Tác Giả : Dan Brown

Lượt đọc : 2141

Bấm chọn loại file để tải về máy

EPUBMOBI

Mật mã Da Vinci là đỉnh cao của mọi đỉnh cao, làm cho người ta kinh ngạc qua mỗi lần giở sang trang. Bạn không thể dễ dàng đặt quyển truyện này xuống. Các độc giả khắp mọi nơi sẽ nhanh chóng nhận ra Dan Brown là một bậc thầy.

Bình Luận