Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Kiểm Tra Trước Gương


Tôi tin rằng có một điều quan trọng cần nhớ, đó là nhận thức tốt hơn thì thực hiện sẽ tốt hơn. Với nhận thức cao hơn, bạn sẽ lựa chọn khôn ngoan hơn. Càng rõ ràng về thân phận mình muốn trở thành, bạn càng nhanh chóng thực hiện lựa chọn để đạt đến đó. Sự rõ ràng tạo nền tảng để bạn đưa ra quyết định khôn ngoan.

Sau đây là một công cụ đơn giản cho bạn: gương soi. Hãy nhìn vào gương và tự hỏi: “Có một điều gì tôi sẽ làm hôm nay để sau khi thực hiện, cuộc sống, sự nghiệp cũng như bản thân tôi sẽ tiến lên cấp độ mới?”. Sau đó hãy suy nghĩ về điều duy nhất đó. Hình dung các bước sẽ thực hiện. Rồi tiến lên và bắt tay hành động. Đầy can đảm. Ngay bây giờ. Từng tiến bộ nhỏ bé hàng ngày theo thời gian sẽ mang đến kết quả ngoạn mục.

Bình luận