Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 447: Khúc mắc (1)


Tiêu Bố Y khi đi ngang qua Hổ Lao, chỉ thấy trước Hổ Lao quan đỏng đen quỳ xuống một mảng. Ánh dương đã lên, chiếu lên trên người mọi người, nhung tất cả mọi người ai cũng đều không thấy chút ấm áp nào.

Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay múa, rơi vào trên người mọi người, không ai lay động.

Nguyên Bảo Tàng. Trịnh Di mang một ít Tùy thẳn đầu hàng quỳ gối trước Hồ Lao quan. Dưới tuyết trắng, mọi người phi thường thắp thòm, nghe được tiếng vó ngựa vang lên. không dám ngẳng đầu.

Tiêu Bố Y thấy mọi người quỳ xuống một mảng, xoay người xuống ngựa, đầu tiên là đìu Nguyên Bảo Tàng lên, sau đó đi tới đám người đang quỳ xuống, cũng dìu mọi người đứng lên, giúp bọn họ phủi tuyết đọng trên thân.

Hắn thậm chí một câu cũng không có nói, nhưng Tùy thần được dìu đứng lên, đã lệ nóng lưng tròng.

Rất nhiều chuyện, thoạt nhìn đã không cần nhiều lời, Tiêu Bố Y chỉ một động tác, đã làm ấm tròi đông giá rét trong lòng tất cà mọi người.

Tiêu Bố Y đi tới người chót nhất trong đám người đang quỳ, lúc này mới trở lại. trầm giọng nói: "Chuyện ngày xưa, lỗi không phải tại bọn ngươi".

Mọi người thi lễ thật sâu, cùng nói: "Tội thần không dám".

Tiêu Bố Y mỉm cười, nhìn về phương đông noi xa nói: "Hôm nay bổn vương ở đây, xá cho bọn ngươi vô tội. Chuyện cũ như khói, chớ có nhắc lại, ánh dương mới lên. chính là lúc chúng ta nên hăng hái để yên ổn thiên hạ lúc. Tất cả mọi người, quan phục nguyên chức, nếu ai nhắc tới chuyện cũ. nhất định sẽ bị trọng trách không tha".

Mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên: "Tạ ơn Tây Lương vương" Bọn họ chỉ sợ Tiêu Bố Y sẽ thu trước tính sổ sau. hiện nghe lời hắn nói, không khỏi trong lòng đại định.

Tiêu Bố Y lại nói: "Ta còn có việc trong người. Mọi người tạm trở lại Hồ Lao. tận tàm làm việc, tất có phong thường" Hắn không có tận lực địa uy nghiêm, cùng không có cố ý làm bộ, sau khi nói xong mấy câu, phất phất tay xoay người lên ngựa, Tùy thần nhắt tề thi lễ nói: "Cung tống Tây Lương vương".

Trình Giảo Kim ờ một bên thấy cũng không biết là cảm giác gi. Lý Mật ước thúc thủ hạ. đùng cái nghiêm như băng sương, nhưng cuối cùng Ịại sụp đổ như băng tan, Tiêu Bố Y thống trị, càng giống là vô vi mà trị, như cái ấm đầu xuân, nhung mà có thể thấy được, những Tùy thần này là thật lòng phục tùng, phi thướng vui mừng.

Chỉ ngắn ngủn mấy câu trước Hồ Làò, động tác đơn giản, đã còn hơn ngàn vạn lời nói. Trình Giảo Kim tự nghĩ, nếu mình là Nguyên Bảo Tàng, quá nừa cũng có thể đối với Tiêu Bố

Y thề chết trung thành, không cộ hại lòng.

Cùng Tiêu Bố Y một đường đi tới, Trình Giảo Kim chậm rãi phát hiện Tiêu Bố Y tùy tiện, Tiêu Bố Y hay quên, Tiêu Bố Y cùng hắn, chi là nói chuyện lúc mới gặp gỡ ở Đỏng Đô trước đây, nói rất chú tàm. Tiêu Bố Y còn có thể cười cười, khiến cho Trinh Giảo Kim chậm rãi tiêu mất đi sự ngăn cách.

Nhưng khi tiêu trừ ngăn cách, Trình Giảo Kim cũng không phải là không có nghi kị, bất luận người đầu hàng nào khi bắt đầu đều phải theo bồn phận mà làm việc, không dám vượt qua, Tiêu Bổ Y mời hắn đi tìm Tần Thúc Bảo. hắn biết chỗ, nên dẫn Tiêu Bố Y tìm đến. nhưng có thể không tìm được, trong lòng cùa hắn thật ra cũng không yên.

