Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 441: Yến Triệu (1)


Tiêu Bố Y có chút may mắn, may mắn bản thán có một đám huynh đệ tốt, hơn nữa vào thòi điểm mấu chốt, thủv chung không oán không hối đứng ở phía sau hắn. Đảy không phải ngẫu nhiên, đâv là tắt nhiên.

Hắn chân thành, hắn nhiệt tình, hắn tín nhiệm, hắn tích cực chủ động cầu biến, hiện tại cùng đă có được hồi báo hài lòng.

Từ Thế Tích tọa trần Tương Dương, uy vọng thế lực thật ra cùng đã vô cùng cường thịnh, nhưng Tiêu Bổ Y vẫn chưa từng hoài nghi qua hắn. Hắn tin tưởng ánh mắt của minh, tin tưởng tình nghĩa huynh đệ. tin tưởng có loại cảm tình gọi là sinh tử không thay đổi.

Lý Tình, Từ Thế Tích đều là người cũng có dà tàm, nhưng dà tâm của bọn họ lại không phải người thường có thể giải thích, bọn họ chí tại danh lưu thiên cổ, sách sử lưu danh!

Trông thấy Tiêu Bố Y trầm mặc. Từ Thế Tích cho là hắn còn đang lo lắng vì Lý Tình, mim cười nói: "Tây Lương vương, Lý tướng quân thân kinh bách chiến, túc trí đa mưu... Lúc trước hắn chi bẳng mấy trăm binh sĩ đă đánh bại Ngòa Cương, ta cùng cam bái hạ phong, lằn này mang ba nghìn thiết kỵ truy kích dư nghiệt Ngòa Cương, tự bảo vệ mình có thừa".

Tiêu Bổ Y gật đẩu hòi: "Lý Mật Lạc Khẩu đại bại, Ngòa Cương Lạc Khẩu Thương đã mắt. quán Ngòa Cương đã sụp đổ. giống như một nắm cát vụn. Lý Mật đă vô lực xoay chuyển trời đắt. Chúng ta phải lưu ý có hai điểm, một là phòng ngừa Lý Mặt một lằn nữa tụ chúng, phản công Lạc Khẩu Thương".

■"Điểm ấy xác thực phải cẩn thân" Từ Thế Tích gặt đẩu nói: ""Nhung mà có hon ba vạn tinh binh Trương Trần Chu đại nhân tọa trấn Lạc Khẩu Thương, có đám người Trần Hiếu Ý, Tề Lạc hiệp trợ. lại lợi dụng phòng ngự vốn có của Ngòa Cương..Nói đến đâv Từ Thế Tích cười rộ lên. "Ngõa Cương một năm nay. không ngừng tu bồ Lạc Khẩu Thương, nếu phòng ngự đúng phép, trong lúc cắp thiết tuyặt đối khó hạ, Lý Mặt cuối cùng cùng làm một chuyện tốt cho chúng ta".

Từ Thế Tích một khắc này hào hứng bừng bừng, có sự thống khoái nói không nên lời. Nếu như nói Tiêu Bố Y cùng Lý Mặt tranh chắp, là vì tranh đoạt vùng Trang Nguyên Hà Nam. Từ Thế Tích hắn đích thân lãnh binh đối kháng Lv Mặt. cũng có vài phần ân oán cá nhân tại trong.

Lúc trước Từ Thế Tích trước bị Địch Hoẳng bức rời Ngõa Cương, về sau lại bị Lý Mặt hãm hại, khiến cho quân Ngòa Cương hiểu lầm. thật ra trong lòng cũng có vướng mắc. hắn không hối hận rời Ngòa Cương đi. Sự thật cùng chóng minh hắn rời đi Ngòa Cương là cực kỳ sáng suốt, hắn thật ra rất chán ghét Lý Mật này. tuy hắn vẫn không biểu đạt với người khác loại tâm tinh này.

Lý Mặt đầu tiên là sát hại binh sĩ. hãm hại Từ Thế Tích, sau đó lợi dụng Từ Thế Tích lấv được tín nhiệm của Ngòa Cương. Sau rồi hướng về Từ Thế Tích trắng trợn chửi bới. về sau thậm chí áp cha Từ Thế Tích là Từ Cái đến để mưu đồ Tương Dương mà hắn trấn thủ!

Những cái này Từ Thế Tích đã sớm ghi tạc trong lòng, nhưng mà hắn là người làm đại sự cũng có thể chịu. Ngòa Cương thế mạnh, hắn hiểu 1'ẳng nhô không nhin sè loan mưu lem. cho nên hắn cùng với Lý Tĩnh. Tiêu Bố Y từng bước xâm thực Ngòa Cương, củng cố hậu phương.

