Chân Tiên

Chương 922: Tới Thiên Lan- Trên người Lôi Cốt Hủ cũng có một bộ tinh đồ Hư trận, lẽ nào Cổ Thần cũng muốn đi Hư Thiên bí giới?

- Lần này đi Hư Thiên bí giới đều là những cường giả tới từ tiên giới, có hai vị cường giả ngũ hành ba kiếp như Cơ Vũ Thánh đại nhân và Liên Hoa đại nhân, nếu thực sự Cổ Thần muốn đi Hư Thiên bí giới, đó chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.

- Chúng ta trở lại Hằng Hà Tinh nhìn, nếu như Cổ Thần thực sự truyền tống tới Thiên Lan Tinh, khẳng định sẽ đi Hư Thiên bí giới, chúng ta liền báo lại hành tung của Cổ Thần về Thánh điện, để những cường giả tiến vào Hư Thiên bí giới phụ trách giết chết hắn.

- Chúng ta đi…

Theo Cổ Thần đối với tìm hiểu bản nguyên ngũ hành càng lúc càng khắc sâu, dung hợp càng lúc càng nhiều, đối với cấu tạo bản chất thế giới càng lúc càng sâu đậm, xuyên toa trong thời không càng lúc càng giống như cá gặp nước, hiện tại khoảng cách thuấn di của Cổ Thần so với hai năm trước lại có bước tăng trưởng rất lớn, một lần thuấn di có thể vượt qua năm sáu mươi tinh cầu, cho dù là cường giả Thiên Kiếp bí cảnh ngũ hành ba kiếp cũng không hơn được.

Ngũ hành thoát thai kiếp, ba kiếp là một ranh giới phân chia, có thể vượt qua ba kiếp, nói rõ đối với ngũ hành thoát thai kiếp đã trải qua hơn phân nửa, như vậy cường giả Thiên Kiếp sau này còn có hi vọng tiếp tục đột phá tu vi, trở thành bốn kiếp, thậm chí là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực so với ngũ hành hai kiếp vượt qua gấp trăm lần.

Không tới một canh giờ, Cổ Thần đã vượt qua khoảng cách ba tu chân tinh, tiến vào Hằng Hà Tinh, trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận tinh hệ.

Hằng Hà Tinh truyền tống tới Thiên Lan Tinh vô cùng xa xôi, số lượng tinh phách linh thạch cần dùng so với truyền tống khoảng cách xa nhất giữa các tu chân tinh trong tinh hệ nhiều hơn gấp trăm lần. Truyền tống giữa hai tu chân tinh xa nhất trong Hằng Hà Tinh hệ cần đại khái hai nghìn tinh phách linh thạch, nhưng muốn truyền tống tới Thiên Lan tinh thì cần phải có hai mươi vạn khối tinh phách linh thạch.

Hai mươi vạn khối tinh phách linh thạch đối với Cổ Thần mà nói chỉ là con số nhỏ, hắn khẽ vung tay lên, tinh phách linh thạch xếp đống từ trong Âm Dương Tiên Giới bay ra ngoài, rơi vào điểm trung chuyển năng lượng trong truyền tống trận.

Trong sát na trận pháp khởi động, quang mang từ Hằng Hà Tinh bắn ra, trực tiếp xuyên qua Hằng Hà tinh hệ, tiến vào trong tinh không vô cùng vô tận.

Giữa tinh hệ và tinh hệ là hư không vô tận, trung gian hầu như không có bất cứ vật thể nào khác, nhìn không thấy bất luận tinh cầu, vẫn thạch tồn tại, chỉ có một phiến tinh không xa xôi vô tận, có từng điểm từng điểm lóe sáng, đó là vô số ức khỏa tinh cầu tinh hệ ngưng tụ thành quang mang.

Tốc độ truyền tống giữa tinh hệ vô cùng nhanh chóng, tương đương với tốc độ thuấn di của cường giả năm kiếp đại viên mãn bình thường.

Cường giả năm kiếp đại viên mãn đã lĩnh ngộ tới bản chất kết cấu vũ trụ, thế giới sáng tạo ra không giống như cường giả ngũ hành một, hai, ba, bốn kiếp, chỉ là một thế giới hoang vu, không có sinh linh, thế giới của cường giả ngũ kiếp viên mãn có ngũ hành tuần hoàn không ngừng nghỉ, ngũ hành vận chuyển diễn biến thành một ít sinh vật đặc thù.

Nếu là cường giả âm dương sinh tử kiếp, lĩnh ngộ tới biến hóa âm dương ngũ hành thì có thể sáng tạo ra một thế giới tương đối hoàn chỉnh, bên trong có thể sản sinh ra sinh linh giống như nhân loại tại thế giới bản nguyên.

