Chân Tiên

Chương 467: Hoàn mỹ nữ tửTrong giọng nói của Vu Thần có ẩn ước một chút kinh hãi, càng nhiều hơn là một cỗ lệ khí:

- Không thể tiếp tục lưu hắn, cho dù ở thời cổ đại người này cũng được xem là một cái thế thiên tài, nếu tiếp tục để hắn phát triển ngày sau bản thần cũng khó có thể chế phục được hắn. Nhưng hiện nay đã có cơ hội, hắn đã đến Đại Ly thì xem như đã tự chui dầu vào lưới. Nhất định phải khiến hắn chết, quyết không thể tái dung hắn sống trọn đời này!

- Thỉnh Vu Thần đại nhân chỉ điểm, làm sao có thể diệt sát hắn?

Thánh nữ cung kính hỏi.

Vu Thần chưa trả lời mà hỏi:

- Khi hắn tái hiện có từng đi qua phía đông?

Thánh nữ nói:

- Hắn tái xuất hiện là ngay tại Bắc đẩu thành của của Đại Mông đế đình, ở đó hắn mua rất nhiều linh dược tiên thảo, theo tin tức nhận được thì hắn đang tìm vài loại linh thảo là: Cửu Viêm Xích Diễm hoa, Cửu Dương Liệt Nhật quả, Hoả Kinh quả và những linh được hắn mua được tại Bắc đẩu thành đều là cực đương tiên thảo!

- Cửu Viêm Xích Diễm hoa? Cửu Dương Liệt Nhật quả? Ha ha ha!

Vu Thần đột nhiên cười to nói:

- Hắn nhất định là đang tim tài liệu luyện chế Thuần Dương Tiên đan, trách không được hắn đột nhiên lại xuất hiện ở nam hoang này. Mục đích của hắn chắc chắn là tìm kiếm địa phương cực dương chí dương, cho nên chắc chắn mục tiêu là nam hoang vu cương, thậm chí là cực nam hoả hải, thiên hạ địa phương chí dương không nhiều, mà Xích đế mộ trủng lại là một trong số đó ha ha ha!

Thánh nữ nói:

- Vậy chúng ta đem tung tích của Xích đế mộ trung nói cho Cổ Sát Thần biết để hắn tự chui đầu vào lưới?

Vu Thần nói:

- Không thể, chỉ có thể cho hắn biết tin tức về cực dương chỉ địa, nếu đem tin tức về Xích đế mộ trủng truyền khai sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít Độ Hư cường giả đến đây.

Có Cực dương và Cực âm chân khí ta có thể thi triển bí pháp đêm chân lực của ta phủ xuống, nếu Cực âm chân khí thu đủ thì chân thân lực của ta sẽ có thực lực Đằng Vân kỳ, nhưng hiện tại tối da chỉ có thể phủ xuống thực lực Minh Khiếu hậu kỳ. Bất quá, bản thần có biện pháp đối phó với Chiến Thần lệnh để đánh chết Cổ Sát Thần vậy là đủ rồi. Lần này trời cho cơ hôi, bản thần không thể đợi thêm nữa!

Thánh nữ nói:

- Chân thân lực của vu Thần đại nhân phủ xuống thì thiên hạ còn có ai có thể chống lại? Trực tiếp đem Cổ Sát Thần diệt sát đoạt lấy Chiến Thần lệnh rồi đến Xích đế mộ trủng thu lấy Hoả chỉ bản nguyên là được, cần gì phải để Cổ Sát Thần hắn tiến vào Xích đế mộ trùng? Xích đế mộ trủng chính là thiên hạ đệ nhất một cái bảo khố, vạn nhất, thuộc hạ nói là vạn nhất Cổ Sát Thần đào tẩu được, đem tin tức Xích đế mộ trủng truyền khai thì có vẻ không ổn!

Vu Thần nói:

- Xích đế là một tồn tại còn cường hoành mạnh mẽ hơn bản thần nhiều, hắn lưu lại gì đó chang lẽ không có cấm chế sao? Nếu không có huyết mạch tương đồng với hắn thì sẽ bị Hoả chỉ bản nguyên phản phệ, ngay cả bản thần cũng không ngoại lệ. Chiến Thần lệnh đã từng tự động thay Cổ Sát Thần ngăn trở công kích, nói rõ hắn đã có thể hoàn mỹ sử dụng Chiến Thần lệnh. Cho nên ta muốn để hắn dùng Chiến Thần lệnh mở ra cấm chế của Hoả chỉ bản nguyên, sau đó ta sẽ ra tay cướp đoạt. Có Hoả chỉ bản nguyên trong tay, nhanh thì mấy năm, chậm thì mười năm, chân than của ta hoàn toàn có thể phủ xuống có Hoàng ha ha ha. Lúc đó bàn thần thống nhất thiên hạ, còn ai có l thé kháng cự? Ta sẽ trở thành nhân - vu - yêu tam tộc đứng đầu, thành tựu trước nay chưa ai có, vô tiền khoáng hậu cái thế công tích ha ha ha!

Thánh nữ cung kính nói:

- Chúc mừng Vu Thần đại nhân nhất thống thiên hạ, trở thành đứng đầu tam tộc, vu giáo truyền khắp thiên hạ, thống ngự bát phương truyền thừa muôn dời, tuyệt đại vô song... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Ha ha ha ...

