100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

12. Trọng Nghĩa Hơn Tiền Tài


Đời Tống có một ông tể tướng tên là Phạm Trọng Yêm nổi tiếng là người trọng nghĩa hơn tiền tài.

Ông quyền cao chức trọng mà cuộc sống vẫn thanh đạm, suốt đời chỉ chăm lo đến việc cứu giúp những người nghèo trong thiên hạ. Chính ông đã thực hiện khẩu hiệu “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”.

Có một lần ông sai con là Thuần Nhân chở một thuyền có năm trăm thúng thóc về quê giúp dân.

Trên đường về, Thuần Nhân vào thăm một người bạn cũ của cha là Thạch Mãn Khanh đương trong cảnh cùng quẫn vì vừa gặp ba cái tang một lúc, lại có hai người con gái lớn tuổi mà không có chồng, chẳng biết nương tựa vào đâu. Thuần Nhân liền giúp cho cả năm trăm thúng thóc.

Khi trở về kể chuyện cho cha. Phạm Trọng Yêm nói:

– Sao con không cho nốt cả cái thuyền?

Thuần Nhân đáp:

– Thưa cha, con cũng đã tặng cả chiếc thuyền rồi.

Phạm Trọng Yêm khen:

– Có như thế con mới xứng là con ta.

Bình luận