Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 445: Phản luận (1)


Đông Đô tranh phong, thiên hạ ghé mắt.

Nhưng trong khi Tiêu Bổ Y vì ổn căn cơ. tại Lạc Thủy ác chiến, thì tại Quan Trang xa ngoài ngàn dặm, cũng tiến hành một hồi sinh tử cân nhắc. Tiêu Bố Y vì bảo vệ căn cơ Đông Đô. dốc hết có khả năng diệt trà đại họa trong lòng. Lý Uyên cũng tại vỉ bảo toàn Quan Trung mà dốc hết toàn lực.

Hai người có quá nhiều bắt đổng, nhưng kết cuộc vẫn có chỗ tương tự, bọn họ khổ tâm mưu tính chuẩn bị kỹlưỡng. rốt cuộc là để dành lấy thắng lợi.

Tiêu Bổ Y một trận chiến thanh trà lực cản cựu phiệt, đem Lý Mật đánh tới Huỳnh Dương, xuyên suốt thông đạo nam bắc. quy mô bá nghiệp đã sợ định, Lý Uyên một trận tại Phù Phong, truy kích đại quán Tiết Nhân Quả mấy trăm dặm, một mực đuổi tới Lũng Sơn đắc thắng mà quay về. Lý Uyên trải qua một trận chiến này. tạm ổn quán tám Quan Trung.

Phàm việc có dự tính thì có thể thành, không dự tính thì hòng, vì đối kháng Tiết Nhân Quả. Lý Uyên thật ra đã chuẩn bị rất đầy đủ, thủ thắng cũng là chuyện trong dự liệu. Tựa như hắn xuôi nam lắy Quan Trung, mọi thứ đều ở trong khống chế của hắn, lắy Quan Trung thoạt nhin bất quá chi là một quá trinh.

Nhưng Lý Thế Dân lại không cho là nhu vậy, hắn cảm thấv, lẩn này hắn rốt cuộc đã đánh một trận chiến cực kỳ có ý nghĩa trong cuộc đời. coi như là một trận chiến chân chính, càng thoát ly khòi cái bóng của phụ thân cùng đại ca. độc lập tự chủ một trận, cho nên trước mặt phụ thân, hắn phi thường hưng phấn. Mặc dù chiến dịch này vẫn là dưới sự an bài của Lý Uyên.

Lý Uyên khởi sự cho đến hòm nay. Lý Thế Dân cũng hiểu rõ. hắn tuy từ từ tỏi luyện, nhưng mà so với Tiêu Bố Y, hắn vẫn kém quá xa. Khi lấy Tây Hà, đại ca chủ trì đại cuộc, hắn chi giết một Cao Đức Nho. khi chiến Hoắc Ắp, hắn phối hợp phụ thân diễn trò. định quận Giáng, dù là dân tâm quy tụ, thu phục Vĩnh Phong nhưng lại là công lao đại ca của hắn. Còng Đồng Quan, bức hàng Khuất Đột Thòng, bại Tùy tướng Tang Hiển Hòa lại là Lưu Vãn Tình lặp nhiều chiến công hiển hách. Đương nhiên phá Trường An cũng có thể tính công lao của hắn. dù sao hắn cũng là một lộ đại quán trong bốn lộ. Trẽn danh nghĩa là chi huy. nhưng hắn lại biết. Khi đó hắn bị cựu thẩn ân Khai Sơn túm chặt ỡ hậu phương, không cho hắn tự minh công thành. Hắn đương nhiên hiểu rõ ân Khai Sơn cũng là ý tốt, tắm thân ngàn vàng, ngồi ỡ dưới mái hiên cũng lo lắng bị mái ngói đánh tráng đẩu, những cựu thần này phụ tá hắn. làm sao mà dám để hắn lấy thân phạm hiểm? Nhưng thấv Tôn Hoa Trung tráng tên mà chết, một khắc khi leo lẻn đầu tường, trong lòng của hắn không biết là tư vị gi, tinh hình, này cùng trong tưởng tượng của hắn còn kém quá xa.

Tiêu Bố Y uy chấn thảo nguyên. lực kháng Đột Quyết, bình định Ngòa Cương, phá được Tương Dương, giết đạo phi TrungNguyẽn vô số. Đểu là lực bản thân, đó là một tòa núi cao hắn không thể vượt qua. cũng là núi cao khiến cho hắn một mực nhin tới. Hắn vẫn một mực sống ờ dưới cái bóng của phụ thân cùng đại ca. Thực sự vẫn một mực sống ờ dưới cái bóng của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y từng bước một đi đến địa vị hôm nay. hoàn toàn là tự tay hắn lặp nên. Lý Thế Dán thật ra rất hướng tới loại phương thức tác chiến như Tiêu Bố Y, nhưng hắn cũng biết, tạm thòi không có khá năng.

