Chân Tiên

Chương 155: Âm dương Thần HảiNếu như không phải kiếp trước Cổ Thần có một món pháp bảo phòng ngự tốt, có lẽ trong quá trình đấu pháp đã phải chịu không ít thua thiệt.

Kiếp này, Cổ Thần quyết định, tu luyện song song cả thân thể và linh hồn, con đường tu chân quá dài, cho dù chuyên tu linh hồn cũng khó bước vào đại đạo, mà trên con đường tu chân rất khó tránh khỏi việc phải tranh đấu cùng những tu sĩ khác, nếu như chỉ tu linh hồn, không tu thân thể, tu sĩ cùng cảnh giới chiến đấu bao giờ cũng yếu thế hơn.

Sau Thần Hải cảnh sẽ là quá trình tu luyện linh hồn, khi còn ở Tiên Thiên cảnh, linh hồn chỉ là ý niệm vẫn chưa hình thành, để ý niệm ngưng hình là một việc rất khó.

Cho nên, phần lớn tu sĩ đều bị kẹt ở Tiên Thiên cảnh tầng chín, đến hết đời cũng không tiến thêm được.

Ngưng kết ý niệm thành linh hồn, bước đầu tiên, cần phải trúc xuất đạo thai trong cơ thể, để ý niệm trữ trong đạo thai, hình thành Thần Hải, để ý niệm trưởng thành trong đạo thai, biến thành vô cùng cường đại, ý niệm cường đến một mức độ nhất định, mới sản sinh chất biến hóa, quá trình này, gọi là Trúc Thai kỳ.

Từ ý niệm đến linh hồn, đây là quá trình từ không đến có, cũng giống như đạo lý mẫu thai kết tử.

Cho đến khi ý niệm sản sinh chất biến, tu sĩ mới có thể dẫn dắt ý niệm ngưng thành linh hồn, đây chính là Dẫn Hồn kỳ sau Trúc Thai kỳ.

Độ khó của Trúc Thai vô cùng lớn, vốn dĩ từ không có gì, lại phải tạo ra một cái, hủy diệt thì dễ sáng tạo mới khó, cái khó đó cầm chân không ít tu sĩ.

Cho dù là tiên căn thượng phẩm cũng phải uống Trúc thai đan, mới có thể trúc xuất đạo thai thành công, e rằng cũng chỉ có tiên căn siêu phẩm, loại thiên tài yêu nghiệt đến cực phẩm như Tàng Thiên Cơ mới có thể trực tiếp Trúc Thai.

Cổ Thần chỉ là tiên căn hạ phẩm, nên tuyệt đối không tiết kiệm Trúc thai đan, vừa bắt đầu bế quan, hắn liền luyện tra mười mấy viên Trúc thai đan, lần đầu tiên uống một lúc liền ba viên.

Sau khi được nuốt vào bụng, Trúc thai đan lập tức hóa thành dược lực, chạy theo mười hai chính kinh, lưu nhập toàn bộ cơ thể, Chân khí tiên thiên trong người được dược lực của Trúc thai đan thúc đẩy, ngưng tụ tại đan điền Cổ Thần.

Rất nhanh, một lượng lớn Chân khí tiên thiên dung nhập đan điền, như muốn làm đan điền nổ tung, nhưng dưới hiệu quả của dược lực Trúc thai đan, Chân khí tiên thiên hội tụ đến đan điền sau đó bắt đầu dung hợp.

Hai đường Chân khí tiên thiên chạm vào nhau lập tức dung hợp làm một, số lượng Chân khí tiên thiên dường như bớt đi một nửa nhưng cường độ của đường Chân khí tiên thiên đó vẫn cường đại hơn hai đường Chân khí tiên thiên cũ. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Sau đó, Chân khí tiên thiên mới dung hợp lại bắt đầu dung hợp với đường Chân khí tiên thiên khác...

Dần dần, Chân khí tiên thiên càng lúc càng ít, vị trí chiếm hữu ít dần nhưng cường độ mỗi lúc một lớn, vô số Chân khí tiên thiên không ngừng ngưng tụ.

Nhưng tu vi Cổ Thần đạt đến Tiên Thiên cảnh tầng chín đỉnh phong, Chân khí tiên thiên đúng là rất nhiều, từng đường từng đường Chân khí tiên thiên không biết có mấy vạn đường, Chân khí tiên thiên trong đan điền dung hợp làm một, rồi lại có một đường Chân khí tiên thiên khác từ kinh mạch lưu nhập đan điền.

