Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 435: Phục binh (1)


Bùi Hành Quảng ỡ đây, Vương Quản Khuếch nhận lấv cái chết!

Thanh âm giống như sấm sét giữa trời quanh quẩn ờ bên tai Vương Quán Khuếch, ngưỡi nọ trong khi quát lên mấy chữ này. ít nhắt đã đám ra mười ba thương!

Thương thương mất hồn. thương thương đoạt phách!

Tai họa ặp đến. ai cũng không thể tường được sẽ có người có thể tới sát tận Lạc Khẩu Thương, hang ổ của quân Ngoã Cương mà ám sát Vương Quản Khuếch, ai cũng không thể tưởng được có người ẩn trong quán Ngòa Cương mà nhổ răng cọp, càng ai cũng không thể tường được, người đến hành thích lại là Bùi Hành Quàng thanh danh hiển hách!

Bùi Hành Quảng tại sao lại đến đến nơi này, ai cũng nghĩ không rò, Vương Quản Khuếch cũng nghĩ mà không rò.

Đại danh của Bùi Hành Quảng chẳng những Vương Quản Khuếch nghe tới. cho dù quán Ngòa Cương cũng như sấm bên tai. Nghĩ tới người này sau khi đi theo Tiêu Bố Y, bộc lộ tài năng, lặp được chiến công hiển hách. Lúc trước Tiêu Bố Y đem Ngòa Cương nhổ tặn gốc. Bùi Hành Quảng làm gương cho binh sĩ. xuất lực rất lớn. Bùi Hành Quảng năm đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai liên tiếp phá tám trại Ngòa Cương, tru sát Trương Đồng Nhi một trong ngũ hổ. đánh trọng thương Trần Trí Lược một trong ngũ hổ khác, uy phong lẫm lẫm. cười ngạo tám phương, về sau người này theo Tiêu BÓ Y xuôi nam áp chế Lô Minh Nguyệt, rồi lại tảv tiến công chiếm Tương Dương, sau đó lại xuôi theo Trường Giang ác chiến quẩn đạo. thật là đệ nhắt mãnh tướng dưới tay Tiêu Bố Y!

Ai cũng cho là hắn trước mắt đang ờ tại Giang Nam, tại Thước Đầu trấn, đang đối kháng đám người Đỗ Phục Uy, Lâm Sĩ Hoẳng. Trương Thiện An. ai cũng không ngờ 1'ẳng, hắn sẽ lặng vẻn không một tiếng động vượt sông Bắc thượng, hơn nữa còn trà trộn trong đội ngũ của Trinh Giảo Kim, đột nhiên ra tay ám sát Vương Quản Khuếch.

Đan Hùng Tín. Vương Quản Khuếch trấn thủ Lạc Khẩu Thương, Đan Hùng Tín trùng họp rời đi. giết Vương Quản Khuếch. Ngòa Cương như rắn mắt đằu. không thể nghi ngờ đă là thòi cơ tốt nhắt để lấy Lạc Khẩu Thương.

Cơ hội. thường thường đều lơ đãng xẹt qua. có thể nắm bắt. không thể nghi ngỡ là người có chuẩn bị! Nhưng cơ hội trước mắt này. hiển nhiên là đã trải qua nhièu người ti mi sáng tạo.

Vương Quản Khuếch vừa rồi vốn có nghi hoặc, thẳm nghĩ Tiêu Bố Y thích chơi trò ám độ trần thương, nhưng hắn một mực vẫn không biết V đồ chân thật của Tiêu Bố Y rốt cuộc là ỡ đâu? Rất nhièu chuyện, sau khi nói ra thi rất đơn giàn, nhưng rất nhièu chuyện, không nói ra, có đánh vờ đầu cùng làm cho người nghĩ không ra.

Tiêu Bổ Y vận dụng thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, điều đến Lạc Khẩu Thương, đãv là không phải có ý nghĩa hắn vào mùa đỏng rét lạnh này. sẽ áp dụng một kích trí mạng nhất, mãnh liệt nhắt đối với Ngòa Cương?

Vương Quản Khuếch đã không rảnh để suy nghĩ, sổng chết trước mắt chi có thể liều mạng trốn tránh. Dục vọng cầu sống đã khiến cho hắn kích phát tiềm năng vô hạn, hắn thật sự không muốn không minh bạch như vậy mà chết đi, nhưng thân pháp của hắn mặc dù nhanh, trường thưcmg của đối phương còn nhanh hơn. Chờ đến khi Bùi Hành Quàng đâm đến thương thứ mười ba. Vương Quán Khuếch đã thối lui đến trước chiến hào. mồ hôi cuồn cuộn. Vô lực tránh né.