Tắt cả mọi việc, đều do phụ thán chu đáo chặt chẽ mưu tính ra, làm từng bước là tổt rồi.

Phụ thân có tài năng khống chế đại cuộc, nhưng mà vò cùng ổn thòa. làm việc một mực đều cẩn thận. Điểu này làm cho Lý Thế Dân khi đánh trận đều chi có hai chữ, đó chính là khó chịu!

Cho nên hắn mặt tươi như hoa kể lại đánh quá trình bại Tiết Nhân Quả, nhưng lại âm thẳm biểu đạt sự bắt mãn của mình.

"Cha, người không biết... Tiết Nhân Quả được xưng vạn nhân địch, nhưng khi binh bại, quả thực thành vạn nhân khi!"

"Cha. người không biết... quán Tiết gia thật ra cũng không có cường đại như trong tường tượng, bọn họ tuy quán mà cường thịnh, nhưng lại vẫn không dũng mãnh bẳng thiết ky chúng ta, một trận chúng ta giết địch hơn ngàn, có thể nói là uy chần Quan Trung'".

"Cha. người không biết... Con lúc đó khi đuồi tới Lũng Sơn, nếu như có mọi người tiếp ứng, conn có thể qua Lũng Sơn. thắng bức Thiên Thủy, thậm chí có thể bắt sống Tiết Cừ".

"Cha. người không biết... Tiết Nhân Quả thảm bại mà về, Tiết Cử đều hòi thủ hạ. chuẩn bị đem quận đầu hàng. Cha, người không biết..

"Thế Dân. đùrồi"Lý Kiến Thành trầm giọng nói. cắt đứt Lý Thế Dân thao thao bất tuyệt cùng âm thầm bất màn. "Cha thật ra cái gì cũng biết".

Lý Thế Dán hừ một tiếng, "Đại ca. lần này ờ tiền tuyến tác chiến là ta. không phải là người cùng cha. các người làm sao biết tinh huống lúc ấy".

Lý Uyên vẫn một mực cúi đầu xem văn án. thời khắc này rốt cuộc ngẩng đầu lẻn. cau mày nói: "Thế Dân. con đừng tưởng rẳng xa tại Phù Phong, cha cũng không biết động tĩnh cùa con. Con có biết con dẵn kv binh đích thân truy kích có bao nhiêu nguy hiểm không? Con có biết con lằn này mạng thiếu chút nữa táng tại Lũng Sơn không? Con có biết, nếu không có đám ngưỡi Lưu Hoẳng Cơ dẫn đại quán sau đó đuổi tới. thiết kỵ của con có khả năng toàn quán bị diệt? Con có biết. Tiết Cử làm người không kém vi phụ. làm việc già dặn cay độc. con có bản lãnh gì khiến cho hắn dâng quặn đầu hàng?"'

Lý Thế Dán mặt đò lên. "Có phải là ân Khai Sơn nói cho mọi người biết những chuyện này?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Ai nói cũng không quan trọng" Lý Kiến Thành cười khổ nói: "Thế Dân. lần này em có thể đánh bại Tiết Nhân Quả. tuyệt không phải binh mã cường thịnh, đã vượt qua Lũng Hữu. Nghĩ tới Lũng Hữu xưa nay đều là nơi phòng bị Đột Quyết cùng Thổ Dục Hồn, dán phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có Đại Tùy mục tồng giám đóng quân, quân mà nơi đó quả thật là tinh anh của Đại Tùy! Chúng ta lấy địa lợi Quan Trung, Tiết Cử lại có được chiến mã nơi đó. trước mắt thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn. chúng ta tạm thời rất khó đối chọi với mũi nhọn của hắn. Lấy Tiết Cừ, tuyệt không phải chuyện sớm chiều. Lần này cằn không phải Trưởng Tôn Thuận Đức thuyết phục người Đột Quyết ủng hộ chúng ta. lại để cho Trương Trường Tốn chặn đường lui, Tiết Nhân Quả lương thảo không đủ. thì làm sao mà chịu rút quán như thế? Lần này chi là một lằn thử. ác liệt vẫn còn đang ỡ phía sau".

