Chân Tiên

Chương 970: Thần Kiếm Thiên VươngTrong Liệt Hỏa Thần Điện, thân thể của Cổ Thần một lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, lực lượng cực lớn khiến thân thể hắn vỡ tan, trước ngực xuất hiện một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương trắng.

Cổ Thần và mộc chi bản nguyên hoàn toàn dung hợp, thân thể vừa mới xuất hiện vết thương liền lập tức trị hết, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ trong thời gian vài lần hô hấp ngắn ngủi, vết thương phía sau lưng đã khôi phục hơn phân nửa.

Thế nhưng tần suất công kích của Kim Ô ngũ thái tử hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chữa thương, vết rách phía sau lưng vừa mới trị hết phân nửa, trước ngực lại xuất hiện một vách rách tan vỡ khác.

Nhìn công kích uy mãnh của Kim Ô nhị thái tử, Kim Ô ngũ thái tử vểnh môi lên, thầm nghĩ:

"Cổ Thần, ngươi không ra thì trực tiếp đánh chết ngươi, lực công kích của nhị ca chính là lấy chấn động cường đại là chính, lần này ngươi chết chắc rồi!"

Đối với vết thương trên người, Cổ Thần không hề chú ý tới, trị liệu vết thương hoàn toàn là do mộc chi bản nguyên trong cơ thể tự động chữa trị theo bản năng, Cổ Thần hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc luyên hóa thần cung.

Cục điện trước mắt chỉ có thể luyện hóa tiên thiên linh bảo trung đẳng này mới có thể hóa giải được.

Ầm ầm…

Một tiếng bạo tạc kinh thiên, Kim Ô nhị thái tử lại triển khai công kích uy mãnh.

Hai Chấn Thiên Thần Chùy nặng nề rơi vào Liệt Hỏa Thần Điện, Liệt Hỏa Thần Điện không chỉ có rung động mãnh liệt, thậm chí còn xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Chấn Thiên Thần Chùy là tiên thiên linh bảo trung đẳng, Liệt Hỏa Thần Điện là tiên thiên linh bảo hạ đẳng, khí tức bản nguyên ẩn chứa trong hai tiên thiên linh bảo này hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Tuy rằng Liệt Hỏa Thần Điện vô cùng kiên cố, thế nhưng chỉ cần có đủ thời gian, Kim Ô nhị thái tử hoàn toàn có thể sử dụng Chấn Thiên Thần Chùy phá hủy hoàn toàn.

Mỗi một lần Kim Ô nhị thái tử hạ chùy xuống, Liệt Hỏa Thần Điện lại nhiều hơn một vết rách rất nhỏ, Cổ Thần bên trong điện lại xuất hiện thêm một vết thương rách nát không hề nhỏ trên cơ thể.

Kim Ô ngũ thái tử cũng không hề nhàn rỗi, đồng thời quan sát Kim Ô nhị thái tử dùng Chấn Thiên Thần Chùy phá hủy Liệt Hỏa Thần Điện, Kim Ô ngũ thái tử cũng phát sinh công kích mãnh liệt vào Liệt Hỏa Thần Điện, lực công kích chồng chất, đối với Liệt Hỏa Thần Điện tạo thành lực phá hư càng lớn hơn nữa, đối với Cổ Thần bên trong điện tạo thành thương tổn càng nặng hơn.

Phía sau lưng, vết thương vỡ tan trước ngực đều trị hết được rồi, thế nhưng toàn thân trên dưới lại có càng nhiều vết thương tan vỡ.

Kim Ô ngũ thái tử liên tục công kích hơn mười lần, toàn thân Cổ Thần đã trở thành đầy vết thương.

Nhìn qua Cổ Thần giống như một huyết nhân, thế nhưng Cổ Thần thủy chung giữ vững tinh thần, tập trung vào việc luyện hóa thần cung.

Không quá lâu sau, vị Thiên đế chi tử thứ hai đã chạy tới rồi, là Kim Ô lục thái tử, là một vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp.

Mấy nghìn dặm phía sau Kim Ô lục thái tử còn có một đạo Kiếm Quang, là Thần Kiếm Thiên Vương, cũng là một vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp.

Địa phương xa hơn còn có ba cường giả Thiên Cung đang phi độn chạy tới rất nhanh.

Trong tay Kim Ô lục thái tử cũng có một kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng đỉnh cấp loại hình công kích, là một thanh trường côn màu vàng, vừa mới tới phụ cận Liệt Hỏa Thần Điện liền lập tức gia nhập chiến đoàn, triển khai công kích đối với Liệt Hỏa Thần Điện.