Bùi Hành Quảng lại không lưu tình chút nào. trường thương như độc xà một lần nữa đâm ra, một thương đâm trúng bụng Vương Quân Khuếch! Trường thương đàm vào, trổ ra sau lưng, giữa không trung mang theo một vết máu!

Hai người trong phút chốc bất động, từ mãnh liệt chém giết đến đột nhiên mà dừng, không khí khẩn trương khiến cho không khí rét lạnh cũng đều có chút ngưng kết. trong ngoài chiến hào tắt cả mọi người đều trọn mắt há hốc mồm. vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Ngay sau đó truyền đến một tiếng gào rú kinh hồn. Vương Quản Khuếch gầm rú một tiếng, đột nhiên xuất quyền, một quyền đánh vào trẽn thân thương. Chi nghe rắc một tiếng, trường thương đã gày. Bùi Hành Quảng vi che dấu tai mắt người khác, cũng không có sử dụng mà sóc thường dùng. Thậm chí trường thương bất quá cùng là trường thương mà binh sì binh thường sưe dụng, bị một kích dãy chết của Vương Quản Khuếch đánh gẫv, không khỏi cũng kinh ngạc, thẳm nghĩ người này thật sự dũng mãnh.

Nhưng hai quán đổi địch, tất nhiên cầu một kích trí mạng. Bùi Hành Quảng trong lòng cùng không có nửa phần áv náv.

Vương Quản Khuếch đánh gảv trường thương, vẫn liên tục rút lui. chi là hắn đã quên sau lưng chính là chiền hào. lui lại hai bước. Vương Quán Khuếch đã rợi vào trong chiến hào. máu tươi phun ra giữa không trang.

Thịch một tiếng. Vương Quản Khuếch đã rơi vào trong chiến hào. vặn vẹo một hồi. rốt cuộc bất động. Bùi Hành Quảng đưa mắt nhìn qua. trong mắt không có nửa phần thương cảm, huy động thân thương gãy quát: "Giết!"

Chữ giết vừa ra khòi miệng, mẩy trăm quãnNgõa Cương sau lưng đã bước nhanh xông lên cẩu treo. Quản Ngòa Cương ỡ mặt này còn chưa có ý nghĩ rát cầu treo lẻn ỡ trong đầu. đơn giãn là bọn họ không rõ đâv rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao Trình Tướng quân lại dung túng thủ hạ giết chết Vương Tướng quân? Bùi Hành Quảng tại sao lại đầu nhập vào Trình Tướng quân, chẳng lẽ nói... xem tại TruyenFull.vn

Trong quán Ngòa Cương tranh đấu hung ác cũng là chuyện thường thấy, bọn họ mới đầu chi cho rẳng đãv là ân oán cá nhân giữa Trinh Giảo Kim cùng Vương Quản Khuếch, đền khi đám người Bùi Hành Quảng xông qua cầu treo, bọn họ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đày là một hồi phản bội!

Đánh tới hình như là Tùy quân! Trình Giảo Kim hình như là nội gian! Hắn dẫn người ám sát Đại tướng Ngòa Cương Vương Quản Khuếch!

Tất cả mọi ngưỡi hoặc hoảng sợ. hoặc nghi hoặc, hoặc phấn chấn, hoặc tràn đẩv sát V tàn

sát. Trinh Giảo Kim cũng không có xông lên phía trước, chi đứng ờ tại chỗ. lãnh đạm nhìn từ xa. nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Hắn hiểu rõ, Lạc Khẩu Thương quá nửa khó giữ được, nhưng Lý Mật quá nửa cũng không thể tưỡng được, lặp công đẩu phá Lạc Khẩu Thương không phải Tiêu BÓ Y, cũng không phải Tùy binh, mà là Đại tướng Trinh Giảo Kim dưới tay hắn!

Trình Giảo Kim không thể nghi ngỡ là một ngưỡi thông minh, thông minh cũng không phải là có thể theo tướng mạo mà nhìn ra, mà là phải xem hành vi xử sự của hắn. Là một trong ba tướng dưới trướng Trương Tu Đà, với sự thô lỗ tục tẳng cùa Trình Giảo Kim, mỗi lằn để cập tới ba hổ dưới trướng. Trinh Giảo Kim đều bị xếp hạng chót nhất, nhưng trước mắt còn sống thoải mái nhắt không thể nghi ngờ chính là Trinh Giảo Kim.

