Chân Tiên

Chương 865: Lực lượng kinh khủng (hạ)- Lực lượng lôi kiếp lĩnh tụ phải độ quả thực quá mức kinh khủng, đồng thời kéo dài không dứt, giống như vô cùng vô tận, như vậy mà lĩnh tụ vẫn có thể dễ dàng độ kiếp, thực lực của lĩnh ngộ thực sự quá mức thông thiên, ta xem lực lượng của lôi kiếp này cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không nhất định có thể ứng phó được…

- Lĩnh tụ đã có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, so với chư tử đại tiên hợp đạo thành công khẳng định còn lợi hại hơn, hầu như đã có thể so sánh với cường giả cái thế Hợp Đạo hậu kỳ rồi.

- Cường giả cái thế Hợp Đạo hậu kỳ, cho dù là thời đại thượng cổ cũng là một phương bá chủ tiên giới Cổ Hoang, cùng một thời đại, số lượng cường giả cái thế Hợp Đạo hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng có lúc nào vượt quá mười người…

- Lĩnh tụ mới bao nhiêu tuổi? Mới hai trăm tuổi mà thôi, thực lực đã có thể so sánh với một phương bá chủ thời đại thượng cổ, thực sự là thần thoại không tưởng, cho dù là năm vị đại đế thời đại thượng cổ cũng không có bản lĩnh như lĩnh tụ a!

- Đương nhiên rồi, lĩnh tụ là thần thoại toàn bộ thời đại hiện nay, truyền kỳ của toàn bộ thời đại thượng cổ tới nay, không người nào so sánh được, chỉ sợ chỉ có những đại năng như tiên vương, tiên tôn thời đại thái cổ mới có thể so sánh được với lĩnh tụ.

Hư Thiên Tông, đám tu sĩ Đạo môn khiếp sợ tới không thể tưởng tượng, trợn mắt há mồm, thế nhưng, theo dòng thời gian đẩy mạnh, tu sĩ Đạo môn sớm từ khiếp sợ chuyển thành chết lặng rồi, thấy Cổ Thần vẫn có thể khí định thần nhàn đơn giản thoải mái đánh tan lôi kiếp hủy diệt, chậm rãi nhưng không hề sơ sót, tất cả bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Trong ngôn ngữ đều là kính nể và chấn động đối với thực lực của Cổ Thần.

Một khắc chung trôi qua…

Hai khắc chung trôi qua…

Ba khắc chung trôi qua…

Lôi kiếp hủy diệt tựa hồ thực sự vô cùng vô tận, trong miệng khuôn mặt to lớn đen kịt kia vĩnh viễn có lôi kiếp hủy diệt liên tục rớt xuống, oanh kích thẳng vào Cổ Thần.

Trong lòng Cổ Thần không vội không gấp, bảo trì bình tĩnh, vẫn khí định thần nhàn như trước, trong lúc phất tay là có thể đánh tan lôi kiếp hủy diệt, hóa thành hư vô.

Kỳ thực, tại thời điểm liên tục đối kháng với lôi kiếp hủy diệt, Cổ Thần cũng không ngừng nghỉ lĩnh ngộ đối với lực lượng trong lôi kiếp hủy diệt, trước đây độ lôi kiếp hủy diệt chưa từng có cơ hội như vậy, có thể liên tục cảm ngộ lực lượng của lôi kiếp hủy diệt, bởi vì Cổ Thần căn bản không thể có lực lượng chống đối lôi kiếp hủy diệt quá lâu, nếu như đến lúc không đón đỡ được, Côn Ngô Tiên Đế lập tức xuất hiện, hấp dẫn khuôn mặt khổng lồ đi.

Mà lúc này đây, có thể nói là cơ hội tốt khó có thể gặp, pháp tắc hủy diệt ẩn chứa trong lôi kiếp hủy diệt chính là pháp tắc hủy diệt bản nguyên thiên địa nhất, so với pháp tắc hủy diệt từ bản nguyên ngũ hành thôi diễn ra không chút thua kém, thậm chí còn vượt qua.

Cổ Thần sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới chính là dựa vào lực lượng của bản nguyên ngũ hành, bằng vào lực lượng riêng bản thân hắn, hôm nay chỉ vừa mới bước vào Hợp Đạo, nếu như không có bản nguyên ngũ hành tuyệt đối không thể làm được, vì vậy lĩnh ngộ đối với pháp tắc hủy diệt, Cổ Thần chưa hề đạt tới tạo nghệ rất cao, thông qua cảm ngộ pháp tắc hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt giúp Cổ Thần thu được lợi ích rất lớn. Nguồn: https://truyenfull.vn

Cổ Thần đang trong trạng thái dung nhập với cảm ngộ pháp tắc hủy diệt, theo thời gian trôi qua, cũng không quá mức lưu ý, hắn vô pháp vô niệm, giống như quên đi thời gian, chỉ là mỗi khi có lôi kiếp hủy diệt từ trên trời giáng xuống, hắn liền thong dong phất nhẹ tay, đồng thời cảm ngộ pháp tắc hủy diệt, đồng thời đánh tan lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng.