Sau lưng đã không lo, đã có thể chuyẽn tâm kháng địch. Hắn đích thân chi huy Tùy quân, một đòn đánh tan quán Ngoà Cương, khi nhin thấy Lý Mặt chạy trốn, trong lòng hắn thật sự thoải mái tới cực điểm.

Đàn ông chân chính, trên chiến trường luôn cầu đường đường chính chính đánh bại đổi thủ. quỷ đạo có lẽ có thể nhắt thòi thịnh vượng, nhưng cuối cùng cũng không phải là kế làu dài!

Tiêu Bổ Y nghe Từ Thế Tích châm biếm Lý Mặt, mim cười nói: "Nếu thật nói chuyện tốt, hắn thật ra cũng không chi công lao này, ít nhất nểu không có hắn đánh Đông Đô. chúng ta sao có thể nhanh như vậy mà lắy được Đông Đô".

Hai người nhìn nhau cười, đã giải đi áp lực khẩn trương nhiều ngày đến. Bọn họ cũng có tư cách cưỡi. ít nhắt đánh tan Ngòa Cương đã ngưng tụ của bọn họ quá nhièu tâm huyết. ít nhất đánh tan Ngòa Cương, thực sự không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được.

Sau khi cười xong, Từ Thế Tích không quên chính sụ, "Thật ra Lý tướng quán cũng lo lắng Lý Mặt phản công Lạc Khẩu Thương, Lạc Khẩu Thương dù sao còn có hơn mười vạn đạo phị nhưng cũng không phải là tinh nhuệ, hơn nữa càng nhièu là gia quyến của quán Ngòa Cương, sức chiến đắu không có. Do Trương đại nhân trấn thủ hẳn là không có vẩn đề quá lớn. Vì giải áp lực của Trương đại nhân. Lý tướng quân lúc này mới đích thân dẫn binh truy kích. Hiện tại quán Ngòa Cương chi còn lại có Hổ Lao. Nguyệt thành, Kim Đê quan, Huỳnh Dương bốn quặn. Lý tướng quân lần này cần đem đám người Lý Mặt đuổi khòi Huỳnh Dương, trục qua bờ đòng kênh đào. nơi ít có lương thảo, hiện nay trời đông giá rét, quán Ngoã Cương cũng sẽ không thể tụ tập cùng một chỗ. nhắt định sè tán loạn. Nguyệt thành có Binh Nguyên Chán Ngòa Cương canh giữ. đã trờ thành cô thành, chi cần phái trại chủ Địch nhượng đi chiêu hàng. Binh Nguyên Chán này là người hám lợi. chắc chắn sẽ đầu hàng. Hồ Lao là do đám người Nguyên Bảo Tàng, Trịnh Di dẵn binh trấn giữ. bọn họ vốn là Tùv thẩn, ta nghĩ Tâv Lương vương dùng chiêu hàng, bất kể hiềm khích lúc trước là chính, Lý Mặt nếu không quay lại Hổ Lao, chúng ta lấy Hổ Lao có thể không đánh mà thắng!"

Tiêu Bổ Y gặt đầu mim cười nói: "Cứ như Thế Tích nói, ta lặp tức sẽ chiêu hàng Hổ Lao. Đám người Nguyên Bào Tàng, Trịnh Di. giết hay là dùng? Lưu lại là tốt nhất! Chi cằn thiên hạ về trong tay ta, những người này cũng sè không có chí phản loạn".

Từ Thế Tích thấv Tiêu Bổ Y suy nghĩ lưu loát, không khòi tinh thần chấn động, "Hiện tại chi cần Lý tướng quán đem đám người Lý Mật khu trục khòi Huynh Dương, vùng Hà Nam sẽ rơi trong tay chúng ta".

"Lý Mặt thật ra thì không sao. nhưng bên cạnh hắn còn có một cỗ thẩn bí thế lực. chừng ngàn thiết kỵ, không thể khinh thường' Tiêu BÓ Y cau mày nói, nhưng hắn hiểu rõ. điểm mà hắn chú ý, Lý Tình đương nhiên sẽ không bỏ qua, nén cái này cũng không cằn lo lắng quá mức.

Dù sao cỗ thế lực này tuy không kém. Lý Tĩnh cũng không phải ăn không! Nếu là hai quán giao phong. Tiêu Bố Y đổi với Lý Tình có mười thành tin tưởng.

