Chân Tiên

Chương 799: Tam tộc xâm lấn (hạ)Một hai trăm năm tại bảo tháp tầng thứ bốn, thời gian tại tiên giới Cổ Hoang bất quá chỉ là mười hai mươi năm mà thôi.

Chỉ cần thời gian vài chục năm, Cổ Thần có thể cấp tốc quật khởi, bằng vào lực lượng của chính mình, quyết tranh hơn thua với chúng cường giả thượng cổ thoát khốn ra ngoài, đồng thời còn có thể nhất quyết thắng bại với cường giả tuyệt thế thượng cổ tầng thứ nhất.

Thời gian trôi qua cực nhanh!

Cổ Thần tu luyện trong bảo tháp tầng thứ tư một ngày một đêm, thời gian tại tiên giới Cổ Hoang mới chỉ hơn một canh giờ.

Mấy ngày sau, chúng cường giả long tộc dự liệu không sai, các thế lực Thánh đình, Phật môn và đông minh đều đã chạy tới bên ngoài Kim Long Nhai, chuẩn bị công phá Kim Long Nhai.

Thế nhưng, chúng cường giả long tộc không dự tính đến, những cường giả tới vây công Kim Long Nhai không chỉ có thế lực Thánh đình, Phật môn và đồng minh của nhân tộc, còn có cường giả thượng cổ yêu tộc và cổ vu tộc.

Cường giả thượng cổ tam tộc nhân, vu, yêu kết thành một chi đại quân hạo hạo đãng đãng, bao vây tầng tầng lớp lớp quanh Kim Long Nhai.

Tam tộc nhân, vu, yêu đồng thời xâm lấn Kim Long Nhai, nhất thời khiến toàn bộ long tộc chấn động.

Giữa tam tộc gần như là thế nước và lửa, thế nhưng hôm nay cư nhiên liên thủ cùng một chỗ, cồng đồng đối phó với long tộc?

Hiển nhiên long tộc không phải là mục tiêu đích thực của cường giả thượng cổ ba tộc nhân, vu, yêu, mục tiêu của bọn họ chính là Cổ Thần ẩn thân trong Kim Long Nhai, chuẩn xác mà nói chính là Chiến Thần Lệnh trên người Cổ Thần.

Chính là bởi vì tiên thiên linh bảo Chiến Thần Lệnh này mới khiến bất cứ tu sĩ nào cũng có thể vượt qua được thông đạo tiên phàm một cách an toàn, đạt được trường sinh chi đạo mới khiến ba tộc nhân, vu, yêu chưa từng có liên hợp một chỗ. Cũng giống như vạn năm trước, bởi vì mở ra thông đạo tiên phàm, cùng nhau tiến vào trường sinh chi cảnh, ba tộc vốn thủy hỏa bất dung xuất hiện một đoạn thời gian hợp tác ngắn ngủi. Nguồn truyện: Truyện FULL

Chỉ là, vạn năm trước long tộc cũng là một trong những đồng minh liên hợp, mà lúc này đây long tộc trở thành địch nhân của ba tộc đồng minh.

Thế lực nhân tộc có Thánh đình, Phật môn, chư tử thế gia, Ma môn lấy Cơ Lăng Hư và Kim Thai tôn giả dẫn đầu, ở phía tây Kim Long Nhai, Cơ Lăng Hư tuy bị thương khá nặng, nhưng có linh đan diệu dược, ngắn ngủi chỉ trong một canh giờ đã khôi phục thương thế, phương diện chữa thương của cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ so với những cường giả Độ Hư cảnh dưới Hợp Đạo kỳ phải nhanh hơn rất nhiều.

Chúng cường giả thượng cổ cổ vu tộc lấy Thiên Mục địa vu dẫn đầu, ở phía nam Kim Long Nhai.

Cường giả thượng cổ yêu tộc lấy Thánh Ưng đại vương dẫn đầu, ở phía đông Kim Long Nhai, trên Đông Hải.

Còn phía bắc Kim Long Nhai chính là cấm địa Bắc Hoang, cho dù là cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ cũng không dám đơn giản bước vào.

Cường giả thượng cổ tam tộc vây quanh ba phía đông, nam, tây Kim Long Nhai, hầu như hoàn toàn phong tỏa Kim Long Nhai, phương bắc là cấm địa Bắc Hoang, tiến vào hầu như chỉ có một đường chết, căn bản không cần vây khốn. Giữa Cơ Lăng Hư, Thiên Mục đại vu, Thánh Ưng đại vương hiển nhiên đã đạt thành hiệp nghị, muốn liên thủ công phá Kim Long Nhai, vì vậy ngay từ đầu, cường giả thượng cổ ba tộc đều từ ba phương hướng khác nhau vây khốn mà đến.

Chờ khi long tộc biết tam tộc tới vây công thì đã bị chúng cường giả thượng cổ vây quanh ba phương hướng đông, nam tây rồi, chừng hơn một nghìn vị cường giả vây quanh Kim Long Nhai chất như nêm cối.

