".

Hắn nói mơ hồ, mọi người không hiểu ra sao, A Tú đã nhịn không được nói: "Mộ Nho. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên, các ngươi mất tích lâu như vậy, tại sao lại không có việc gì? Ngươi không cần phải nói cho ta biết, các ngươi chính là theo dõi người bị mất dấu. sau đó ngù một giấc rồi trở lại chứ?"

Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người đều nhịn không được cười, hiển nhiên cảm thấy chuyện tuyệt không có khả năng.

Không ngờ Chu Mộ Nho sắc mặt thoáng cái biến tái nhợt, liếc nhìn Lô lào T am, vừa gặp Lô lão Tam cũng nhìn qua, cho dù người bên ngoài đều nhìn ra, hai người trong mắt tràn đằy buồn bả, không khỏi trong lòng lo sợ.

"Thật ra A Tú nói không sai, chúng ta..Lô lão Tam rốt cuộc mở miệng, thanh âm khó nhọc, "Chúng ta chính là theo dõi người bị mất dấu, sau đó gặp mộng, sau khi mộng tinh lại, chúng ta tiờ về đến noi này". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Mọi người ngạc nhiên, chỉ nghe ngoài trúc lâu gió lạnh từng trận thổi qua, lại thấy hai người sắc mặt tái nhợt, không biết tại sao, lưng đột nhiên bốc lên một luồng hơi lạnh, thật lâu

Bình luận