Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 489: Lời hứa (1)


Cầu Nhiêm Khách đột nhiên đến. Miêu vương lại không có bắt kỳ kinh ngạc gì.

Nhạc Tư Đồ nhưng lại nhiều ít có chút kinh ngạc, chi có hắn mới biết được Miêu vương cổ độc độc bộ thiên hạ. không chi nói Tư Không không phải đối thù. coi như là ba Tư liên thù. chi bẳng cổ thuật, cùng không thể hơn được Miêu vương.

Miêu vương an phận thủ thường, chi có thể nói tâm tính của hắn chi suy nghĩ vì người Miêu, cùng không có nghĩa hắn là hạng người vô năng. Miêu vương đã nói dưới Vọng Nguyệt phong hạ bảy đạo cấm chế. tuyệt đổi sẽ không thiếu một đạo nào. mấy trăm tử sĩ chết chính là chứng minh rất tốt. Nhưng cẩu Nhiêm Khách phiêu nhiên mà đến. lại không có trúng cổ, người này so với Tâv Lương vương, càng thêm thâm sâu không lường được.

Nghe được Miêu vương hòi. cầu Nhiêm Khách thi lễ nói: "Miêu vương lấv đại cuộc làm trọng, hiểu rò đại nghĩa. Trương mồ bội phục".

Miêu vương than nhẹ một tiếng. "Có thể được cầu Nhiêm bội phục, cũng không dễ dàng. Bảv đạo cấm chế của ta. đối với cẩu Nhiêm mà nói. như giẫm trẽn đất bẳng, thật sự làm cho ta xấu hổ".

Cầu Nhiêm Khách mim cười nói: "Tại hạ nếu không được Miêu vương mời. sao dám đon giản mà đền? Nhưng Miêu vương đã mời. ta sao có thể không đến? Cho nên cho dù vượt lửa quá sông, cũng phải lo sợ mà đến. Ta cuộc đời này bội phục nhất nhân sĩ hiệp nghĩa, mặc kệ hắn quyền lợi ngập tròỊ mặc kệ hắn uy chần một phương. Chi cằn hắn có thể vì dán chúng tạo phúc, thì làm cho Trương mồ cúi đẩu".

Nhạc Tư Đồ đột nhiên nói: "Cẩu Nhiêm, Miêu Vương mới hòi ngươi, lời hứa thang trời khi nào thực hiện? Tâv Lương Vương mới ở đảv. ngươi vì hắn mà bôn ba. vì sao không gặp?"

Cầu Nhiêm Khách lắc đẩu nói: "Nhạc Tư Đồ nói sai rồi".

"Ta nói sai rồi cái gì?" Nhạc Tư Đồ ngạc nhiên hòi.

"Ta nghe nóiNhạc Tư Đồ vì thuyết phục Miêu vương lựa chọn Tày Lương vương, không tiếc chặt tay rời Thái Binh thôn. Quay lại Ba Tâv khuyên bảo Miêu vương?" cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt hòi.

Nhạc Tư Đồ thán hình chấn động, "Ngươi cũng biết?"

Cầu Nhiêm Khách khè thở dài: "Chuyện cẩn biết, ta tất nhiên sẽ biết. Nhưng mà ta muốn hòi Nhạc Tư Đồ một câu. ngươi ngàn dặm bôn ba. là vì Miêu vương?"

Nhạc Tư Đồ hồi lâu mới nói: "Ta đương nhiên khôngphải vì Miêu vương. Trẽn thục tế. Miêu vương cằn ta tới quan tâm sao? Hành động của ta lần này là vì người Miêu, vì dán chúng đất Ba. Cũng suy nghĩ cho Ngũ Đấu Mễ giáo sau này".

Cầu Nhiêm Khách mim cười nói: "Nhạc Tư Đồ là người đại nghĩa. Trương mồ người bội phục. Nên ta mới nóiNhạc Tư Đồ nói sai một càu. cchính là muốn nói. Ta ngàn dặm bôn ba, cùng không phải là vì Tâv Lương vương. Nhạc Tư Đồ suy nghĩ vì Ngũ Đấu Mẻ giáo, ta cùng vì lo lắng cho Thái Bình đạo. về phần đại sự thiên hạ gì gi đó. không phải trong phạm vi ta lo lắng. Các ngươi cùng Tây Lương vương kết minh, là chuyện của các người. Ta đối với các ngưỡi hứa hẹn, là chuyện của ta, không thể nói nhập làm một. Cũng không có thể nói nhập làm một. Ta không gặp Tiêu Bố Y, chính là không muốn người khác hiểu lầm mà thôi".