Ngõa Cương đại bại, từ thương vô số. Nhưng vô luận như thế nào. Tần Thúc Bảo cũng sẽ không đơn giản chết ờ Lạc Thủy. Bời vì Trình Giảo Kim hiểu rất rõ Tẳn Thúc Bảo. hắn cho dù muốn chết, cũng không muốn chết không rõ ràng!

TiêuBốY càng không đề cập tới chuyện Ngõa Cương. Trình Giảo Kim càng là lo sợ,có đôi khi không đề cập tới không có nghĩa là quên, có lẽ thay thế vẻ bề ngoài canh cánh trong lòng. Trình Giảo Kim biểu hiện xem ra vượt xa sự thô mãng bên ngoài, thậm chí. hắn so với rất nhiều người đều nghĩnhiều hơn!

Mấy ngày nay, hắn thật ra một mực đều đi theo bên người Tiêu Bố Y, cũng biết rất nhiầi chuyện. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y chưa bao giờ đinh chi thay đổi cùng trùng hưng Đông Đô, hiện tại Tiêu Bố Y sai người một lần nữa biên soạn thẳm định phép lệnh, trọng lập Quốc Từ Học, Thái Học, Tứ Môn cùng Châu Huyện Học. đối với những học sĩ địa phương đều có ban thưởng, theo tài nhận quan. Tiêu Bố Y đã sùa lại loại phương thức chiêu mộ lương tài mới đầu, bắt đầu càng thêm chính quy mở rộng nhân tài dự bị. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng hoàn toàn có điều kiện mở rộng cái này. Điều này ờ trong mắt Trinh Giảo Kim. là kế lâu dài.

Ngòa Cương một khi đã bại, vùng Hà Nam quá nửa đều đã rơi vào trong tay Tiêu Bố Y, hắn trọng dụng cựu thần, bắt đầu dùng người mới, sau khi trải qua cải cách dứt khoát, Đông Đô đã phát triển hẳn lên.

La Nghệ trải qua một trận chiến Ngưu Khẩu, chật vật chạy về, binh lực đầu nhập vẫn một mực cẩn thận không bò được đều mất sạch tại Ngưu Hằu. La Nghệ dưới sự liều chết hộ vệ cùa hai viên mành tướng Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt, rốt cục dẫn theo chừng trăm Yến Vân thiết kỵ lao ra, Yến Vân thiết kỵ tung hoảnh vùng Yến Triệu, hôm nay ngựa mắt sạch, chỉ có thể đi bộ quay về vùng Yến Triệu.

Tiêu Bố Y đã đen tin tức này lan truyền đi khắp thiên hạ. những kẻ muốn đến chiếm đại bàn, đều không có kết cuộc tốt!

Một tiận tại Ngưu Khẩu, ngắn ngùi hơn so với đại chiến Lạc Thùy nhiều, nhung không nghi ngờ đã cho nhưng thế lực đang nhìn Lạc Dương thèm thuồng một cảnh cáo mạnh mẽ nhất. Tiêu Bố Y sau ngắn ngủn vài ngày, đã trước sau thu phục hai thành Nguyệt thành, Hồ Lao, các quận huyện xung quanh đều đầu nhập. Tiêu Bố Y không nhanh không chậm từng bước xừ lý tất cả, hắn hiện tại không thề thay đổi quá nhiều, hắn cũng không cần thay đổi quá nhiều, bời vì Đại Tùy mặc dù chỊ tồn tại ngắn ngủn mấy chục năm. nhung đă chuản bị rất nhiều thứ cho đòi sau. Dương Kiên là đại tài, Dương Quảng cũng không kém cha hắn, Tiêu Bố Y mỗi lần khi nhớ tới đây. không khỏi cười khổ. dân chúng quá nửa sẽ thống hận Dương Quảng, nhưng nhìn lại. hắn càng phải cảm ơn Dương Quảng mới đúng.

Quận Huỳnh Dương đã sớm quỳ gối dưới thiết kỵ của Lý Tĩnh, vốn đang ờ tại phụ cận Kim Đê Quan chống lại đạo phi Đạo phỉ noi này vốn vì chống cự Tùy quản ờ phía bắc Hoàng Hà cùng Lê Dương, chờ tin tức Lạc Khẩu Thương đã mất truyền ra, thoáng qua đã sụp đồ.

Trước mắt chướng ngại duy nhất của Tiêu Bố Y tại lân cận Hà Nam chính là Kim Đẻ Quan, Kim Đê Quan có Tổ Trường GiangNgạn, Thường Hả, Trương Sáng Ngòa Cương còn có Sài Hiếu Hòa chiếm lĩnh, tuy Ngõa Cương đã bại. nhung bọn họ lại không chịu rời thành đầu hàng. Nhưng trong mắt Trình Giảo Kim, Kim Đê Quan đã là một tòa cô thành, rơi vào bản đồ cùa Tiêu Bố Y cũng là chuyện sớm muộn.

