100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

18. Không Thiết Vàng Chẳng Sợ Voi


Piruýt là vua xứ Epirơ ở Hi Lạp, đem quân sang đánh La Mã. Người La Mã cương quyết chống cự. Sau một số trận, hai bên đều bắt được một số tù binh.

Piruýt cử một phái đoàn sang phía La Mã đề nghị giảng hòa, nhưng vẫn đóng quân trên đất Ý. Nghị viện La Mã cũng cử một phái đoàn cho nghị sĩ Phabrixiuýt sang thương thuyết để đòi quân đội Hi Lạp phải trở về nước.

Khi Phabrixiuýt đến nơi, Piruýt đón tiếp nồng hậu và tặng một số vàng. Phabrixiuýt không nhận.

Ngày hôm sau, muốn đe dọa phái bộ La Mã, Piruýt vì biết rằng người La Mã chưa được biết con voi, một động vật khổng lồ, nên bố trí một con voi đến nơi sẽ bàn bạc, nhưng giấu nó sau một tấm thảm.

Khi Phabrixiuýt ngồi yên chỗ thì tấm thảm được kéo lên, con voi giơ vòi lên đầu Phabrixiuýt và rống lên một tiếng kinh hồn. Phabrixiuýt bình tĩnh nói với Piruýt :

– Hôm qua vàng của ngài không khiến tôi cảm động còn hôm nay con voi của ngài cũng chẳng có tác dụng gì hơn.

Bình luận