Chân Tiên

Chương 154: Con đường tu chânHồn nguyên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng cường tu vi Dẫn Hồn kỳ, chỉ cần mất ba tháng thời gian, có thể học được cách luyện hồn nguyên đơn, tốc độ đã vô cùng nhanh, đối với việc bế quan của Cổ Thần, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng.

Cổ Thần quay trở về Động phủ Dược tiên, phong kín của động, luyện ra ba viên Trúc thai đan, sau khi uống xong bắt đầu bế quan, trúc đạo thai, kết Thần Hải.

Con đường tu chân, Phật, ma, yêu, đạo, nho... các loại tông pháp môn dưới thiên hạ này đều có điểm khác nhau, nhưng, nói tóm lại có thể phân thành hai loại: tu niệm và tu thể.

Niệm là ý niệm, thể là thân thể.

Con đường tu chân, là luyện thân thể, cường ý niệm, hóa linh hồn, phá mệnh cách, ngộ pháp tắc, nghịch thiên mệnh...

Con người ban đầu chỉ là một thai nhi, không có tư tưởng, không có ý niệm, cái gì cũng không có, thai nhi từ từ trưởng thành trong bụng mẹ, không ngừng hấp thu linh khí từ cơ thể mẹ, dần dần, sản sinh một luồng ý niệm.

Sau khi sinh ra, theo sự trưởng thành của cơ thể, ý niệm cũng càng lúc càng trở nên cường đại. Ban đầu là nhìn, nghe, sau đó là suy nghĩ, phán đoán, phân tích...

Thân thể và ý thức kết hợp, đó là một người phàm.

Người phàm ý thức có cường đại thế nào, thông minh thế nào, cũng chỉ có thể suy nghĩ, phán đoán, phân tích, bất luận thế nào cũng không thể dùng ý thức khống chế vật thể.

Đối với người phàm mà nói, ý thức mặc dù có, nhưng không phải là cái gì cụ thể, ý thức chỉ dùng để nghĩ không thể làm, người phàm muốn di chuyển một vật gì đó chỉ có thể dùng thân thể, ý thức cường đại đến đâu, nghĩ thế nào cũng không thể làm được.

Cho dù là người phàm có ý thức cường đại đến cực điểm cũng không thể làm được điều đó.

Bởi vì thân thể người phàm có hạn, ý thức cường đại đến đâu cũng có giới hạn của nó, nếu như không đột phá cường độ thân thể, ý thức không thể đột phá đến mức độ đó.

Con đường tu chân là tu luyện ý thức, khiến ý thức trở nên vô cùng cường đại, đợi đến khi ý thức cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ sản sinh chất biến, trở thành ý niệm, ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ chất biến thành linh hồn.

Khi ý thức tu sĩ biến thành ý niệm, chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể di chuyển đồ đạc.

Ví dụ, Tiên Thiên cảnh tu sĩ, muốn lấy một món đồ, căn bản không cần trực tiếp dùng tay lấy, trực tiếp động ý niệm là có thể xuất động chân khí tiên thiên, chỉ cần là thứ ý niệm có thể di chuyển được, là có thể trực tiếp lấy.

Thân thể giống như một món dung khí, ý thức nhất định phải sinh tồn trong món dung khí đó, nếu như rời khỏi dung khí, sẽ lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô.

Dung khí càng lớn, ý thức dung nạp càng nhiều, càng mạnh.

Cho nên, muốn tu luyện ý thức, nhất định phải tu luyện thân thể trước.

Bước đầu tiên của con đường tu chân là luyện thân thể, gọi là Hậu Thiên cảnh.

Hậu Thiên cảnh phân thành tầng chín, mỗi lần thân thể nâng được một tầng, ý thức lại tăng lên một phần, sau khi cường độ thân thể đột phá Hậu Thiên chi cảnh, đả thông cây cầu thiên địa, ý thức sẽ chất biến, hình thành ý niệm.

Bước thứ hai của con đường tu chân là cường ý niệm, gọi là Tiên Thiên cảnh.

Tiên Thiên cảnh phân thành tầng chín, mỗi khi thân thể nâng cao một tầng, ý niệm lại cường thêm một bậc, khi cường độ thân thể đột phá Tiên Thiên tầng chín, trúc thành đạo thai, kết xuất Thần Hải, bên trong thân thể tự động hình thành một phương thiên địa, ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, chất biến hóa thành linh hồn.

Bước thứ ba của con đườnh tu chân, là hóa linh hồn, gọi là Thần Hải cảnh.

Con đường tu chân, thân thể và linh hồn, bên nào nặng hơn?

Cách nhìn của tu sĩ các tông trong thiên hạ đều không giống nhau, trong đó có thể phân thành hai loại.

Tu sĩ Phật tông cực trọng tu luyện thân thể, coi trọng sức mạnh bản thân, phá thiên địa nghiệp chướng, gọi là Phật.

Tu sĩ Đạo tông cực trọng tu luyện linh hồn, coi trọng ý niệm bản thân, khai thông thiên địa, thiên địa vạn vật hóa thành của mình, tiêu diêu tự tại, gọi là tiên.

Tu sĩ các tông khác, nằm giữa Phật tông và Đạo tông, pháp quyết thần diệu không hề thua kém Phật Đạo hai tông, trong đó, Nho tông là nổi trội nhất.

