Chân Tiên

Chương 663: Tài liệu Vô Thượng Tiên Bảo (Hạ)Trong chốc lát ba căn cự mộc biến thành ba mộc đầu nhân.

Trong ánh mắt trống rỗng của Mộc đầu nhân bộc phát ra sát cơ kịch liệt.

Cổ Thần còn chưa kịp hái thanh thụ thảo thì ba mộc đầu nhân đã ập tới, đánh ra một quyền về phía Cổ Thần.

Lúc trước còn là ba căn cọc gỗ bây giờ nhanh chóng biến thành ba mộc đầu nhân sát khí phô thiên.

- Khôi lỗi Mộc đầu nhân.

Ánh mắt Cổ Thần nhìn ba đạo tàn ảnh bay tới liền lui về phái sau trăm trượng nhanh hơn so với Mộc đầu nhân.

Tuy Cổ Thần không nhìn ra bí ẩn của ba căn cọc gỗ nhưng cũng chưa ngơi cảnh giác.

Nên khi ba Mộc đầu nhân đánh tới Cổ Thần liền dứt khoát lui về phái sau khai mở khoảng cách.

Giờ phút này, ba căn cọc gỗ tỏa ra khí tức sinh mệnh cường đại so với Độ hư cường giả còn muốn dày đặc thêm.

Cổ Thần có thể cảm ứng được lực lượng trên người Mộc đầu nhân không kém gì Thanh Hoa vương, ba Mộc đầu nhân này tu vi ít nhất là hư không sơ kì đỉnh phong.

Mộc đầu nhân đánh không trúng Cổ Thần liền ngay lập tức phát ra quyền chưởng trảo về phía Cổ Thần

Quyền đânhs về đầu Cổ Thần, Chưởng bổ vào ngực, trảo vào hạ âm, ba chiêu nhanh đến cực điểm, thế công sắc bén ngoan độc, do ba Mộc đầu nhân hư không sơ kì phát ra tương đương với gấp năm lần Thanh Hoa vương.

Khi còn ở Đằng Vân hậu kì thì Cổ Thần đã có thực lực đả bại Thanh Hoa vương, hiện tại bước vào giá vụ kì thì gấp mười lần Cổ Thần cũng không để vào mắt.

- Chiến thần diệt tinh quyền, ba mươi lăm quyền hợp nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ba Mộc đầu nhân đánh úp lại, Cổ Thần lui về phía sau đồng thời đánh ra Chiến Thần diệt tinh quyền.

Hai đạo ba mươi lăm quyền hợp nhất tuowng đương với trong nháy mắt phát ra bảy mươi quyền.

Một trăm quyền là có thể miểu sát hư không kì cường giả, thì bảy mươi quyền có thể thừa sức đánh trọng thương.

Cổ Thần đã làm tốt kế hoạch chiến đấu trong nội tâm, liên tục đánh ra ba lượt Chiến Thần diệt tinh quyền, ba mươi lăm quyền hợp nhất đủ để đánh Mộc đầu nhân thành tro bụi.

Bước vào giá vụ kì thì Thuần dương tiên lực của Cổ Thần có thể đánh ra liên tục sáu bảy trăm quyền, chỉ cần có thể đem chiến thần diệt hoàng khoán dung hợp vào trăm quyền hợp nhất là có thể dùng một quyền đánh chết một vị hư không kì cường giả.

Oanh…

Oanh…

Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Hai đạo quyền kình đồng thời đánh trúng ba Mộc đầu nhân.

Đạp đạp đạp đạp đạp…

Quyền cương tiêu tán, tiên lực cương khí cuống bạo bắn về bốn phía, ba Mộc đầu nhân bị đánh trúng lui về phái sau mấy bước.

Cổ Thần lui về phía sau, lập tức đánh ra hai đạo quyền kình ba mươi lăm quyền hợp nhất.

Đi..

Lên…

Lại là hai tiếng bạo nổ, ba Mộc đầu nhân lần nữa lui về phía sau.

- Ân vậy mà còn chưa nát, ba Mộc đầu nhân này làm từ cái gì mà cahwcs thế?

Cổ Thần nhíu mày trong nội tâm thán phục.

- Mặc kệ ngươi làm bằng gì, để xem ngươi tiếp được bao nhiêu quyền của ta, ta muốn đánh ngươi thành nhão nhoẹt.

Cổ Thần vung tay lần nữa, hai đạo quyền cương lập tức đánh về phía người gỗ.

Lại là ba mươi lăm đạo hợp nhất.

An…

Oanh…

Hai tiếng nổ vang lên, ba người gỗ lui về phía sau hơn mười trượng nhưng vẫn chưa bị nghiền nát.

- Bị ta đánh liên tục ba lượt mà vẫn chưa nát, đến thượng phẩm tiên bảo còn muốn nát, chẳng lẽ chúng còn cứng hơn thượng phẩm tiên bảo?

Trong lúc khiếp sợ, Cổ Thần lại đánh ra ba mươi lăm đạo quyền kình hợp nhất

Oanh

Lên

- Lại đến..

Lên

Oanh

- Lại đến…

Lên

Lên

Cổ Thần liên tục đánh ra sáu lần Chiến Thần diệt tinh quyền, sáu lần tương đương với bốn trăm hai mươi quyền chiến thần diệt tinh.