Chân khí tiên thiên không ngừng ngưng tụ, cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác.

Cổ Thần ngồi trong Động phủ Dược tiên, đúng một tháng sau, Chân khí tiên thiên không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, sau khi hai đường Chân khí tiên thiên cường thịnh đến cực điểm dung hợp với nhau, hình thành nên một đường Chân khí tiên thiên mới, hình thành dịch thái, giống như thủy ngân, lưu động trong đan điền.

Từ lúc đường dịch thái Chân khí tiên thiên đầu tiên hình thành, nó đã như một cái máy nuốt, điên cuồng nuốt chửng những Chân khí tiên thiên mà nó tiếp cận, tất cả Chân khí tiên thiên vừa bị dịch thái Chân khí tiên thiên chạm vào, lập tức dịch hóa...

Dịch hóa Chân khí tiên thiên càng lúc càng nhiều, dần dần, cả đan điền cũng dung nạp không đủ, dịch hóa Chân khí tiên thiên chạy theo kinh mạch, giống như huyết dịch, từ đan điền, chạy khắp cơ thể.

Thời gian cứ thế trôi, Chân khí tiên thiên không ngừng dịch hóa...

Một ngày sau... hai ngày sau... ba ngày sau...

Nhiều ngày liên tiếp, dịch hóa Chân khí tiên thiên trong người Cổ Thần càng lúc càng nhiều, dần dần chảy khắp cơ thể, dịch hóa tất cả Chân khí tiên thiên.

Nhưng qua mười ngày, bốn phần năm Chân khí tiên thiên trong cơ thể đều đã dịch hóa, đột nhiên tốc độ dịch hóa Chân khí tiên thiên bỗng chậm lại.

Tốc độ dịch hóa càng lúc càng chậm đủ để Cổ Thần cảm thấy, nếu cứ giữ nguyên tốc độ này có lẽ nửa năm nữa hắn cũng không thể dịch hóa thành công số Chân khí tiên thiên còn lại trong người.

Cổ Thần mở mắt, tay giơ lên, lại ba viên Trúc thai đan nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó ba viên Trúc thai đan được hắn lần lượt nuốt, ba viên Trúc thai đan chui xuống bụng, lập tức hóa thành ba đường dược lực cường đại, chạy theo kinh mạch toàn thân, Chân khí tiên thiên dịch hóa bị dược lực thúc đẩy, cường độ đại tăng, lại nhanh chóng chạy lưu động khắp cơ thể.

Tốc độ Chân khí tiên thiên dịch hóa nhất thời đại tăng, hồi phục lại tốc độ dịch hóa ban đầu.

Cứ như vậy qua năm ngày nữa, tất cả Chân khí tiên thiên dịch hóa đã chạy khắp cơ thể Cổ Thần, đến thẳng tứ chi.

Lúc này Cổ Thần đã bế quan được nửa tháng và uống tổng cộng sáu viên Trúc thai đan, quá trình dịch hóa Chân khí tiên thiên hoàn thành toàn bộ, vẫn còn ba viên trúc thau đan dược lực mới chỉ tiêu hao một nửa, còn một lượng lớn lưu lại trong cơ thể.

Trúc Thai tổng cộng có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là Chân khí tiên thiên dung hợp dịch hóa; giai đoạn thứ hai là Chân khí tiên thiên dịch hóa củng cố thành thực; giai đoạn thứ ba, để ý niệm tiến nhập vào trong Chân khí tiên thiên thực hóa, kết xuất Thần Hải, sản sinh pháp lực vô biên, để cố hóa Chân khí tiên thiên hình thành đạo thai, từ đó ý niệm điên cuồng cường hóa, Thần Hải tự hóa âm dương, đạo thai sinh sinh bất tuyệt.

Giai đoạn thứ nhất, chỉ là giai đoạn Trúc thai đơn giản nhất, tốc độ Trúc Thai bình thường, một tu sĩ tiên căn trung phẩm uống Trúc thai đan cần thời gian một năm mới có thể hoàn thành Trúc Thai, như Hư Tử Uyên, nếu nàng có tiên căn thượng phẩm, sau khi uống Trúc thai đan, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, thời gian khoảng chừng bốn đến tám tháng, như Hoàng Phủ Cực nhập Hư Thiên Tông nửa năm đã bắt đầu Trúc Thai, đại hội luyện đan cuối năm đã trúc thành đạo thai, dủ dùng thời gian đúng sáu tháng.