Hắn nói phúc tạp, Miêu vương lạnh nhạt nói: "Ta nghe nói cầu Nhiêm lúc trước ờ trước mặt Côn Luân thề. tuyệt không nhúng tay vào chuyện tranh đoạt thiên hạ. Thoạt nhìn tuyệt không phải là nói chơi. Trong Thái Binh đạo. ta chi có thể tin tưởng hai người. Một là Côn Luân, một là cầu Nhiêm, cầu Nhiêm đến bây giờ. còn chưa làm cho ta thất vọng" cầu Nhiêm Khách mim cười nói: "Thoạt nhìn Miêu vương cũng không phải không để ý tới việc thiên hạ".

Miêu vương than nhẹ một tiếng, "Ta không đề ý, khác với ngươi không đề V tới. Ta không tranh... là vì tự hiểu rò. Mà cẩu Nhiêm ngươi không tranh, là không có tâm tranh. Kết quả tương tự, tâm V bắt đồng".

Nhạc Tư Đồ tán thưởng nói: "Nếu không có hành động của cầu Nhiêm năm đó. Cho dù ngươi qua được thang tròi. Miêu vương cũng chưa chắc đã gặp ngươi".

Cẩu Nhiêm Khách sau hồi làu mới nói: "Chuyện thiên nhai minh nguyệt. Ta hiểu rẳng các ngươi vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng đã làu như vậy, chuyện cũ như sương khói, rắt nhièu chuyện..."

"Rất nhiều chuyện, chúng ta không muốn quên, cũng không thể nào quên!" Miêu vương chém đinh chặt sắt nói: "Cẩu Nhiêm, chuyện cũ như sương khói. Ngũ Đấu Mễ, Thái Bình đạo từ khi dựng đạo đền nay, gút mắc không ngừng, kéo dài mấy trăm năm, trong đó rốt cuộc vì sao ta và ngươi đểu biết, may mà Thái Binh đạo rốt cuộc xuất hiện cầu Nhiêm, lập trọng thệ. lúc này mới bình họa hoạn. Nhưng bởi vi hai đạo phán đấu không ngớt, hơn nữa triều đình các đời áp chế. cho tới bây giờ từ từ suy thoái, sớm không còn thịnh trạng như ngày đó nữa".

Cầu Nhiêm Khách than thở nói: "Khôi phục thịnh trạng ngày đó thi thế nào? Trẽn đời này. không hợp thòi cuối cùng sè bị đào thải, Dương Kiên nhất đại kv tài, nhưng Đại Tùy cùng chi truyền hai đời. Phân phân họp họp. thùv triều lẻn xuống, Miêu vương không biết là vô cùng cố chắp sao?"

Miêu vương híp mắt co rút con ngươi nói: "Có một số việc, nhắt định phải cố chắp, bẳng không còn sống ích lợi gi?"

Cầu Nhiêm than nhẹ một tiếng, cũng không nói lời nào.

Hai người thoạt nhìn là quen biết cũ, nhưng trước mắt đã có điểm càng nói càng đối đẩu nhau.

Nhạc Tư Đồ thấy vậy. cuống quít nói: "Miêu vương, cầu Nhiêm, đâv cũng không phải là ngày thảo luận việc cố chấp hay không. Nhưng trước mắt thật là cơ hội khó gặp. Miêu vương đã vì hoà giải, đi một bước mấu chốt nhắt, cùng Tâv Lương vương bảv trà kết minh. Cầu Nhiêm cũng đã cùng lời hứa với Còn Luân lúc trước ước thúc đạo chúng, hôm nay lại chịu dùng thân thể tôn quý qua thang trời để cầu hoà giải..

Cẩu Nhiêm Khách lắc đầu nói: ""Nhạc Tư Đồ nói quá lời. tòn quý thì không dám. Tại hạ là một ké mãng phu, nếu có chồ nói không đúng, kính xin Miêu vương lượng giải".

Hắn chủ động vếu thế. Miêu vương cũng không bức người. "Nếu như Thái Binh đạo chúng đều giống như cẩu Nhiêm, ta cũng sẽ không chấp nhất không thôi. Nhưng ta chi sợ cho dù ta chuyện cũ bỏ qua, những người kia lại thay đổi thắt thường, tắt nhiên sẽ không từ bò V đồ. Ta già rồi, còn có thể sống bao năm? Cho dù chết cũng đã không tiếc, nhưng Ngũ Đấu Mễ đã đưa ta lên làm Miêu vương, bổn vương cũng phải có trách nhiệm vì bọn họ mà suy nghĩ, nói đến người Miêu tuy không nhiều lắm. nhưng đã duy trì qua trăm ngàn năm, ta cùng không muốn bị diệt tuyệt ở trong tay ta. Nói đến Hộc Luật tướng quân đối với chúng ta ân trọng như núi. thiên nhai minh nguyệt, vĩnh khắc vào tâm. Thù này không báo. ta chết có gì phải tiếc. Ta cùng Tâv Lương vương bảv trà kết minh, có một phẩn là xem tại thành ý của Cầu Nhiêm ngươi qua thang trời, nhưng cùng ba phần là vì lời hứa của ngươi sau khi qua thang tròi".

