Chân Tiên

Chương 902: Hằng Hà tinh đồChỉ là, chư tử đại tiên hình thành "vực" so với toàn bộ thiên địa mà nói, bất quá là một khu vực nhỏ bé như hạt bụi mà thôi, lực lượng so sánh với thiên địa thực sự quá mức nhỏ yếu.

Vì vậy, tại loại cảnh giới này vẫn phải bái nhập thiên địa, bảo trì tín ngưỡng, bằng không thiên địa giận dữ, thiên kiếp phủ xuống, diệt sát chư tử đại tiên cũng dễ dàng đơn giản như diệt sát một con kiến nho nhỏ.

Thế nhưng, tu sĩ đạt tới tu vi Thiên Kiếp bí cảnh thì hoàn toàn khác nhau rồi, đã bắt đầu có lực lượng đối kháng với thiên địa, cho dù là thiên kiếp cũng không nhất định có thể hủy diệt được cường giả Thiên Kiếp bí cảnh.

Tu sĩ Thần Hải cảnh khống chế pháp bảo, tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh đoạt thọ nguyên, tu sĩ Độ Hư cảnh ngộ pháp tắc, tu sĩ Thiên Kiếp cảnh nghịch thiên mệnh.

Chỉ có cường giả Thiên Kiếp cảnh mới có thể nghịch thiên mệnh.

Thế nhưng, cường giả Thiên Kiếp bí cảnh đối với lực lượng đại đạo thiên địa mà nói, lực lượng bản thân luôn bị vây trong thế yếu.

Nghịch thiên mà đi, tuy rằng có thể tự bảo vệ chính mình, thế nhưng muốn chân chính vượt qua được đại đạo, tan biến thiên địa quả thực mơ tưởng, ngược lại còn bị cổ thần Thiên Địa uy hiếp, sinh mệnh khó bảo toàn.

Vì vậy, tu sĩ sau khi bước vào Thiên Kiếp bí cảnh sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn.

Một, thuận theo thiên đạo, tiếp tục thuần phục cổ thần thiên địa, tín ngưỡng thiên địa, tế bái thiên địa, những cường giả Thiên Kiếp bí cảnh này sẽ thu được tín ngưỡng của những phàm nhân, tu sĩ khác, nhưng lại kính dâng phần lớn lực lượng tín ngưỡng cho cổ thần Thiên Địa, thế giới bọn họ thống nhất xưng là Thiên, ví dụ như: Hồng Mông Thiên, Kim Ô Thiên, Thái Thượng Thiên… Gọi chung là Chư Thiên.

Hai, nghịch kháng thiên mệnh, duy ngã độc tôn, những cường giả Thiên Kiếp bí cảnh thu được lực lượng tín ngưỡng của phàm nhân, tu sĩ khác, bọn họ không tế bái thiên địa, không tín ngưỡng cổ thần, thế giới bọn họ sáng tạo ra thống nhất gọi chung là Giới, ví dụ như Côn Ngô Giới, Nguyên Thần Giới… Gọi chung là Vạn Giới, ý là tự lập một giới, khác với thế giới bản nguyên.

Một bên thuận theo thiên đạo, một bên nghịch kháng thiên mệnh, có thể tưởng tượng được giữa Chư Thiên và Vạn Giới, bởi vì tín niệm khác nhau dần dần chuyển biến thành quan hệ thủy hỏa không dung.

Cường giả Thiên Kiếp bí cảnh vạn giới, nghịch kháng thiên mệnh, thiên địa tự nhiên muốn tiêu diệt, nhưng sau khi đã trải qua thời đại thái cổ, trải qua trận đại chiến đồ thần với Côn Ngô Tiên Đế, cổ thần Thiên Địa không ngốc nghếch giao phong chính diện với tu sĩ nữa, mà bắt đầu chuyển hướng lấy tu sĩ kiềm chế tu sĩ.

Vì vậy, Thiên đế thuận theo thiên đạo, trên cơ sở Thiên đình tại tiên giới đã thành lập Thiên Cung, được thiên địa thụ phong, trở thành chính thống thiên địa, ngược lại cường giả trận doanh Vạn Giới thì bị cho là ma đầu, bị Thiên Cung thống nhất diệt sát.

Chư Thiên có cổ thần Thiên Địa đứng sau trợ giúp, thế giới cường đại vượt qua Vạn Giới, vì vậy vũ trụ phàm gian hiện tại lấy Thiên Cung dẫn đầu, trận doanh Thiên Cung có danh chính thống, cường giả Vạn Giới thì bị coi là ma đầu, sinh hoạt trong những địa phương không ánh sáng, không dám bại lộ hành tung, bằng không sẽ bị cường giả Chư Thiên diệt sát.

Địa phương Vân Khoát Thiên đã đi qua không ít, ngay cả chủ tinh Thiên Lan Tinh trong Thiên Lan tinh hải cũng đã từng đi qua, tuy rằng hắn chỉ có tu vi Hợp Đạo hậu kỳ, đối với cường giả Thiên Kiếp bí cảnh hoành hành vũ trụ phàm gian mà nói quả thực không coi là cái gì, thế nhưng nhận thức không tầm thường.

