Chân Tiên

Chương 745: Tháng ba đầu hạ (hạ)Cổ Thần nói:

- Cách tháng ba đầu hạ còn mười ngày nữa, Ngô Tinh đại ca, ta ở ngay trong Chiến Thần Điện, thời gian vừa tới lập tức đi Tây Hải.

Ngô Tinh đứng dậy nói:

- Tốt, vậy ta trước tiên cáo từ, Tây Hải nguy hiểm tới cực điểm, cho dù có lộ tuyến cũng khó đảm bảo an toàn toàn bộ, vì vậy hành trình Tây Hải lần này chỉ có siêu cấp cường giả Hư Không kỳ trở lên mới đi vào, vì vậy chuyến đi Tây Hải lần này ta nghĩ bốn vị đệ muội không nên đi, nếu xuất hiện sai lầm gì đó, ta thực khó yên lòng.

Cổ Thần nói:

- Các nàng có đi hay không, chúng ta sẽ thương lượng với nhau cẩn thận, đại ca thong thả.

Đợi khi Ngô Tinh rời đi, Cổ Thần và tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc bàn bạc với nhau, kết quả tứ nữ nhất trí muồn theo Cổ Thần tiến vào Tây Hải, nói là ở trong Như Ý Linh Lung bảo tháp tu luyện, nếu Cổ Thần bị nhốt, vậy năm người bọn họ bị vây khốn cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia xa.

Cổ Thần không khuyên được tứ nữ, đành phải đáp ứng.

-----------

Khi Cổ Thần và Ngô Tinh thương nghị tiến vào Tây Hải cứu giúp long hoàng, trong Ngọc Tiêu Cung Thiên Đình cũng có một thương nghị giống như vậy.

Chỉ bất quá, nhân số thương nghị so với Cổ Thần và Ngô Tinh nhiều hơn không ít.

Bao gồm cả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư, phân thân Thánh hoàng Cổ Thương Khung, Khổng Lân thánh chủ, Mạnh Đỉnh thánh chủ, Nhan Thức thánh chủ… Cùng với mười ba vị siêu cấp cường giả Hư Không kỳ.

Đây là toàn bộ lực lượng đỉnh cao nhất của Thánh đình, phật môn nhân tộc.

Ngoại trừ Cổ Thần nhận thức được năm người ra, còn có hai vị cường giả phật môn Hư Không kỳ, ba vị cường giả Hư Không kỳ nho môn thánh gia, hai vị cường giả Hư Không kỳ Thánh Đình Cơ gia.

Mười ba vị cường giả Hư Không kỳ, tu vi của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiên đại sư cao nhất, đều là Hư không hậu kỳ đỉnh cao.

Thứ nhì đó chính là siêu cấp cường giả Hư Không hậu kỳ Khổng Lân thánh chủ, Mạnh Đỉnh thánh chủ, đệ nhị cường giả Cơ gia Cơ Chiếu, cùng với thân ngoại hóa thân Cổ Thương Khung của Thánh Hoàng.

Ngoại trừ sáu vị này ra, còn có ba vị Hư Không trung kỳ, bốn vị Hư Không sơ kỳ.

Trong điện tổng cộng có mười bốn người, ngoại trừ mười ba vị cường giả siêu cấp Hư Không kỳ ra, còn có một phàm nhân, người này đứng ngay bên cạnh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, chính là Thiên Toán Tử.

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu noi:

- Trải qua nhiều năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng hoàn thành điều kiện mở ra thông đạo tiên phàm, vạn năm trước Kiền Vũ Thánh hoàng, cường giả Huyền tiên tiên giới Cổ Hoang, tiên độ thế gia, từ đó về sau phong ấn thông đạo tiên phàm, trói buộc số mệnh tiên giới, thế nên hơn vạn năm tiên giới Cổ Hoang cũng không từng xuất hiện qua cướng giả cái thế Hợp Đạo kỳ, ngay cả cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ cũng không sinh ra được, Cổ Hoang làm sao có thể xưng là tiên giới? Không chỉ có như vậy, càng chặn đứng con đường trường sinh của tu sĩ hậu bối chúng ta, thực sự không đúng với thiên đạo, vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ta, lần này muốn thuận theo thiên đạo, triệt để đánh vỡ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng bày ra, giúp chúng ta đều có khả năng tiên độ phàm gian, cùng bước vào trường sinh đại đạo.

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói năng hùng hồn tới cực điểm, thần tình xúc động, tuy rằng thân là hậu nhân của Cơ gia, thế nhưng tựa hồ đối với hành động của Kiền Vũ Thánh Hoàng vạn năm trước cực kỳ bất mãn.

