Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 534: Địa động biến đổi lớn


Tâm niệm vừa động, tám thành Phong Lôi kiếm nguyên đồng thời mạnh mẽ tiến vào Chân Long huyết mạch.

Long uy hùng hậu nương theo Phong Lôi kiếm ý hùng hậu ngang trời xuất thế, sau đó một khắc Thiên Lôi cùng Thiên Phong cũng bạo khởi quấn quanh Ám Kim sắc Chân Long.

Xung quanh Chân Long huyết mạch Ám Kim sắc nhất thời tràn ngập Thiên Lôi và Thiên Phong. Thiên Lôi cùng Thiên Phong hội tụ một chỗ, ở trong miệng Chân Long ngưng tụ thành một vien tử bạch sắc linh cầu. Bên trong Chân Long huyết mạch, ánh mắt Lục Thanh chỉ trong tích tắc đã xảy ra biến hóa, ở trước mặt hắn nguyên bổn vốn là nước biển đang chảy mạnh bỗng trở nên thong thả hơn rất nhiều.

Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh vận chuyển, đại lượng Luân Hồi linh lực bị chuyển hóa rót vào trong Phong Lôi linh cầu.

Một cỗ huyền ảo ba động nhất thời khuếch tán ra, đại lượng Phong Lôi nhị khí rất nhanh ở trong miệng Chân Long huyết mạch tổ hợp lại, đồng thời quay trở về cơ thể Lục Thanh, sau khi bị chuyển hóa thành Luân Hồi linh lực mới quay ngược trở lại Phong Lôi linh cầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Bên trong Vạn trượng địa động, ngoại trừ Địa Hỏa linh khí ở phía sau không ngừng khuếch tán ra ngoài, thì những linh khí thuộc tính khác đều bị Thủy hệ thuộc tính áp chế, ngay cả Phong Lôi nhị khí ở đây cũng không thể hấp thu được chút nào.

Cũng may Lục Thanh có được Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh gần như là một loại kiếm nguyên công nghịch thiên, có thể tự thân chuyển hóa linh khí thuộc tính, nếu không ở dưới Địa Động này chỉ sợ ngoại trừ Kiếm Hồn cảnh đại sư tu luyện Thủy hệ ra chỉ sợ không có ai có thể thi triển được kiếm thức tinh thâm.

Đương nhiên là không tính tới những nhân vật tuyệt đỉnh như Kiếm Phách tông sư. Uy lực lĩnh vực của Kiếm Phách tông sư thật sự là khó có thể hình dung nổi.

Bình luận