Mà buổi nói chuyện với Vân Khoát Thiên khiến Cổ Thần thu lợi ích rất nhiều, đối với vũ trụ phàm gian đã có lý giải đại khái bước đầu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu như không có Vân Khoát Thiên giải thích, Cổ Thần trăm triệu lần không nghĩ tới cường giả Thiên Kiếp trong vũ trụ phàm gian còn chia thành hai đại trận doanh Chư Thiên và Vạn Giới.

Cổ Thần nói:

- Nếu cường giả Thiên Kiếp cảnh trong trận doanh Vạn Giới không thể nhìn thấy ánh sáng, như vậy cường giả ngũ hành một kiếp như Hằng Hà tinh hệ chi chủ khẳng định là cường giả thuộc về trận doanh Chư Thiên rồi!

Vân Khoát Thiên gật đầu, nói:

- Đúng vậy, Cổ Thần đạo hữu, đạo hữu đã giết chết ba người Lý Cương, Triệu Giang Hà, Tề Thiên Hành, thu được lực lượng tín ngưỡng của ba người bọn họ, sợ rằng có thể có nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Vì sao?

Cổ Thần hỏi.

Vân Khoát Thiên nói:

- Chư tử đại tiên hợp đạo thành công có thể thông qua truyền đạo thu được lực lượng tín ngưỡng của phàm nhân, tu sĩ khác, thế nhưng toàn bộ sinh mệnh trong Hằng Hà tinh hệ, tất cả chư tử đại tiên đều phải tín ngưỡng Hằng Hà tinh hệ chi chủ, lực lượng tín ngưỡng thu được phải dâng lên chín thành cho Hằng Hà tinh hệ chi chủ, bản thân chỉ được lưu lại một phần, toàn bộ tinh hệ chi chủ trong Thiên Lan tinh hải đều phải tín ngưỡng Thiên Lan thánh điện, cũng phải dâng lên chín thành lực lượng tín ngưỡng, Thiên Lan thánh địa lại dâng lên chín thành lực lượng tín ngưỡng lên Thiên Cung, sau đó Thiên Cung lại kính dâng chín thành lực lượng tín ngưỡng lên cổ thần Thiên, Địa.

- Cổ Thần đạo hữu, đạo hữu thu được lực lượng tín ngưỡng của ba người Lý Cương, Triệu Giang Hà, Tề Thiên Hành, thế nhưng đạo hữu từ tiên giới tới, không phải là tín đồ của Hằng Hà tinh hệ chi chủ, bằng với việc chặt đứt một bộ phận tín ngưỡng của hắn, nếu như đạo hữu không tín ngưỡng hắn, dâng lên chín thành lực lượng tín ngưỡng cho hắn, nhất định sẽ bị phân thành tu sĩ trận doanh Vạn Giới, Hằng Hà tinh hệ chi chủ sẽ danh chính ngôn thuận giết chết.

Thấy trong lời nói của Vân Khoát Thiên có chuyện, hỏi:

- Vì sao?

Vân Khoát Thiên nói:

- Cổ Thần đạo hữu, cho dù đạo hữu tới từ tiên giới, phẩm chất lực lượng vượt xa chúng tu sĩ phàm gian chúng ta, ta biết cho dù là ta so với Cổ Thần đạo hữu sợ là cũng phải thua kém nhiều, thế nhưng Hằng Hà tinh hệ chi chủ chính là cường giả ngũ hành một kiếp, tuy rằng chỉ là ngũ hành một kiếp nhưng dù sao cũng là tồn tại Thiên Kiếp bí cảnh, đảo ngược thiên mệnh, tu sĩ Hợp Đạo hậu kỳ vẫn thuộc về Độ Hư bí cảnh, sự khác biệt giữa hai cảnh giới này giống như thiên và địa, đạo hữu đánh chết mấy người Lý Cương, Hằng Hà tinh hệ chi chủ khẳng định muốn đạo hữu lực chọn trận doanh Chư Thiên, thuận theo thiên đạo, tín ngưỡng hắn, đạo hữu nghìn vạn lần không nên coi thường tu sĩ thế gian, tuy nói tu sĩ hắn là duy ngã độc tôn, tiêu diêu tự tại, thế nhưng trận doanh Chư Thiên có danh chính thống, người đông thế mạnh, đạo hữu nên lấy tính mệnh làm trọng, gia nhập Chư Thiên!

Cổ Thần mỉm cười, nói:

- Điều này ta hiểu rõ trong lòng, Vân đạo hữu, ngươi đối với Vu Thần Vu Dạ Tinh có lý giải rất sâu, Vu Thần cũng đến từ tiên giới, có chút ân oán với ta, thỉnh nói cho ta biết làm cách nào tới Vu Dạ Tinh?

Vân Khoát Thiên lấy một ngọc giản từ trong nhẫn trữ vật, đưa tới trước mặt Cổ Thần, nói:

- Đây là tinh đồ của Hằng Hà tinh hệ, bên trong có đánh dấu toàn bộ một trăm lẻ tám khỏa tu chân tinh trong tinh hệ cùng với những địa điểm thiết lập truyền tống trận, mang theo tinh đồ này trong người, mặc kệ thân ở nơi nào, vị trí của đạo hữu cũng sẽ hiện lên trong tinh độ, chỉ cần ở trong phạm vi Hằng Hà tinh hệ nhất định không bị mê thất phương hướng.

Bình luận