Cinque Terre

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Tác giả : Chu Tiểu Xuyên
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 9167
Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 - Chương 1: Mưa rào

 • Quyển 1 - Chương 2: Khách sạn

 • Quyển 1 - Chương 3: Con rối

 • Quyển 1 - Chương 4: Huyết án

 • Quyển 1 - Chương 5: Đạo tặc

 • Quyển 1 - Chương 6: Điểm đáng ngờ

 • Quyển 1 - Chương 7: Khốn cục

 • Quyển 1 - Chương 8: Đầu mối

 • Quyển 1 - Chương 9: Tranh chấp

 • Quyển 1 - Chương 10: Bóng ma

 • Quyển 1 - Chương 11: Bảo vật

 • Quyển 1 - Chương 12: Bí ẩn

 • Quyển 1 - Chương 13: Chấp mê

 • Quyển 1 - Chương 14: Nội chiến

 • Quyển 1 - Chương 15: Sơ hở

 • Quyển 1 - Chương 16: Chân tướng

 • Quyển 1 - Chương 17: Lưới trời

 • Quyển 2 - Chương 1: Xuân Kim Lăng

 • Quyển 2 - Chương 2: Xác không đầu

 • Quyển 2 - Chương 3: Giai nhân

 • Quyển 2 - Chương 4: Án mất trộm

 • Quyển 2 - Chương 5: Nhân Tế tự

 • Quyển 2 - Chương 6: Thân phận người chết

 • Quyển 2 - Chương 7: Hòa thượng quải đan (*)

 • Quyển 2 - Chương 8: Hung thủ

 • Quyển 2 - Chương 9: Cái chết của Tuệ Khả

 • Quyển 2 - Chương 10: Lại điều tra Nhân Tế tự

 • Quyển 2 - Chương 11: Chân tướng

 • Quyển 2 - Chương 12: Tung tích của Phật bảo

 • Quyển 2 - Chương 13: Gợn sóng chưa thôi

 • Quyển 3 - Chương 1: Độ Khẩu trấn (trấn bến đò)

