Độc Tôn Tam Giới

Chương 1601: Thái Uyên các phấn chấn (1)


Đã đến Thiếu Chủ Bảng bài danh chiến, tự nhiên không có khả năng dùng phương thức tuần hoàn đến giác trục.

Bởi vì đám thiên tài này, một khi phát sinh chiến đấu, cái kia có khả năng là ba ngày ba đêm cũng khó phân ra thắng bại.

Nếu như dùng phương thức tuần hoàn chiến, nói không chừng thứ hạng chiến này đánh một năm nửa năm cũng chưa hẳn có thể chấm dứt, hơn nữa trình độ thảm thiết tuyệt đối sẽ phi thường khoa trương.

Trước kia bài danh Thiếu Chủ Bảng, chỉ là một ước định sơ bộ, là các mạch của bảy đại đế cộng đồng định ra bài danh.

Mặc dù bài danh này không có ý nghĩa thực tế, nhưng mà bao nhiêu cũng có chút giá trị tham khảo.

Bài danh của đại đa số người, đều phi thường ăn khớp lúc trước định. Chỉ có điều, loại bài danh này cuối cùng không có trải qua thực chiến chứng minh.

Cho nên, bài danh chiến này, sẽ xác định bài danh cuối cùng của Thiếu Chủ Bảng, cho rất nhiều thiên tài không hài lòng bài danh của mình, một cơ hội trùng kích bài danh cao hơn.

Cũng cho thiên tài bài danh phía trên, có cơ hội chứng minh mình.

Ngoài mật thất của Giang Trần, người của Thái Uyên các đều ở ngoại vi, thần sắc có chút khẩn trương. Thiếu Chủ Bảng bài danh chiến sắp mở màn, Giang Trần lại còn không có xuất quan. Cái này để cho mọi người có chút bận tâm.

Hiện tại mọi người đều nghe nói, Lưu Ly Vương Tháp Hội lần này giác trục, rất là trọng yếu. Nếu như Giang Trần ở trong Võ Tháp chi đấu biểu hiện xuất sắc, có khả năng sẽ bị Khổng Tước Đại Đế lập làm Thiếu chủ.

Tin tức nho nhỏ này, mới đầu chỉ là rất ít người thảo luận, theo Võ Tháp chi đấu xâm nhập, danh khí của Chân Đan Vương càng lúc càng lớn, tin tức này, cũng càng truyền càng rộng, truyền có mũi có mắt, cơ hồ đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất Lưu Ly Vương Thành.

Trong Thái Uyên các, đối với tin tức này cũng bán tín bán nghi, bọn hắn chưa từng nghe Giang Trần nói về chuyện này.

Ngoại trừ Hoàng Nhi biết đại khái ra, những người khác căn bản không có nghe nói qua.

Cho nên, sau khi bọn hắn nghe được tin tức này, đều thập phần phấn chấn. Tuy không biết có thật hay không, nhưng dù chỉ là một tin tức nho nhỏ, cũng đủ khiến bọn hắn mừng rỡ như điên rồi.

Thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ suy nghĩ một chút, toàn thân liền có cảm giác nhiệt huyết dâng trào.

Nếu như đây là thật, thì ý nghĩa đối với Thái Uyên các, tuyệt đối là hết sức quan trọng. Tuy hiện tại Thái Uyên các càng làm càng lớn, nhưng mà trên danh nghĩa, cuối cùng chỉ là một thế lực đan dược hợp tác với Vi gia. Ở sau lưng, sức nặng còn hơi thấp một chút.

Nhưng nếu Giang Trần có thể trở thành Thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, Thái Uyên các không thể nghi ngờ có thể nước lên thì thuyền lên, trở thành đệ nhất thế lực không hề tranh luận của Lưu Ly Vương Thành.

Bởi như vậy, từng thành viên của Thái Uyên các, đều từ đó được lợi.

Kỳ thật thành viên trung tâm của Thái Uyên các là những người bên cạnh Giang Trần, còn kể cả mười tùy tùng lúc trước Giang Trần chọn lựa.

Mười nô lệ tùy tùng này, lúc trước bị Giang Trần cứu ra, bị ép đáp ứng vì Thái Uyên các hiệu lực hai ba mươi năm, trở thành hộ pháp của Thái Uyên các.

Nhưng mà theo Thái Uyên các phát triển, có Chân Đan Vương tọa trấn, còn có ba đệ tử đan đạo dưới trướng Chân Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, Bộ Đan Vương, còn có Lâm Yến Vũ, mỗi một cái đều là Đan Vương đỉnh cấp, có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy liền có thể thấy Thái Uyên các nhất định phồn vinh.