Bất quá, Cổ Thần bình tĩnh thong dong, chúng tu sĩ Đạo môn trong Hư Thiên Tông thì kích động không ngớt, tức giận bất bình vô hạn.

- Lôi kiếp này sao lại biến thái như vậy? Dĩ nhiên không dứt, nếu như không phải lĩnh tụ có thực lực thông thiên, chỉ sợ là một vị chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng bị lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận như vậy đánh tan xác rồi…

- Lôi kiếp này quá mức biến thái, vì sao lĩnh tụ độ lôi kiếp so với mọi người độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau? Không chỉ có lực lượng kinh khủng gấp trăm lần, mà đến giờ vẫn không dứt, cũng không có dấu hiệu dừng lại.

- Lôi kiếp biến thái như vậy, đồng thời còn vô cùng vô tận, oanh kích nửa canh giờ rồi, lĩnh tụ cư nhiên có thể khí định thần nhàn phất tay đánh tan lôi kiếp hủy diệt, thực lực lĩnh tụ thực sự… Thực sự… Ta thực sự không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi.

- Có phải thực lực của lĩnh tụ đã cường đại tới mức ngay cả thượng thiên cũng bắt đầu sợ hãi? Cho nên thượng thiên mới cố ý đánh xuống lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận, muốn diệt sát lĩnh tụ?

- Lĩnh tụ đã nói muốn đánh phá thượng thiên, đạp phá đại địa, có khả năng thiên địa thực sự sợ hãi lĩnh tụ…

- Không phải chứ, thiên ở trên, địa ở dưới, chúng ta đều sinh hoạt trong thiên địa, lực lượng của con người còn cường đại hơn nữa thì cũng phải trong thiên địa, thiên địa sao có khả năng sợ hãi lĩnh tụ?

- Lĩnh tụ không phải người bình thường, trong cơ thể có huyết mạch cổ thần, là hậu nhân của cổ thần thái cổ.

- Nếu không phải là thiên địa cũng sợ hãi, vậy ngươi nói vì sao lĩnh tụ độ lôi kiếp biến thái như vậy, còn liên tục không ngừng nghỉ? May mà thực lực lĩnh tụ thông thiên, đổi thành người khác đã sớm bị lôi kiếp oanh kích đi đời nhà ma rồi…

- Vậy nếu như lôi kiếp biến thái kia thực sự liên tục không ngừng nghỉ thì sao bây giờ? Lực lượng thiên địa vô hạn, mà lực lượng con người có hạn, tuy rằng lĩnh tụ có huyết mạch cổ thần, nhưng hiện tại vẫn là con người, một ngày nào đó lực lượng của lĩnh tụ sẽ tan hết, nếu như đến lúc đó lôi kiếp vẫn đánh xuống, như vậy nên làm cái gì bây giờ?

- Thiên địa thực sự không có mắt, lĩnh tụ là người tốt như vậy, cư nhiên muốn dùng lôi kiếp biến thái đánh chết…

- Đúng vậy, lĩnh tụ khoan dung độ lượng, chưa từng chấp nhặt đối với chúng ta, chỉ là nhốt chúng ta ba năm đã bỏ qua tội nghiệt của chúng ta, nếu là thiên địa thực sự có mắt, nên đi đánh thủ lĩnh các tộc đã từng cướp giật Chiến Thần Lệnh của lĩnh tụ mới đúng…

Tu sĩ Đạo môn trong Hư Thiên Tông đều nghị luận sôi nổi, thần tình cả đám sục sôi, chỉ đổ thừa cho thiên địa bất công, thế nhưng tình cảm của bọn họ căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào tới quy tắc thiên địa.

Lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng trên bầu trời vẫn như trước, không ngừng nghỉ rơi xuống.

Sáu khắc chung trôi qua…

Bảy khắc chung trôi qua…

Tám khắc chung trôi qua…

Thời gian đã trôi qua tròn nửa ngày, lôi kiếp đệ cửu trọng vẫn liên tục không ngừng nghỉ rơi xuống, bổ thẳng vào Cổ Thần, đều bị Cổ Thần phất tay hóa giải.

Tròn một ngày đêm, Cổ Thần luôn luôn duy trì cảm ngộ lực lượng hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt, thu hoạch không nhỏ.

Bình luận