 • Quyển 3 - Chương 2: Ân oán

 • Quyển 3 - Chương 3: Cố sự của Vương Bá Thành

 • Quyển 3 - Chương 4: Cố sự của Tiêu Bằng

 • Quyển 3 - Chương 5: Cố sự của Vương Trọng Bình

 • Quyển 3 - Chương 6: Khuyên giải

 • Quyển 3 - Chương 7: Cố sự của Vân phu nhân

 • Quyển 3 - Chương 8: Cố sự của Vân Tiểu Cẩm

 • Quyển 3 - Chương 9: Cố sự của người gác đêm

 • Quyển 3 - Chương 10: Lá thư đánh mất

 • Quyển 3 - Chương 11: Lừa gạt

 • Quyển 3 - Chương 12: Mỗi người có ý xấu riêng

 • Quyển 3 - Chương 13: Lá thư then chốt

 • Quyển 3 - Chương 14: Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc

 • Quyển 4 - Chương 1: Trường An

 • Quyển 4 - Chương 2: Di ngôn kỳ quái

 • Quyển 4 - Chương 3: Sổ sách

 • Quyển 4 - Chương 4: Một đợt phong ba

 • Quyển 4 - Chương 5: Giết người hàng loạt

 • Quyển 4 - Chương 6: Thơ thách đố

 • Quyển 4 - Chương 7: Gãi đúng chỗ ngứa

 • Quyển 4 - Chương 8: Công tâm

 • Quyển 4 - Chương 9: Đạo sĩ

 • Quyển 4 - Chương 10: Người chết thứ ba

 • Quyển 4 - Chương 11: Mục tiêu cuối cùng

 • Quyển 4 - Chương 12: Phong ba nổi lên

 • Quyển 4 - Chương 13: Liên hoàn kế

 • Quyển 4 - Chương 14: Hung thủ

 • Quyển 4 - Chương 15: Thi tập

 • Quyển 4 - Chương 16: Tình có thể xót thương

 • Quyển 5 - Chương 1: Lăng Sương gặp nạn

 • Quyển 5 - Chương 2: Phúng viếng

 • Quyển 5 - Chương 3: Biệt thự vùng sông nước

 • Quyển 5 - Chương 4: Nữ tặc Linh Lung

 • Quyển 5 - Chương 5: Câu hỏi

 • Quyển 5 - Chương 6: Đêm tối thăm dò

 • Quyển 5 - Chương 7: Dự tiệc

 • Quyển 5 - Chương 8: Di chúc

 • Quyển 5 - Chương 9: Mở quan tài nghiệm thi

 • Quyển 5 - Chương 10: Tòng phạm

 • Quyển 5 - Chương 11: Đại Lý Tự Khanh

 • Quyển 5 - Chương 12: Ngọn nguồn

 • Quyển 5 - Chương 13: Hung phạm

 • Quyển 5 - Chương 14: Tình tiết vụ án

 • Quyển 5 - Chương 15: Ác có ác báo

 • Quyển 5 - Chương 16: Nhạc hết người đi

 • Quyển 6 - Chương 1: Tứ Hải Minh

 • Quyển 6 - Chương 2: Tên điên

 • Quyển 6 - Chương 3: Vùi xác chốn núi rừng

 • Quyển 6 - Chương 4: Miếu Quan Âm

 • Quyển 6 - Chương 5: Công bộ viên ngoại lang

 • Quyển 6 - Chương 6: Thiên tai

 • Quyển 6 - Chương 7: Mất tích

 • Quyển 6 - Chương 8: Tri phủ

 • Quyển 6 - Chương 9: Phủ tướng quân

 • Quyển 6 - Chương 10: Xác chết trôi

 • Quyển 6 - Chương 11: Tình cảm ngầm sinh

 • Quyển 6 - Chương 12: Công trình trị thuỷ

 • Quyển 6 - Chương 13: Giết người diệt khẩu

 • Quyển 6 - Chương 14: Mật thất

 • Quyển 6 - Chương 15: Đức Thắng tiền trang

 • Quyển 6 - Chương 16: Lùng bắt toàn thành

 • Quyển 6 - Chương 17: Tình thâm ý trọng

 • Quyển 6 - Chương 18: Hắc thủ sau màn

 • Quyển 6 - Chương 19: Chứng cứ

 • Quyển 6 - Chương 20: Võ đạo

 • Quyển 7 - Chương 1: Nhạc Dương Vương

 • Quyển 7 - Chương 2: Nữ giả nam trang

 • Quyển 7 - Chương 3: Phó ước Vệ hầu phủ

 • Quyển 7 - Chương 4: Giao phong

 • Quyển 7 - Chương 5: Song hiệp

 • Quyển 7 - Chương 6: Đấu võ mồm

 • Quyển 7 - Chương 7: Yến hội

 • Quyển 7 - Chương 8: Khiêu khích

 • Quyển 7 - Chương 9: Sòng bạc Vạn Lợi

 • Quyển 7 - Chương 10: Đánh cược

