Đế Tôn

Chương 2169: Thiên Hỏa Luyện Kiếm (1)


- Ta đây liền không biết rồi, ta cũng chỉ là nghe nói có loại Dị hỏa Tịch Diệt Thiên Hỏa này, chỉ là ta không thông Tịch Diệt đại đạo, không thể nào biết được phương pháp. Đúng rồi giáo chủ, ta muốn cùng Lạc đạo hữu đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền quay trở lại.

Lạc Hoa Âm cười nói:

- Tử Xuyên, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo, tuyệt sẽ không gây chuyện sinh sự.

Hai người nghênh ngang rời đi, sắc mặt Giang Nam cổ quái, thầm nghĩ:

- Hai cái xấu xa này, không gây chuyện thị phi mới là lạ, bất quá có lão thỏ tử, Lạc sư chắc có lẽ không có hại chịu thiệt. Lão thỏ tử này, biết đến sự tình nhiều lắm, quả thực khả nghi...

Hắn xếp bằng mà ngồi, Nguyên Thủy đại đạo bay ra bên ngoài cơ thể, đột nhiên biến đổi, hóa thành Tịch Diệt đại đạo vô cùng tinh khiết, bắt đầu thử luyện ra Tịch Diệt Thiên Hỏa.

Giang Nam đối với Tịch Diệt đại đạo khai phát, Nguyên Thủy Tịch Diệt ấn là một cái trong số đó, còn có thể hóa thành động uyên, chất chứa đại Tịch Diệt, thiên nhân ngũ suy, thôn phệ phai mờ đối thủ.

Lần tiến vào trong Vô Nhân khu kia, vì luyện hóa dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc, hắn lĩnh ngộ ra Tịch Diệt ma nhãn, uy lực còn trên Nguyên Thủy Tịch Diệt ấn.

Giang Nam biết rõ, Tịch Diệt đại đạo vượt qua xa Nguyên Thủy Tịch Diệt ấn cùng Tịch Diệt ma nhãn đơn giản như vậy, còn có thể diễn biến ra đủ loại đại thần thông uy lực không thể tưởng tượng, chỉ là đến nay, hắn một mực không rảnh an tĩnh, suy diễn ảo diệu của Tịch Diệt đại đạo.

Giờ phút này, hắn tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, ngồi xếp bằng, đem Tịch Diệt đại đạo thi triển ra, tinh tế phỏng đoán lĩnh hội trong Tịch Diệt đại đạo chất chứa đạo cùng lý, truy bản tố nguyên (tìm nguồn gốc), nghiên cứu đạo diệu.

- Tịch Diệt đại đạo thật sự là hết sức ảo diệu, lúc trước ta không để mắt đến khai phát đại đạo này, hôm nay xem ra, đích thật là sai lầm.

Giang Nam không có ý đồ trực tiếp suy diễn ra Tịch Diệt Thiên Hỏa, mà là trước đem chỗ đạo diệu của Tịch Diệt đại đạo suy diễn ra, trong hai tròng mắt hắn hiện lên tịch diệt kiếp, lần nữa hóa thành Tịch Diệt ma nhãn, trong mắt sinh ra vũ trụ càn khôn, sau đó lại tan vỡ, ở bên trong tan vỡ cùng sinh ra đời sưu tầm đạo lý lớn của Tịch Diệt.

Rất nhanh, hắn liền phát hiện Tịch Diệt đại đạo tinh túy liền ở phía trên hai chữ "Tịch" "Diệt", cái gọi là tịch, chỉ chính là trống vắng, yên tĩnh, để cho sinh linh lâm vào yên tĩnh, đã không có khí tức, bất động không nghe không muốn, mộc tố bùn điêu, vuốt lên hết thảy thanh âm, hết thảy quang, hết thảy sắc của thế gian, hết thảy sự vật đều lâm vào trạng thái bất động, hết thảy đại đạo đều lâm vào trạng thái bất động!

Đó là một loại yên lặng tuyệt đối, đã không có vận động, đã không có đạo, bất luận thần thông gì đều không thể vận dụng!

Mà diệt, thì là hủy diệt, hủy diệt hết thảy, hủy diệt tất cả, đem sinh mệnh hủy diệt, đem núi non sông ngòi đại địa hồ nước đại dương mênh mông hết thảy phá hủy, để cho trong tinh không không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lâm vào Hắc Ám tuyệt đối, đem vũ trụ càn khôn trở lại thành phẩm chất như cũ!

Tịch Diệt đại đạo, là trước tịch sau diệt!

Bất quá Giang Nam cũng phát hiện, Tịch Diệt đại đạo cũng không phải vô địch, thế gian này không có đại đạo vô địch, Tịch Diệt đại đạo cũng có khắc tinh, vô luận là tiên đạo hay là Bất Không đại đạo, Chú đạo, tiền sử Thần đạo thời đại Thần Mẫu Đạo Quân kia, cũng có thể khắc chế Tịch Diệt đại đạo.

Tịch Diệt đại đạo là hủy diệt hết thảy, trở về bổn nguyên, hết thảy không có sinh mệnh, mà vô luận là Tiên đạo, Bất Không hay là Chú đạo, đều có thể Khai Thiên, từ trong bổn nguyên mở thế giới, diễn biến sinh mệnh sinh linh, do đó phá vỡ yên tĩnh tuyệt đối, phá vỡ vũ trụ bổn nguyên không có sinh mệnh!

- Tịch Diệt đạo nhân hủy diệt nguyên một đám thời đại, chỉ sợ không phải là hắn trực tiếp đem nguyên một đám tiền sử văn minh này phá hủy, mà là chờ đợi những thời đại này đại đạo mục nát, vũ trụ khó có thể chống đỡ nổi những văn minh kia, lại thuận thế đem những thời đại này phá hủy mai táng!

Giang Nam đột nhiên có một loại hiểu ra, thầm nghĩ:

- Mà đại đạo mới sinh ra đời, sinh ra đời sinh linh cường đại mới, lần nữa khai thiên tích địa. Diễn biến vũ trụ Hồng hoang, liền phá vỡ Tịch Diệt đại đạo, thẳng đến đại đạo mới mục nát, lần nữa bị Tịch Diệt đạo nhân tiêu diệt. Sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không thôi, Tiên đạo cũng có một ngày mục nát, đợi cho ngày mục nát, là thời điểm diệt thế...

Lòng hắn trầm trọng, năm tỷ sáu trăm triệu năm là một vòng quay trở lại, trong Vô Nhân khu mai táng nguyên một đám thời đại tiền sử, sớm muộn gì thời đại Tiên đạo cũng sẽ bị mai táng. Cường đại còn sót lại biến thành tồn tại trong một cấm khu của Vô Nhân khu, chờ đợi thời đại mới đến.

- Đế Tôn cùng Bất Không đạo nhân liên thủ, chém giết Tịch Diệt đạo nhân, phân thây trấn áp, chỉ là bọn hắn há có thể trảm được Tịch Diệt?

- Đợi cho Tiên đạo mục nát, Tịch Diệt đại đạo liền từ trong thiên địa mục nát hiện lên, Tịch Diệt đạo nhân sẽ phục sinh, lần nữa diệt thế.

- Hôm nay Tiên đạo còn chưa đạt tới trạng thái hưng thịnh nhất, bất quá sau khi đến trạng thái hưng thịnh nhất, sẽ thịnh cực mà suy, không cách nào tránh khỏi.

- Đến lúc đó, chỉ sợ tồn tại đạo quả ký thác vào Tiên Thiên pháp bảo, mới có thể vượt qua tịch diệt kiếp a?