Về phần cường giả thiên địa vô lượng kiếp đã hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa thiên địa, thế giới sáng tạo ra hầu như đã tương đương với vũ trụ, bên trong có vô số tinh cầu, đồng thời còn có thế giới khác biệt giữa tiên và phàm.

Quá trình truyền tống nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ trong thời gian hai ngày Cổ Thần đã từng Hằng Hà tinh hệ truyền tống tới Thiên Lan Tinh trung tâm Thiên Lan tinh hải.

Thiên Lan Tinh là một khỏa tinh cầu vô cùng khổng lồ, so với Hằng Hà Tinh còn lớn hơn gấp mười lần, mấy chục lần, thể tích không gian hầu như chiếm vố số vạn dặm.

Thế nhưng Thiên Lan Tinh rộng lớn hơn nữa cũng không thể vượt qua được phạm vi cảm ứng của Cổ Thần, trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được rất nhiều cường giả Thiên Kiếp bí cảnh trong Thiên Lan Tinh, nhưng cường giả này đại bộ phận đều tập trung tại một chỗ, phía trước là một cung điện vô cùng khổng lồ, phương viên mấy vạn dặm, cao tới chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng.

Đó là quần thể kiến trúc đồ sộ nhất trong Thiên Lan Tinh, hẳn là thế lực mạnh nhất Thiên Lan Tinh --- Thiên Lan Thánh điện.

Trong Thiên Lan Thánh điện, Cổ Thần còn cảm ứng được rất nhiều chư tử đại tiên, thế nhưng trong Thiên Lan Thánh điện, cơ bản đều là Thiên Kiếp bí cảnh là lực lượng nòng cốt, chư tử đại tiên chỉ là tồn tại giống như người hầu.

Cổ Thần không dừng lại Thiên Lan Tinh quá lâu, chỉ đơn giản cảm ứng tình huống cơ bản trong Thiên Lan Tinh, thân thể chợt lóe liền biến mất không còn, thuấn di một lần hàng tỉ dặm, lại xuất hiện trong vũ trụ tinh không vô tận.

Phụ cận Thiên Lan Tinh có một đoạn khoảng cách phi thường xa xôi, tựa như vũ trụ giữa các tinh hệ, cái gì cũng không có, cho dù là chư tử đại tiên Hợp Đạo hậu kỳ cũng không thể từ trong Thiên Lan Tinh bay ra ngoài, bởi vì bằng vào tu vi chư tử đại tiên Hợp Đạo hậu kỳ, ngay cả một khỏa tinh cầu gần Thiên Lan Tinh nhất cũng khó có thể thuấn di tới, sẽ hao tổn tiên lực tới chết.

Một khỏa tinh cầu gần Thiên Lan Tinh nhất cũng có khoảng cách xa xôi tương đương nửa Hằng Hà tinh hệ.

Cổ Thần thuấn di liên tục ba ngày ba đêm trong vũ tụ hư vô, khoảng cách thuấn di qua chí ít cũng tương đương với hai lần Hằng Hà tinh hệ, cuối cùng mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một ít tinh cầu trôi nổi trong vũ trụ.

Cổ Thần lấy địa đồ tổ sư Hư Tử ra nhìn một chút, tới nơi này, cách khu vực phiến tinh cầu hoang vu trong tinh đồ không còn xa nữa rồi.

Hư Thiên đã từng bày ra rất nhiều trận pháp trên những tinh cầu phụ cận Thiên Lan Tinh, ở đây tìm hiểm trận đạo, sở học trận pháp suốt đời của hắn, hàng ức tỉ vạn, toàn bộ đều bố trí xuống, không gian của tất cả các trận pháp bao phủ hầu như tương đương với kích cỡ mấy tinh hệ.

Cường giả Thiên Kiếp tại Thiên Lan tinh hải đã gọi không gian trận pháp Hư Thiên lưu lại tại phụ cận Thiên Lan Tinh là Hư Thiên bí giới.

Bởi vì trong khu vực trận pháp này ẩn chứa pháp tắc không gian cực kỳ cường đại, tiến vào bên trong giống như tiến vào một thế giới khác, không gian bên trong trở nên rộng lớn không gì sánh được, cường giả ngũ hành ba kiếp liên tục thuấn di bên trong mười ngày mười đêm cũng không thể đến đầu cùng.

Mà không gian trận pháp bao phủ, kích cỡ nguyên thủy tương đương với hai ba tinh hệ, cường giả ngũ hành ba kiếp tối đa dùng thời gian ba ngày là có thể vượt qua được rồi.

Lúc này, tại bên ngoài Hư Thiên bí giới có hơn mười người đang đứng, đều là cường giả Thiên Kiếp bí cảnh.