 • Quyển 7 - Chương 11: Chết thảm

 • Quyển 7 - Chương 12: Vết thương cũ

 • Quyển 7 - Chương 13: Cái chết ly kỳ

 • Quyển 7 - Chương 14: Bị kẹt

 • Quyển 7 - Chương 15: Viện tử thần bí

 • Quyển 7 - Chương 16: Tứ kim cương

 • Quyển 7 - Chương 17: Độc chết

 • Quyển 7 - Chương 18: Bí ẩn mật thất

 • Quyển 7 - Chương 19: Hình xăm khô lâu

 • Quyển 7 - Chương 20: Tấm màn đen

 • Quyển 7 - Chương 21: Tính sai

 • Quyển 8 - Chương 1: Tin đồn lệ quỷ

 • Quyển 8 - Chương 2: Cô gái xinh đẹp

 • Quyển 8 - Chương 3: Ân oán thị phi

 • Quyển 8 - Chương 4: Cái chết thảm thiết lạ lùng

 • Quyển 8 - Chương 5: Rung cây dọa khỉ

 • Quyển 8 - Chương 6: Tụ chúng vây trang

 • Quyển 8 - Chương 7: Vũ Di kiếm trận

 • Quyển 8 - Chương 8: Mọi người khuyên giải

 • Quyển 8 - Chương 9: Nguyên nhân câu chuyện

 • Quyển 8 - Chương 10: Ai đúng ai sai

 • Quyển 8 - Chương 11: Chân núi Loạn Thạch

 • Quyển 8 - Chương 12: Hài cốt trong hang núi

 • Quyển 8 - Chương 13: Tiếng đàn lúc nửa đêm

 • Quyển 8 - Chương 14: Thẳng thắn

 • Quyển 8 - Chương 15: Sớm có sắp xếp

 • Quyển 8 - Chương 16: Khu vườn bỏ hoang

 • Quyển 8 - Chương 17: Chuyện xưa

 • Quyển 8 - Chương 18: Bức tranh kỳ quái

 • Quyển 8 - Chương 19: Kiếp số khó thoát

 • Quyển 8 - Chương 20: Cứu người

 • Quyển 8 - Chương 21: Hung thủ

 • Quyển 8 - Chương 22: Thân phận thật sự

 • Quyển 8 - Chương 23: Chuyện cũ

 • Quyển 8 - Chương 24: Đốt trang

 • Quyển 9 - Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

 • Quyển 9 - Chương 2: Mưa gió cùng đường

 • Quyển 9 - Chương 3: Không thể tin nổi

 • Quyển 9 - Chương 4: Nghĩa vô phản cố (*)

 • Quyển 9 - Chương 5: Mới vào quân doanh

 • Quyển 9 - Chương 6: Khẩu chiến quần hùng

 • Quyển 9 - Chương 7: Gán tội cho người khác

 • Quyển 9 - Chương 8: Cấu kết Đại Liêu

 • Quyển 9 - Chương 9: Tỳ nữ thiếp thân

 • Quyển 9 - Chương 10: Cái chết của người tỳ nữ

 • Quyển 9 - Chương 11: Minh chứng hoàn mỹ

 • Quyển 9 - Chương 12: Hoàn toàn không có đầu mối

 • Quyển 9 - Chương 13: Bắt đầu thấy đầu mối

 • Quyển 9 - Chương 14: Vị vũ trù mâu (*)

 • Quyển 9 - Chương 15: Mặt người dạ thú

 • Quyển 9 - Chương 16: Thiết kế tinh diệu

 • Quyển 9 - Chương 17: Chứng cứ đanh thép

 • Quyển 9 - Chương 18: Các phe dạ chiến

 • Quyển 9 - Chương 19: Thiên Lang Khiếu Nguyệt

 • Quyển 9 - Chương 20: Chuyện quá khứ

 • Quyển 9 - Chương 21: Ve sầu thoát xác (quyển này xong)

 • Quyển 10 - Chương 1: Nhân vật thần bí

 • Quyển 10 - Chương 2: Thần y diệu thủ

 • Quyển 10 - Chương 3: Quần ma loạn vũ (*)

 • Quyển 10 - Chương 4: Bảo tàng kinh thiên

 • Quyển 10 - Chương 5: Có điều kỳ quặc

 • Quyển 10 - Chương 6: Không cửa lên trời

 • Quyển 10 - Chương 7: Giở trò độc ác

 • Quyển 10 - Chương 8: Cửa đá ngàn cân

 • Quyển 10 - Chương 9: Chia ra hành động

 • Quyển 10 - Chương 10: Sinh tử một đường

 • Quyển 10 - Chương 11: Cửa đá bát quái

 • Quyển 10 - Chương 12: Huyền cơ cửa Thiên

 • Quyển 10 - Chương 13: Hoạ từ trong nhà

 • Quyển 10 - Chương 14: Chân tướng rõ ràng

 • Quyển 10 - Chương 15: Trúc lam đả thủy (*)