Hắn có thể còn sống thoải mái. chi là bời vì hắn không chấp nhất. Hắn mặc dù đổi với Trương Tu đã kính nể. nhưng sẽ không vì Trương Tu đã mà chết, hắn tuy đầu nhập Lý Mật. nhưng mà hiển nhiên không muốn cùng Lý Mật mà chìm theo.

Lúc trước Đại Tùy bấp bênh, Trương Tu đã khó có thể độc lặp xoay chuyển trời đắt. nhưng Trương Tu đã còn đang kiên trì, Trình Giảo Kim cũng đã dứt ra mà đi. lựa chọn đẩu nhập Lý Mật. Coi như là Thái Bình đạo. cũng không thắv rò ràng người nào là thiên tử. Trinh Giảo Kim đương nhiên cũng không biết, cho nên hắn chi có thể cần thận lựa chọn sống yên phận. Lý Mặt lúc trước như mặt trời ban trưa, điều này làm cho Trinh Giảo Kim lựa chọn trước tiên đầu nhập hắn. khi đó Tiêu BÓ Y, đang tại trẽn đường trốn chết, không có ai sè xem trọng Tiêu BÓ Y, trừ huynh đệ của hắn ra, cũng không có ai sẽ chịu đi theo. Nhưng mà Trinh Giảo Kim rất nhanh phát hiện hắn đã đưa ra phán đoán sai lầm. Mắt thầy tinh thẩn Ngòa Cương ngày càng suy sụp. Trinh Giảo Kim vì chính minh lại chuẩn bị một đường lui, lẩn này hắn rốt cuộc lựa chọn Tiêu BÓ Y, hiện tại rất nhiều người cũng đã rõ ràng, thiên hạ đại cuộc đã phân, dùng Quan Lũng, Đông Đô. Hà Bắc. Giang Đô là các thế lực lớn nhất, hắn rất nhanh đã đưa ra lựa chọn ổnthõa nhắt là đầu nhập Tiêu Bổ Y. Đầu tiên hắn và Tiêu Bố Y là chồ quen biết cũ. nhiều ít coi như hiểu được Tiêu Bố Y. tiếp theo là Tiêu Bố Y làm người nhân nghĩa, đã nói tắt cả chuyện cũ sẽ bò qua, còn một điểm quan trọng nhất là. ngoại trừ Tiêu Bố Y. hắn cũng xác thực không có ai có thể đi đầu nhập!

Trình Giảo Kim là ngưỡi không thích chịu ước thúc. Bề ngoài thó mãng, nhưng nội tâm lại tinh tế. Hắn từ trước đến nay đổi với Tiêu BÓ Y vẫn là địch, trước mắt muốn đầu nhập Tiêu Bố Y, hy vọng Tiêu Bố Y bất kể hiềm khích lúc trước, đương nhiên cũng phải có công lao lớn. Trinh Giảo Kim sớm cùng Trương Trần Chu liên lạc. dùng Lạc Khẩu Thương làm lễ gặp mặt. Trương Trấn Chu lặp tức đồng V, cấp tốc thông báo cho Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y mừng rỡ, lặp tức phái Bùi Hành Quảng tiến đến phối hợp.

Nội ứng ngoại họp. vốn vẫn là hình thức còng thành bạt trại nhanh và tiện nhất, dùng ít sức lực nhất. Hình thức chi biểt liều mạng công phá, đả thương địch thủ một ngàn thì tự tồn tám trăm, Tiêu BÓ Y binh thường cũng không muốn sử dụng.

Lý Mặt cho dù đã bị Tiêu Bổ Y đưa vào tuyệt lộ. đương nhiên cũng sẽ không đơn giản bõ qua Lạc Khẩu Thương. Lạc Khẩu Thương là cọng rơm cuối cùng mà hắn còn lại. hắn xuất binh đối kháng Tiêu Bố Y, đương nhiên cũng đã phòng bị kỹ hang ổ. Lạc Khẩu Thương thủ vệ hô ứng lẵn nhau, nhưng thù vệ nếu xảv ra vấn đề. Lý Mặt tuy có năng lực thông thiên, thì cũng đã bất lực. Binh sĩ tinh nhuệ của hắn đều bố trí ở bẽn ngoài. Lạc Khẩu Thương trước mắt đã là nơi trong rồng!

