100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

38. Một Lời Dí Dỏm Tai Hại


Trong một cuộc chiến đấu, vua Philíp của quốc gia Maxêđoan đương cho quân bao vây thành địch là Mêtôn. Có một tay thiện xã giỏi bắn cung là Atxte ra mắt nhà vua để xin ở dưới trướng. Anh ta khoe là bắn trăm phát trăm trúng, dù một con chim đang bay mà anh ta bắn cũng phải rơi xuống.

Vua Philíp dí dỏm trả lời:

- Được rồi, khi nào trẫm đánh giặc chim sẻ, sẽ dùng nhà ngươi.

Nghe câu đùa cợt ấy, Atxte căm tức. Anh ta liền trốn vào thành và chờ dịp trả thù.

Một hôm đứng ở trên thành, anh nhìn thấy vua Philíp đi giám sát các công sự. Anh liền bắn một mũi tên có ghi dòng chữ "Gửi cho con mắt bên phải của Philíp". Mũi tên đã trúng đích.

Nhà vua sai bắn trả vào trong thành chiếc tên có ghi một câu: "Nếu Philíp hạ được thành thì Atxte sẽ bị treo cổ".

Đúng là tay thiện xạ đã bị xử giảo.

Thế là Philíp vì một câu dí dỏm mà bị mất một mắt. Còn Atxte vì muốn trả thù mà mất mạng.

Đó là một bài học cho những người hay nhạo báng và cho những kẻ nặng lòng hiềm thù.

Bình luận