Tu sĩ tiên căn trung phẩm, thời gian hoàn thành Chân khí tiên thiên dịch hóa khoảng chừng ba tháng, như Cổ Thần, không ngừng sử dụng dược lực Trúc thai đan, mặc dù tiêu hao ba viên Trúc thai đan và chỉ dùng hết một nửa dược lực của ba viên Trúc thai đan khác.

Nhưng Cổ Thần chỉ mất thời gian nửa tháng là đã hoàn thành dịch hóa Trúc thai đan, tốc độ rất nhanh, so với tiên căn trung phẩm tu sĩ, nhanh gần gấp đôi, so với tu sĩ tiên căn thượng phẩm cũng nhanh hơn một phần.

Cổ Thần chỉ là hạ phẩm tiên căn mà thôi, tư chất mặc dù bình thường nhưng có một lượng lớn Trúc thai đan để hắn tiêu hao, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, tốc độ Trúc Thai so với tiên căn thượng phẩm còn nhanh hơn một chút.

Sau khi Chân khí tiên thiên trong cơ thể dịch hóa toàn bộ, Cổ Thần hội tụ số dược lực Trúc thai đan còn lại vào đan điền, Chân khí tiên thiên dịch hóa trong đan điền như Chân khí tiên thiên dung hòa khí hóa lúc nãy, dưới sự thôi động của dược lực Trúc thai đan, cũng bắt đầu dung hợp với nhau.

Hai giọt Chân khí tiên thiên dung hòa làm một, biến thành một giọt, nhìn bộ dạng, một giọt Chân khí tiên thiên nhỏ hơn hai giọt một nửa, nhưng cường độ chân khí thì mạnh hơn trước một chút.

Dịch hóa Chân khí tiên thiên dung hợp, so với khí hóa Chân khí tiên thiên dung hợp khó hơn một chút, nhưng dưới sự thôi động của dược lực Trúc thai đan cộng thêm kinh nghiệm Trúc Thai mà Cổ Thần có, Chân khí tiên thiên dịch hóa dung hợp so với Chân khí tiên thiên khí hóa dung hợp không hề chậm hơn.

Khoảng chừng một tháng, tất cả Chân khí tiên thiên dịch hóa trên cơ bản đều đã dung hợp toàn bộ, hôm đó hai giọt Chân khí tiên thiên dung hợp với nhau, hình thành nên một hạt nhỏ gọi là cố thể.

Đúng một tháng, Chân khí tiên thiên dịch hóa cuối cùng cũng bắt đầu thực hóa.

Đồng thời, Cổ Thần cảm nhận dược lực Trúc thai đan yếu dần, sáu viên Trúc thai đan, dưới sự thúc hóa toàn lực của Cổ Thần, trong vòng thời gian nửa tháng, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ.

Cổ Thần mở to hai mắt, lấy thêm ba viên Trúc thai đan nữa, nuốt chửng.

Bên trong Càn Khôn Trạc của Cổ Thần có cả vườn linh dược của Hạo Thiên động phủ, tất cả linh dược đều từ ngàn năm trở lên, thứ mà Cổ Thần có nhiều nhất, một là linh thạch, hai là linh dược.

Hắn là đan dược tông sư, đã có linh dược thì thứ không thể thiếu nhất, chính là đan dược.

Đệ tử khác Trúc Thai, tông môn chỉ phát một viên Trúc thai đan, còn Cổ Thần Trúc Thai, Trúc thai đan sử dụng như đồ ăn vặt, một lúc uống liền mấy viên.

Nếu như chỉ có một viên Trúc thai đan, tu sĩ Trúc Thai đương nhiên không dám tiêu hao toàn bộ dược lực Trúc thai đan quá nhanh, mà từ từ duy trì tốc độ cân bằng, cố kéo dài dược lực Trúc thai đan đến những phút cuối cùng.

Nếu như sớm tiêu hao hết dược lực Trúc thai đan, rất có khả năng sẽ phải đối mặt với một kết cục bị thảm: đó là thúc thai thất bại.

