Chân Tiên

Chương 872: Thánh địa Ngũ Hành (hạ)Đạo tổ nhân tộc Hồng, Hồng là chỉ lớn, uyên bác, đang thịnh, là một loại hạo hãn vô biên, đại khái bồng bột, như uyên như hải, định đỉnh thiên hạ, ý bao dung vạn vật thế gian, không gì không làm được.

Tu vi của Cổ Thần bước vào Hợp Đạo sơ kỳ, tầng thứ tám Như Ý Linh Lung bảo tháp đã mở ra.

Tầng thứ tám là thời gian gia tốc, giảm tốc, so sánh với thế giới Cổ Hoang là gấp 100 lần, một trăm năm tại thế giới Cổ Hoang, tại bảo tháp tầng thứ tám là một van năm.

Thế nhưng cho dù thời gian trong bảo tháp càng lâu hơn nữa, Cổ Thần cũng không thể hợp đạo thành công trong bảo tháp.

Hợp đạo cần phải căn cứ vào pháp tắc bản nguyên vũ trụ cùng với bản thân hợp hai làm một, trở thành đạo, không có liên quan tới bản nguyên ngũ hành, hoàn toàn phải dựa vào chính mình, bất cứ kẻ nào cũng không thể hỗ trợ được.

Vì vậy bế quan tu luyện cũng không có tác dụng.

Cũng không thể giốn như lúc trước bước vào Độ Hư, tiến vào thế giới phàm nhân lịch lãm, trải nghiệm trần thế, chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa, so với hợp đạo không thể so sánh.

Tu sĩ muốn hợp đạo cần phải lĩnh ngộ thấu triệt đối với pháp tắc, hai là phải tìm kiếm được một phần cơ hội, đại đạo không chỗ nào không có, cần phải quan sát lĩnh ngộ, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, sông lớn hồ nước, hoa cỏ cây cối, thiên địa vạn vật, nhất cử nhất động đều có đạo tồn tại.

Có đôi khi nhìn núi nhìn nước, ngay trong nháy mắt đó, tâm linh khẽ động liền chạm vào cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, cùng với bản thân hợp hai làm một, nhất cử hợp đạo thành công, bước vào cảnh giới chư tử đại tiên, đó là tỉnh ngộ.

Có đôi khi, trải qua vạn năm cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của đạo, thẳng cho tới khi thọ nguyên tiêu hao hết, cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới chư tử đại tiên.

Rốt cuộc phải hợp đạo như thế nào, mỗi người đều có gặp gỡ của riêng mình, không thể bắt chước, vì vậy nói chuyện kinh nghiệm chỉ là mây mù vô định.

Trong sinh hoạt bình tĩnh, lĩnh ngộ áo nghĩa thiên địa, lĩnh ngộ biến hóa ảo diệu thiên địa, đó là cách hợp đạo duy nhất.

Cổ Thần trở về Hư Thiên Tông khiến chúng tu sĩ Đạo môn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nếu như không có Cổ Thần, Đạo môn tại tiên giới Cổ Hoang chỉ là thế lực nhỏ yếu nhất trong mấy thế lực lớn, tuy rằng cường giả các thế lực lớn khác đều đã bị trấn áp, thế nhưng chung quy có một ngày đêm thoát khốn ra ngoài, nếu như Cổ Thần thực sự vẫn lạc, đến lúc đó Đạo môn nhất định sẽ bị các thế lực khác chèn ép.

Cổ Thần không hề bế quan tu luyện, ở ngay trong Hư Thiên Tông, mỗi ngày làm bạn với tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc, cũng bắt tay vào thành lập thánh địa Ngũ Hành.

Tuy nói vận dụng bản nguyên ngũ hành đối với việc hợp đạo của hắn không có tác dụng gì, nhưng đối mặt với ngũ hành thoát thai kiếp hơn hai trăm năm nữa, Cổ Thần cần phải áp dụng một số biện pháp phòng bị.

Cổ Thần lấy ngũ phong của Hư Thiên Tông làm căn cơ ngũ hành.

Bách Thảo Phong phía đông là mộc hành.

Lạc Hà Phong phía tây là kim hành.

Thanh Viêm Phong phía nam là hỏa hành.

Ẩn Kiếm Phong phía bắc là thủy hành.

Đô Thiên Phong cao nhất là thổ hành.

Lấy ngũ phong làm căn cơ, Cổ Thần dựa vào lực lượng bản nguyên ngũ hành tại ngũ phong mở ra một tiểu thế giới, dài rộng chừng mấy trăm dặm, Cổ Thần gọi đó là Ngũ Hành Bí Cảnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trong Ngũ Hành Bí Cảnh, tràn đầy pháp tắc bản nguyên ngũ hành, đối với tu sĩ Độ Hư cảnh có tác dụng thúc đẩy tu luyện phi thường lớn.