Trinh Giảo Kim phản loạn, có thể nói đã cho Lý Mặt một kích trí mạng nhắt! Cho nên Trình Giảo Kim tuy lãnh đạm nhìn từ xa, không có tỏ vẻ trung tâm. nhưng bán thán hắn hiểu rõ. Tiêu Bố Y không nên bạc đãi hắn!

Bùi Hành Quảng đứng ờ vị trí trước nhắt khóa chặt cầu treo . cũng không nóng nảy tiến vào. Bởi vì hắn mặc dù dũng mành, nhưng cũng không lỗ mãng, hiểu rõ Lạc Khẩu Thương còn có vô số quán Ngòa Cương, bọn họ có vài trăm người chi là con thuyền giữa biển rộng, xông vào cũng bắt lực. Hắn từ trong lòng móc ra một cái ống. nhanh chóng đốt lên. chi nghe một tiếng bùm vang lên. một đạo lửa khói bay lên giữa không trung, tòa ra ánh sáng ngũ sắc. trông rất đẹp mắt. tuy đang là ban ngày, nhưng trông vẫn là phi thường bắt mắt.

Người khác có lè không rõ. nhưng Bùi Hành Quảng thì lại hiểu rõ. đây là tín hiệu triệu tập đại quân. Vương Quản Khuếch đã chết, trước mắt Lạc Khẩu Thương nhất thòi không tạo nên sự chống cự hữu hiệu, có mấv vạn đại quán của Trương Trấn Chu đánh tới, Lạc Khẩu Thương lắv được cùng là chuyện trước mắt!

***

Đan Hùng Tín ra khòi Lạc Khẩu Thương, chi cảm thấy gió lạnh thấu xương, mặt trời chiếu xuống, tạo nén một cái bóng cô đơn. Nhin quanh mọi nơi. trong hoang dà cũng không có bóng người.

Quay đầu lại nhìn lại, hắn nhìn thấy một đạo lửa khói xông ên trời, rất là mỹ lệ. Hắn có chút kỳ quái, chi cho là hoa mắt. không rò vì sao có thể ở tại thòi tiết như thế này lại tròng được loại cảnh tượng như vậy. Khói lửa là ờ hướng Lạc Khẩu Thương? Đan Hùng Tín một khắc này cùng không dám xác định, lắc đầu. giục ngựa tiếp tục đi về phía trước, cùng không quản những chuyện dư thừa.

Đan Hùng Tín cũng không biết, sau khi hắn đi. thì Lạc Khẩu Thương gần đãv vẫn gió êm sóng lặng đã dấy lên bào tố!

Cẩn thận nghe qua, cảm giác được theo gió có tiếng la hét chém giết truyền đến. không biết là ảo giác hay là chuyện thật. Đan Hùng Tín cũng không muốn quàn, trực tiếp đi về phía Ngưu Khẩu Dụ.

Trẽn đường đi đon độc, Đan Hùng Tín lại âm thẳm càn nhắc, "Thi ra Vương Quản Khuếch cùng đã có ý rời đi, hắn lần này tới tìm ta, quá nừa là khuyên ta suy tính tim đường ra khác, nhưng không biết hắn muốn đàu nhập người nào?"

Đan Hùng Tín là người trông thì thô lỗ. nhưng lại trong thô có tinh, thật ra hắn đã sớm nghe ra ngụ ý của Vương Quản Khuếch, nhưng lại ra vẻ không hiểu. Có đôi khi cẩn rõ ràng, có đôi khi, có thể giả bộ hồ đồ thì hồ đồ lả tốt nhất, hắn hiện tại, thật sự cũng không thể quản nhiều. Ngòa Cương hiện tại xác thực lòng người bàng hoàng, hắn hiểu rõ rắt nhiều người đang mưu đồ đường lui. Tiêu BÓ Y công kích đâu vào đấy. đang từng bước ép sát. đã đem Ngòa Cương dồn đến vách núi, người nào cũng biết, ờ lại Lạc Khẩu sớm muộn cũng sẽ chết. Mấv ngày trước đảv Trình Giảo Kim cùng đã từng tim hắn. nói chuyện cùng với Vương Quán Khuếch cũng không khác gì nhau.

Bình luận