Ba người gỗ bị Cổ Thần đẩy lùi hơn trăm trượng.

Nhưng ba người gỗ vẫn không có dấu hiệu bị nghiền nát chứ đừng nói là oanh thành mảnh vỡ.

- Làm sao có thể? Chẳng lẽ tài liệu làm ba người gỗ này là Vô thượng tiên bảo tại liệu.

Cổ Thần khiếp sợ.

Chiến Thần diệt tinh quyền vô kiên bất tồi mà không có tác dụng với ba người gỗ.

Ba người gỗ là khôi lỗi chứ không phải tu sĩ, nếu là tu sĩ thì dù bên ngoài có vô thượng tiên bảo áo giáp hộ thân nhưng chịu bốn trăm hai mươi quyền cảu Cổ Thần cũng muốn bị đánh chết, nhưng ba người gỗ hoàn toàn không có tổn thương gì.

- Tốt biến thái khôi lỗi, ba người gỗ này so với âm hồn khôi lỗi cảu Hắc Thủy đại đế còn lợi hại hơn trăm lần.

Cổ Thần ngừng công kích, đánh liên tục hơn bốn trăm quyền, thuần dương tiên lực trong người Cổ Thần đã tiêu hao trọn vẹn năm thành.

Chiến thần diệt tinh quyền căn bản không làm gì đưuọc ba người gỗ này, cho dù tiêu hao hoàn toàn cũng không làm gì được.

Cổ Thần dừng lại, ba người gỗ lập tức phản công tới, một quyền, một trảo một chưởng lập tức đánh tới.

Đến chiến thần diệt tinh quyền cũng không đánh vỡ được chúng thì chất liệu làm nên chúng chắc chắn như thế nào có thể nghĩ, cho dù thân thể Cổ Thần cường đại, vô địch cùng cảnh giới, nhưng ở trước mắt ba người gỗ này cũng giống như đậu hủ.

Thân thể Cổ Thần tuy mạnh ngang với hạ phẩm, trung phẩm tiên bảo nhưng vẫn không sánh bằng thượng phẩm tiên bảo, chứ đừng nới vô thượng tiên bảo, thân thể của ba người gỗ có thể so sánh với vô thượng tiên bảo.

Đối mặt với ba người gỗ đang cấp tốc đánh tới, Cổ Thần lấy ra hai thanh thượng phẩm Tiên kiếm, Long Hoàng chí dương kiếm và Thất thải tuyệt thần kiếm lập tức chém tới ba người gỗ.

Keng keng..

Thanh âm như kim thiết vang lên, ba người gỗ bị chấn lùi về phía sau nhưng vẫn không bị tổn thương.

- Thượng phẩm tiên kiếm cũng không thể thương tổn được chúng, quả nhiên có thể so với vô thượng tiên bảo, nếu có thể bắt chúng luyện thành ba cái búa thì có thể so với vô thượng tiên bảo khác.

Cổ Thần nhìn ba người gỗ nhào lên mà ánh mắt sáng ngời.

Sưu sưu sưu ....

Ba đạo tàn ảnh như thiểm điện, ba con mộc khôi lỗi phóng tới Cổ Thần.

Trên người Cổ Thần mặc dù có vô thượng tiên bảo nhưng một cái là Thái Hư tiên đỉnh, một cái là Như Ý Lung Linh bảo tháp, đều là tiên bảo không có bao nhiêu lực công kích. Nếu như Cổ Thần có được một kiện tiên bảo công kích như Côn Ngô tiên kiếm thì có thể trực tiếp chém ba con khôi lỗi này thành mảnh vụn rồi.

Nhưng hiện tại trong tay Cổ Thần chỉ có Long Hoàng Chí Dương kiếm và Thất Thải Tuyệt Thần kiếm, căng bản không thể làm bị thương được ba đầu mộc khôi lỗi này.

Về phần tiên thiên linh bảo Càn Khôn ngọc bích thì lại là loại phụ trợ có tác dụng dung hợp bổn nguyên lực lượng khiến lực công kích của Cổ Thần được đề cao, nhưng không thể trực tiếp dùng nó để phát động công kích được. Chiến Thần lệnh thì là loại tiên thiên linh bảo loại đặc thù, bên trong chứa Thuần Dương hoả, trong ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ thì hoả khắc mộc, chắc chắn có thể đem ba con mộc khôi lỗi này đốt thành tro bụi.

Bất quá, Cổ Thần đối với tài liệu dùng để luyện chế ba đầu mộc khôi lỗi này rất có hứng thú, vật liệu bằng gỗ có thể luyện thành vô thượng tiên bảo như thế thì Cổ Thần làm sao có thể đốt nó thành tro được chứ!

Về phần Trấn Minh Ngọc Bia thì uy lực chỉ cường đại khi đối mặt với âm hồn nguyên thần mà thôi, đối với thực thể như khôi lỗi thì chẳng có chút lực công kích nào cả.

Pháp bảo trên người Cổ Thần không ít nhưng muốn bằng vào pháp bảo khắc chế ba đầu mộc khôi lỗi này thì lại không thể.

Bình luận