Tuy trời đông giá rét. nhưng Đông Đô trước mắt. hoàn toàn là cảnh tượng vui vẻ phồn

vinh, Tiêu Bố Y trước mắt, lại một lần nữa đứng ờ tẳm cao mới. nhung lại hiền nhiên còn chưa phải đỉnh điểm. Trình Giào Kim hiểu rõ, Tiêu Bố Y còn chưa tới đinh điểm, Tiêu Bố Y đã có tiềm lực đạt được cảnh giới đó.

Tiêu Bố Y cùng Lý Mật điểm khác biệt lớn nhất là, Tiêu Bố Y suy nghĩ xa hơn Lý Mật nhiễu. Lý Mật không phải không thông minh, hắn từ khi gia nhập Ngòa Cương, mỗi một nước cờ hạ xuống đều suy tính rất kỹ, nhưng từ khi chiếm lĩnh Lạc Khẩu Thương, bắt đầu đánh Đông Đô, Lý Mật đột nhiên lại không hạ cờ nữa. Cái này như là một gã nhà giàu mới nổi chiếm được núi vàng, nhưng không biết sừ dụng thế nào. Nhưng Tiêu Bố Y lại khác biệt rất lớn, hắn không phải nhà giàu mới nổi, hắn là một người làm ăn thông minh, hắn cẩn thận sừ dụng mỗi một văn tiền tới tay.

Trình Giảo Kim đương nhiên cũng có khi phán đoán sai lầm. nhung khi hắn đã lựa chọn, đương nhiên sẽ hy vọng cùng Tiêu Bố Y không tiệp tục khúc mắc. hắn thật sự không muốn một lẩn nữa lại lựa chọn.

Tiêu Bố Y liếc nhìn ra Trình Giảo Kim đang có điều suy nghĩ, nhưng vẫn không có hỏi, hắn đang chờ đợi Trình Giảo Kim tự mình chậm rãi tiêu hóa.

Có đôi khi, dục tốc bất đạt. Đến địa vị cùa hắn hiện tại, càng nhiều nơi cần đi khơi thông, đi dẫn đạo, mà không phải mạnh mẽ can thiệp. Hắn toàn thân là thiết, cũng đánh không được mấy cây đinh. Càng nhiều khi, hắn cần phải cho thủ hạ cần thận lĩnh hội.

Bọn họ hơn mười kỵ sĩ một đường hướng đông, nhằm phía mặt tròi mà chạy tới. Mọi người rất nhanh qua kênh đào, Nguyên Vũ, đi tới phạm vi trại Ngòa Cương.

TrạiNgõa Cương quần núi liên miên, tuyết trắng trải đường, tràn đầy thẻ lương.

Trên đường đi. đạo phì khắp nơi trên đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. trẻ nhò không mẹ không biết về đâu. Tiêu Bố Y đột nhiên nhìn thấy một người nẳm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hắn ghìm chặt ngựa cương, xoay người nhảy xuống đua mắt nhìn. Đó là một quân Ngòa Cương bị đông cứng lại mà chết, toàn thân cứng lại. hai mắt trợn lẻn.

Tiêu Bố Y cau mày, thoáng qua nói: "Hồ Bưu". xem tại TruyenFull.vn

Một đại hán trong đám người đi ra nói: "Có thuộc hạ".

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Ta lệnh ngươi cầm thù dụ của ta, mau trờ về Lạc Khẩu Thương, thông báo cho Trương Trấn Chu đại nhân, mời hắn mở kho phát lương. Đồng thời thông báo dân chúng quận huyện xung quanh, Lạc Khẩu Thươiìg mở kho phát lương, không phản biệt già trẻ, không phân biệt có từng là giặc hay không, đều có thể đến nhặn gạo".

Hồ Bưu tuân lệnh nhanh chóng rời đi, Tiêu Bố Y lại nhìn về phía Trinh Giảo Kim nói: "Chỉ sợ một trận chiến này xuống, người đói khố lạnh mà chết so với người chết trận còn nhiều hơn".

Trinh Giảo Kim cẩn thận nói: "Nhưng inột lòi nói của Tây Lương vương, không biết có thể cứu vãn bao nhiêu dân chúng sắp chết".

"Ta chi sợ bọn họ không tin ta" Tiêu Bố Y nhìn sang phương xa.

"Vạn sự khởiđằu nan, có người tin, truyền bá ra, tất cả sẽ tin" Trình Giảo Kim mim cười

nói.