■"Đúng rồi... ta còn quên nói cho Tây Lương vương, lúc trước Tây Lương vương chiêu hàng Cổ Nhuận Phủ. có mười tám kỵ sĩ tập kích Tâv Lương vương. Lý tướng quân sau khi biết, đã sớm phái người lẫn vào trong Ngòa Cương âm thẳm tra ra, đội kỵ binh này là quân của Yến Triệu! Hơn nữa do La Nghệ đích thân dẫn binh, dưới tay có Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt hai viên mãnh tướng đi the(ỹ" Từ Thế Tích mim cưỡi nói: "Lý tướng quán kính xin

Tây Lương vương vên tâm. nói La Nghệ tuy mạnh, nhưng mà ngàn dặm bôn ba. không chiếm địa lợi! Lý tướng quân một mực sợ Tây Lương vương người lo lắng, cho nên vẫn không có nói với người điểm này. Hôm nay La Nghệ cuối cùng vẫn không có xuất binh, nhưng mà binh lực của hắn đã nẳm trong phạm vi lo lắng cùa Lý tướng quân, hắn nếu như xuất binh, Lý tướng quán đương nhiên tự mình dẫn thiết ky binh đánh. Nhưng đáng tiếc... chúng ta nhin không thấy hai đạo kỵ binh này quyết đấu".

Tiêu Bổ Y cau mày nói: "La Nghệ? Là Tổng quản u châu kia? Yến Vân thập bát ky? Hắn vi sao phải cùng ta là địch? Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt, đây không phải là con của Tiết Thế Hùng sao?"

Mấv ngày nay hắn một mực xử lý công việc Đông Đô, không rảnh lo lắng việc khác, cũng không nghĩ tới Lý Tình, Từ Thế Tích đã sớm đem chi tiết của đối phương điều tra rõ ràng.

Cái tên La Nghệ này Tiêu Bố Y sớm đã nghe thấv. hắn hỏi chính là do hắn trước mắt đổi với La Nghệ thô vẫn còn hiểu biết rất thò sơ. Nhưng với tình huống của Tiêu Bố Y hiện tại, hắn đương nhiên hiểu rò theo kinh nghiệm mà hiểu đối thủ, thì hiểu biết đối thủ so với trước đãv cũng đã ổn thòa hơn nhiều.

La Nghệ trong trí nhớ, đã có chút mơ hồ. trên thực tế La Nghệ cũng là Tùy thẩn, vốn là một Hồ Bí Lang tướng. Người này vốn là nhân sì Tương Dương, từ khi Tiêu Bố Y tọa trấn Tương Dương thì đã lưu lạc thiên hạ. dùng quân công để bạt. cùng đám người Tiết Thế Hùng, Uất Tri Cung liên thủ trần thủ quận Trác.

Lúc trước Dương Quảng mưu đồ thảo phạt Cao Lệ, đông bắc quận Trác có thể nói là căn bản Đại Tùy xuất binh. Với sự hào hoa xa xỉ của Dương Quảng, tại Tấn Dương cung vũ khí cũng nhièu vô số kể. quận Trác vốn cung cấp quán tư cho trăm vạn đại quán chinh phạt Cao Lệ, càng trữ khí giới, quán tư, châu báu vô số. điểu này hiển nhiên là một khối thịt béo rất lớn, khién cho vô số người thèm thuồng.

Tuy thiên hạ đại loạn, dán chúng lầm than, nhưng Đại Tùy hiển nhiên căn cơ vẫn còn!

Một cái Lạc Khẩu Thương, đon giản đã nuôi sống trăm vạn đại quán Ngòa Cương, đến hiện tại lương thảo vẫn sung túc. có thể làm căn cơ để Tiêu Bố Y chinh chiến thiên hạ. Thái Binh đạo bảo tàng không nhiều lắm, Đại Tùy lại có thể nói khắp nơi đều có bảo tàng. Vô luận đám người Lý Uyên, Tiết Cử. Lý Mật. Vũ Văn Hóa Cập, đều vẫn chiếm cứ tài nguyên phong phú của ĐạiTùv.

Dùng tích súc của Tùy triều, phân cắt núi sòng Đại Tùv, cái này nghe buồn cười, nhưng tuyệt đổi là sự thật không thể chối cài.

Tài nguyên Lạc Khẩu Thương, đã nuòi ra một bá chủ thiên hạ, quận Trác là khối thịt béo lớn như vậy, đương nhiên cùng có thể nuôi ra một phương hào cường, đạo phi Hà Bắc Sơn Đông thật ra đã sớm nhìn chẳm chẳm. nhưng trước có Trương Tu đã tọa trấn, sau có tinh binh Tiết Thế Hùng, đạo phi muốn lấy quận Trác, thật sự là hữu tâm vô lực.

Đạo phi thiên hạ. Lý Mặt không phải là người duy nhất, nhưng là một người cực kv quyết đoán, dám dẫn tinh binh đánh kho lúa đệ nhắt thiên hạ, hơn nữa làm của riêng cho đạo phị chi có Lý Mật mới dám mạo hiểm mưu đồ thiên hạ rộng lớn. đi vuốt râu hùm cùng Trương Tu đã đối kháng cũng chi có một minh Lý Mặt!

Cho nên Trương Tu Đà, Tiết Thế Hùng khi còn. các đạo phi còn lại đều cẩn thận mà nhìn quận Trác, nhìn khối thịt béo này mà chảy nước miếng, nhưng cũng không dám dẫm binh tới chiếm.