Thái cổ thánh vương "Khâu" sáng lập Nho tông Bách Thánh Các; thái cổ tiên tôn "Thái" sáng lập Đạo tông Thái Hư Cung và thái cổ Phật tông "Nguyên" sáng lập Phật tông Thiên Thiền Tự, gọi là nhân tộc tam đại thánh địa.

Trước Thần Hải cảnh, Hậu Thiên, Tiên Thiên hai đại cảnh giới mặc dù pháp quyết các tông khác nhau, nhưng đều là luyện thể, luyện ý động thời thúc đẩy, nhưng từ sau Thần Hải cảnh, pháp quyết các tông bắt đầu đi vào những con đường khác nhau.

Thân thể đột phá Thần Hải cảnh, bên trong trúc thành đạo thai, tu xuất Thần Hải, tự thành thiên địa, pháp lực tuần hoàn không ngừng, ý niệm nhưng thành linh hồn, từ đó về sau linh hồn tu sĩ mạnh yếu, cũng không còn phụ thuộc vào sự mạnh yếu của cơ thể nữa. Linh hồn càng cường đại, cuối cùng thậm chí có thể từ bỏ thân thể để tự sinh tồn.

Con đường tu chân vô cùng gian khổ, là từ bỏ thân thể, chuyên tu linh hồn, khiến linh hồn trực tiếp bước vào đại đạo?

Hay là củng cố thân thể, dùng thân thể bảo vệ linh hồn bên trong, bước vào đại đạo?

Kiếp trước Cổ Thần tu luyện Đỉnh Thiên Quyết, là pháp quyết vô thượng thánh địa Đạo tông Thái Hư Cung, chuyên tu linh hồn, mặc dù bước vào Mệnh Tuyền cảnh Nguyên Thần kỳ, nhưng, muốn bước vào Độ Hư chi cảnh, thân thể tu sĩ nhất định phải đả thông huyết mạch toàn thân, vì vậy, sau Nguyên Thần cảnh, vẫn còn Minh Khiếu kì.

Đạo tông cực trọng linh hồn tu luyện, Đỉnh Thiên Quyết mặc dù là pháp quyết vô thượng, dùng để tu luyện thân thể không hề thua kém công pháp Phật tông. Quan trọng nhất, Đỉnh Thiên Quyết mà Cổ Thần có được không hề toàn vẹn, chỉ là nửa đầu, nghe nói nửa còn lại của Đỉnh Thiên Quyết được khắc trên trọng bảo Thái Hư Cung Thái Hư tiên đỉnh.

Thái Hư Cung không chỉ pháp thuật cao thâm ảo diệu, kĩ thuật luyện đan cũng vô cùng độc đáo. Luyện đan chi thuật của Hư Thiên Tông chính là truyền từ Thái Hư Cung. Thái Hư tiên đỉnh là một món pháp bảo luyện đan của thượng cổ tiên tôn "Thái". Trình độ luyện đan của "Thái" cực cao, thiên hạ không có người thứ hai.

"Thái" từng dùng Thái Hư tiên đỉnh luyện ra vô số tiên đơn, Thái Hư tiên đỉnh ngày đêm tích lũy đơn hỏa hun đúc, cũng có thể phóng ra tam muội đơn hỏa công địch, uy lực vô cùng, Thái Hư tiên đỉnh là "Thái" dùng thái thượng thần thiết luyện ra, rất cứng, không pháp bảo nào có thể làm hỏng được nó, vì vậy, Thái Hư tiên đỉnh không chỉ dùng để luyện đan, công kích mà còn là một món pháp bảo phòng ngự vô thượng.

Thái Hư tiên đỉnh từ sau khi Thái Hư Cung bị thánh đình tiêu diệt liền không rõ tăm hơi, mấy trăm năm kiếp trước của Cổ Thần cũng không thể tìm ra tin tức Thái Hư tiên đỉnh.

Phương pháp Minh Khiếu của Đỉnh Thiên Quyết thuộc về nửa quyển còn lại, cũng khắc trên Thái Hư tiên đỉnh, cho nên tu vi kiếp trước của Cổ Thần sau khi chạm đến Mệnh Tuyền cảnh Nguyên Thần kỳ, không thể tiến bộ thêm được nữa.

Mặc dù Đạo gia trọng tu linh hồn, nhưng pháp quyết vô thượng như Đỉnh Thiên Quyết ghi chép phương pháp Minh Khiếu, cho dù là không bằng công pháp Phật tông, nhưng khẳng định cũng là phương pháp số một.

Bây giờ... Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL

Cổ Thần đã bắt đầu bế quan, tiến hành Trúc Thai, bước những bước đầu tiên lên cảnh giới Thần Hải cảnh.

Kiếp trước Cổ Thần vì muốn nâng tăng tốc độ tu luyện, từ sau Thần Hải cảnh, chuyên tâm khổ tu Đỉnh Thiên Quyết, thân thể vẫn duy trì ở Trúc Thai kỳ, sau này trong lúc chiến đấu với kẻ thù mới phát hiện thân thể quá yếu nên thực lực cận chiến thấp, chỉ toàn dựa vào pháp lực tiến hành chiến đấu từ xa, nếu như bị đối phương áp sát tình huống sẽ tương đối nguy hiểm.

Bình luận