Đế Tôn

Chương 2173: Đột Kích (1)


Đột nhiên, bóng dáng hoa văn giống như Nguyên Tháp hiện lên, còn có Nguyên Đỉnh hư ảnh chiếu rọi ở thân kiếm.

Trừ lần đó ra, còn có Huyết văn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong thân kiếm, như mây lưu động.

Mọi người than thở không dứt, lúc trước bọn họ cho rằng Giang Nam chẳng qua là luyện một cây cột đá, lại không nghĩ rằng Giang Nam chẳng qua là ở mượn Tiên giới thất trọng kiếp lực, đem linh tính trong Trụ Hoang Thần Thạch luyện làm một thể, từ bỏ bản thể Trụ Hoang Thần Thạch, chỉ lấy tinh hoa!

Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn đem Đại đạo tích chứa trong Tiên giới thất trọng kiếp khắc ở trên thân kiếm, gia tăng uy năng của tiên kiếm này!

Chỉ những thứ này còn chưa đủ, Giang Nam lấy thân luyện kiếm, thân bỏ vào kiếp, đem một thân Đại đạo cùng khí huyết của mình luyện vào trong kiếm!

Trụ toái, bỏ mình, kiếp diệt, kiếm thành!

Hôm nay uy năng lưỡi kiếm này so sánh với lực lượng bản thân Giang Nam còn mạnh hơn mấy lần, nhưng đây cũng không phải là địa phương cường hãn nhất của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, địa phương cường hãn chân chính của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm là ở trình độ chắc chắn gần như vô địch của nó!

Phải biết rằng, cho dù là Tiên giới thất trọng kiếp uy năng đến hậu kỳ, đã vượt qua Tiên Quân, thậm chí ngay cả Nguyên Tháp cùng Nguyên Đỉnh hư ảnh cũng xuất hiện. Cũng chưa từng nổ nát lưỡi kiếm này, có thể nghĩ lưỡi kiếm này cứng rắn bực nào!

Tương đối mà nói, uy năng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm so sánh với nó cứng rắn phải kém sắc rất nhiều.

Bất quá, theo tu vi cảnh giới của Giang Nam tăng lên, không ngừng ân cần săn sóc Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, uy năng kiếm này cũng sẽ dần dần tăng lên.

- Đối với luyện bảo, người thực lực càng mạnh liền càng lo lắng, bởi vì tài liệu luyện chế pháp bảo hạn chế, pháp bảo uy năng càng mạnh, ngược lại càng có thể đem pháp bảo chống đỡ nổ tung.

Tử Tiêu Tiên Vương thở dài nói:

- Cho nên vô luận Tiên Vương hay là Tiên Quân, đều sưu tầm tiên tài tiên liệu thượng thừa luyện bảo, càng thượng thừa càng tốt. Nhiều Tiên Vương Tiên Quân, mỗi lần tu vi có tăng lên, liền cần sưu tầm tài liệu tốt hơn, lao lực rất nhiều, nhưng lưỡi kiếm này của giáo chủ, đủ có thể ứng phó đến Tiên Quân cảnh giới, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!

Giang Nam lắc đầu cười nói:

- Ta còn cần sưu tầm càng nhiều Trụ Hoang Thần Thạch, luyện vào Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, tăng lên cường độ kiếm thể. Tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, há có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã?

Tử Tiêu Tiên Vương cười nói:

- Trụ Hoang Thần Thạch loại tài nguyên này, trong Tiên giới đã không nhiều lắm, phần lớn đã rơi vào tay Tiên Vương Tiên Quân, ngươi muốn sưu tầm càng nhiều Trụ Hoang Thần Thạch, chỉ sợ không có khả năng. Trừ khi lại đi Vô Nhân khu, nếu không ngươi chỉ có đi cướp sạch những Tiên Vương cùng Tiên Quân khác.

Giang Nam ở Vô Nhân khu được đến Trụ Hoang Thần Thạch số lượng không ít, cơ hồ đem trọn tòa Thần Mẫu thánh điện vận chuyển trở lại, lần này luyện chế Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, chỉ hao tốn ba thành, còn có tích lũy cực kỳ khổng lồ không có sử dụng.

Bởi vì, Trụ Hoang Thần Thạch thật sự quá nặng, nếu như luyện vào trong thân kiếm quá nhiều, như vậy sẽ xuất hiện một kết quả thảm trọng, đó chính là, Giang Nam giơ không nổi, tế không lên.

Hiện tại mặc dù Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm cực kỳ trầm trọng, nhưng mà đối với pháp lực cùng thân thể của hắn mà nói, vừa đúng.

Dù vậy, hôm nay sức nặng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, bất kỳ Chân Tiên nào sợ rằng cũng không thể giơ lên, chỉ có Tiên Vương mới có thể miễn cưỡng giơ lên.

- Nhục thể của ta, có chút theo không kịp tu vi pháp lực rồi.

Giang Nam thầm nghĩ.

Nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn, cùng Chân Tiên cấp Hỗn Độn Cổ Thần cường đại nhất không phân cao thấp, nhưng mà thủy chung không cách nào tăng lên tới Tiên Vương cấp Hỗn Độn Cổ Thần.

Hôm nay pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã siêu việt Hồ Tôn, Tả Ngạn chúng Tiên Vương, nhưng mà thân thể bị hạn chế ở trên cảnh giới trước mắt, thủy chung không có tiến bộ.

Tựa hồ, không đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, nhục thể cảnh giới của hắn liền chỉ có thể đến đây chấm dứt.