Nhìn thấv sắc mặt đệ đệ không vui. Lý Kiến Thành mim cười vỗ vỗ vai hắn. "Thế Dân. ta cùng cha nói đệ... khôngphải trách cứ. mà là quan tâm, khôngbiết đệ có rõ ràng không?"'

Lý Thế Dán hồi lâu mới nói:"Dụng binh tại kỳ, chúng ta xuất binh như vậy, thắng nhỏ lùi, khôngbiết muốn lấv được Quan Lũng, phải chờ tới ngày tháng năm nào?"

Lý Uyên rốt cuộc đứng lên. đi đến trước mặt con minh, vỗ vỗ vai của hắn nói: "Thế Dân. thiên hạ này tuyệt không phải có thể một lằn là xong, tính cách của con vẫn quá nóng nảy, làm cho ta rắt khó đem rất nhièu chuyện giao phó vào tay con. Cha vốn cho con cõng phá huyện Lũng là có thể quay lại, nhưng con một mực đuổi tới Lũng Sơn. nếu như Tiết Nhân Quả thật dụng binh, ỡ đó thiết hạ phục binh, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể".

"Nhưng trên thực tế. hắn không có thiết hạ phục binh" Lý Thế Dân cứng cổ nói.

Lý Uyên lắc đầu. sau hồi lâu cũng không nói gì, đứa con trai này từ nhỏ đã quật cưỡng như vậy. không theo phán phó của hắn mà đi làm. khiến cho hắn có chút bắt an.

"Thế Dân. cha không muốn con lấy thân đi phạm hiểm. Tiết Nhân Quả không có thiết hạ phục binh, nhưng bỗng nhiên quay lại. con đã có thể để kháng không nổi. Nếu không có Lưu Hoẳng Cơ kịp thòi dẫn binh đuổi tới. thắng bại thật khó nói. Huyện Lũng có thể lấy, nhưng con truy kích đến Lũng Sơn để làm cái gì? Chúng ta moi mòt phần khí lực đều phả dùng ở tại nơi mấu chốt, chứ khôngphải là sính cái dũng của thất phu".

"Cha... đây không phải cái dũng của thắt phữ' Lý Thế Dân lớn tiếng nói.

"Chuyện này tạm thòi đến đâv thôi" Lý Uyên khoát khoát tay, trên mặt lóe lên vẻ không vui, "Thế Dân. con lần này khổ cực..

"Cha. con còn có việc muốn nói" Lý Thế Dân cuống quít nói.

Lẩn này hội đàm xem như Lý gia hội đàm, ỡ đâv chi có Lý Uyên cùng hai đứa con trai. Khuất Đột Thòng đã hàng, Tang Hiển Hòa đem Đồng Quan đầu hàng, phòng tuyển mặt đóng của bọn họ đã khuếch trương đến đông Đồng Quan, tạm thòi không cằn Lý Kiến Thành đóng ở Cánh Quan, lúc này đâv hắn cũng tạm thòi quay lại Tâv Kinh.

Lý Uyên hơi nhíu lông mày. ý bảo Lý Thế Dân chờ một chút, nhẹ giọng hòi: "Kiến Thành. Hà Đòng hiện tại thế nào?" Trong suy nghĩ của hắn. Thế Dân nói có thể tạm hoàn. Hắn hiện tại lo lắng nhất là vùng Hà Đông. Lý Uyên xuôi nam lắy Quan Trung, thật ra là đi đường vòng xuống nam Hà Đông.

"Trước mắt Hà Đông nẳm trong tay Tùy thần, có thể lấy" Lý Kiến Thành trả lời.

Lý Uyên cau mày nói: "Đấy không phải là củng với Tiêu Bố Y công khai là địch sao?"

"Thì tính sao?" Lý Thế Dán ngược lại chẳng hề đễ ý. thoạt nhìn đã đem chuyện thối lui ba dặm quên ờ trong đầu. "Chúng ta cùng hắn sớm muộn cũng phải chiền một trận, trước mắt cũng cũng xem phản ứng của hắn. Nếu không xuất binh, sáu trăm dặm đông Đồng Quan, đều sẽ rơi vào trong tay Tiêu Bố Y. đền lúc đó hối hận cũng đã muộn. Xuất binh có thể không lấv được Bình Thương, nhưng nếu không xuất binh, khắng định cái gì cũng không có được! Nói đến chúng ta có sự hiểm yếu của Đồng Quan, không được thì có thể lui trờ về Đồng Quan, cũng không lo ngại".