Điều này cũng khó trách Cơ Nghiêu, bởi vì số mệnh của tiên giới Cổ Hoang bị trói buộc, từ thời thượng cổ tới nay không thể tiếp tục sinh ra cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ, lịch đại Thánh Hoàng đều đừng chân tại tu vi Hư Không hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần số mệnh mở ra, tất cả đều có hi vọng bước vào Hợp Đạo kỳ.

Hư Không bước vào Hợp Đạo, thọ nguyên trực tiếp tăng lên hai lần, đủ đạt tới một vạn hai nghìn chín trăm mươi sáu tuổi, chỗ tốt thu được so với Giá Vụ kỳ bước vào Hư Không kỳ mạnh hơn rất nhiều.

Tu sĩ hậu bối làm sao không hận?

Nhất là phong ấn thông đạo tiên phàm, chặt dứt con đường trường sinh của tu sĩ hậu bối tiên giới Cổ Hoàng, chả khác với nắm chặt cái cổ của tu sĩ hậu bối, mạnh mẽ bóp chết, cho dù Thánh Hoàng Cơ Nghiêu có là hậu nhân Cơ gia, hậu đại của Kiền Vũ, Thánh Hoàng cũng hận tới mức nghiến răng ken két.

Các cường giả Độ Hư cảnh bên cạnh chung lợi ích với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, đối với hành động của Kiền Vũ Thánh hoàng vạn năm trước đều rất bất mãn.

Vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vừa nói, chúng cường giả nhất thời phụ họa, cùng kêu lớn:

- Thánh Hoàng trường sinh… Thánh Hoàng trường sinh…

Thế lực Thánh Đình vô cùng khổng lồ, nhân số Cơ gia đông đảo, hành động của Kiền Vũ Thánh hoàng vạn năm trước nghiêm trọng tổn hại tới lợi ích của hậu đại Cơ gia, vì vậy tất cả mọi tin tức liên quan tới tiên độ phàm gian thời kỳ thượng cổ, Kiền Vũ Thánh hoàng tuy đã vận dụng tất cả lực lượng tiến hành hủy diệt, nhưng trong các thành viên Cơ gia vẫn có người lưu lại truyền xuống, điều này là bí mật nội bộ Cơ gia.

Vạn năm trôi đi, lịch đại Thánh Hoàng đều nỗ lực muốn bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh hoàng, ý đồ một lần nữa mở ra thông đạo tiên phàm, tiên độ phàm gian, bước vào trường sinh.

Chỉ là, phong ấn do Kiền Vũ Thánh hoàng lưu lại thực sự quá mức bá đạo, kết hợp lực lượng của ba vị cường giả cái thế Kiền Vũ Thánh hoàng và Chiến thần cổ vu tộc, Yêu đế yêu tộc, lịch đại Thánh Hoàng từ trước tới nay chưa thể thành công bài trừ.

Chỉ tới Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, một lần kia cùng với Độ Thiện đại sư truy đuổi Ngô Tinh, Ngao Liệt vào chỗ sâu trong Tây Hải, kết quả phát hiện phong ấn do Kiền Vũ Thánh Hoàng dĩ nhiên xuất hiện vết rách, mở ra thông đạo tiên phàn một lần nữa cuối cùng cũng có hi vọng. Nguồn truyện: Truyện FULL

Bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng cần phải có nhiều tiên bảo thượng cổ, vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tự mình bắt đầu tìm kiếm di chỉ thượng cổ, trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng tìm đủ tiên bảo thượng cổ, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, tự nhiên muốn bắt đầu tiến hành bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng, mở ra thông đạo tiên phàm, bước vào trường sinh.

Về phần Cổ Thần, đã khó có thể giết chết, đánh chết Cổ Thần so với trường sinh đại đạo tự nhiên là trường sinh đại đạo quan trọng hơn trăm lần, vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư vừa khôi phục thương thế, liền lập tức chỉnh đốn lực lượng Thánh Đình và phật môn, toàn bộ tụ tập lại, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch mở ra thông đạo tiên phàm một lần nữa.

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu phất phất tay, mọi người dừng thanh âm, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói:

- Lần này bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh hoàng, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, bằng không rơi vào vây khốn Tây Hải, nơi này được gọi là Tiên Nhân Mộ Địa, sợ rằng đời này kiếp này khó có thể thoát khốn, Thiên Toán Tử, ngươi tính toán ngày lành lên đường.

- Vâng, Thánh Hoàng!

Thiên Toán Tử hơi khom người về phía Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, sau đó nhắm mắt đưa tay tính toán, lập tức hai trong mắt mở ra, nói:

- Thánh Hoàng bệ hạ, tháng ba đầu hạ chính là ngày đại cát để lên đường.

Bình luận