Long tộc bằng vào Thăng Long Đại Trận có thể chiến thắng được bất cứ bộ tộc nào trong ba tộc nhân, vu, yêu, thế nhưng lại không thể chống đỡ được tam tộc tới vây công. Cơ Lăng Hư hiển nhiên biết rõ có Thăng Long Đại Trận tồn tại, vì vậy không trực tiếp dẫn đầu thế lực Thánh đình, Phật môn và đông minh đánh tới Kim Long Nhai, mà trước tiên đi tìm hai tộc vu, yêu cùng vây công Kim Long Nhai, đợi khi Kim Long Nhai bị phá, dựa vào bản lĩnh của mình cướp đoạt Chiến Thần Lệnh.

Bởi vì sự mê hoặc của Chiến Thần Lệnh, đồng thời không có bất cứ bộ tộc nào đủ sức công phá được Kim Long Nhai, vì vậy Thiên Mục đại vu và Thánh Ưng đại vương đều đồng ý với Cơ Lăng Hư dốc hết toàn lực công phá Kim Long nhai, tranh đoạt Chiến Thần Lệnh.

Lúc này long tộc phải đối mặt với nguy cơ to lớn chưa từng có, Thăng Long Đại Trận đã mở ra, toàn bộ cường giả thượng cổ long tộc đều đã xuất hiện tại ba phía Kim Long Nhai, hóa thân cư long, cùng với Thăng Long Đại Trận hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một đạo cương tráo phòng ngực ường đại, bao phủ toàn bộ Kim Long Nhai.

Chúng cường giả thượng cổ long tộc trải rộng khắp nơi trong Kim Long Nhai, hai người Ngô Tinh và Long Nguyên thì ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân cao ba nghìn trượng, lăng không đứng trên hư không vạn trượng bầu trời Kim Long Nhai.

Long Nguyên hướng đông, Ngô Tinh hướng tây, hai người đối ứng phái sau lưng, thu thập vào trong mắt tất cả những cường giả thượng cổ tam tộc tới vây công Kim Long Nhai.

Long Nguyên nhìn Thánh Ưng đại vương, phẫn nộ nói:

- Thánh Ưng, yêu tộc và long tộc đời đơi giao hảo, tại thời thượng cổ long tộc chúng ta đã trợ giúp yêu tộc các ngươi ngăn chặn không biết bao nhiêu lần nhân tộc và vu tộc xâm lấn? Hôm nay ngươi dĩ nhiên suất lĩnh cường giả yêu tộc liên hợp với nhân tộc và vu tộc tới phạm Kim Long Nhai, lương tâm của ngươi chẳng lẽ bị chó ăn rồi sao? Tín nghĩa toàn bộ yêu tộc các ngươi đều bị chó ăn rồi sao?

Thanh âm của Long Nguyên mang theo vẻ oán giận, yêu tộc và long tộc từ trước tới nay hầu như là một thể, kết quả Thánh Ưng đại vương dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc và vu tộc tới đánh long tộc, đích xác khiến Long Nguyên phi thường thất vọng, trong lòng vô cùng tức giận.

Lời vừa nói ra, rất nhiều cường giả yêu tộc đều lộ ra vẻ xấu hổ trên mặt, hiển nhiên cũng không phải tất cả cường giả yêu tộc đều cam tâm tình nguyện tới đánh Kim Long Nhai, nhưng e sợ uy áp của Thánh Ưng đại vương, không thể không đến.

Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chính là như vậy.

Thánh Ưng đại vương cười hắc hắc, nói:

- Long Nguyên, ngươi không cần lấy những lời này tới trách ra, thất phu vô tội, hoài bích có tội, lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao? Không phải yêu tộc muốn xâm lấn long tộc, chỉ cần long tộc giao Cổ Thần ra, Thánh Ưng ta không nói hai lời, lập tức dẫn đầu tu sĩ yêu tộc rời khỏi Kim Long Nhai, đồng thời yêu tộc ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, sẽ trợ giúp hết sức, thế nhưng nếu long tộc chấp mê không tỉnh, quyết tâm vì tiểu tặc Cổ Thần kia làm tấm mộc, đó là tự mình chuốc lấy khổ, không nên trách yêu tộc không niệm tình nghĩa, hôm nay tam tộc nhân, vu, yêu liên thủ, nhất định dễ dàng công phá được Kim Long Nhai. Long Nguyên, bản vương và ngươi tương giao nhiều năm, không muốn ngươi bị vẫn lạc như vậy, chỉ cần hiến Cổ Thần lại cho bản vương, bản vương sẽ liên thủ với ngươi, hai tộc long, yêu liên thủ với nhau, thiên hạ ai có thể ngăn cản được? Giao Cổ Thần ra là sống, giữ lại Cổ Thần là chết, hoặc sống hoặc chết, chính ngươi lựa chọn đi!

Bình luận