Tu vi của Kim Ô lục thái tử và Kim Ô ngũ thái tử tương đương với nhau, trường côn màu vàng và trường mâu màu vàng là tiên thiên linh bảo cùng cấp bậc, lực công kích của hai người hoàn toàn tương đương.

Nguyên bản hai người đối với Cổ Thần ngồi bên trong Liệt Hỏa Thần Điện không thể tạo thành thưởng tổn thực chất nào, thế nhưng có Kim Ô nhị thái tử ở đây, hai người đồng thời xuất thủ ngay khi Kim Ô nhị thái tử đánh xuống, trường côn màu vàng, trường mâu màu vàng và Chấn Thiên Thần Chùy hầu như đồng thời oanh kích vào Liệt Hỏa Thần Điện, lực công kích chồng chất khiến Cổ Thần bên trong Liệt Hỏa Thần Điện bị chấn tới phun máu tươi khỏi miệng.

Liệt Hỏa Thần Điện lấy mắt thường có thể nhìn thấy rõ không ngừng rung động, bên trên đã xuất hiện rất nhiều vết rách dài chừng ngón tay út.

Kim Ô lục thái tử vừa đến không lâu, Thần Kiếm Thiên Vương cũng tới rồi.

Cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn của Thiên Cung có số lượng không nhiều lắm, nhưng tổng cộng cũng gần hai mươi người.

Thần Kiếm Thiên Vương mới chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp đã có thể được nhận phong hào Thiên Vương, đồng thời còn liệt danh cùng tứ đại thiên vương của Thiên Cung, từ rất nhiều cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp khác để lộ tài năng nồi bật, nói rõ hắn nhất định có chỗ hơn người, thực lực vượt xa cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp bình thường, thậm chí càng xuất sắc hơn so với một số cường giả âm dương sinh tử đại viên mãn bình thường, như vậy mới có thể liệt vào Thiên Vương!

Phong hào của Thần Kiếm Thiên Vương xuất phát từ thanh kiếm trong tay hắn, tên là Hỗn Độn Thần Kiếm, là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng.

Cùng là tiên thiên linh bảo trung đẳng cũng có phân chia mạnh yếu, đại khái chia làm ba tầng cấp, một loại là cấp bình thường, loại tiên thiên linh bảo trung đẳng này kém cỏi nhất, hầu như tất cả cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn đều sử dụng loại tiên thiên linh bảo này, ví dụ như Chấn Thiên Thần Chùy trong tay Kim Ô nhị thái tử.

Trên cấp bình thường còn có cấp ưu tú, loại tiên thiên linh bảo trung đẳng này có uy lực phi thường cường đại, so với cấp bình thường mạnh hơn không chỉ gấp hai lần, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một số rất ít cường giả vô địch âm dương sinh tử đại viên mãn mới có tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú, ví dụ như Thiên Địa Huyền Hoàng tháp trong tay Bảo Tháp Thiên Vương, Cự Linh Thần Phủ trong tay Cự Phủ Thiên Vương cùng với Hỗn Độn Thần Kiếm trong tay Thần Kiếm Thiên Vương.

Địa vị của Thiên Vương không dưới Thiên đế chi tử, Thần Kiếm Thiên Vương vừa mới tới, Kim Ô nhị thái tử lập tức nở nụ cười nói:

- Có đại giá Thần Kiếm Thiên Vương, phá vỡ Liệt Hỏa Thần Điện dễ dàng, tru sát nghịch tặc Cổ Thần chỉ là chuyện đơn giản!

Tuy rằng tu vi của Kim Ô nhị thái tử mạnh hơn Thần Kiếm Thiên Vương, thế nhưng thực lực của hai người chỉ tương đương với nhau, đồng thời luận về lực phá hoại đối với Liệt Hỏa Thần Điện, hiển nhiên Chấn Thiên Thần Chùy không thể bằng được Hỗn Độn Thần Kiếm.

Chỗ lợi hại của Chấn Thiên Thần Chùy chủ yếu là ở lực chấn động, có thể xuyên thấu qua tầng phòng ngự của Liệt Hỏa Thần Điện, công kích vào Cổ Thần bên trong điện, mà Hỗn Độn Thần Kiếp là tiên thiên linh bảo công kích trực tiếp chân chính, có thể tạo thành phá hủy cực lớn đối với Liệt Hỏa Thần Điện.