Sau đó, Cổ Thần lại lấy ngũ phong làm trận cơ, thành lập năm tòa trận pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm trận hợp nhất, hình thành một tòa Ngũ Hành Đại Trận hoàn chỉnh.

Phạm vi bao phủ đạt tới phương viên vạn dặm, hầu như toàn bộ dãy núi Linh Hư đều bị Ngũ Hành đại trận bao phủ, uy lực của trận pháp này so với Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hoàn toàn không kém hơn.

Mở ra Ngũ Hành Bí Cảnh, Cổ Thần dùng hơn năm mươi năm.

Thành lập Ngũ Hành Đại Trận, Cổ Thần lại dùng hơn mười năm.

Từ đó về sau, Hư Thiên Tông biến thành một thánh địa tu hành, một pháo đài kiên cố.

Tất cả kiến tạo thành công, cái tên Hư Thiên Tông từ nay về sau biến mất trong dòng chảy lịch sử, một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện --- Thánh địa Ngũ Hành.

Tất cả tu sĩ Đạo môn trở thành nhóm tu sĩ đầu tiên của thánh địa Ngũ Hành.

Trong thánh địa Ngũ Hành, bao gồm rất nhiều bí pháp truyền thừa của các tiên tông đại phái, đồng thời không chỉ có như vậy, Cổ Thần còn hợp nhất năm loại bí thuật vô thượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là Ngũ Hành Tiên Thuật, trở thành bí điển trấn địa của thánh địa Ngũ Hành.

Thánh địa Đạo môn Thái Hư Cung từ nghìn năm trước đã bị hủy diệt rồi.

Thánh địa Nho môn Bách Thánh Cách hơn mười năm trước cũng bị hủy diệt.

Thánh địa Phật môn Thiên Thiền Tự tuy chưa bị diệt, nhưng bị Cổ Thần đánh hạ, hiện tại Thiên Thiền Tự so với Thiên Thiền Tự trước đây hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, cũng có thể coi như bị diệt rồi.

Truyền thừa tam đại thánh địa đến nay chỉ còn có một mình Thiên Thiền Tự Phật môn đã hoàn toàn thay đổi.

Sự quật khởi của thánh địa Ngũ Hành nhất cử trở thành thánh địa lớn nhất toàn bộ tiên giới Cổ Hoang, là thánh địa duy nhất.

Đồng thời, thánh địa Ngũ Hành khác so với tam đại thánh địa trước kia, mở rộng cửa sơn môn, tuyển nhận đệ tử thành viên không hạn chế khu vực, không hạn chế tộc đàn, pháp truyền thiên hạ.

Trong lúc nhất thời, không chỉ là tu sĩ nhân tộc, cho dù là hai tộc vu yêu cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây gia nhập vào thánh địa Ngũ Hành.

Nhất là yêu tộc, theo Côn Ngô Tiên Đế vẫn lạc, Thiên đình bị diệt, cường giả yêu tộc đã mất đi cứ điểm, hiện tại cường giả yêu tộc phân tán khắp nơi trong yêu vực Đông Hoang, đã không có cứ điểm thống nhất, không có thủ lĩnh thống nhất, khiến yêu tộc có dấu hiệu hoàn toàn phân liệt, trở thành năm bè bảy mảng.

Vì vậy, sau khi biết được Cổ Thần thánh lập thánh địa Ngũ Hành, mở rộng thu nhận tu sĩ thiên hạ, không phân biệt khu vực, không phân biệt tộc đàn, không ít tu sĩ yêu tộc đều chạy tới bái phỏng gia nhập.

Tuy rằng Cổ Thần đã đánh chết Thánh Ưng đại vương trong Thiên đình, nhưng Cổ Thần không hề lạm sát kẻ vô tội, hành vi của hắn tu sĩ trong thiên hạ đều biết rõ, biết Cổ Thần là người đáng tin, vì vậy cho dù thánh địa Ngũ Hành có thể được cho là thế lực nhân tộc, nhưng cũng có không ít tu sĩ yêu tộc đến đây gia nhập.

Theo càng ngày càng có nhiêu tu sĩ ba tộc nhân, vu, yêu tới bái nhập thánh địa Ngũ Hành, nhân số thánh địa Ngũ Hành đã gia tăng không giới hạn, ngắn ngủi trong vòng một năm nhân số đã tăng lên hơn mười vạn người.

Mặc kệ là thế lực Phật môn, hay thế lực vu tộc, hoặc là cường giả yêu tộc, tất cả đều tới thánh địa Ngũ Hành chúc mừng, từ mặt tình thế, thừa nhận thánh địa Ngũ Hành là thế lực mạnh nhất trên tiên giới Cổ Hoang.

Bình luận