 • Quyển 10 - Chương 16: Địch ta rõ ràng

 • Quyển 10 - Chương 17: Thạch thất loạn đấu

 • Quyển 10 - Chương 18: Mẹ con nhận nhau

 • Quyển 10 - Chương 19: Hậu nhân Nam Đường

 • Quyển 10 - Chương 20: Bát Bộ Thiên Long (quyển này xong)

 • Quyển 11 - Chương 1: Khiêu khích

 • Quyển 11 - Chương 2: Nam tử áo trắng

 • Quyển 11 - Chương 3: Thiếu Lâm tự (thượng)

 • Quyển 11 - Chương 4: Thiếu Lâm tự (hạ)

 • Quyển 11 - Chương 5: Quần hùng đông đủ

 • Quyển 11 - Chương 6: Minh chủ võ lâm

 • Quyển 11 - Chương 7: Giấu diếm

 • Quyển 11 - Chương 8: Trang chủ Thiên Kiếm sơn trang

 • Quyển 11 - Chương 9: Chuyện cũ

 • Quyển 11 - Chương 10: Luận võ quyết thắng

 • Quyển 11 - Chương 11: Mở bụng xé ruột

 • Quyển 11 - Chương 12: Trộm sách

 • Quyển 11 - Chương 13: Mỗi người mỗi ý

 • Quyển 11 - Chương 14: Khuyên nhủ

 • Quyển 11 - Chương 15: Địa ngục đạo

 • Quyển 11 - Chương 16: Xác chết bị chặt đầu

 • Quyển 11 - Chương 17: Nghi ngờ

 • Quyển 11 - Chương 18: Nhập ma

 • Quyển 11 - Chương 19: Cầm long công

 • Quyển 11 - Chương 20: Loại trừ

 • Quyển 11 - Chương 21: Xác chết bị xuyên tim

 • Quyển 11 - Chương 22: Đối chất

 • Quyển 11 - Chương 23: Báo động

 • Quyển 11 - Chương 24: Lục soát núi

 • Quyển 11 - Chương 25: Quyết chiến

 • Quyển 11 - Chương 26: Phó thác (Hết quyển)

 • Quyển 12 - Chương 1: Truy đuổi trong đêm

 • Quyển 12 - Chương 2: Người quen cũ

 • Quyển 12 - Chương 3: Rời núi

 • Quyển 12 - Chương 4: Ngư long hỗn tạp

 • Quyển 12 - Chương 5: Huyền án tướng môn

 • Quyển 12 - Chương 6: Phủ Đại tướng quân

 • Quyển 12 - Chương 7: Khai Phong phủ doãn

 • Quyển 12 - Chương 8: Lợi dụ

 • Quyển 12 - Chương 9: Con trai của thượng thư

 • Quyển 12 - Chương 10: Thầy trò

 • Quyển 12 - Chương 11: Phiên vân phúc vũ

 • Quyển 12 - Chương 12: Tự sát

 • Quyển 12 - Chương 13: Hồng nhan

 • Quyển 12 - Chương 14: Họa thủy

 • Quyển 12 - Chương 15: Hương tiêu ngọc vẫn

 • Quyển 12 - Chương 16: Dự Yến vương phủ

 • Quyển 12 - Chương 17: Nghìn cân treo sợi tóc

 • Quyển 12 - Chương 18: Di hận (*)