Chỉ cần Liệt Hỏa Thần Điện bị phá, Cổ Thần không có Liệt Hỏa Thần Điện ngăn cản, bất luận cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn nào xuất thủ cũng có thể tạo thành thương tổn trí mạng đối với Cổ Thần.

Thần Kiếm Thiên Vương khẽ gật đầu đối với Kim Ô nhị thái tử, nói:

- Chấn Thiên Thần Chùy của nhị thái tử thuận đối địch, phá vỡ Liệt Hỏa Thần Điện thì Hỗn Độn Thần Kiếm của bản vương càng sắc bén hơn, cho dù là tiên thiên linh bảo cũng phải tan thành mảnh nhỏ dưới thần kiếm của bản vương!

Thần Kiếm Thiên Vương nói xong, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm cương nổ bắn ra, trong sát na hóa thành âm dương nhị khí, âm dương nhị khí quấn lấy nhau, hóa thành một phiến hỗn độn.

Hỗn độn kiếm cương dài tới nghìn trượng, kiếm cương vừa ra, kiếm ý cường đại đã xuyên thấu qua phòng ngự của Liệt Hỏa Thần Điện, cho dù là ở trong Liệt Hỏa Thần Điện, Cổ Thần cũng cảm nhận được một cỗ sát ý um tùm, không khí bốn phía không gió tự động, xoay tròn mãnh liệt.

Đinh…

Một tiếng vang kịch liệt, kiếm cương lướt qua, trên Liệt Hỏa Thần Điện đã chém rách một dường dài tới hơn mười trượng, sâu tới trượng rưỡi.

Một kiếm chém ra tạo thành tổn thương đối với Liệt Hỏa Thần Điện càng thêm kinh khủng so với cả ba người Kim Ô nhị thái tử, ngũ thái tử và lục thái tử cộng lại. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://truyenfull.vn

- Thần Kiếm Thiên Vương, hảo thủ đoạn!

Ba vị Thiên đế chi tử đồng thời khen.

Kim Ô nhị thái tử nhìn một đạo độn quang đang phi độn cực nhanh cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười, nói:

- Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, bằng vào tốc nhanh nhất phá vỡ Liệt Hỏa Thần Điện, tru sát nghịch tặc Cổ Thần!

Công kích cường đại liên tục không ngừng nghỉ rơi vào Liệt Hỏa Thần Điện, phát ra tiếng ầm ầm rung trời.

Ba vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cuối cùng của Thiên Cung cũng đã phi độn tới gần Liệt Hỏa Thần Điện, gia nhập vào trong chiến đoàn.

Nhóm cường giả Thiên Cung đầu tiên này nguyên bản chỉ cách nơi này trong vòng mười nghìn vạn dặm, những cường giả Thiên Cung khác cách tương đối xa, chí ít cũng là trăm nghìn vạn dặm, cho dù bọn họ thu được tin tức đi nữa, thế nhưng trong khoảng thời gian ngăn căn bản không thể chạy tới.

Lấy công kích mạnh mẽ của Kim Ô nhị thái tử làm chủ, năm vị cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp đều lấy tiên thiên linh bảo hạ đẳng của bản thân, khởi động công kích mãnh liệt đối với Liệt Hỏa Thần Điện.

Sáu người đồng thời xuất thủ, sáu đạo công kích đồng thời rơi vào Liệt Hỏa Thần Điện, không chỉ tạo thành vết rách không nhỏ đối với Liệt Hỏa Thần Điện mà lực lượng vô cùng khổng lồ khiến Cổ Thần bên trong bị chấn động mãnh liệt, da thịt vỡ tan, ngay cả lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân cũng bị lực lượng cực lớn gây tổn thương nặng, có xu thế muốn nổ tan thành vô số mảnh nhỏ.

Trừ điều này ra, Thần Kiếm Thiên Vương sử dụng Hỗn Độn Thần Lôi Kiếm phát ra công kích mang tính hủy diệt đối với Liệt Hỏa Thần Điện, mỗi một đạo kiếm cương chém xuống, cho dù tạo thành thương tổn đối với Cổ Thần nhỏ hơn rất nhiều so với mấy vị cường giả khác, thế nhưng đối với Liệt Hỏa Thần Điện tạo thành lực phá hoại vô cùng khổng lồ, mỗi một đòn đều tạo thành vết rách dài hơn mười trượng, sâu tới hơn một trượng.

Một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn --- Kim Ô nhị thái tử.

Một vị thực lực tương đương với âm dương sinh tử đại viên mãn, nhưng tu vi mới chỉ có âm dương sinh tử nửa kiếp --- Thần Kiếm Thiên Vương.

