Cinque Terre

Kẻ Giết Người Đội Lốt

Tác giả : Erle Stanley Gardner
Thể Loại : Trinh Thám - Hình Sự
Lượt xem : 3045
EPUB MOBI Đọc Online

Kẻ Giết Người Đội Lốt (Perry Mason #40)
Nguyên tác: The Case of the Grinning Gorilla (1952) 
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Dịch: Nguyễn Văn Thảo
NXB: Công An Nhân Dân 2002

 

Bình luận