Hắn nói tổng cộng chi có bốn phần, nguyên do còn lại cũng không nói rõ. cẩu Nhiêm Khách cùng không hòi. cười khổ nói: "Chuyện buồn của Miêu vương, chính là việc mà ta lo lắng, tại hạ đối với chuyện buồn của Miêu vương, có sự cảm thông sâu sắc".

Miêu vương sắc mặt rốt cuộc giàn ra chút ít. khẽ thờ dài. cùng không nói lời nào.

Cầu Nhiêm trầm ngâm thật lâu mới nói: "Thật ra Miêu vương so với bất luận ké nào đều rò ràng Thái Bình nội loạn, nhớ năm đó Thái Bình ý kiến không thống nhất, từ từ có môn đồ đưa ra ý kiển trọng lập đạo tông, cho tới bây giờ có Lâu Quan, Lý gia. Mao Sơn, Long Hổ bốn đạo... Cử động lẩn này khiến cho Côn Luân cũng không thể làm gì được..."

Miêu vương đột nhiên nói:"Cái này là tập quán của Thái Bình từ xua đã có, có gì là lạ?" Hắn giọng điệu bất màn. giống như có ý khác, cầu Nhiêm Khách chi cười khổ. hồi làu mới nói: ""Bốn đạo này mặc dù không nắm Thái Binh, nhưng căn cơ vẫn là người Thái Binh. Đúng là vẫn phụng lệnh... của Còn Luân, nhưng lại bẳng mặt không bẳng lòng. Còn Luân với lực bản thân, cũng không thể quản quá nhiều. Thái Bình tám môn. lắv Mưu Phong Hỏa. Phản Dao Công Duệ! Tám môn này vốn là đạo chủ lập ra, dị sĩ người tài trong đó vô số. nhưng cho tới bãv giờ, lại hỗn loạn không chịu nồi, đều tự minh làm chủ. Bốn đạo tám môn gút mắc càng nhiều, khó cắt được sự liên hệ. cũng vì tranh đoạt thiên hạ mà cùng bốn đạo họp mưu. Người tâm tro ý lạnh thì ần cư sơn lãm. người có lòng với chúng sinh thi phù nguy độ khó. đương nhiên cũng có rất nhiều kè tâm thuật bắt chánh, nhiễu loạn chúng sinh. Miêu vương nểu bắt mãn, kính xin trách cứ tại hạ vô năng ước thúc là được rồi"

Cầu Nhiêm Khách lại thi lễ, thẩn sắc có chút áv náy. Miêu vương lại lách minh né tránh. "Cái này... cùng ngươi cũng không quan hệ quá lớn".

Cầu Nhiêm Khách cười khổ. "Côn Luân vốn... ài... về sau ta lặp thệ, không tham dự làm loạn sơn hà. làm hại dán chúng, hơn nữa Côn Luân lực vô thượng, mới miễn cưỡng ước thúc đạo chúng không làm loạn. Hơn nữa Dương Kiên ngang trời giết ra, Tăng Sán vô thượng từ bi. Còn Luân âm thầm xoay chuyển, lúc này mới bảo vệ thiên hạ mấv chục năm an bình. Nhưng ta thân là người hành pháp, ngược lại vô năng ước thúc, coi như là có chí mà vô năng".

Nhạc Tư Đồ một mực trầm mặc. nghe đến đó nói: "Cẩu Nhiêm, ngươi cũng không nên quá mức tự trách. Nghĩ tới Côn Luân cũng không thể làm gì được, ngươi so với hắn đã tốt hơn nhiều".

Miêu vương gặt đẩu nói: "Tư Đồ nói một điểm không sai. cầu Nhiêm, những gì ngươi làm, không thẹn với thiên địa!"

Cầu Nhiêm Khách chắp tay tạ ơn. Hắn tuy võ công cái thế. nhưng đổi với Miêu vương lại có chút cung kính, không có chút nào ngạo mạn.