 • Quyển 12 - Chương 19: Cái bẫy

 • Quyển 12 - Chương 20: Nhẫn thuật Phù Tang

 • Quyển 12 - Chương 21: Điên đảo trắng đen

 • Quyển 12 - Chương 22: Ngàn người chỉ điểm

 • Quyển 12 - Chương 23: Hết đường chối cãi

 • Quyển 12 - Chương 24: Nhốt vào nhà lao

 • Quyển 12 - Chương 25: Ma cao một trượng

 • Quyển 12 - Chương 26: Bằng hữu

 • Quyển 12 - Chương 27: Đường cùng

 • Quyển 12 - Chương 28: Túi gấm tặng kế

 • Quyển 12 - Chương 29: Qua cầu rút ván

 • Quyển 12 - Chương 30: Rút củi dưới đáy nồi

 • Quyển 12 - Chương 31: Thần hồn nát thần tính

 • Quyển 12 - Chương 32: Cỏ cây cũng là binh lính

 • Quyển 12 - Chương 33: Hết thảy đều kết thúc

 • Quyển 12 - Chương 34: Trên đỉnh núi xa (quyển này xong)

 • Quyển 13 - Chương 1: Cúng tế

 • Quyển 13 - Chương 2: Bắt cóc

 • Quyển 13 - Chương 3: Tiên sinh dạy học

 • Quyển 13 - Chương 4: Nguyệt lão

 • Quyển 13 - Chương 5: Vọng Nguyệt lâu chủ

 • Quyển 13 - Chương 6: Tính sai

 • Quyển 13 - Chương 7: Gặp người quen cũ

 • Quyển 13 - Chương 8: Hoàng tước tại hậu (*)

 • Quyển 13 - Chương 9: Tiếu Diện Phật

 • Quyển 13 - Chương 10: Xông vào hang hổ

 • Quyển 13 - Chương 11: Sát hại người vô tội

 • Quyển 13 - Chương 12: Thần bộ (*)

 • Quyển 13 - Chương 13: Giao dịch

 • Quyển 13 - Chương 14: Uy hiếp

 • Quyển 13 - Chương 15: Lộ bộ mặt thật

 • Quyển 13 - Chương 16: Tay trái

 • Quyển 13 - Chương 17: Cửu Mệnh

 • Quyển 13 - Chương 18: Âm mưu (Hết quyển)

 • Quyển 14 - Chương 1: Kim Đao tiêu cục

 • Quyển 14 - Chương 2: Tiêu bạc mười vạn

 • Quyển 14 - Chương 3: Tang sự

 • Quyển 14 - Chương 4: Thiên Hạ tiền trang

 • Quyển 14 - Chương 5: Đối nghịch

 • Quyển 14 - Chương 6: Tự sát

 • Quyển 14 - Chương 7: Ép buộc tự sát

 • Quyển 14 - Chương 8: Dụ rắn rời hang

 • Quyển 14 - Chương 9: Âm hồn bất tán

 • Quyển 14 - Chương 10: Độc chết

 • Quyển 14 - Chương 11: Số hiệu

 • Quyển 14 - Chương 12: Hiện trường giết người

 • Quyển 14 - Chương 13: Cố lộng huyền hư

 • Quyển 14 - Chương 14: Cướp tiêu

 • Quyển 14 - Chương 15: Loạn chiến

 • Quyển 14 - Chương 16: Truyền nhân Bồ Đề

 • Quyển 14 - Chương 17: Lập lại chiêu cũ

 • Quyển 14 - Chương 18: Ôm cây đợi thỏ

 • Quyển 14 - Chương 19: Thất sách

 • Quyển 14 - Chương 20: Chỗ ẩn thân

 • Quyển 14 - Chương 21: Lúc sắp chết

 • Quyển 14 - Chương 22: An bài

 • Quyển 14 - Chương 23: Đêm dài đằng đẵng

 • Quyển 14 - Chương 24: Cùng hung cực ác

 • Quyển 14 - Chương 25: Quán rượu

 • Quyển 14 - Chương 26: Chặn đường

 • Quyển 14 - Chương 27: Bí mật của Ngân phiếu

 • Quyển 14 - Chương 28: Nội gian

 • Quyển 14 - Chương 29: Ðộc tâm

 • Quyển 14 - Chương 30: Hồng Môn Yến

 • Quyển 14 - Chương 31: Cố nhân gặp nhau

 • Quyển 14 - Chương 32: Đông rét sắp tới (hết quyển)

