Tác Giả : Trần Khốt

Lượt đọc : 2481

Bấm chọn loại file để tải về máy

EPUBMOBI

Trùm chuyện rất hài hước về giai đoạn bao cấp, thật là cười ra nước mắt. Có lẽ vì tính chất đả kích, phê phán sâu sắc mà quyển sách cũng chỉ được lưu hành dưới hình thức viết tay và ebook.

Bình Luận