Cổ Thần không lo vấn đề không đủ Trúc thai đan, mặc dù tiên căn của hắn thấp hơn đệ tử có tiên căn ưu tú, nhưng tốc độ Trúc Thai lại vượt xa nhưng đệ tử ưu tú đó.

Lại uống thêm ba viên Trúc thai đan, quá trình thực hóa Chân khí tiên thiên tốc độ lại được đẩy nhanh hơn rất nhiều, Cổ Thần không ngừng thôi hóa dược lực ba viên Trúc thai đan, không hề sợ tiêu hao hết dược lực mà không còn Trúc thai đan mới bù đắp.

Chân khí tiên thiên dịch hóa đúng một tháng thời gian nữa mới thực hóa thành công toàn bộ.

Mọi người đều biết, vật thể trạng thái khí chuyển hóa thành dịch thể, thể tích chí ít thu nhỏ mười lần, dịch thái vật thể chuyển hóa thành trạng thái rắn, thể tích lại thu nhỏ không dưới trăm lần...

Mặc dù Chân khí tiên thiên trong cơ thể Cổ Thần đã dung nạp đến giá trị lớn nhất, không biết có mấy vạn vạn đường, nhưng, sau khi thực hóa, chỉ còn đúng bằng một phần vạn.

Toàn bộ Chân khí tiên thiên thực hóa, chỉ bằng nắm tay Cổ Thần, vừa hay lấp đầu đan điền hắn.

Lúc này, dược lực của ba viên Trúc thai đan trong cơ thể đã tiêu hao hoàn toàn, Cổ Thần lấy ra ba viên nữa, nuốt chửng, ba viên Trúc thai đan chạy vào bụng, nhanh chóng dung hóa, toàn bộ dược lực đều tiến nhập vào trong Chân khí tiên thiên đã thực hóa.

Chân khí tiên thiên cố hóa như một vật thể sống, bắt đầu cử động, ý thức Cổ Thần theo dược lực Trúc thai đan, nhanh chóng tiến nhập vào trong Chân khí tiên thiên thực hóa.

Xoạt...

Giống như cá về biển khởi, một cảm giác vô cùng dễ chịu bỗng nhiên sản sinh trong não Cổ Thần.

Trong nháy mắt, sức mạnh niệm thức dường như tăng lên gấp mười lần, Cổ Thần cảm thấy, toàn thân tràn đầy sức mạnh, hai mắt mở trừng, thôi động niệm thức, tất cả vật phẩm trong động phủ đều bị sức mạnh vô hình nhấc bổng.

Pháp lực... cuối cùng sản sinh pháp lực...

Cổ Thần mừng rỡ, nhưng vật phẩm chỉ nổi được trong không khí khoảng vài giây, rồi lại rơi xuống đất Ý niệm Cổ Thần vừa mới cường đại, pháp lực sản sinh vẫn còn chưa đủ.

Trong đan điền vẫn chưa có kết thành Thần Hải, cho nên pháp lực vừa mới sử dụng một chút đã lập tức biến mất, pháp lực như vậy, hoàn toàn không thể xứng với hai chữ vô biên, pháp lực vô biên thật sự, sau khi trúc thành đạo thai mới sản sinh.

Cổ Thần nhập ý niệm vào trong Chân khí tiên thiên cố hóa, ý niệm cường đại lập tức khống chế tất cả Chân khí tiên thiên cố hóa, sắp xếp lại một lượt, cộng thêm dược lực của ba viên Trúc thai đan, ý niệm Cổ Thần không biết mệt mỏi, không ngừng khống chế cố hóa Chân khí tiên thiên.

Mỗi bốn đường khí hóa Chân khí tiên thiên, lại hình thành một giọt Chân khí tiên thiên dịch hóa, mỗi bốn giọt Chân khí tiên thiên dịch hóa lại hình thành một viên Chân khí tiên thiên thực hóa.

Khí hóa Chân khí tiên thiên, trong người Cổ Thần có vạn vạn đường, dung hóa thành dịch thể, cũng có ngàn vạn viên, sắp xếp lại từng ấy Chân khí tiên thiên thực hóa theo một quy tắc hoàn toàn mới, là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi phải mất rất nhiều tinh thần.