Hai vị âm dương sinh tử nửa kiếp --- Thiên đế chi tử, Kim Ô ngũ thái tử và Kim Ô lục thái tử.

Ba vị âm dương sinh tử nửa kiếp, là cường giả có tư cách tiến vào trong đại điện Thiên Cung, tham dự vào hội nghị Thiên Cung thảo luận đại sự.

Bảy vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đồng thời triển khai công kích mãnh liệt đối với Liệt Hỏa Thần Điện, vây công Cổ Thần, khí thế kinh thiên động địa.

Cho dù là cường giả vô địch âm dương sinh tử đai viên mãn bị bảy người vây công, đồng thời có hai kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng loại hình công kích, rất có khả năng sẽ bị vẫn lạc.

Mà Cổ Thần mới chỉ là một cường giả ngũ hành bốn kiếp nho nhỏ, cho dù thực lực đủ sức chống lại cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn bình thường, thế nhưng lúc này đang trong tình thế luyện hóa tiên thiên linh bảo, bị bảy người công kích mãnh liệt như vậy, dù thế nào đi nữa cũng là hung nhiều cát ít.

Liệt Hỏa Thần Điện dưới công kích của Thần Kiếm Thiên Vương càng lúc càng nhiều vết rách, đồng thời công kích của đám người Kim Ô nhị thái tử cũng đẩy nhanh tốc độ tan vỡ của Liệt Hỏa Thần Điện, không bao lâu sau kiện tiên thiên linh bảo hạ đẳng Liệt Hỏa Thần Điện này sẽ bị bảy vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp liên thủ công kích, triệt để hủy diệt.

Bảy vị cường giả Thiên Cung đều lộ vẻ tươi cười.

Tiên thiên linh bảo trung đẳng rất khó luyện hóa, cho dù là cương giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn không có thời gian vài ngày cũng đừng mơ luyện hóa hoàn toàn.

Mà bọn họ hủy diệt Liệt Hỏa Thần Điện nhất định không tới một thời thần, thậm chí nhất thời nửa khắc là đủ rồi.

Đồng thời Kim Ô nhị thái tử và năm vị cường giả âm dương sinh tử kiếp khác đang liên tục công kích Cổ Thần bên trong, nếu Cổ Thần luyện hóa kim cung ngọc tiễn sẽ phải chịu đựng công kích vô cùng to lớn, mà nếu toàn lực phòng thủ thì không cách nào luyện hóa kim cung ngọc tiễn.

Vì vậy, bảy vị cường giả Thiên Cung tuyệt đối không nghĩ tới khả năng kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng kia sẽ bị Cổ Thần hoàn toàn luyện hóa.

Trong thức hải của bọn họ liên tục hiện lên hình ảnh nháy mắt khi Liệt Hỏa Thần Điện bị phá hủy, Cổ Thần trọng thương toàn thân, nhãn thần tuyệt vọng nhìn bọn họ.

Càng suy nghĩ như vậy, bảy vị cường giả Thiên Cung lại càng thêm hưng phấn, càng phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn sớm hủy diệt Liệt Hỏa Thần Điện này một chút, thưởng thức nhãn thần tuyệt vọng của Cổ Thần kia.

Bên trong Liệt Hỏa Thần Điện.

Cổ Thần toàn lực luyện hóa kim cung ngọc tiễn, toàn bộ đều dựa vào Liệt Hỏa Thần Điện ngăn cản công kích, bản thân ngoại trừ lực phòng ngự của thể chất ra, không hề khống chế nửa điểm lực lượng bản nguyên ngũ hành phòng ngự.

Da thịt của Cổ Thần, từ đầu tới chân đã nứt vỡ tan nát.

Xương cốt của Cổ Thần cũng đã vỡ vụn tầng tầng.

Nội tạng của Cổ Thần đã tràn đầy vết thương.

Máu tươi của Cổ Thần chảy đầy mặt đất.

Thế nhưng tâm niệm của Cổ Thần vẫn không hề có bất cứ dao động nào, thống khổ từ thân thể truyền tới càng thêm cường hóa tín niệm của Cổ Thần, toàn lực luyện hóa kim cung ngọc tiễn.

Dưới áo lực vô cùng cường đại, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể Cổ Thần trở lên sinh động trước nay chưa từng có, một tia bản nguyên ngũ hành cuối cùng không bị nắm giữ --- thổ chi bản nguyên, gần như đã hoàn toàn dung hợp với Cổ Thần.

Bình luận