Cho nên cảm giác không tình nguyện trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là may mắn cùng tự hào.

Chiêu bài của Thái Uyên các không ngừng đề thăng, bọn hắn ở chỗ này địa vị cũng càng ngày càng tăng, để cho bọn hắn thấy được tiền cảnh, thấy được hi vọng, thấy được tương lai.

Trước kia bọn hắn toàn tâm toàn ý muốn sớm chút hoàn thành ước định, ly khai Thái Uyên các.

Hiện tại, theo Thái Uyên các phát triển, mặc dù Thái Uyên các cầm dao đuổi bọn hắn đi, chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối không đi.

Hiện tại, chính bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, mình đã triệt để cột vào Thái Uyên các.

Cho nên, vinh nhục của Thái Uyên các, tương lai của Thái Uyên các, Thái Uyên các chìm nổi, đã triệt để cùng vận mệnh của bọn hắn liên hệ lại với nhau.

Ngoại trừ mười hộ pháp này ra, chủ lực của Thái Uyên các còn kể cả những đệ tử của Đan Càn Cung kia, bọn hắn ở Thái Uyên các có địa vị rất cao, dùng Thân Tam Hỏa làm hạch tâm, là chủ lực của Thái Uyên các.

Những người này, bị Thái Uyên các bảo hộ, có thể nói là người được lợi lớn nhất trong Thái Uyên các.

Nếu như không có Giang Trần cứu vớt, hiện tại bọn hắn đã là đầy tớ, bị người sử dụng, bị người sai sử, không biết lưu lạc phương nào, như một cái xác không hồn.

So với đồng môn khác của Đan Càn Cung, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn nhất.

Tông môn đại kiếp, đại bộ phận đồng môn vẫn lạc, một số nhỏ tán lạc khắp nơi, sinh tử không biết. Có thể như bọn hắn an an ổn ổn còn sống, hơn nữa càng sống càng thoải mái, tuyệt đối có thể nói là may mắn.

Mà hết thảy, đều là Giang Trần cho bọn hắn, là Thái Uyên các cho bọn hắn.

Hôm nay những đệ tử Đan Càn Cung này, nói bọn hắn vui đến quên cả trời đất, có lẽ là hơi quá. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn đã coi Giang Trần là chỗ dựa, coi là tâm lý ỷ lại, coi là đại thụ bảo hộ bọn hắn.

Cho nên, bọn hắn đối với tiền đồ của Giang Trần, tự nhiên là hết sức quan tâm.

Nếu như Giang sư huynh có thể trở thành Thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, địa vị của Thái Uyên các nhất định sẽ tăng lên, mà ngày khác trùng kiến Đan Càn Cung, cũng sẽ trở nên dễ dàng.

Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, Xích Đỉnh Trung Vực cũng tốt, ở trước mặt Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bước chân trùng kiến của Đan Càn Cung.

Mà hết thảy hi vọng kia, đều gắn ở trên thân Giang Trần.

Có Giang Trần làm hạch tâm, bọn hắn ở Thái Uyên các cố gắng mới có ý nghĩa. Nếu như không có Giang Trần, bọn hắn tăng lên lại lớn, cũng là phí công. Bởi vì dùng thực lực cùng tiềm lực của bọn hắn, tăng lên mau nữa, cũng không cách nào đối kháng Bất Diệt Thiên Đô cùng Xích Đỉnh Trung Vực.

Nhưng mà, có Giang Trần, hết thảy liền có thể.

Nhất là sau khi nghe được tin tức nho nhỏ kia, nghe nói Khổng Tước Đại Đế có khả năng lập Giang Trần làm Thiếu chủ, hết thảy càng đáng giá mong đợi.

Nhưng mà, sau khi Giang Trần trở về, bế quan nửa tháng, đến bây giờ còn không có xuất quan, tự nhiên để cho mọi người hết sức quan tâm.

Nếu như Giang Trần lại không xuất quan, liền bỏ qua Thiếu Chủ Bảng bài danh chiến.

Một khi bỏ qua bài danh chiến, bài danh của hắn liền chịu ảnh hưởng. Cái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của Khổng Tước Đại Đế đối với hắn.

Ít nhất, ở bọn hắn xem ra, Thiếu Chủ Bảng bài danh chiến tuyệt đối là một sân khấu biểu hiện tốt nhất, một khi bỏ qua, tự nhiên sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn.

- Tất cả mọi người lui về đi.

Hoàng Nhi bỗng nhiên mở miệng nói.