Đánh thức con người phi thường trong bạn

Chương 25: Nghỉ Ngơi Và Giải Trí - Ngay Cả Thượng Đế Cũng Nghĩ Một Ngày!


Ngày bảy

* Mục tiêu của bạn:

Đạt mức quân bình.

Bạn đã làm việc vất vả và bạn đã hoạt động hết sức. Hãy dành một ngày để giải trí! Hãy thoải mái, hảy sôi nổi, hảy làm điều gì giúp bạn ra khỏi chính mình. Điều gì có thể tạo sự phấn khích nhất cho bạn?

"Thánh nhân quân tử là người không đánh mất tâm hồn trẻ thơ của mình".

-MẠNH TỬ

Bình luận