Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

Chương 78


"Không áo chùng," Asa mách.

Charlie vội quay đi khỏi ánh mắt chằm chặp của Manfred. Nó không muốn bị thôi miên lần nữa.

Manfred khệnh khạng hỏi:

"Không ai nói cho mày biết nội quy sao, Charlie Bone?"

"Không," Charlie nhìn sượt qua đầu Manfred.

"Người ta gửi nội quy học sinh trước khi nhập học mà. Mày không nhận được sao?"

"Không," Charlie nhìn chong chong ra cửa sổ đằng sau Manfred. "Chắc là người ta cho bà nội em và bà quên đưa cho em."

Xem ra rất có khả năng nội Bone đã chủ tâm giấu tờ nội quy đi, Charlie nghĩ, để gài cho nó rơi vô rắc rối.

Manfred mở một cái hộp đựng hồ sơ màu đỏ, rút ra một tờ giấy và đưa cho Charlie :

"Nội quy đấy. Xem và học đi, Bone."

Rồi, hướng sang Olivia, nó nói:

"Còn mày, Olivia Vertigo, coi bộ mày không thể học nổi nội quy. Anh sẽ phạt cấm túc cả hai đứa bay vào đêm thứ Sáu. Cha mẹ tụi bay sẽ được thông báo về vụ này. Họ sẽ đến đón tụi bay vào thứ Bảy."

"Anh không được làm thế," Charlie nhổm dậy, phản đối. "Đây là tuần đầu tiên của em. Mẹ em sẽ..."

"Mẹ?" Manfred nó, vẻ khinh khỉnh.

"Mẹ?" Asa lặp lại. "Trong cái trường này chúng tao không nói tới mẹ."

"Những bà mẹ không tồn tại ở đây!" Manfred thêm vô, giọng hắc ám.

Bình luận