Có dược lực Trúc thai đan, ý niệm Cổ Thần ngày đêm không ngừng sắp xếp lại cố hóa Chân khí tiên thiên, mười hai chính kinh, sáu âm sáu dương, cho dù kết thành cố thể, động dạng cũng phân âm dương hai loại Chân khí tiên thiên.

Ý niệm của Cổ Thần khống chế sắp xếp Chân khí tiên thiên thực hóa, thuộc tính âm nằm bên trái, thuộc tính dương nằm bên phải...

Cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác.

Đúng mười ngày sau, hàng ngàn vạn viên Chân khí tiên thiên thực hóa bị Cổ Thần dùng ý niệm phân thành hai nửa âm dương.

Khoảnh khắc tất cả tất cả Chân khí tiên thiên được xếp thành hai hàng hoàn chỉnh, giống như chạm phải một loại thiên địa pháp tắc nào đó, đột nhiên Chân khí tiên thiên thực hóa bạo phát ra một loại sức mạnh vô cùng cường đại, hai loại Chân khí tiên thiên âm dương tự dung hợp lại với nhau, cuối cùng hình thành nên hai mảnh âm dương chỉnh thể.

Chân khí âm dương chỉnh hợp xong, sản sinh hai cực điểm, trong hai miếng chỉnh thế âm dương, một thái cực đồ đột nhiên xuất hiện trong từ trong đan điền Cổ Thần.

Chớp mắt, một Thần Hải xuất hiện, một nửa là âm, một nửa là dương, đan điền Cổ Thần, sản sinh âm dương Thần Hải.

Âm dương giao thoa, vận chuyển không ngừng, Chân khí tiên thiên, không cần phải mượn cây cầu thiên địa tương liên với thế giới bên ngoài nữa, cùng Thần Hải giao dung làm một, tự thành thiên địa.

Tất cả Chân khí tiên thiên, trong một giây đó, nhất thời thăng hoa, toàn bộ biến thành pháp lực vô biên với uy lực cường đại, Cổ Thần mở mắt, tất cả vật phẩm trong động phủ một lần nữa lại bay lên.

Lần này, vật phẩm không giống như lần trước, chỉ bay được một lúc rồi rơi xuống, theo ý niệm Cổ Thần, tất cả vật phẩm đều chuyển động, Cổ Thần cho vật phẩm bay lên thì chúng bay lên, Cổ Thần cho vật phẩm bay sang phía Đông thì chúng bay sang phía Đông.

Pháp lực vô biên hoàn toàn hình thành.

Cố hóa Chân khí tiên thiên đã biến thành một đạo thai, ý niệm nằm trong đạo thai, không ngừng trưởng thành, khiến pháp lực Cổ Thần, càng lúc càng cường đại.

Gần bốn tháng, cuối cùng Cổ Thần đã trúc thành đạo thai, kết xuất Thần Hải, tu vi đột phá Tiên Thiên cảnh, bước vào Thần Hải cảnh Trúc Thai kỳ.

Luyện thân thể, cường ý niệm, hóa linh hồn, con đường tu chân có ba bước, Trúc Thai trong cơ thể, tu xuất Thần Hải, khiến ý niệm trong đạo thai không ngừng cường đại, cuối cùng chuyển hóa thành linh hồn, sản sinh pháp lực vô biên.

Thần Hải âm dương giao thoa, sinh sinh bất diệt, pháp lực thường xuyên vận chuyển, tuần hoàn không ngừng, uy lực vô hạn.

Bước vào Thần Hải cảnh là thoát ly thân phân tu sĩ thấp kém, ở Cổ Hoang đại lục đã là một cao thủ hàng đầu.

Trong Hư Thiên Tông, đệ tử Thần Hải cảnh chỉ cần nhập môn quá ba năm là đã có quyền một mình xuống núi, địa vị cao thấp, vượt xa đệ tử Tiên Thiên cảnh.

Cho dù là một đệ tử Thần Hải cảnh áo xám thì vẫn nhận được đãi ngộ cao hơn một đệ tử Tiên Thiên cảnh áo lam.

Bước vào Thần Hải cảnh mới là tinh anh thực sự, là đệ tử nòng cốt của Hư Thiên Tông, Hư Thiên Tông mạnh yếu hưng suy không phải nhìn vào tu sĩ ít nhiều mà là xem có bao nhiêu tu sĩ Thần Hải cảnh!

Bình luận