VU Thần cười to nói:

- Người vì bản thần cúc cung tận tuy, đợi ngày bản thần nhất thống cổ Hoang trở thành chúng sinh đứng đầu sê phong người thành chúng sinh chỉ mẫu!

Thánh nữu vội vàng phủ phục xuống nói:

- Tạ ơn Vu Thần đại nhân!

Vu Thần nói tiếp:

- Lần này dụ dỗ Cổ Sát Thần đi vào Xích đế mộ trủng, đổ hắn mờ ra cấm chế của Hoả chỉ bản nguyên là yếu tố trọng yếu để chân thân bản thần phủ xuống cổ Hoang, ngươi là âm mị thân thể, nam tử cùng ngươi giao hoan không chỉ đem pháp lực vô thức truyền cho ngươi mà còn không tự chủ được yêu ngươi, nghe ngươi sai bảo! Ngươi hãy lợi dụng tốt lợi thế này của ngươi, nếu có thể khống chế được Cổ Sát Thần trong tay thì chuyến đi vào Xích đế mộ trủng này sê vạn vô nhất thất, nếu không với bản lĩnh của tên Cổ Sát Thần này cho dù có tiến vào Xích đế mộ trủng sợ rằng cũng khó thụ bản thần sai sử!

Tiến vào Đại Ly đế đình đã một ngày một đêm, Cổ Thần vẫn tiếp tục hướng nam mà phi độn hơn 20 vạn dặm thâm nhập sâu vào bên trong Đại Ly đế đình. Tiếp qua một ngày một đêm nữa là có thể lướt qua Đại Ly, sau đó sẽ tới một nơi dược gọi là Thập vạn đại sơn liên miên hom mười vạn dặm.

Qua khỏi Thập vạn đại sơn chính là nam hoang vu cương.

Mục đích chuyến đi lần này của Cổ Thần chính là Nam hoang vu cương, cổ Hoang có thiên đại linh mạch và cũng có âm dương nhị mạch nhưng rất thưa thớt, đồng thời âm dương nhị mạch này so với thiên địa linh mạch càng khó kiếm hơn. Bởi vì âm dương nhị mạch không có định mà là không ngừng di động, thỉnh thoảng trồi lên mặt đất hình thành thiên địa chí âm chí dương chỉ địa, khi âm dương nhị mạch tiến vào lòng đất thì chí âm chí dương chỉ địa liền biến mất.

Những chí âm chí dương chỉ địa có đinh trong thiên địa rất hiếm thấy như phượng mao lân giác vậy. Chí âm chỉ địa nghe nói chỉ có trong chỗ cực sâu của bắc hoang cấm địa mới có. Còn chí dương chỉ địa trong thiên địa chỉ có một chỗ chính là thánh địa Chiến Thần son của cổ vu tộc.

Âm dương nhị mạch lưu động liên tục, rất khó bắt gặp khi nó trồi lên mặt đất, cho nên nếu muốn tìm một chỗ chí dương chỉ địa như tìm kim đấy biển, Cổ Thần đi tới nam hoang vu cương, tự nhiên là coi trọng thánh địa Chiến Thần sơn của cổ vu tộc!

Cửu Viêm Xích Diễm hoa và Cửu Dương Liệt Nhật quả chỉ có ở tại nơi chí dương mới có thể sinh trường. Nhu Kim Diễm thào, Hỏa Kinh quà, Xích Tinh Tử tuy rằng cũng là là tiên thảo cực dương nhưng ở tại nơi cực dương chỉ địa cũng có thể sinh trưởng được.

Chí dương chỉ địa chính là trừ thuần dương bên ngoài là nơi có dương tính mạnh mẽ nhất, so với cực dương chỉ địa còn mạnh hơn không chỉ mười lần.

Cho nên có thể nói Chiến Thần sơn là hi vọng tìm kiếm Cửu Viêm Xích Diễm hoa và Cửu Dương Liệt Nhật quả duy nhất của Cổ Thần lúc này. Nếu không thì hắn chỉ có thể dựa vào vân khí đi khắp cực nam hoả hãi vô biên vô tận kia thử vận may.

Cổ Thần không có ý định dừng lại tại cảnh nội Đại Ly quá nhiều, tới ban đem cổ . Thần sẽ tới một ngọn núi hoang nào đó đả toạ một đêm mà không hề tiến vào bất cứ một thành trì nào. Đến ngày hôm sau lại tiếp tục hướng phía nam đi tới.

I Sau hai canh giờ, Cổ Thần đã đi được hơn tám vạn dặm, cách Thập vạn đại sơn chỉ còn tầm mười vạn dặm.

Đột nhiên lúc này có mấy đạo độn quang rơi vào trong mắt Cổ Thần.

Một đạo độn quang phía trước, ba dạo độn quang đuổi theo phía sau.

Truy sát! Nhìn tình cảnh này, Cổ Thần biết là ba đạo độn quang phía sau đang truy sát đạo độn quang phía trước. Mà bốn đạo độn quang này đang hướng chỗ Cổ Thần bay đến.

Bình luận