"Hy vọng nhưthế, nhưng Tẳn Thúc Bão sẽ tin ta sao?" Tiêu Bố Y rốt cuộc kéo đến chính đề, hắn sau khi đại thắng Lạc Khẩu, mục tiêu kế tiệp không phải Đặu Kiến Đức đông bắc, không phải Giang Đô đỏng nam, lại càng không là đông tiến Từ Viên Lãng, mà là Ba Thục xa tại phía tây nam. Nhưng hắn vẫn chưa có xuôi nam, cùng là bời vì Đông Đô còn phải ồn định, còn có một mặt chính là hôn sự cùng Xào Hề. nhung mà còn có một chuyện, hắn hy vọng tìm được Tần Thúc Bảo, khuyên hắn một lần nữa vì triều đình mà ra sức. Ngàn vàng dể có, một tướng khó cằu, Tẳn Thúc Bảo, Trình Giảo Kim. La Sĩ Tín đều là tướng tài. hắn cũng không muốn một lần nữa bò qua.

Hắn lần này đi Ngõa Cương, đương nhiên chính là tìm Tẳn Thúc Bảo.

Trình Giảo Kim cười khổ nói: "Thúc Bảo so với ta thông minh hơn rất nhiều, bất quá trong lòng hắn có một vết sẹo, không biết Tây Lương vương có từng biết chưa?"

Tiêu Bố Y nhướng mày, "Nói nghe một chút".

"Ta có thể nói... nhưng mong Tây Lương vương đáp ứng ta một việc".

"Cứ nói".

"Mong Tây Lương vương chớ có nói với Thúc Bão. những chuyện này là ta nói" Trình Giảo Kim do dự nói.

Tiêu Bố Y có chút nhíu mày. tựa hồ cũng muốn hòi vi sao. nhung lời nói đến bên miệng, lại đứt khoát nói: "Được, ta sẽ không nói".

Trình Giảo Kim lúc này mới nói: "Thật ra... Thúc Bảo phản bội cũng là vì bất đắc dĩ. hắn là một hiếu từ. hắn cũng là một hán có nghía khí Nhưng từ xưa có nói. trung hiếu khó lường toàn, cho nên rất nhiều chuyện, hắn không thể tự chù..."

Móng ngựa lọc cọc, sau khi mọi người đi thêm hơn mười dặm nữa. Trinh Giảo Kim cuối cùng đem tiền căn hậu quả nói qua một lần, Tiêu Bố Y nWcó điều suy nghĩ nói: "Thì ra là thế, ta nói lúc trước tại Đông Đô khi nhìn thấy Thúc Bảo lúc. cảm thấy hắn cũng không phải là..Lòi nói đến bên miệng, nhìn thấy Trình Giảo Kim tràn đầy vẻ mất tự nhiên, Tiêu Bố Y không nói tiệp nữa.

Hắn vốn muốn nói xem Thúc Bảo cũng không phải là người phản bội, nhung như vậy sẽ động trúng chỗ đau của Trinh Giảo Kim. Bản lĩnh quan sát cùa hắn cùng võ công cũng đột nhiên tăng mạnh, hiểu rõ hiện tại vị trí của hắn, tùy tiện nói một câu cũng sẽ gây ra nhiều chấn động.

"Nhưng La Sĩ Tín... Cũng có loại khổ tâm này sao?" Tiêu Bố Y vẫn nhịn không được hòi một câu.

Trình Giảo Kim lần này nhưng lại lắc đầu, "Lý do La Sĩ Tín rời Trương tướng quản, ta cũng không biết, nhưng mà ta duy nhất biết là, hắn và Thúc Bảo đều đau khồ" Nhìn thấy ánh mắt dò hòi của Tiêu Bố Y, Trình Giảo Kim lại đem chuyện gặp mặt La Sĩ Tín giản lược nói qua một lần, Tiêu Bố Y sau khi nghe xong trầm ngâm thật lâu mới nói: "Thi ra là thế".

Hai người im lặng đi thật lâu, Trình Giảo Kim đột nhiên ghìm dây cương, vươn tay CÌLÌ về phía trên núi nói: "Mầu thân Thúc Bảo chính là chôn cất ờ đó. hắn nếu không chết, lại không có chỗ nào có thể đi, theo ta suy nghĩ, quá nừa còn có thể về chỗ đó".

Tiêu Bố Y gật đầu, xuống ngựa đi lên trên núi, Trình Giảo Kim yên lặng đi theo. Chờ đến chỗ quanh trên sườn núi, nhìn thấy một mảng rừng được tuyết trắng bao phủ. như đồ trắng. Bên cạnh rừng có một phẳn mộ, trước bia quỳ một người, xem bóng lưng, đúng là Tẳn Thúc Bảo.

Bình luận