Trong Hằng Hà tinh hệ, cường giả ngũ hành ba kiếp Cơ Vũ Thánh dẫn đầu đoàn sứ giả truy tìm Cổ Thần cũng có mặt, đứng chung một chỗ với hắn là một vị tu sĩ nhìn qua tuổi ước chừng hơn bốn mươi, thân hình cao lớn, hai tai dài, hai mắt sáng như đuốc, tản ra khí tức cường đại vô cùng, cũng là một vị cường giả ngũ hành ba kiếp.

Người này cũng là một trong những vị chư tử đại tiên cực kỳ cường đại tại tiên giới Cổ Hoang thời kỳ thượng cổ hơn bảy vạn năm trước tiên độ phàm gian, người sáng lập ra Thương gia, một trong tứ đại chư tử thế gia --- Thương Hóa Đạo. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Ngoại trừ Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo còn có không ít người đều là chư tử đại tiên phụ thuộc Thánh đình của tiên giới Cổ Hoang thời kỳ thượng cổ trước kia, hiện tại đều đã là cường giả ngũ hành thoái thai kiếp.

Thiên Lan tinh hải là điểm cuối của thông đạo tiên phàm, tu sĩ từ tiên giới Cổ Hoang tới đều đặt chân tại Thiên Lan Tinh, từ hơn mười vạn năm trước, Thiên Lan Thánh điện trên cơ bản đều bị chư tử đại tiên từ tiên giới Cổ Hoang thời kỳ thượng cổ chiếm giữ.

Thánh hoàng Cơ Kiền Vũ, Thiên đế Bằng Cái Thiên, Chiến thần Tử Thiên Hiệu tiên độ phàm gian vạn năm trước, hôm nay đã bước vào ngũ hành một kiếp, trở thành cường giả Thiên Kiếp bí cảnh, cũng đã gia nhập vào trận doanh Chư Thiên, là thành viên Thiên Lan Thánh điện.

Tại vũ trụ phàm gian đã không còn phân chia tộc đàn nhân, yêu, vu, chỉ có hai trận doanh, một bên là Chư Thiên, một bên là Vạn Giới. Chỉ cần là tu sĩ trận doanh Chư Thiên đều là chính thống, bất luận tu sĩ nào bên ngoài Chư Thiên, mặc kệ nhân cũng được, yêu cũng được, vu cũng vậy, đều là tà ma ngoại đạo, đều là yêu nghiệt tinh quái.

Phía trước là một tầng quang tráo nhàn nhạt, bao phủ vô số ức tỉ dặm, khiến không gian phía trước hoàn toàn bị tách ra, chính là sát biên giới Hư Thiên bí giới.

Nhìn Hư Thiên bí giới phía trước, Cơ Vũ Thánh đột nhiên nói:

- Điện chủ truyền tới thánh ý, Cổ Thần từ Hằng Hà tinh hệ tới Thiên Lan Tinh, mục tiêu là Hư Thiên bí giới, chúng ta đợi hắn tới gần Hư Thiên bí giới liền giết, hay là tiến vào trong Hư Thiên bí giới, chờ hắn tự chui đầu vào lưới?

Ánh mắt Thương Hóa Đạo lập lòe, nói:

- Hư Thiên bí giới rộng lớn vô biên, không phải chỉ có Thiên Lan Thánh điện chúng ta có Hư Thiên trận đồ, trong tay tà ma ngoại đạo trận doanh Vạn Giới cũng có, khẳng định sẽ phái người tiến vào trong Hư Thiên bí giới tìm kiếm bí kíp trận đạo Hư Thiên lưu lại, chúng ta không thể rơi chậm phía sau, nếu như bí kíp rơi vào tay yêu ma tà đạo Vạn Giới thì hối hận cũng đã muộn.

Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp mặc hắc y nói:

- Nguyên nhân chính là vì Hư Thiên bí giới cực rộng, bên trong lại có rất nhiều trận pháp, nếu như Cổ Thần tiến vào trong, chạy trốn tới một ít trận pháp lợi hại, chúng ta khó có thể bắt giữ, không bằng các vị tiến vào Hư Thiên bí giới trước, ta ở đây chờ, Cổ Thần từ Thiên Lan Tinh tới, khẳng định sẽ phải đi qua đường này, ta trước tiên giết chết Cổ Thần, sau đó lại tiến vào bí giới, như vậy giết chết Cổ Thần, tìm kiếm bí kíp trận đạo, hai việc đều không lỡ.

Cơ Vũ Thánh nói:

- Nghe thánh ý của điện chủ, thực lực của Cổ Thần kia tựa hồ cực kỳ lợi hại, trong năm vị cường giả Thiên Kiếp ở lại Hằng Hà tinh hệ, ngũ hành hai kiếp có hai người nhưng cũng không thể ngăn cản lại một mình một người Cổ Thần, có thể có nguy hiểm hay không?