 • Quyển 15 - Chương 1: Mưa gió miếu sơn thần (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 2: Mưa gió miếu sơn thần (trung)

 • Quyển 15 - Chương 3: Mưa gió miếu sơn thần (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 4: Quái sự liên tục (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 5: Quái sự liên tục (trung)

 • Quyển 15 - Chương 6: Quái sự liên tục (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 7: Vòng vòng đan xen (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 8: Vòng vòng đan xen (trung)

 • Quyển 15 - Chương 9: Vòng vòng đan xen (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 10: Kế liên hoàn

 • Quyển 15 - Chương 11: Thục đạo nan (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 12: Thục đạo nan (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 13: Đào mộ (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 14: Đào mộ (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 15: Kính viếng (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 16: Kính viếng (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 17: Ngày đại hỉ (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 18: Ngày đại hỉ (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 19: Tương kiến bi hoan (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 20: Tương kiến bi hoan (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 21: Là ai nổi sóng gió (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 22: Là ai nổi phong ba (trung)

 • Quyển 15 - Chương 23: Là ai nổi phong ba (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 24: Bội tình bạc nghĩa (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 25: Bội tình bạc nghĩa (trung)

 • Quyển 15 - Chương 26: Bội tình bạc nghĩa (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 27: Minh Nguyệt Giám Tâm (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 28: Minh Nguyệt Giám Tâm (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 29: Kịch độc hành hạ

 • Quyển 15 - Chương 30: Dạ Xoa

 • Quyển 15 - Chương 31: Ngũ Độc thư sinh

 • Quyển 15 - Chương 32: Câu hồn đại trận (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 33: Câu hồn đại trận (trung)

 • Quyển 15 - Chương 34: Câu hồn đại trận (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 35: Từ chết nhập sinh

 • Quyển 15 - Chương 36: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (thượng)

 • Quyển 15 - Chương 37: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (trung)

 • Quyển 15 - Chương 38: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (hạ)

 • Quyển 15 - Chương 39: Báo ứng xác đáng

 • Quyển 15 - Chương 40: Đêm giao thừa (Hết quyển)

 • Quyển 16 - Chương 1: Yêu nữ (thượng)

 • Quyển 16 - Chương 2: Yêu nữ (trung)

 • Thể loại: Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Cổ Đại

  Giang hồ nơi nào có bí ẩn, đầy rẫy thị phi đều có dấu chấn của hắn.

  Tô Chuyết chỉ mới gia nhập vào giới giang hồ lại dùng sự cơ trí của bản thân để đưa ra lời giải đáp cho hết bí mật này đến bí mật khác. Nhưng người chốn giang hồ thân bất do kỷ nên hắn đã bị cuốn vào trong âm mưu của Nhạc Dương Vương thần bí.

  Hắn không tiếc hi sinh cả bản thân để vật ngã đối thủ này nhưng sau đó hắn liền phát hiện ra rằng, Nhạc Dương Vương chỉ là một góc băng nổi, âm mưu ở phía sau vẫn còn chìm sâu dưới mặt nước.

  (Nhắc nhở: Mỗi một quyển là một câu chuyện trinh thám xưa, bởi vì hồi hộp quá nhiều, bằng hữu cháy não chịu không được một chương tiếp một chương, vậy thì phủ bụi đi, chờ đợi khi mỗi một quyển hoàn tất lại xem tiếp!)

  Trạng thái: Đang ra

  Nguồn: Tàng Thư Viện

  Bình luận