Hòm nay Trương Tu đã đà chết không thể làm gì được, Tiết Thế Hùng thất bại hồ đồ. Đạo phi ở hai nơi Hà Bắc Sơn Đòng lặp tức rục rịch, trong đó đương nhiên lắy Đậu Kiến Đức. Vương Bạc. Mạnh Hải Công là bức thiết nhất. Quận Trác rắn mất đầu. Lưu thủ Trác quận Hổ Bí Lang tướng Triệu Thập Trụ thậm chí có ý định đem quận đẩu nhập Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức mừng rỡ, đêm tối đi lấy quán Trác, nhưng hắn còn chưa kịp đuổi tới quận Trác. La Nghệ đã ngang tròi giết ra, trực tiếp giết chết Hổ Bí Lang tướng Triệu Thập Trụ. đoạt tiên nói vì Tiết Thế Hùng báo thù. mờ kho phát lương, trấn an dàn chúng. Sau đó dẫn binh xuất chinh, mấy lằn đánh bại Đậu Kiến Đức!

Đậu Kiến Đức chinh chiến mấy năm. ít khi bị bại. nhưng lại ỡ trên tay La Nghệ ăn thiệt thòi rất nhiều, vẫn canh cánh trong lòng, hai người thể như nước lửa.

La Nghệ lấy được quyền khống chế quận Trác, lặp tức khuếch trương thế lực. lại lấy Liễu Thành, Hoài Viễn hai nơi. tự phong Tồng quản u châu, hùng bá vùng đòng bắc. gằn Liêu Đòng, Đột Quyết. Người này cùng dũng mãnh khó địch, nghe đồn có cái dũng vạn ngưỡi khó địch, lúc trước hơn ngàn quán Đột Quyết xâm phạm biên giới. La Nghệ chi dẫn mười tám thủ hạ đă trong ngàn quán lắv thủ cấp Thiên phu trưởng của quân Đột Quyết. đại bại quân Đột Quyết, lúc này dương danh thiên hạ, được người ta gọi là Yến Vân thập bát kỵ.

Đương nhiên trước mắt Yến Vân thập bát ky đã là xua cũ, Yến Triệu ky binh dưới tay La Nghệ sớm không phải mười tám người, hắn trước mắt ít nhất cũng có mấy ngàn thiết kỵ tinh nhuệ, dùng thiết kỵ danh chần thiên hạ. Yến Vân thiết kỵ tên tại phương bắc. thậm chí không kém thiết giáp ky binh của Tiêu Bố Y.

Những điều này là do Tiêu Bố Y về sau điều tra về La Nghệ, nhưng mà hiểu rõ cũng có giới hạn, hắn còn không rảnh để bận tâm tới La Nghệ, dù sao cách hắn vẫn còn có chút xa XÔỊ cho dù đánh bại Lý Mặt. đổi thủ của hắn là Đậu Kiến Đức, Lý Uyên. Giang Đò Kiêu Quả quân, chứ không chi có đám ngưỡi La Nghệ. Tiết Cử. Lương Sư Đô, Lý Quỹ. Lưu Vù Chu, Lst Tử Thông. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Phá được vài thế lực lớn. còn lại các thế lực nhò vếu không đủ gây sợ hài. thậm chí có thể chiêu hàng có thể thu phục. Dù sao rất nhiều người khởi nghĩa là do bất đắc dĩ. tựa như Địch Nhượng vậy, tuy khởi nghĩa đã lâu. nhưng chưa từng nghĩ đến làm hoàng đế. Bọn họ chi cằn hứa hẹn. bọn họ chi cẩu có thể sống tốt quá ngày là được!

Sách lược trước mắt của Tiêu Bố Y đương nhiên vẫn là xa thân gần đánh, đem ranh giới dằn dằn mờ rộng. Lưu Vũ Chu, Lý Tử Thôngtuy cùng Tiêu Bố Y còn có ân oán. nhưng Tiêu BÓ Y cũng giống như Từ Thế Tích, đều lấy đại cuộc làm trọng.

Những người này tạm thời không thể đánh, ngược lại còn là đối tượng phải lôi kéo. Những người này nhất thòi nửa khắc không thành được gì, ngược lại còn có thể kiềm chế Đậu Kiến Đức, Lý Uyên, quán Giang Đô khuếch trương.

Một miếng ăn không hết cá mập. thiên hạ cũng tuyệt đối phải từng bước một mà đánh

lấy.

Nhưng Tiêu Bố Y không ngỡ 1'ẳng, hắn còn chưa có ý định đánh La Nghệ. La Nghệ lại vượt lên trước liên hợp Lý Mặt đến còng hắn, cái này thật sự khiến cho hắn có chút dự kiến không tới.

Bình luận