Chân Tiên

Chương 790: Phá trận (thượng)Cơ Lăng Hư biến sắc, tức giận hừ một tiếng nói:

- Yêu nghiệt long tộc, làm sao có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, Kim Thai tôn giả, ngươi tới đối phó Ngô Tinh, khống chế Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, chém tận giết tuyệt sáu người trong trận, một kẻ cũng không để lại, ta dẫn cường giả Ma môn đi ngăn cản dám tiểu trùng long tộc và lão quái vật Long Nguyên kia.

Đăng khi nói chuyện, thân ảnh Cơ Lăng Hư chợt lóe biến mất, Thánh hoàng Cơ Nghiêu, Đồ Long tôn giả và mấy vị cường giả cái thế bên cạnh đều theo sau Cơ Lăng Hư, bay về phía long tộc bên phía đông nam.

Phía trước sáu người Cổ Thần chỉ còn một mình một người Kim Thai tôn giả.

Thế nhưng trong Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, bao gồm Kim Thai tôn giả trong đó còn có ba mươi sáu vị cường giả cái thế Hợp Đạo sơ kỳ của Thánh đình, Phật môn, Ma môn cùng với những tiên tông đại pháp quy thuộc Thánh đình, hầu như hơn tám thành cường giả cái thế đều đang ở trong Tỏa Thiên Tru Ma đại trận này.

Cơ Lăng Hư dẫn theo những cường giả cái thế đối kháng cường giả long tộc chỉ có năm sáu người ít ỏi mà thôi.

Bất quá năm vị cường giả cái thế long tộc bị nhốt trong Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, số lượng cường giả cái thế còn lại cũng chỉ có năm sáu vị, có Cơ Lăng Hư đối phó với Long Nguyên đại trưởng lão, cộng thêm rất nhiều chí cường giả Hư Không hậu kỳ đỉnh phong mà Hư Không hậu kỳ, ngăn căn chúng cường giả long tộc công kích không thành vấn đề.

Ngược lại sáu người Cổ Thần trong trận tuy rằng Cơ Lăng Hư đã suất lĩnh năm sáu vị cường giả cái thế rời đi, thế nhưng trong trận vẫn như trước có ba mươi sáu vị cường giả cái thế, bảy mươi hai vị chí cường giả, đồng thời còn có tồn tại tầng thứ nhất trong những cường giả cái thế như Kim Thai tôn giả, tình huống vẫn mười phần nguy hiểm như tước.

Thánh đình và Phật môn dự định quấn chân chúng cường giả long tộc chạy tới cứu viện, trước tiên chém giết sáu người Cổ Thần trong trận, sau đó lại tập trung lực lượng nhất cử đánh tan long tộc.

Long tộc có thể tranh phong với bất cứ thế lực nào như Thánh đình và Phật môn, nhưng cũng chưa đủ sức đối địch với hai thế lực lớn liên thủ với nhau, huống hồ còn có những chư tử thế gia, tiên tông đại phái và Ma môn quy thuộc vào Thánh đình.

- Thiên cương địa sát, nghe ta hiệu lệnh, thiên cương phân thân, tru sát yêu nghiệt!

Giữa lúc sáu người Cổ Thần bắt đầu đột phá vòng vây, Kim Thai tôn giả đột nhiên hét lớn.

Tiếng nói vừa dứt, một cự nhân kim quang cực kỳ to lớn xuất hiện ngay phía trước Kim Thai tôn giả, cự nhân cao chừng bốn nghìn trượng, chính là một cụ thân ngoại hóa thân do Kim Thai tôn giả ngưng tụ thành.

Thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả tỏa ra hàng ức tỉ vạn đạo kim quang, tương liên với cương tráo Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, tựa hồ cùng với lực lượng của cả tòa đại trận dung hợp một chỗ.

Nguyên bản những cường giả cái thế tầng thứ nhất như Kim Thai tôn giả, Cơ Lăng Hư, Ngô Tinh có thể ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân đối đa chỉ hơn ba nghìn trượng, thân ngoại hóa thân tiếp cận bốn nghìn trượng hầu như sắp so sánh được với chư tử đại tiên Hợp Đạo thành công rồi.

Xem ra trong Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, thực lực của Kim Thai tôn giả đã đề cao rất lớn.

Theo tiếng hét lớn của Kim Thai tôn giả, ba mươi lăm vị cường giả cái thế khác cũng đều ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, xuất hiện bên trong đại trận.

