Cinque Terre

Trật Đả Cốt Khoa

Tác giả : Võ sư Từ Thiện - Hồ Tường
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
Lượt xem : 3588
PDF

Mục lục:

Phần 1 - Khái lược về bộ xương người

Phần 2 - Điều trị bong gân

Phần 3 - Điều trị gãy xương

Phần 4 - Điều trị trật khớp (sai khớp)

Phần phụ lục:

Vài toa thuốc bổ gân xương phòng bong gân trật khớp

Bình luận