Lý Uyên lắc đầu nói: '"Không thể... Trước mắt chúng ta tuyệt không có thể chủ động xuất binh khiêu khích, lúc này lấv kết minh là chính. Thế Dân. không thể lồ màng".

Lý Thế Dân cười khổ nói: "Con chi biết cha cẩn thận quá mức. nếu là V theo con nghĩ trước kia, chúng ta xuất binh Đồng Quan, kiềm chế đại quán Tiêu Bố Y. lại làm cho Lý Mặt cấp còng Đông Đô, đến lúc đó Tiêu Bố Y binh lực không đủ. nhắt định rút binh khốn thủ Đông Đỏ. đến lúc đó chúng ta có thể lấy sáu trăm dặm phái tâv Đông Đô. làm sao để cho hắn hiện tại tùy ý làm việc, thu hết vùng Hà Nam? Nhưng người lại quá mức cẩn thặiL không dám đắc tội hắn. Àm thầm lại đi liên lạc La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức, muốn cho bọn họ phán biệt đối phó Tiêu Bố Y. Sau đó lại muốn thu mua Vương Quản Khuếch dưới tay Lý Mặt. khuyên quân Ngòa Cương tới phụ thuộc. Người lại muốn Lý Mật thủ thắng, lại làm cho thực lực Ngòa Cương tan rã, chẳng phải là tự mâu thuần, buồn cười đến cực điểm sao? Nghĩ tới La Nghệ xa tại Yến Triệu, xuất binh không thể liên tục được, Đậu Kiến Đức không ôm chí lớn. chi mong đượcu cắt đắt xưng vương, chiếm cứ vùng Hà Bắc. hai người có ân oán riêng, những người này sao có thể đồng tâm hiệp lực nguyện đi công Tiêu Bố Y? Lý Mặt loạn trong giặc ngoài, tăng thêm vài minh hữu lòng mang dị tâm. thực lực không có thể tăng cường, chi có càng yểu đi, lần này cha thật đúng là leo cảv tìm cá rồi".

Lý Uyên tức giận nói: "Đồ con nít ngươi thì biết cái gì?"

Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Uyên tức giận, cuống quít nói: ""Thế Dân. em lằn này xác thực nói sai rồi, lằn này cha không xuất binh, thật sự cũng có nồi khổ tâm bất đắc dĩ?"

"Nồi khổ tâm gì, em sao khôngbiết?" Lý Thế Dân bìu mỏi nói.

Lý Kiến Thành cười khổ nói: "Đầu tiên đương nhiên chính là Tiết Nhân Quả tới đánh, chúng ta trước mắt uy hiếp chưa trừ diệt, lại đi động binh, Quan Trung bách quan dán chúng khắng định không muốn. Tiép theo chính là Tiêu Bố Y không chi một Đông Đô, hắn còn có vùng Tương Dương. Chúng ta nếu như đánh Đông Đô. Bọn họ nếu như theo Tương Dương xuất binh, chận đường lui của chúng ta. chúng ta làm thế nào đối địch? Nhưng một điểm quan trọng nhắt chính là. Hiện tại chúng ta vẫn chưa tới lúc cùng Tiêu Bố Y xé rách da mặt. Hai hồ tranh chắp, tất có một bị thương, chúng ta nếu khôngtrừ đám người Tiết Cử, Lý Quỹ. Lương Su Đô. Lưu Vũ Chu ỡ Quan Lũng. Nếu như cùng Tiêu Bố Y là địch, nhất định hai mặt thụ địch, khổ không thể tả".

"Nhưng Tiêu Bố Y cũng có Lý Mặt, Đậu Kiến Đức. Đỗ Phục Uy. Vương Thế Sung, Từ Viên Lãng. La Nghệ các đại địch kiềm chế. cũng chưa chắc đối với hắn khách khí! Ké địch trước mắt của hắn so với chúng ta còn nhiều hơn!" Lý Thế Dân cau mày nói: "Nhưng Thường Binh Thương hắn nói lấv là lấy, không có nửa phần do dự".

Lý Uyên khè thờ dài: "Chúng ta thực lực không đủ. có thể làm gì được?"

Hắn tiếng nói vừa dứt. Đường Kiệm đã lại vội và tiến đến. sắc mặt trắng bệch nói: "Đường vương. Đòng Đò có thư gấp tám trăm dặm".

Lý Uyên giặt mình đứng dậy nói: "Thư viết cái gi?"

Bình luận