Độ cao của thân ngoại hóa thân, thấp thì khoảng trên dưới hai nghìn trượng, cao chừng ba nghìn trượng, hầu như có thể so sánh được với cường giả cái thế tầng thứ nhất.

Ba mươi sáu thiên cương bởi vì có lực lượng của Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận, thực lực nhân gấp bội, tăng mạnh rất lớn.

Về phần bảy mươi hai địa sát, giới hạn bởi cảnh giới Hư Không hậu kỳ đỉnh, chưa thể thi triển được loại thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân, chỉ tập trung duy trì sự vận chuyển của trận pháp, đồng thời phong tỏa khắp bầu trời, hấp thu lực lượng vô cùng vô tận của thiên địa truyền vào người ba mươi sáu vị cường giả cái thế đóng vai trò thiên cương.

Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Tru Ma đại trận chính là đại hợp trận do tu sĩ cấu thành, trận pháp như vậy thường thường cố định một chỗ, không phải tu sĩ cấu thành trận pháp rơi vào trận này, nếu không có tu vi thông thiên, không thể thắng được tu sĩ bày binh bố trận, hầu như không thể thoát khốn được.

Trong những tu sĩ bày binh bố trận có tồn tại cường giả cái thế tầng thứ nhất như Kim Thai tôn giả, coi như là Ngô Tinh cũng chỉ ngang hàng với hắn trong trạng thái bình thường, luận thực lực không thể vượt qua được hắn, ngược lại Kim Thai tôn giả bởi vì có lực lượng trận pháp phụ thể, thực lực đã vượt qua Ngô Tinh rất nhiều.

Thấy ba mươi sáu cụ thân ngoại hóa thân đều vọt tới, Ngô Tinh hét lớn một tiếng:

- Đi mau!

Đang khi nói chuyện, một ngọc ấn vuông vắn từ trong mi tâm Ngô Tinh bay ra ngoài, ngọc ấn trong nháy mắt biến thành lớn, giống như ngọn núi lớn, là trọng bảo của long tộc, trên mặt có khắc đồ án tổ long thái cổ vô cùng khổng lồ, tên là Tổ Long Ấn.

Trong nháy mắt bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Thực đều tự sử dụng pháp bảo của chính mình, đều là tiên bảo vô thượng, tuy rằng uy lực so với Tổ Long Ấn hơi thua kém một chút, nhưng vẫn cực kỳ bất phàm.

Cổ Thần thấy vậy, trong tay cầm sáu thanh tiên phủ thượng phẩm không đổi, bên ngoài cơ thể lại truyền hồi ra một cự đỉnh tỏa khí tức cổ lão tang thương, lớn chừng một phòng ở, bao phủ cả năm người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân vào bên trong. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL

Luận lực lượng phòng ngự của tiên bảo, tiên bảo vô thượng của năm người Ngô Tinh không có kiện nào có thể so sánh được với Thái Hư Tiên Đỉnh của Cổ Thần.

Kim Thai tôn giả là người đầu tiên lao tới trước mặt sáu người Cổ Thần, một đôi kim quyền khổng lồ lớn chừng mấy trăm trượng, cách xa nghìn trượng, hai quyền đã oanh kích mạnh mẽ đánh tới.

Thân ngoại hóa tha này chính là tu sĩ Hợp Đạo kỳ lấy tiên lực vô thượng ngưng tụ tạo thành, đại biểu cho việc thấu triệt pháp tắc tới cực hạn.

Nhìn như một quyền, trên thực tế trong quyền cương ẩn chứa lực lượng pháp tắc so với một quyền bình thường lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, một quyền đủ đơn giản hủy diệt cả một ngọn núi lớn cao mấy nghìn trượng.

Cho dù là cường giả cái thế bình thường dưới một quyền thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả cũng có thể thân tử đạo tiêu trong nháy mắt.

Ngô Tinh đẩy mạnh song chưởng, Tổ Long Ấn dũng mãnh đánh về phía trước, đón nhận song quyền của Kim Thai tôn giả.

Oanh…

Một tiếng nổ rung trời, Tổ Long Ấn mạnh mẽ run lên, rung động kịch liệt, thân thể của Ngô Tinh chấn động, vốn phi độn về phía trước nhất thời dừng lại.

Trong mắt thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng bị chấn tới song quyền tán loạn, song chưởng từ chỗ cánh tay đều bị chấn thành hư vô.

Bình luận