"Ta tuy là vô năng ước thúc bốn đạo tám mòn, nhưng mà nhìn thấy nếu có kẻ vi phạm lời thề thiên nhai minh nguyệt lúc trước, vẫn sẽ không dễ dài. Nhưng Tây Lương vương tranh bá thiên hạ, lại cùng ta không quan hệ; ta lúc trước thề. tuyệt sẽ không phá. Ta nghĩ chi là làm thế nào khiến cho Thái Binh đạo quay về thái binh, muốn cho Thái Binh cùng Ngũ Đấu Mễ quên hết ân oán trước kia, trờ lại tốt đẹp, những chuyện còn lại cũng không muốn quán quá nhiều. Dương Quảng khi chưa chết, thiên hạ đã đại loạn, trà Long Hổ đạo nghe hiệu lệnh của ta ra. ba đạo còn lại đều rục rịch, nhưng dưới áp lực của ta, cũng không dám công khai. Ta mặc dù kiệt lực. nhưng lại bắt không được tận tay bọn họ. giới hạn trong lệnh của Côn Luân, cũng khôngthể tự xử phạt. Mao Sơn âm thẩm bày kế; mấv lần đưa ra một Vô Thượng Vương Lô Minh Nguyệt, ta vốn mấy lần đền hòi. bất đắc dĩ bọn họ quá mức giảo hoạt, thủy chung vẫn tránh ta không gặp. về sau thấy ta thúc quá gấp. bọn họ đột nhiên lại đưa ra một Ló Minh Nguyệt, để cho Vương Thế Sung một đao chém là xong việc, sau đó trắng trợn tuyên dương Lô Minh Nguyệt đã chết, hiển nhiên là hướng về phía ta thanh minh không hể làm loạn. Sau bọn họ biến mất không thấy, không còn động tĩnh gì nữa. Ta cố sức tìm kiểm, nhưng lại bóng dáng cũng không thấy".

Miêu vương khẽ thờ dài: "Vô luận như thế nào. cầu Nhiêm vi đạo giáo bôn ba vất vả, lần này tâm ý cũng làm cho ta vạn phẩn khám phục"".

Cầu Nhiêm lúc này mới mim cười, "Tại hạ nói ra những chuyện này. tuyệt không phải thinh công, mà là muốn nói với Miêu vương, bất luận kẻ nào cũng có chồ khó xử của hắn. Nhưng cạn kiệt tâm lực. không thẹn với lương tâm là được rồi. Tại hạ cũng không phải là cố ý đùn đẳv. mà là thật sự có chồ khó xử".

Miêu vương, Tư Đồ chậm rãi gặt đầu, không hề thúc giục hứa hẹn như vừa rồi nữa, cầu Nhiêm Khách lại nói: "Lâu Quan, Lý gia. Mao Sơn ba đạo đều dã tâm bừng bừng, ta dùng lời thể buộc món hắn không thể phá thề. bẳng không nghiêm trị không tha, nhưng bọn họ đểu là đứng đầu một đạo. ý niệm phát dương đại đạo trong đẩu thám căn cố đế. tất nhiên sẽ không chịu tịch mịch, mặc dù không cùng ta và Côn Luân vạch mặt. nhung đã sớm âm thẳm làm việc. Bọn họ đều là hạng người cực kỳ thông minh, ta cùng mặc cảm".

Tư Đồ ở một bên nói: "Cẩu Nhiêm chớ quá khiêm tốn. nếu như không có ngươi, bọn họ đâu chi âm thầm làm việc?"

Cầu Nhiêm Khách cười khổ nói: "Hiện tại ta càng ngày càng không thể ngăn chận bọn họ. hơn nữa đại thế đã thành, tranh loạn không thể tránh né. Ta thẹn với tín nhiệm của Côn Luân. Thật 1'a Đại Tùy náo động, tuy cùng tính cách Dương Quảng, tân phiệt cũ môn tranh đấu có quan hệ, nhưng mà ba đạo này trợ giúp không thể khinh, thường, ta từng phát hiện Mưu môn Từ Hổng Khách cùng Lý Mật tiếp xúc rất thân, mà khi đó bời vi cùng với cao tăng Đạo Tín hóa giải ân oán ngày xua, chi hv vọng cao tăng Đạo Tín cũng như tiên sư của hắn, dùng phật hiệu vô thượng cứu vãn nguy cơ, nhưng lại chậm trễ xem xét cơ hội của Từ Hồng Khách, về sau Trần Tuyên Hoa đột nhiên xuất hiện, Lạc Thùy tặp kích, Dương Quảng xuôi nam, Lý Mật tạo phảiL Mưu mòn từng đợt từng đợt bày ra. tăng thêm ba đạo âm thầm tính kế. làm cho ta cũng phản ứng không kịp, nhưng thiên hạ rốt cuộc vẫn rối loạn. Đen khi ta tìm Từ Hồng Khách, lại phát hiện hắn bóng dáng cũng khôngthấy". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Cẩu Nhiêm Khách đương nhiên cũng có chuyện không biết được, hắn chi cho là Từ Hồng Khách vì tránh né hắn biến mất. nào đâu nghĩ đến Từ Hổng Khách không đợi biến mất, thì đã bị Bùi Minh Thúv bắt lấy.

Bình luận