Vị cường giả ngũ hành hai kiếp mặc hắc y vỗ vỗ ngực, nói:

- Trịnh Tử Trịnh Khai Dương ta từ tiên giới mà đến, chỉ kém nửa bước sẽ vượt qua mộc kiếp ngũ hành, bước vào cảnh giới ngũ hành ba kiếp, phế vật sinh trưởng tại vũ trụ phàm gian này sao có thể so sánh được, tu sĩ phàm gian cùng cảnh giới, ta một mình một người có thể giết chết mười, việc giết Cổ Thần, một mình ta là đủ rồi!

Trịnh Khai Dương, người sáng lập Trịnh gia, một trong tứ đại chư tử thế gia tiên giới Cổ Hoang, là chư tử đại tiên tiếng tăm lừng lẫy thời đại thượng cổ, được xưng là Trịnh Tử.

Thời đại Trịnh Khai Dương sinh ra so với Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo đã muộn hơn một vạn năm, là nhân vật tiên độ phàm gian sáu vạn năm trước, tu vi chỉ kém hơn nửa bước so với Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, đã là cường giả ngũ hành hai kiếp đỉnh phong, chỉ kém nửa bước sẽ vượt qua ba kiếp.

Tu sĩ tiên giới cổ Hoang lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc so với tu sĩ tại vũ trụ phàm gian cường đại hơn nhiều, cùng là một cảnh giới, nhưng tu sĩ tiên giới Cổ Hoang, một người có thể địch lại ba tu sĩ vũ trụ phàm gian.

Đại đạo Trịnh Khai Dương dung hợp chính là lực chi đại đạo, lực lớn vô cùng, lấy lực phá pháp, thực lực càng cường đại, cùng là tu vi ngũ hành hai kiếp, có thể địch lại mười hai mươi tu sĩ vũ trụ phàm gian thông thường.

Vì vậy Trịnh Khai Dương mới nói một cách tự tin tràn đầy như vậy, chém giết mười tu sĩ ngũ hành hai kiếp vũ trụ phàm gian chỉ là giơ tay nhấc chân.

Cơ Vũ Thánh vừa nghĩ, Trịnh Khai Dương đích xác không phải Lôi Cốt Hủ có thể so sánh được, thực lực cực mạnh, chí ít cũng phải mười bảy mười tám Lôi Cốt Hủ, giết chết Cổ Thần hẳn là không thành vấn đề.

Huống hồ nơi này cách Hư Thiên bí giới gần như vậy, cho dù Trịnh Khai Dương không địch lại cũng có thể trốn vào trong Hư Thiên bí giới cực nhanh, hội họp cùng người khác.

Như vậy có thể vây sát cổ Thần, có thể nhanh một chút tiến vào Hư Thiên bí giới, không bị ma đầu trận doanh Vạn Giới đoạt tiên cơ.

Cơ Vũ Thánh gật đầu nói:

- Tốt, chúng ta tiến vào trong Hư Thiên bí giới, Trịnh Khai Dương, ngươi lấy cẩn thận trên hết, nếu như không địch lại, có thể tiến vào trong Hư Thiên bí giới, hội họp với chúng ta, lại bàn bạc kế hoạch.

Trịnh Khai Dương nói:

- Vũ Thánh đại nhân, Hóa Đạo đại nhân, hai người dẫn mấy người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ, Bằng Cái Thiên, Tử Thiên Hiệu vào trong Hư Thiên bí giới, đừng để yêu ma tà đạo trận doanh Vạn Giới đoạt mất tiên cơ.

Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo nhìn thoáng qua, cùng kêu lên nói:

- Chúng ta tiến vào Hư Thiên bí giới.

Nói xong, hai người tiến về phía trước, trực tiếp nhảy vào trong cương tráo quang mang, đám người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ, Bằng Cái Thiên cũng theo sát tiến vào.

Trịnh Khai Dương thì khoanh chân, ngồi giữa hư không, hắc y theo khí lưu vũ trụ bay lượn, ánh mắt nhìn về phương hướng Thiên Lan Tinh, chờ đợi Cổ Thần xuất hiện.

Cổ Thần liên tục thuấn di trong vũ trụ, dựa theo chỉ thị lộ truyến trên tinh đồ, không ngừng tới gần Hư Thiên bí giới.

Trịnh Khai Dương ngồi trong Hư Thiên bí giới đột nhiên giật mình, cánh tay nhấc lên, một khối thiết bản đen kịt bay ra ngoài, khối thiết bản này thiếu một góc, lúc này thiết bản đang rung động kịch liệt, phát sinh thanh âm ong ong, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, tự động kêu lên vang vọng.

Bình luận