100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

34. Hậu Đãi Gia Quyến Kẻ Địch


Sau khi đại thắng quân Ba Tư khiến vua Ba Tư là Đariuýt phải chạy trốn, Alếchxăng vào thành Itxút, chiếm toàn bộ kho tàng.

Trong số tù binh bị bắt, có cả mẹ, vợ và hai con gái của Đariuýt. Những người này tưởng rằng Đariuýt đã chết, nên than khóc ầm ĩ.

Alếchxăng động lòng thương, cho người ra báo với họ là Đariuýt chưa chết chỉ chạy trốn mà thôi. Ông ra lệnh cho tướng tá đưa các bà hoàng và công chúa vào ở riêng một cung cấm, với những thị tì hầu hạ và tất cả những tiện nghi trong cuộc sống.

Ông cấm quân lính không được bén mảng đến nơi cung cấm.

Những người phụ nữ Ba Tư này rất đẹp. Khi Alếchxăng đến thăm họ, bao giờ cũng giữ lễ độ và tự kiềm chế, tuy rằng ông đã nói: "Những phụ nữ Ba Tư là một cái khổ cho con mắt".

Chính vì thế mà mẹ, vợ và con gái của Đariuýt rất biết ơn ông.

Sau này, khi biết tin Alếchxăng từ trần, bà mẹ của Đariuýt khóc lóc thảm thiết và nhịn ăn cho đến chết.

Bình luận